Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Obezřetnost při uzavírání pojištění

Obezřetnost při uzavírání pojištění

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Marková
Šetření:20. 10. 2010 - 18. 11. 2010
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):11 / 6.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

studuji Vysokou školu ekonomickou v Praze a právě píši diplomovou práci na téma Specifika ochrany spotřebitele v pojišťovnictví, v rámci které jsem sestavila tento dotazník. Týká se obezřetnosti klientů pojišťoven při uzavírání pojištění, především jakou pozornost věnují pojistným podmínkám. Odpovídat mohou ale i ti, co doposud pojistnou smlouvu neuzavírali. Díky za Váš čas!

Odpovědi respondentů

1. Uzavíral(a) jste někdy pojistnou smlouvu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7171 %71 %  
Ne2929 %29 %  

Graf

2. Součástí každé pojistné smlouvy jsou i všeobecné a zvláštní pojistné podmínky, které mívají až několik stran psaných malým písmen, jejich obsah však bývá důležitý (podmínky pojištění, výluky z pojištění, placení pojistného...). Předpokládáte, že byste se před podpisem smlouvy seznámil(a) s jejich obsahem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale zřejmě jen letmo1137,93 %11 %  
Ano, podrobně1034,48 %10 %  
Nevím, podle situace, pokud by na to byl čas atd.413,79 %4 %  
Ano a pokud bych něčemu nerozuměl(a), zeptal(a) bych se prodejce pojištění26,9 %2 %  
Ne, důvěřoval(a) bych prodejci pojištění, že mi vše potřebné sdělil26,9 %2 %  

Graf

3. Jednalo se o životní pojištění (pojištění na smrt nebo dožití určitého věku) nebo neživotní pojištění (pojištění aut, majetku, úrazové...)? (Pokud jste uzavíral(a) více pojistných smluv, odpovídejte na následující otázky tak, jak tomu bývá obvykle.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Životní i neživotní3143,66 %31 %  
Neživotní2636,62 %26 %  
Životní1419,72 %14 %  

Graf

4. Seznámil(a) jste se před podpisem pojistné smlouvy s pojistnými podmínkami vztahujícími se k danému pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, podrobněotázka č. 5, Ano, ale jen letmootázka č. 5, Ne, ani nevím, že něco takového existujeotázka č. 6, Ne, nepovažuji to za důležitéotázka č. 6, Ne, plně jsem důvěřoval(a) prodejci pojištění, že mi vše potřebné sdělilotázka č. 6, Ne, pojištění jsem uzavíral(a) na doporučení zaměstnavatele, přátel, rodiny, tak nebylo potřeba podrobně se seznamovat s podmínkamiotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jen letmo2636,62 %26 %  
Ano, podrobně2332,39 %23 %  
Ne, plně jsem důvěřoval(a) prodejci pojištění, že mi vše potřebné sdělil1318,31 %13 %  
Ne, pojištění jsem uzavíral(a) na doporučení zaměstnavatele, přátel, rodiny, tak nebylo potřeba podrobně se seznamovat s podmínkami68,45 %6 %  
Ne, nepovažuji to za důležité34,23 %3 %  

Graf

5. Byl Vám jasný jejich obsah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Ano, ale až poté, co jsem se na nejasnosti vyptal(a) prodejceotázka č. 8, Ne a přišlo mi to natolik nesrozumitelné, že jsem se tím nehodlal(a) dál zabývatotázka č. 6, Ne, ale nepřišlo mi důležité, abych všemu rozuměl(a)otázka č. 6, Ne a prodejce mi nejasnosti odmítl vysvětlitotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale až poté, co jsem se na nejasnosti vyptal(a) prodejce2857,14 %28 %  
Ano1224,49 %12 %  
Ne a přišlo mi to natolik nesrozumitelné, že jsem se tím nehodlal(a) dál zabývat714,29 %7 %  
Ne, ale nepřišlo mi důležité, abych všemu rozuměl(a)24,08 %2 %  

Graf

6. Způsobila Vám neznalost pojistných podmínek následně nějaké problémy (např. z pojištění byla vyloučena škodní událost, kterou jste se domníval(a), že pojištění pokrývá)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2890,32 %28 %  
Ano39,68 %3 %  

Graf

7. O co šlo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

o všechno

8. Cítil(a) jste se někdy poškozen(a) jednáním pojišťovny či prodejce pojištění? Pokud ano, popiště zde prosím onen incident. :-)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

hlavním problémem je zatajování podrobností ohledně pojistné smlouvy..

měl jsem úraz (zlomený palec) od té doby mi zarůstá nehet a nebylo mi to uznané k úrazu...

NE

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

necítila

pojištovák mě podvedl. neřekl mi nevýhody IŽP a že jich bylo. Okradli mě o peníze

Sjednání pojištění domácnosti finanční poradkyní a následné nalezení výhodnějšího pojištění touto poradkyní, přičemž se starého bytu jsem se odstěhovala a pojistka na první pojištění rok plynula bez mého vědomí (dvojí platba).Dále chybění některých údajů v pojistné smlouvě na byt (domácnost), na které jsem byla až po roce upozorněna v pojišťovně.

V pojistné smlouvě jsou dle mé zkušenosti některé (celkem důležité) věci zamlčovány. Např. napíší, že nárok na odkupné vzniká po dvou letech od uzavření pojistné smlouvy, ale už tam nedodají, že když to člověk chce po těch dvou letech vybrat, tak by dostal jen směšných pár stovek, místo těch tisíců, co tam narval, poněvadž, cituji: "nárok na odkupné se vytváří jen velmi pomalu a trvá roky, než odkupné dosáhne hodnoty vložené částky". Jsou to prostě zloději :-)!

Zatím naštěstí nedošlo k pojistné události

životní pojištění bylo podmínkou k získání bankovního úvěru - to mi přijde neetické

9. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6060 %60 %  
Muž4040 %40 %  

Graf

10. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 267575 %75 %  
27 - 351414 %14 %  
36 - 5077 %7 %  
65 a více44 %4 %  

Graf

11. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5757 %57 %  
střední3939 %39 %  
vyučen33 %3 %  
základní11 %1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Uzavíral(a) jste někdy pojistnou smlouvu?

  • odpověď Ne:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale zřejmě jen letmo na otázku 2. Součástí každé pojistné smlouvy jsou i všeobecné a zvláštní pojistné podmínky, které mívají až několik stran psaných malým písmen, jejich obsah však bývá důležitý (podmínky pojištění, výluky z pojištění, placení pojistného...). Předpokládáte, že byste se před podpisem smlouvy seznámil(a) s jejich obsahem?
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, podrobně na otázku 2. Součástí každé pojistné smlouvy jsou i všeobecné a zvláštní pojistné podmínky, které mívají až několik stran psaných malým písmen, jejich obsah však bývá důležitý (podmínky pojištění, výluky z pojištění, placení pojistného...). Předpokládáte, že byste se před podpisem smlouvy seznámil(a) s jejich obsahem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uzavíral(a) jste někdy pojistnou smlouvu?

2. Součástí každé pojistné smlouvy jsou i všeobecné a zvláštní pojistné podmínky, které mívají až několik stran psaných malým písmen, jejich obsah však bývá důležitý (podmínky pojištění, výluky z pojištění, placení pojistného...). Předpokládáte, že byste se před podpisem smlouvy seznámil(a) s jejich obsahem?

3. Jednalo se o životní pojištění (pojištění na smrt nebo dožití určitého věku) nebo neživotní pojištění (pojištění aut, majetku, úrazové...)? (Pokud jste uzavíral(a) více pojistných smluv, odpovídejte na následující otázky tak, jak tomu bývá obvykle.)

4. Seznámil(a) jste se před podpisem pojistné smlouvy s pojistnými podmínkami vztahujícími se k danému pojištění?

5. Byl Vám jasný jejich obsah?

6. Způsobila Vám neznalost pojistných podmínek následně nějaké problémy (např. z pojištění byla vyloučena škodní událost, kterou jste se domníval(a), že pojištění pokrývá)?

9. Jste

10. Váš věk

11. Dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uzavíral(a) jste někdy pojistnou smlouvu?

2. Součástí každé pojistné smlouvy jsou i všeobecné a zvláštní pojistné podmínky, které mívají až několik stran psaných malým písmen, jejich obsah však bývá důležitý (podmínky pojištění, výluky z pojištění, placení pojistného...). Předpokládáte, že byste se před podpisem smlouvy seznámil(a) s jejich obsahem?

3. Jednalo se o životní pojištění (pojištění na smrt nebo dožití určitého věku) nebo neživotní pojištění (pojištění aut, majetku, úrazové...)? (Pokud jste uzavíral(a) více pojistných smluv, odpovídejte na následující otázky tak, jak tomu bývá obvykle.)

4. Seznámil(a) jste se před podpisem pojistné smlouvy s pojistnými podmínkami vztahujícími se k danému pojištění?

5. Byl Vám jasný jejich obsah?

6. Způsobila Vám neznalost pojistných podmínek následně nějaké problémy (např. z pojištění byla vyloučena škodní událost, kterou jste se domníval(a), že pojištění pokrývá)?

9. Jste

10. Váš věk

11. Dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Marková, L.Obezřetnost při uzavírání pojištění (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://obezretnost-pri-uzavirani-pojisteni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.