Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Oblékání a barvy v neverbální komunikaci

Oblékání a barvy v neverbální komunikaci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Dvořáková
Šetření:14. 02. 2014 - 21. 02. 2014
Počet respondentů:198
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ráda bych vás požádala o vyplnění dotazníku, který  vám zabere maximálně 5 minut. Týká  se využítí oblékání a barev k neverbální komunikaci. Dotazník je součástí diplomové práce. Je určen lidem od 15 let.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Kromě první a poslední otázky jsou dotazy směřovány na oblékání pro neformální příležitosti, kdy se oblékáte jen podle osobního rozhodnutí, tzn. - nejste limitování nějakým společenským nebo firemním předpisem (etiketa, firemní kodex, pracovní oblečení apod.)

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš celkový přístup k oblékání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oblékání beru jako běžnou součást života6030,3 %30,3 %  
Oblékání považuji za součást svojí osobnosti a individuality5829,29 %29,29 %  
Oblékání považuji za důležité, je součástí celkového vzhledu4824,24 %24,24 %  
Oblékání je můj koníček, kombinuji prvky a vytvářím svůj originální styl157,58 %7,58 %  
Oblékám se podle módních trendů115,56 %5,56 %  
Oblékání pro mě není důležité63,03 %3,03 %  

Graf

2. S jakým úmyslem se nejčastěji oblékáte pro neformální příležitosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci vypadat dobře a cítit se dobře.13467,68 %67,68 %  
Upřednostňuji praktičnost a pohodlnost.7437,37 %37,37 %  
Chci výborně vypadat a cítit se sebejistě5628,28 %28,28 %  
Chci vypadat přitažlivě.4020,2 %20,2 %  
Chci zapůsobit na ostatní.3015,15 %15,15 %  
Chci vyniknout ve svém okolí.178,59 %8,59 %  
Nemám konkrétní záměr126,06 %6,06 %  
Chci se začlenit mezi ostatní.84,04 %4,04 %  
Oblékám se jako moji vrstevníci.21,01 %1,01 %  

Graf

3. Jsou některé součásti vašeho neformálního oděvu vyjádřením vaší záliby, zájmu, nebo koníčku?

Jako součásti oděvu jsou myšleny: části oděvu, zdobení oděvu, doplňky, ozdoby, šperky, barvy, tvar oděvu, případně celý oděv.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas.6331,82 %31,82 %  
Ne, nikdy.5025,25 %25,25 %  
Ano, často.4020,2 %20,2 %  
V současnosti ne, dříve ano.3316,67 %16,67 %  
Ano, vždy.126,06 %6,06 %  

Graf

4. Jsou některé součástí vašeho neformálním oděvu vyjádřením vašeho názoru nebo postoje?

Jako součásti oděvu jsou myšleny: části oděvu, zdobení oděvu, doplňky, ozdoby, šperky, barvy, tvar oděvu, případně celý oděv.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vždy.otázka č. 5, Ano, často.otázka č. 5, Ano, občas.otázka č. 5, V současnosti ne, ale v minulosti jsem jimi vyjadřoval/a svoje názory nebo postoje.otázka č. 5, Ne, nikdy.otázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy.7638,38 %38,38 %  
Ano, občas.5829,29 %29,29 %  
V současnosti ne, ale v minulosti jsem jimi vyjadřoval/a svoje názory nebo postoje.2814,14 %14,14 %  
Ano, často.2713,64 %13,64 %  
Ano, vždy.94,55 %4,55 %  

Graf

vyberte nejvýrazněji zastoupené odpovědi.

5. Které názory nebo postoje vyjadřujete (vyjadřoval/a jste) svým neformálním oděvem nebo jeho prvky?

Jako prvky oděvu jsou myšleny: část oděvu, zdobení oděvu, doplňky, ozdoby, šperky, barvy, tvar oděvu, příp.celý oděv.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Originalita a individualita7359,35 %36,87 %  
Vyjádření hudebního stylu5947,97 %29,8 %  
Projevuji svůj vlastní životní postoj nebo názor3931,71 %19,7 %  
Příslušnost k zájmové skupině3427,64 %17,17 %  
Vyjadřuji svoji ženskost/mužnost3125,2 %15,66 %  
Protest proti společnosti2217,89 %11,11 %  
Sympatie k veřejně známé osobnosti (z oblasti kultury, sportu, politiky, apod..)2117,07 %10,61 %  
Příslušnost nebo sympatie ke sportovnímu klubu1915,45 %9,6 %  
Příslušnost k názorovému hnutí129,76 %6,06 %  
Náboženské smýšlení64,88 %3,03 %  
Generační odlišnost54,07 %2,53 %  
Nic z uvedeného32,44 %1,52 %  

Graf

6. Jsou ve vašem neformálním oděvu také BARVY vyjádřením vašeho názoru nebo postoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas.5242,62 %26,26 %  
Ano, často.2722,13 %13,64 %  
Ano, vždy.1915,57 %9,6 %  
Ne, nikdy.1512,3 %7,58 %  
V současnoti ne, dříve ano.97,38 %4,55 %  

Graf

7. Jak se rozhodujete při volbě barvy vašeho oblečení pro neformální příležitosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mám svoje oblíbené barvyotázka č. 8, Vybírám barvy, které mi slušíotázka č. 8, Vybírám svoje oblíbené barvy, které slušíotázka č. 8, Barvy musí odpovídat módnímu trenduotázka č. 8, Barvy musí především splňovat praktické hlediskootázka č. 8, Barva oblečení pro mě není důležitáotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám svoje oblíbené barvy9145,96 %45,96 %  
Vybírám svoje oblíbené barvy, které sluší6532,83 %32,83 %  
Vybírám barvy, které mi sluší2512,63 %12,63 %  
Barva oblečení pro mě není důležitá94,55 %4,55 %  
Barvy musí především splňovat praktické hledisko63,03 %3,03 %  
Barvy musí odpovídat módnímu trendu21,01 %1,01 %  

Graf

8. Je pro vás při volbě barvy oblečení důležitý pocit, který ve vás barva vyvolává?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano. Barva mi musí být příjemná9851,85 %49,49 %  
Ano. Barva musí být v souladu s mým aktuálním pocitem4222,22 %21,21 %  
Nejsem si vědom/a souvislosti barvy s pocity2915,34 %14,65 %  
Ne. Podle pocitů se nerozhoduji.189,52 %9,09 %  
Ano. Volbou barvy kompenzuji nepříjemné pocity.21,06 %1,01 %  

Graf

9. Co je hlavním důvodem pro vyřazení některých barev z vašeho oblečení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cítím se v nich nepříjemně6232,8 %31,31 %  
Nevypadám v nich dobře5629,63 %28,28 %  
Nepatří k mám oblíbeným3619,05 %18,18 %  
Vyvolávají ve mě odpor2312,17 %11,62 %  
Jsou nepraktické126,35 %6,06 %  

Graf

10. Jaký je váš přístup ke společenským pravidlům (etiketě) v oblékání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řídím etiketou jen při nejslavnostnějších životních událostech (maturita, maturitní ples, promoce, svatba, závěrečné zkoušky apod.)8442,42 %42,42 %  
Považuji etiketu za součást společenského života, zvláště ve formálním společenském kontaktu.7537,88 %37,88 %  
Řídím se etiketou jen výjimečně2010,1 %10,1 %  
Oblékám se podle pravidel etikety ve formálním i neformálním společenském kontaktu.157,58 %7,58 %  
Považuji etiketu za přežitou.42,02 %2,02 %  

Graf

11. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena17186,36 %86,36 %  
Muž2713,64 %13,64 %  

Graf

12. Ke které věkové skupině patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 25 let10754,04 %54,04 %  
26 - 35 let3618,18 %18,18 %  
15 - 18 let2211,11 %11,11 %  
36 - 45 let189,09 %9,09 %  
46 - 55136,57 %6,57 %  
56 a 6621,01 %1,01 %  

Graf

13. Jaké je vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou9447,47 %47,47 %  
7939,9 %39,9 %  
základní2211,11 %11,11 %  
střední bez maturity31,52 %1,52 %  

Graf

14. Počet obyvatel vašeho bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 500 0006231,31 %31,31 %  
10 001 - 50 0003919,7 %19,7 %  
do 5 0003819,19 %19,19 %  
100 0001 - 500 0002613,13 %13,13 %  
5 001 - 10 000189,09 %9,09 %  
50 001 - 100 000157,58 %7,58 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je váš celkový přístup k oblékání?

2. S jakým úmyslem se nejčastěji oblékáte pro neformální příležitosti?

3. Jsou některé součásti vašeho neformálního oděvu vyjádřením vaší záliby, zájmu, nebo koníčku?

4. Jsou některé součástí vašeho neformálním oděvu vyjádřením vašeho názoru nebo postoje?

5. Které názory nebo postoje vyjadřujete (vyjadřoval/a jste) svým neformálním oděvem nebo jeho prvky?

6. Jsou ve vašem neformálním oděvu také BARVY vyjádřením vašeho názoru nebo postoje?

7. Jak se rozhodujete při volbě barvy vašeho oblečení pro neformální příležitosti?

8. Je pro vás při volbě barvy oblečení důležitý pocit, který ve vás barva vyvolává?

9. Co je hlavním důvodem pro vyřazení některých barev z vašeho oblečení?

10. Jaký je váš přístup ke společenským pravidlům (etiketě) v oblékání?

11. Jste?

12. Ke které věkové skupině patříte?

13. Jaké je vaše vzdělání?

14. Počet obyvatel vašeho bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je váš celkový přístup k oblékání?

2. S jakým úmyslem se nejčastěji oblékáte pro neformální příležitosti?

3. Jsou některé součásti vašeho neformálního oděvu vyjádřením vaší záliby, zájmu, nebo koníčku?

4. Jsou některé součástí vašeho neformálním oděvu vyjádřením vašeho názoru nebo postoje?

5. Které názory nebo postoje vyjadřujete (vyjadřoval/a jste) svým neformálním oděvem nebo jeho prvky?

6. Jsou ve vašem neformálním oděvu také BARVY vyjádřením vašeho názoru nebo postoje?

7. Jak se rozhodujete při volbě barvy vašeho oblečení pro neformální příležitosti?

8. Je pro vás při volbě barvy oblečení důležitý pocit, který ve vás barva vyvolává?

9. Co je hlavním důvodem pro vyřazení některých barev z vašeho oblečení?

10. Jaký je váš přístup ke společenským pravidlům (etiketě) v oblékání?

11. Jste?

12. Ke které věkové skupině patříte?

13. Jaké je vaše vzdělání?

14. Počet obyvatel vašeho bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořáková, M.Oblékání a barvy v neverbální komunikaci (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://oblekani-barvy-neverbalni-ko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.