Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Obliba burgundských vín v ČR

Obliba burgundských vín v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Šíma
Šetření:09. 11. 2010 - 12. 11. 2010
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):7 / 3.97
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Důvod pro vypsání dotazníku je potvrdit či vyvrátit domněnku, že obliba Burgundských vín v ČR postupně stoupá s ekonomickým růstem v ČR.  Zároveň je však na minimálně úrovni oproti oblibě těchto vín v ostatních vyspělých státech západní Evropy. 

Odpovědi respondentů

1. Máte v oblibě pití vína

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6888,31 %88,31 %  
Ne911,69 %11,69 %  

Graf

2. Máte raději bílé, nebo červené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [červenéotázka č. 3, bíléotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bílé4870,59 %62,34 %  
červené2029,41 %25,97 %  

Graf

3. Dáváte přednost domácí, nebo zahraniční produkci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [domácí → konec dotazníku, zahraničníotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zahraniční3652,94 %46,75 %  
domácí3247,06 %41,56 %  

Graf

4. Dáváte přednost vínům z Evropy, nebo tzv. Nového světa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Evropaotázka č. 5, Nový svět → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Evropa3391,67 %42,86 %  
Nový svět38,33 %3,9 %  

Graf

5. Máte zkušenosti s víny z oblasti Burgundsko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1751,52 %22,08 %  
Ne1648,48 %20,78 %  

Graf

6. Jakým vínům z této oblasti dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bílá vína847,06 %10,39 %  
Červená vína635,29 %7,79 %  
Mladá vína z Beaujolais423,53 %5,19 %  
Cremant de Bourgogne317,65 %3,9 %  

Graf

7. Napište nám prosím Vaše oblíbené víno, nebo zkušenosti s víny z této oblasti.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Auxroair, Chardonnay, česká vína Ryzlink vlašský a rýnský

Beaujolais je velmi chutné a dle mne zdravé víno - pokud se požívá s rozumem

Hrr, mám rád víno z burgundska, hrr, hodně, hodně rád, hrr. Mám k této vinařské provincii, hrr, určitou citovou vazbu a zároveň si myslím, hrr, že se v burgundsku vyrábí jedny z nejlepších, hrr, vín, hlavně tedy červených. Jak jsem již uvedl, hrr, v předchozí části dotazníku, hrr, tak preferuji vína červená, hrr. Nejraději mám víno z takové malé, hrr, vesničky, hrr, které pijem často k nědělnímu, hrr, obědu (někdy jich vypijeme i víc, hrr, než jednu lahev :-) hrr). Je to víno s velice dlouhou, hrr, tradicí a nese jméno podle půdy kde roste, hrr. Je to jen malinkatá vinička, hrr, o rozloze kolem 1 hektaru, hrr. Vinařství nese též stejné jméno, hrr, jako víno, počítám, že toto víno, hrr, je pro většinu lidí asi neznámé, hrr, nějaké Romanné-Conti. Pokud mohu, hrr, myslím si že jej hrr, můžu s klidem všem doporučit, hrr, hlavně tedy ročník 1959, hrr, ten je opravdu znamenitý.

Chablis, apellation chablis controlee Philippe Bouchard

Má oblíbená odrůda je Pinot noir. Značku přesně nevím.

Ochutnala jsem Pinot a bylo výborné. Řekla bych, že jeho jemnější chutí je pro "ženy" :)

Z francozských vín mám nejraději Beaujolais nouveau, tradice prodeje a Dne Beaujolais mě zatím nikdy nezklamala dokonalou chutí.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Dáváte přednost domácí, nebo zahraniční produkci?

 • odpověď zahraniční:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Máte zkušenosti s víny z oblasti Burgundsko?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Evropa na otázku 4. Dáváte přednost vínům z Evropy, nebo tzv. Nového světa?

4. Dáváte přednost vínům z Evropy, nebo tzv. Nového světa?

 • odpověď Evropa:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Máte zkušenosti s víny z oblasti Burgundsko?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Máte zkušenosti s víny z oblasti Burgundsko?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zahraniční na otázku 3. Dáváte přednost domácí, nebo zahraniční produkci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte v oblibě pití vína

2. Máte raději bílé, nebo červené?

3. Dáváte přednost domácí, nebo zahraniční produkci?

4. Dáváte přednost vínům z Evropy, nebo tzv. Nového světa?

5. Máte zkušenosti s víny z oblasti Burgundsko?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte v oblibě pití vína

2. Máte raději bílé, nebo červené?

3. Dáváte přednost domácí, nebo zahraniční produkci?

4. Dáváte přednost vínům z Evropy, nebo tzv. Nového světa?

5. Máte zkušenosti s víny z oblasti Burgundsko?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šíma, M.Obliba burgundských vín v ČR (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://obliba-burgundskych-vin-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.