Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Obliba informačních webových portálů

Obliba informačních webových portálů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Liška
Šetření:12. 04. 2013 - 16. 04. 2013
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:91,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jmenuji se Jan Liška a jsem studentem Jihočeské univerzity. Tento dotazník by měl sloužit převážně ke zjištění, jakým informačním webovým portálům dáváme v naší republice přednost. Prodejnost tištěných médií prozrazuje, že mnohem větší zájem projevujeme o bulvár. Zajímá mě, jaká je situace u internetových médií.

 

Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž5750,89 %50,89 %  
Žena5549,11 %49,11 %  

Graf

2. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 25 let7062,5 %62,5 %  
26 - 40 let3833,93 %33,93 %  
41 - 60 let43,57 %3,57 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou5246,43 %46,43 %  
Vysokoškolské4641,07 %41,07 %  
Základní98,04 %8,04 %  
Střední bez maturity54,46 %4,46 %  

Graf

4. Navštěvujete informační webové portály typu iDnes.cz, Super.cz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9685,71 %85,71 %  
Ne1614,29 %14,29 %  

Graf

5. Jaký typ webového portálu pravidelně navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Seriózní zpravodajský portál (např. ČT24)7780,21 %68,75 %  
Zábavní informační portál (JenProMuže, MovieZone)4546,88 %40,18 %  
Jiný3233,33 %28,57 %  
Bulvární portál (Super, Extra)2222,92 %19,64 %  

Graf

6. Který z následujících webových portálů by byl Vaší první volbou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
idnes.cz5254,74 %46,43 %  
novinky.cz2324,21 %20,54 %  
moviezone.cz99,47 %8,04 %  
ct24.cz99,47 %8,04 %  
jenpromuze.cz11,05 %0,89 %  
super.cz11,05 %0,89 %  

Graf

7. Jak byste ohodnotili úroveň webového portálu ČT24? (Hodnocení jako ve škole - 1 nejlepší, 5 nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25456,25 %48,21 %  
33031,25 %26,79 %  
177,29 %6,25 %  
455,21 %4,46 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.33
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.32
Směrodatná odchylka:0.56
Medián:2
Modus:2

Graf

8. Jak byste ohodnotili úroveň webového portálu iDnes? (Hodnocení jako ve škole - 1 nejlepší, 5 nejhorší

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24748,96 %41,96 %  
32829,17 %25 %  
11414,58 %12,5 %  
466,25 %5,36 %  
511,04 %0,89 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.27
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:2
Modus:2

Graf

9. Jak byste ohodnotili úroveň webového portálu Extra? (Hodnocení jako ve škole - 1 nejlepší, 5 nejhorší

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33435,42 %30,36 %  
52829,17 %25 %  
42829,17 %25 %  
255,21 %4,46 %  
111,04 %0,89 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.84
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.73
Směrodatná odchylka:0.86
Medián:4
Modus:3

Graf

10. Jak byste ohodnotili úroveň webového portálu Novinky? (Hodnocení jako ve škole - 1 nejlepší, 5 nejhorší

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33435,42 %30,36 %  
22425 %21,43 %  
41919,79 %16,96 %  
51010,42 %8,93 %  
199,38 %8,04 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.97
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:3
Modus:3

Graf

11. Zdá se vám úroveň autorů na Vámi oblíbených portálech odpovídající vzhledem k zaměření daného webu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3839,58 %33,93 %  
Nevím3233,33 %28,57 %  
Ne2627,08 %23,21 %  

Graf

12. Co Vám na autorech profesionálních webových portálů vadí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Faktické chyby6365,63 %56,25 %  
Pravopisné chyby, překlepy4748,96 %41,96 %  
Špatné členění článku, jeho nepřehlednost2728,13 %24,11 %  
Něco jiného2627,08 %23,21 %  
Nespisovné výrazy1515,63 %13,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Navštěvujete informační webové portály typu iDnes.cz, Super.cz?

5. Jaký typ webového portálu pravidelně navštěvujete?

6. Který z následujících webových portálů by byl Vaší první volbou?

7. Jak byste ohodnotili úroveň webového portálu ČT24? (Hodnocení jako ve škole - 1 nejlepší, 5 nejhorší)

8. Jak byste ohodnotili úroveň webového portálu iDnes? (Hodnocení jako ve škole - 1 nejlepší, 5 nejhorší

9. Jak byste ohodnotili úroveň webového portálu Extra? (Hodnocení jako ve škole - 1 nejlepší, 5 nejhorší

10. Jak byste ohodnotili úroveň webového portálu Novinky? (Hodnocení jako ve škole - 1 nejlepší, 5 nejhorší

11. Zdá se vám úroveň autorů na Vámi oblíbených portálech odpovídající vzhledem k zaměření daného webu?

12. Co Vám na autorech profesionálních webových portálů vadí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Navštěvujete informační webové portály typu iDnes.cz, Super.cz?

5. Jaký typ webového portálu pravidelně navštěvujete?

6. Který z následujících webových portálů by byl Vaší první volbou?

7. Jak byste ohodnotili úroveň webového portálu ČT24? (Hodnocení jako ve škole - 1 nejlepší, 5 nejhorší)

8. Jak byste ohodnotili úroveň webového portálu iDnes? (Hodnocení jako ve škole - 1 nejlepší, 5 nejhorší

9. Jak byste ohodnotili úroveň webového portálu Extra? (Hodnocení jako ve škole - 1 nejlepší, 5 nejhorší

10. Jak byste ohodnotili úroveň webového portálu Novinky? (Hodnocení jako ve škole - 1 nejlepší, 5 nejhorší

11. Zdá se vám úroveň autorů na Vámi oblíbených portálech odpovídající vzhledem k zaměření daného webu?

12. Co Vám na autorech profesionálních webových portálů vadí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Liška, J.Obliba informačních webových portálů (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://obliba-informacnich-webovych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.