Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alkoholismus u partnera

Alkoholismus u partnera

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Beráková
Šetření:09. 01. 2014 - 06. 02. 2014
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):36 / 36
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dovolte abych se Vám stručně představila. Jmenuji se Tereza Beráková a jsme studentkou třetího ročníku psychologie. Tímto bych Vás chtěla poprosit o spolupráci při mém výzkumu, který se zaměřuje na vnímání vzniku závilosti na alkoholu u partnera.

Jedná se o dotazník pro současné/ bývalé partnery alkoholika (aktuálně léčeného, dříve léčeného, ambulantně léčeného, aktuálně závislého). PROSÍM ABY TENTO DOTAZNÍK VYPLŇOVALI POUZE TI Z VÁS, JEJICHŽ PARTNER SE V MINULOSTI LÉČIL NEBO MOMENTÁLNĚ LÉČÍ (lůžkové oddělení, ambulantní léčba, psychoterapie, skupiny)

Nenechte se prosím odradit počtem otázek. 24 položek tvoří pouze tvrzení, kde zaškrtáváte to, do jaké míry s ním souhlasíte. Jde tedy o rychlé naškrtávání.

Dotazník se dělí do dvou částí z níž první se vztahuje k běžným událostem v životě partnera osoby závislé na alkoholu a jejich interpretací a druhá se vztahuje k výkladu vzniku závislosti u Vašeho partnera.

Jedná se o studii k mé bakalářské práci. Informace v ní budou zobecněny dle odpovědí Všech respondentů. Veškeré data jsou přísně anonymní!

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U dotazníku neexistují správné nebo nesprávné odpovědi. S některými položkami budete pravděpodobně souhlasit, s jinými ne. Nás zajímá, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s vyjádřenými názory.Přečtěte si každý výrok pozorně. Pak uveďte míru, do jaké souhlasíte nebo nesouhlasíte. 

U otevřených otázek se prosím zkuste rozepsat. Čím konkrétnější budete, tím lépe. Zkuste prosím odpovídat celou větou. 

Zbytek otázek je pouze identifikačních.

Odpovědi respondentů

Identifikační část

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena562,5 %62,5 %  
muž337,5 %37,5 %  

Graf

Identifikační část

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32225 %25 %  
26112,5 %12,5 %  
21112,5 %12,5 %  
39112,5 %12,5 %  
24112,5 %12,5 %  
31112,5 %12,5 %  
19112,5 %12,5 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:28
Minimum:19
Maximum:39
Variační rozpětí:20
Rozptyl:44.57
Směrodatná odchylka:6.68
Medián:28.5
Modus:32

Graf

3. Jsem z:

Uveďte prosím město, ve kterém bydlíte (např. Praha, Brno,...)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha225 %25 %  
Jihlava112,5 %12,5 %  
prahy112,5 %12,5 %  
Zlín112,5 %12,5 %  
olomouc112,5 %12,5 %  
brno112,5 %12,5 %  
Mostu112,5 %12,5 %  

Graf

Identifikační část

4. Se svým současným/ bývalým partnerem jsem/ byl jsem (uveďte prosím přibližnou délku Vašeho vztahu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 roky337,5 %37,5 %  
Méně než rok337,5 %37,5 %  
Více než 10 let.112,5 %12,5 %  
5-10 let112,5 %12,5 %  

Graf

Identifikační část

5. Pokud se svým partnerem již nejste, uveďte prosím, jak dlouho tomu tak je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsme stále spolu.450 %50 %  
1-3 roky112,5 %12,5 %  
Méně než rok112,5 %12,5 %  
Více než 10 let112,5 %12,5 %  
3-5 let112,5 %12,5 %  

Graf

Identifikační část

6. Léčil se Váš partner/ partnerka opakovaně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neléčil se vůbec.450 %50 %  
Ne225 %25 %  
Ano225 %25 %  

Graf

Identifikační část

7. Jak dlouho Váš současný/ bývalý partner abstinuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neabstinuje.450 %50 %  
1-3 roky225 %25 %  
Nyní je v léčbě.112,5 %12,5 %  
5-10 let112,5 %12,5 %  

Graf

Identifikační část

8. V jakém zařízení se Váš současný / bývalý partner léčí/ léčil? Uveďte prosím jeho název.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skupinová terapie.112,5 %12,5 %  
Kopeček112,5 %12,5 %  
neléčil112,5 %12,5 %  
ambulantni lecba u psychiatra112,5 %12,5 %  
detox olomouc112,5 %12,5 %  
Bohnice112,5 %12,5 %  
-112,5 %12,5 %  
V Bohnicích112,5 %12,5 %  

Graf

Výklad příčin vzniku závislosti u partnera

9. Co považujete za příčiny vzniku závislosti u svého současného/ bývalého partnera?

(např. stres v práci, partnerské potíže, finanční potíže, špatné dětství, alkoholismus v rodině). Zkuste prosím co nejkonkrétněji.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

alkoholismus v rodine, spatne zazemi v puberte

baví ho to a neuvědomuje si problém

Finanční potíže v kombinaci s alkoholismem u jeho rodičů.

jistá labilita dědičnost sklon k závislostem - a poté stačí jakýkoli spouštěč

problémy s rodiči

stres

stres v práci

úmrtí v rodině,stres

Výklad příčin vzniku závislosti u partnera

10. Proč myslíte, že se Váš současný/ bývalý partner stal závislým?

Každý člověk řeší potíže jinak. Proč si myslíte, že je Váš partner řešil pitím? Nastal nějaký zlomový bod, jiná významná událost v jeho životě, která ho vedla k závislosti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Byl nešťastný

jistá labilita dědičnost sklon k závislostem - a poté stačí jakýkoli spouštěč

Kazdy problem resil lahvi

neřešil potíže, prostě ho to baví

stres v práci

úmrtí v rodině

uvolnění

Zbabělec, který se neuměl k jím zaviněnému problému postavit čelem a pak už se to jen vezlo.

Výklad příčin vzniku závislosti u partnera

11. Jak byste popsal/a Váš vztah v období před propuknutím závislosti a jak se změnil potom, co jste si uvědomil/a, že je pití u Vašeho partnera problém?

Byl Váš vztah vždy harmonický? Jaký byl na začátku a jaký byl během partnerovi závislosti? Cokoliv Vás k tomu napadá.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

nejprve harmonický, poté peklo

Neznali jsme se

Než se stal závislým, dalo by se mluvit o tom, že byl harmonický. V momentě, kdy ovšem začal pít víc, harmonického nebylo nic.

pil vždy, ale s věkem se to prohlubuje, čím dál méně se to dá tolerovat a konec je když to narušuje běžný život - partnerství, práce

vše o.k.

vzah byl ok, poté hádky, rozchod

Zacali jsme si spolu kdyz pritel abstinoval, ale rozpil se znova, zniceho nic, stacilo si tad pivo a bylo to tady zas :-/ Hodne jsme spolu o tom mluvili.

12. To, zda se stanu nebo nestanu vůdčí osobností, závisí většinou na mých schopnostech.

Na následující straně uvidíte sérii postojových výroků. Každý vyjadřuje běžně zastávaný názor. Neexistují správné nebo nesprávné odpovědi. S některými položkami budete pravděpodobně souhlasit, s jinými ne. Nás zajímá, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s vyjádřenými názory.

Přečtěte si každý výrok pozorně. Pak uveďte míru, do jaké souhlasíte nebo nesouhlasíte 

První dojem bývá obvykle nejlepší. Přečtěte si každý výrok, rozhodněte se, zda-li souhlasíte nebo nesouhlasíte, jaká je intenzita Vašeho názoru a následně zakroužkujte odpovídající číslo.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím562,5 %62,5 %  
spíš souhlasím225 %25 %  
nesouhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

Následující otázky se vztahují k výkladu událostí ve Vašem životě.

13. To, zda se stanu nebo nestanu vůdčí osobností, závisí většinou na mých schopnostech.

 

 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím675 %75 %  
spíš souhlasím225 %25 %  

Graf

14. Můj život je do velké míry řízen náhodami.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš nesouhlasím450 %50 %  
spíš souhlasím225 %25 %  
velmi souhlasím112,5 %12,5 %  
souhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

15. Myslím si, že o událostech, které se dějí v mém životě, rozhodují většinou vlivní lidé.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím450 %50 %  
velmi nesouhlasím112,5 %12,5 %  
spíš souhlasím112,5 %12,5 %  
souhlasím112,5 %12,5 %  
spíš nesouhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

16. To, zda se stanu účastníkem autonehody nebo ne, závisí většinou na mých vlastních řidičských schopnostech.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš nesouhlasím337,5 %37,5 %  
spíš souhlasím225 %25 %  
souhlasím225 %25 %  
nesouhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

17. Pokud si dělám plány, jsem si téměř jistý/á, že je i uskutečním.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš souhlasím450 %50 %  
souhlasím225 %25 %  
spíš nesouhlasím112,5 %12,5 %  
velmi souhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

18. Často nemám možnost ochránit své osobní zájmy před nešťastnými náhodami.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš nesouhlasím337,5 %37,5 %  
spíš souhlasím225 %25 %  
souhlasím225 %25 %  
nesouhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

19. Když získám to, co chci, je to obvykle proto, že mám štěstí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš nesouhlasím337,5 %37,5 %  
souhlasím337,5 %37,5 %  
spíš souhlasím225 %25 %  

Graf

20. Navzdory mým možným dobrým schopnostem mi odpovědnost za vedoucí postavení nebude svěřena bez toho, že bych se snažil/a zalíbit lidem na mocenských pozicích.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš souhlasím337,5 %37,5 %  
souhlasím225 %25 %  
velmi souhlasím225 %25 %  
nesouhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

21. Počet mých přátel závisí na tom, jak příjemnou osobou jsem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím337,5 %37,5 %  
spíš souhlasím225 %25 %  
velmi souhlasím225 %25 %  
velmi nesouhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

22. Mnohokrát jsem již zjistil/a, že co se má stát, stane se.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím337,5 %37,5 %  
velmi souhlasím225 %25 %  
nesouhlasím112,5 %12,5 %  
spíš nesouhlasím112,5 %12,5 %  
spíš souhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

23. Můj život je řízen především vlivnými lidmi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš nesouhlasím450 %50 %  
nesouhlasím337,5 %37,5 %  
velmi nesouhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

24. To, zda se stanu účastníkem autonehody nebo ne, je většinou otázkou štěstí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš souhlasím450 %50 %  
spíš nesouhlasím225 %25 %  
souhlasím225 %25 %  

Graf

25. Lidé jako já mají velmi malou šanci ochránit své osobní zájmy, pokud jsou tyto v rozporu se zájmy silných nátlakových skupin.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš nesouhlasím225 %25 %  
nesouhlasím225 %25 %  
spíš souhlasím225 %25 %  
velmi souhlasím112,5 %12,5 %  
souhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

26. Není pro mě vždy rozumné plánovat do příliš vzdálené budoucnosti, protože se spousta věcí ukáže být otázkou (ne)štěstí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš souhlasím337,5 %37,5 %  
nesouhlasím337,5 %37,5 %  
velmi souhlasím112,5 %12,5 %  
spíš nesouhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

27. Získání toho, co chci, si vyžaduje naklonění si lidí nade mnou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím337,5 %37,5 %  
spíš souhlasím225 %25 %  
souhlasím225 %25 %  
velmi souhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

28. To, zda se stanu nebo nestanu vůdčí osobností, závisí většinou na tom, zda budu mít štěstí být ve správný čas na správném místě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš souhlasím450 %50 %  
souhlasím225 %25 %  
spíš nesouhlasím112,5 %12,5 %  
nesouhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

29. Pokud by se důležití lidé rozhodli, že mne nemají rádi, pravděpodobně bych si nenašel/šla mnoho přátel.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím337,5 %37,5 %  
spíš souhlasím225 %25 %  
velmi nesouhlasím112,5 %12,5 %  
souhlasím112,5 %12,5 %  
velmi souhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

30. Mohu poměrně jasně rozhodovat o tom, co se stane v mém životě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím337,5 %37,5 %  
spíš nesouhlasím225 %25 %  
spíš souhlasím112,5 %12,5 %  
velmi souhlasím112,5 %12,5 %  
nesouhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

31. Obvykle jsem schopný/á ochránit své osobní zájmy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím562,5 %62,5 %  
spíš souhlasím112,5 %12,5 %  
velmi souhlasím112,5 %12,5 %  
velmi nesouhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

32. To, zda se stanu účastníkem autonehody nebo ne, závisí většinou na druhém řidiči.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš souhlasím450 %50 %  
nesouhlasím337,5 %37,5 %  
souhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

33. Když získám to, co chci, je to obvykle proto, že jsem na tom tvrdě pracoval/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím337,5 %37,5 %  
velmi souhlasím225 %25 %  
spíš souhlasím225 %25 %  
spíš nesouhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

34. Aby mé plány fungovaly, ujistím se, že se shodují s tím, co chtějí lidé, kteří mají nade mnou moc.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš souhlasím337,5 %37,5 %  
souhlasím337,5 %37,5 %  
nesouhlasím225 %25 %  

Graf

35. Můj život je určován mými vlastními činy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím450 %50 %  
spíš souhlasím337,5 %37,5 %  
velmi souhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

36. Je především otázkou osudu, zda mám mnoho nebo málo přátel.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš nesouhlasím225 %25 %  
nesouhlasím225 %25 %  
spíš souhlasím225 %25 %  
velmi nesouhlasím112,5 %12,5 %  
souhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Beráková, T.Alkoholismus u partnera (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://oblibene-cislo-19.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.