Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Oblíbenost divadel

Oblíbenost divadel

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Vavrušová
Šetření:16. 02. 2011 - 22. 02. 2011
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto krákého dotazníku, který se bude zabývat především oblíbeností divadel v dnešní moderní době. Tento dotazník je anonymní a výsledky budou sloužit ke zpracování mé marketingové práce.

Předem děkuji za spolupráci. :-)

Odpovědi respondentů

1. Navštěvujete pravidelně divadlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výjimečně4339,45 %39,45 %  
Ano3733,94 %33,94 %  
Ne2926,61 %26,61 %  

Graf

2. Kolikrát jste byl/a za poslední rok v divadle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-35752,29 %52,29 %  
4-82825,69 %25,69 %  
01816,51 %16,51 %  
Vícekrát65,5 %5,5 %  

Graf

3. Kde/kam chodíte do divadla

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve městě mého bydliště5651,38 %51,38 %  
Do sousedních měst2422,02 %22,02 %  
Střídám to1816,51 %16,51 %  
Do vzdálenějších větších měst (Opava, Praha,...)1110,09 %10,09 %  

Graf

4. S kým navštěvujete divadlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S přáteli, partnerem či rodinou7568,81 %68,81 %  
Jiné (se školou, s kolegy z práce, se známými,..)3128,44 %28,44 %  
Sám/a32,75 %2,75 %  

Graf

5. Jaký žánr her upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komedii7770,64 %70,64 %  
Drama/Tragédii1715,6 %15,6 %  
Jiné (muzikál, pantomima, loutkové divadlo,..)1513,76 %13,76 %  

Graf

6. Máte zakoupené předplatné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8577,98 %77,98 %  
Ne, ale chtěl/a bych si ho zakoupit1311,93 %11,93 %  
Ano1110,09 %10,09 %  

Graf

7. Co Vás na divadle nejvíce přitahuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontakt s herci3633,03 %33,03 %  
Jedinečnost zpracování známého tématu3633,03 %33,03 %  
Jiné 3229,36 %29,36 %  
Nic54,59 %4,59 %  

Graf

8. Co je pro Vás rozhodující při výběru divadelní hry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žánr4642,2 %42,2 %  
Herecké obsazení2825,69 %25,69 %  
Znalost konkrétní hry2321,1 %21,1 %  
Jiné (cena,...)1211,01 %11,01 %  

Graf

9. Kolik jste ochotni investovat do jednoho představení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 - 150 Kč4238,53 %38,53 %  
150 - 200 Kč3229,36 %29,36 %  
Více než 200 Kč2825,69 %25,69 %  
Méně než 100 Kč76,42 %6,42 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 25 let7366,97 %66,97 %  
18 nebo méně než 18 let1917,43 %17,43 %  
36 - 50 let87,34 %7,34 %  
26 - 35 let76,42 %6,42 %  
51 - a více let21,83 %1,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Navštěvujete pravidelně divadlo?

  • odpověď Ano:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Máte zakoupené předplatné?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštěvujete pravidelně divadlo?

2. Kolikrát jste byl/a za poslední rok v divadle?

3. Kde/kam chodíte do divadla

4. S kým navštěvujete divadlo?

5. Jaký žánr her upřednostňujete?

6. Máte zakoupené předplatné?

7. Co Vás na divadle nejvíce přitahuje?

8. Co je pro Vás rozhodující při výběru divadelní hry?

9. Kolik jste ochotni investovat do jednoho představení?

10. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštěvujete pravidelně divadlo?

2. Kolikrát jste byl/a za poslední rok v divadle?

3. Kde/kam chodíte do divadla

4. S kým navštěvujete divadlo?

5. Jaký žánr her upřednostňujete?

6. Máte zakoupené předplatné?

7. Co Vás na divadle nejvíce přitahuje?

8. Co je pro Vás rozhodující při výběru divadelní hry?

9. Kolik jste ochotni investovat do jednoho představení?

10. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vavrušová, L.Oblíbenost divadel (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://oblibenost-divadel.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.