Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Oblíbenost operních představení

Oblíbenost operních představení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jarmila Odstrčilová
Šetření:11. 02. 2011 - 21. 02. 2011
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

do rukou se Vám dostává dotazník určený veřejnosti. Cílem je zjištění návštěvnosti a oblíbenosti operních představení u mladých lidí ve věku 18-30 let. Vyplnění je anonymní a dotazování probíhá elektronickou formou.

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete operu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec5771,25 %71,25 %  
1 x ročně1316,25 %16,25 %  
1 x za půl roku78,75 %8,75 %  
častěji56,25 %6,25 %  

Graf

2. Co Vás ovlivňuje/by Vás ovlivnilo při výběru opery?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žánr4151,25 %51,25 %  
obsazení2328,75 %28,75 %  
místo konání2227,5 %27,5 %  
autor2025 %25 %  

Graf

3. Jaká cenová hranice ovlivňuje/by ovlivňila zakoupení vstupenky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
200 - 500 Kč4556,25 %56,25 %  
100 - 200 Kč2531,25 %31,25 %  
více1417,5 %17,5 %  

Graf

4. Jakou formu placení upřednostňujete při nákupu vstupenky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hotovostní nákup v pokladně3546,05 %43,75 %  
on-line3140,79 %38,75 %  
předplatné1215,79 %15 %  
pobočka informačního centra911,84 %11,25 %  

Graf

5. Mimo operu dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kino5062,5 %62,5 %  
divadelní představení3240 %40 %  
koncert2835 %35 %  
muzikál2126,25 %26,25 %  
jiná kulturní akce1518,75 %18,75 %  

Graf

6. Výběr operních představení dle Vašich možností je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující5265 %65 %  
nedostačující1721,25 %21,25 %  
rozsáhlý1113,75 %13,75 %  

Graf

7. Jakou formou získáváte informace o nabídce operních přestavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet6783,75 %83,75 %  
propagační materiály2227,5 %27,5 %  
tisk1012,5 %12,5 %  
informační centra67,5 %7,5 %  

Graf

8. Kde byste v případě zájmu navštívili operní představení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Národní divadlo - Praha4353,75 %53,75 %  
Státní opera - Praha2531,25 %31,25 %  
Divadlo Antonína Dvořáka - Ostrava2126,25 %26,25 %  
Národní divadlo moravskoslezské - Ostraa1822,5 %22,5 %  
jiné místo1620 %20 %  
Janáčkovo divadlo - Brno1316,25 %16,25 %  
Národní divadlo - Brno1215 %15 %  

Graf

9. S kým byste navštívili operní představení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přítel, přítelkyně5265 %65 %  
příbuzní, kamarádi3543,75 %43,75 %  
rodina3037,5 %37,5 %  

Graf

10. Co by Vás přesvědčilo k první návštěvě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doporučení známých/rodiny5570,51 %68,75 %  
obsazení1012,82 %12,5 %  
sleva na vstupné911,54 %11,25 %  
reklama v tisku/na internetu45,13 %5 %  

Graf

11. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6480 %80 %  
muž1620 %20 %  

Graf

12. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5568,75 %68,75 %  
středoškolské s maturitou1923,75 %23,75 %  
středoškolské s vyučením33,75 %3,75 %  
základní33,75 %3,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často navštěvujete operu?

2. Co Vás ovlivňuje/by Vás ovlivnilo při výběru opery?

3. Jaká cenová hranice ovlivňuje/by ovlivňila zakoupení vstupenky?

4. Jakou formu placení upřednostňujete při nákupu vstupenky?

5. Mimo operu dáváte přednost?

6. Výběr operních představení dle Vašich možností je:

7. Jakou formou získáváte informace o nabídce operních přestavení?

8. Kde byste v případě zájmu navštívili operní představení?

9. S kým byste navštívili operní představení?

10. Co by Vás přesvědčilo k první návštěvě?

11. Jste:

12. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často navštěvujete operu?

2. Co Vás ovlivňuje/by Vás ovlivnilo při výběru opery?

3. Jaká cenová hranice ovlivňuje/by ovlivňila zakoupení vstupenky?

4. Jakou formu placení upřednostňujete při nákupu vstupenky?

5. Mimo operu dáváte přednost?

6. Výběr operních představení dle Vašich možností je:

7. Jakou formou získáváte informace o nabídce operních přestavení?

8. Kde byste v případě zájmu navštívili operní představení?

9. S kým byste navštívili operní představení?

10. Co by Vás přesvědčilo k první návštěvě?

11. Jste:

12. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Odstrčilová, J.Oblíbenost operních představení (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://oblibenost-opernich-predstav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.