Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Oblíbenost reklamy

Oblíbenost reklamy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Prokopová
Šetření:03. 04. 2012 - 13. 04. 2012
Počet respondentů:183
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění velmi krátkého dotazníků tykajícího se reklamy a její oblíbenosti u lidí. V dotazníku jsou uvedeny i některé konkrétní televizní reklamy, pokud je neznáte, všechny se dají nalézt na youtube. Dotazník je určen pro všechny nezávisle na věku nebo pohlaví. Jeho výsledky budou zpracování do školního projektu zaměřeného na ovlivnitelnost reklamou.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
232212,02 %12,02 %  
221910,38 %10,38 %  
211910,38 %10,38 %  
24189,84 %9,84 %  
20147,65 %7,65 %  
18126,56 %6,56 %  
2584,37 %4,37 %  
1984,37 %4,37 %  
2684,37 %4,37 %  
3273,83 %3,83 %  
ostatní odpovědi 28
16
17
33
27
40
35
37
45
13
29
1987
30
42
36
49
43
10
52
31
12
39
38
51
4826,23 %26,23 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.81
Minimum:17
Maximum:40
Variační rozpětí:23
Rozptyl:24.85
Směrodatná odchylka:4.98
Medián:23
Modus:23

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11663,39 %63,39 %  
Muž6736,61 %36,61 %  

Graf

3. Která z těchto reklam vás nejvíce oslovila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kampaň Nemyslíš zaplatíš9049,18 %49,18 %  
vánoční reklama na Coca-colu4021,86 %21,86 %  
reklama na bylinkovou Kofolu (záběr z vyučování a zobrazení milostného vztahu mezi studentem a jeho učitelkou)3418,58 %18,58 %  
reklama na Pribináčka (děti hrající si u potoka)1910,38 %10,38 %  

Graf

4. Kolik si myslíte, že stojí průměrně dlouhý reklamní spot v televizi v hlavním vysílacím čase, tj. 19-23 hod.? (napište číslem)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000002714,75 %14,75 %  
200000179,29 %9,29 %  
10000158,2 %8,2 %  
50000147,65 %7,65 %  
300000137,1 %7,1 %  
500000126,56 %6,56 %  
25000084,37 %4,37 %  
3000073,83 %3,83 %  
15000052,73 %2,73 %  
40000052,73 %2,73 %  
ostatní odpovědi 2000
20000
1000000
500
750000
25000
800000
120000
60000
100.000
2000000
5000
3000000
356000
200500
28000
1
6000
5.000
35.000
250.000
0
600000
256000
15000
450000
11111111111111
1000
170000
4000
650000
700000
50.000
400
200
40000
1500
8000
200.000
5
23453
1500000
6032,79 %32,79 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:175301.84
Minimum:200
Maximum:800000
Variační rozpětí:799800
Rozptyl:34684582154.59
Směrodatná odchylka:186237.97
Medián:100000
Modus:100000

Graf

5. Všímáte si skrytých reklam v seriálech nebo filmech (př. oblečení, potraviny..)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13473,22 %73,22 %  
ne4926,78 %26,78 %  

Graf

6. Ovlivnila vás někdy reklama ke koupi produktu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11462,3 %62,3 %  
ne6937,7 %37,7 %  

Graf

7. Která z těchto reklam je pro vás nejhorší (považujete ji za nevhodnou, otravnou, nezdařilou, nesmyslnou..)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reklama na Perwoll (lidé se domnívají, že slečna vypadá v šatech krásně, protže jsou nové, načež někdo říká, že nové nejsou a vytáhne prací prostředekPerwoll)5228,42 %28,42 %  
reklama na XXX Lutz (slečna zpívající chytlavou píseň)5127,87 %27,87 %  
reklama na Always (mladé dívky se i při svých dnech cití dobře a je jim do zpěvu a tance, neboť mají Always)4625,14 %25,14 %  
reklama Konsolidace půjček od České spořitelny (holčička s chlapečkem si hrají na pískovičti na rodiče a holčička se rozkřičí ohledně splátek)3418,58 %18,58 %  

Graf

8. Který z těchto druhů reklamy vás nejvíce obtěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV reklamy během filmu9350,82 %50,82 %  
reklama formou e-mailu4524,59 %24,59 %  
letáky ve schránce2111,48 %11,48 %  
reklama v radiu137,1 %7,1 %  
billboardy a plakáty63,28 %3,28 %  
reklama mi nevadí v žádné podobě42,19 %2,19 %  
reklama v novinách a časopisech10,55 %0,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk:

2. Pohlaví

3. Která z těchto reklam vás nejvíce oslovila?

4. Kolik si myslíte, že stojí průměrně dlouhý reklamní spot v televizi v hlavním vysílacím čase, tj. 19-23 hod.? (napište číslem)

5. Všímáte si skrytých reklam v seriálech nebo filmech (př. oblečení, potraviny..)?

6. Ovlivnila vás někdy reklama ke koupi produktu?

7. Která z těchto reklam je pro vás nejhorší (považujete ji za nevhodnou, otravnou, nezdařilou, nesmyslnou..)?

8. Který z těchto druhů reklamy vás nejvíce obtěžuje?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk:

2. Pohlaví

3. Která z těchto reklam vás nejvíce oslovila?

4. Kolik si myslíte, že stojí průměrně dlouhý reklamní spot v televizi v hlavním vysílacím čase, tj. 19-23 hod.? (napište číslem)

5. Všímáte si skrytých reklam v seriálech nebo filmech (př. oblečení, potraviny..)?

6. Ovlivnila vás někdy reklama ke koupi produktu?

7. Která z těchto reklam je pro vás nejhorší (považujete ji za nevhodnou, otravnou, nezdařilou, nesmyslnou..)?

8. Který z těchto druhů reklamy vás nejvíce obtěžuje?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Prokopová, E.Oblíbenost reklamy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://oblibenost-reklamy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.