Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Oblíbenost značky Apple

Oblíbenost značky Apple

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Vojkůvková
Šetření:17. 11. 2012 - 19. 11. 2012
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit zájem respondentů o produkty značky Apple. Výsledky budou použity jako součást seminární práce. Na vyplnění tohoto dotazníku postačí 5 minut. Po ukončení šetření budou výsledky veřejně přístupné.

Děkuji Vám za ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Znáte produkty značky Apple?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5698,25 %98,25 %  
ne11,75 %1,75 %  

Graf

2. Co by vás motivovalo ke koupi PC/notebooku Apple?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důvěra ve značku1831,58 %31,58 %  
design výrobku1831,58 %31,58 %  
stabilní a rychlý systém1526,32 %26,32 %  
doporučení přátel1119,3 %19,3 %  
jednoduché ovládání915,79 %15,79 %  
jiný důvod610,53 %10,53 %  
nic23,51 %3,51 %  
kdyby nebylo nic jiného11,75 %1,75 %  
Nekoupil11,75 %1,75 %  
vůbec nic,nevnímám Apple jako dobrou značku11,75 %1,75 %  
Nic.11,75 %1,75 %  

Graf

3. Co by vás naopak odradilo od pořízení PC/notebooku Apple?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká pořizovací cena4477,19 %77,19 %  
širší spektrum softwaru je pro Windows1322,81 %22,81 %  
nevyhovuje mi OS Mac1017,54 %17,54 %  
většina herních titulů je pro Windows47,02 %7,02 %  
nedostatek prodejních míst47,02 %7,02 %  
jiný důvod47,02 %7,02 %  
vše11,75 %1,75 %  
úplně všechno a především způsob jakým se tato značka prezentuje na trhu11,75 %1,75 %  

Graf

4. Kolik byste byl(a) ochoten/ochotna investovat do nového PC nebo notebooku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001 - 15 000 Kč2136,84 %36,84 %  
15 001 - 20 000 Kč1526,32 %26,32 %  
5 000 - 10 000 Kč814,04 %14,04 %  
30 001 Kč a více610,53 %10,53 %  
20 001 - 25 000 Kč47,02 %7,02 %  
25 001 - 30 000 Kč35,26 %5,26 %  

Graf

5. Který z těchto produktů byste si pořídil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
iPhone2238,6 %38,6 %  
iPad1831,58 %31,58 %  
MacBook1628,07 %28,07 %  
žádný1424,56 %24,56 %  
iPod610,53 %10,53 %  
iMac58,77 %8,77 %  

Graf

6. Který z uvedených produktů již vlastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný4070,18 %70,18 %  
iPod1119,3 %19,3 %  
iPhone610,53 %10,53 %  
iPad47,02 %7,02 %  
jiný23,51 %3,51 %  
MacBook11,75 %1,75 %  

Graf

7. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4171,93 %71,93 %  
Muž1628,07 %28,07 %  

Graf

8. Váš Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 25 let3256,14 %56,14 %  
15 - 20 let1628,07 %28,07 %  
26 - 30 let712,28 %12,28 %  
51 let a více11,75 %1,75 %  
31 - 40 let11,75 %1,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte produkty značky Apple?

2. Co by vás motivovalo ke koupi PC/notebooku Apple?

3. Co by vás naopak odradilo od pořízení PC/notebooku Apple?

4. Kolik byste byl(a) ochoten/ochotna investovat do nového PC nebo notebooku?

5. Který z těchto produktů byste si pořídil(a)?

6. Který z uvedených produktů již vlastníte?

7. Jakého jste pohlaví?

8. Váš Věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte produkty značky Apple?

2. Co by vás motivovalo ke koupi PC/notebooku Apple?

3. Co by vás naopak odradilo od pořízení PC/notebooku Apple?

4. Kolik byste byl(a) ochoten/ochotna investovat do nového PC nebo notebooku?

5. Který z těchto produktů byste si pořídil(a)?

6. Který z uvedených produktů již vlastníte?

7. Jakého jste pohlaví?

8. Váš Věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vojkůvková, P.Oblíbenost značky Apple (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://oblibenost-znacky-apple.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.