Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Oblíbený supermarket - společenská odpovědnost

Oblíbený supermarket - společenská odpovědnost

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Krátká
Šetření:06. 11. 2021 - 10. 12. 2021
Počet respondentů:213
Počet otázek (max/průměr):29 / 26.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:27,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12759,62 %59,62 %  
Muž8640,38 %40,38 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30136,1 %6,1 %  
27115,16 %5,16 %  
2594,23 %4,23 %  
2383,76 %3,76 %  
4583,76 %3,76 %  
3783,76 %3,76 %  
4073,29 %3,29 %  
3673,29 %3,29 %  
2473,29 %3,29 %  
3373,29 %3,29 %  
ostatní odpovědi 32
28
31
22
38
29
43
50
39
34
21
35
48
20
17
57
26
51
55
73
65
47
49
46
56
18
53
62
42
60
52
41
74
16
77
63
64
66
67
80
70
71
58
68
44
13
12860,09 %60,09 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:36.85
Minimum:21
Maximum:66
Variační rozpětí:45
Rozptyl:129.99
Směrodatná odchylka:11.4
Medián:35
Modus:30

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11152,11 %52,11 %  
8338,97 %38,97 %  
VOŠ125,63 %5,63 %  
73,29 %3,29 %  

Graf

4. Kraj, ve kterém žijete

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha4320,19 %20,19 %  
jihomoravský2612,21 %12,21 %  
středočeský2411,27 %11,27 %  
Olomoucký167,51 %7,51 %  
Královéhradecký157,04 %7,04 %  
ústecký136,1 %6,1 %  
Liberecký115,16 %5,16 %  
Plzeňský94,23 %4,23 %  
zlínský73,29 %3,29 %  
Moravskoslezský62,82 %2,82 %  
ostatní odpovědi Jihočeský
Pardubický
jm
Vysočina
Hlavní město Praha
Ústecký kraj
Moravskoslezský kraj
Praha!!!!!
Jihomroavský
Pha
Zlínský kraj
severomoravský
Hlavní město Praga
střč
Středočeském
Ustec6
MSK
MS
Královéhradecký kraj
Středočeský
JMK

Střední Čechy
Praha 7
pce
PRG
4320,19 %20,19 % 

Graf

5. Tento dotazník se věnuje tématu společenské odpovědnosti firem. Jedná se o dobrovolný závazek firem chovat se odpovědně k prostředí i společnosti, ve kterém podnikají a snahu zachovat ho nepoškozené pro současné i budoucí generace. Znáte pojem "společenská odpovědnost firem"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8439,44 %39,44 %  
Ano6932,39 %32,39 %  
Spíše ne3315,49 %15,49 %  
Ne167,51 %7,51 %  
Nevím115,16 %5,16 %  

Graf

6. Dáváte přednost výrobkům a službám, které produkují společensky odpovědné firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím6630,99 %30,99 %  
Spíše ano5525,82 %25,82 %  
Ne4320,19 %20,19 %  
Spíše ne3918,31 %18,31 %  
Ano104,69 %4,69 %  

Graf

7. Seřaďte prosím následující podniky od toho, který se podle Vás chová nejodpovědněji (1) po ten, který uplatňuje společenskou odpovědnost firem nejméně (7).

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Lidl2.3713.661
Penny4.5773.671
Albert3.7462.903
Kaufland4.0232.812
Billa4.4082.786
Globus44.629
Tesco4.8733.557

Graf

8. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Lidl. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výstavba "Rákosníčkových hřišť"13878,41 %64,79 %  
Rovný přístup ke všem skupinám zaměstnanců7542,61 %35,21 %  
Vzdělávání zaměstnanců6637,5 %30,99 %  
Kontrola podmínek při chovu zvířat6034,09 %28,17 %  
Akce "Strom splněných přání"5531,25 %25,82 %  
Férové vztahy s obchodními partnery3519,89 %16,43 %  

Graf

9. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Penny. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Projekt "Ukliďme Česko"10666,25 %49,77 %  
Nabídka sáčků na ovoce a zeleninu pro opakované použití9156,88 %42,72 %  
Prodej "zelených produktů"4326,88 %20,19 %  
Podpora regionálního rozvoje a zaměstnanosti4025 %18,78 %  
Spolupráce s nadací "Krása pomoci"2012,5 %9,39 %  
Respekt k osobnosti zaměstnanců1710,63 %7,98 %  

Graf

10. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Albert. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sleva u potravin s blížícím se datem spotřeby14082,84 %65,73 %  
Projekt "Bertík pomáhá"8550,3 %39,91 %  
Výměna papírových cenovek za digitální3923,08 %18,31 %  
Rovné pracovní příležitosti (rovnoprávnost mužů a žen, odmítání diskriminace)3118,34 %14,55 %  
Program "Do Alberta na praxi"2011,83 %9,39 %  
Otevřená a pravdivá komunikace se zákazníky1710,06 %7,98 %  

Graf

11. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Kaufland. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snaha o omezení používání plastu (např. vyřazení jednorázového plastového nádobí nebo tašek z prodeje)8664,18 %40,38 %  
Spolupráce s "Nadací Světluška"6649,25 %30,99 %  
Třídění a recyklace odpadů5037,31 %23,47 %  
Spolupráce s "Centrem Paraple"3929,1 %18,31 %  
Stejná šance pro všechny zaměstnance (bez ohledu na sociální status, přesvědčení, původ, pohlaví nebo věk)3727,61 %17,37 %  
Dodržování férových obchodních praktik (dodržování národních i mezinárodních zákonů a norem v této oblasti)2216,42 %10,33 %  

Graf

12. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Billa. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Akce "Běháme pro děti"3840 %17,84 %  
Akce "Strom splněných přání"3435,79 %15,96 %  
Výsadba ovocných stromů a alejí3031,58 %14,08 %  
Nahrazování papírových cenovek digitálními2526,32 %11,74 %  
Požadavek na vyplácení minimální mzdy všemi společnostmi v dodavatelském řetězci1414,74 %6,57 %  
Podpora "work-life balance" (tj. sladění osobního a pracovního života zaměstnanců)1313,68 %6,1 %  

Graf

13. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Globus. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výstavba dobíjecích stanic pro elektromobily6749,63 %31,46 %  
Spolupráce s "Kontem Bariéry" (podpora handicapovaných)6548,15 %30,52 %  
Snaha o snižování prodeje jednorázových plastových obalů6447,41 %30,05 %  
Projekt "Globus Lepší svět"4936,3 %23 %  
Spolupráce s učni, studenty a absolventy3626,67 %16,9 %  
Prosazování zásad správné obchodní praxe (např. podpora dodržování vzájemných obchodních závazků)2317,04 %10,8 %  

Graf

14. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Tesco. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snižování potravinového odpadu (např. sleva na potraviny s blížícím se datem spotřeby)9168,42 %42,72 %  
Program "Vy rozhodujete, my pomáháme"7052,63 %32,86 %  
Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením3425,56 %15,96 %  
Akce "Strom splněných přání"2921,8 %13,62 %  
Snižování spotřeby elektřiny a přechod na dodávky z obnovitelných zdrojů1813,53 %8,45 %  
Předcházení rizikům v oblasti lidských práv (zaměření se na zajištění příslušných oblastí v celém dodavatelském řetězci)129,02 %5,63 %  

Graf

15. Odkud se nejčastěji dozvídáte o těchto aktivitách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímo v daném obchodě7937,09 %37,09 %  
Z televizních reklam nebo billboardů3918,31 %18,31 %  
Na internetu3315,49 %15,49 %  
O těchto aktivitách nevím3215,02 %15,02 %  
Z letáků167,51 %7,51 %  
Z webových stránek nebo sociálních sítí daného podniku94,23 %4,23 %  
Z výrobků zakoupených v daném obchodě52,35 %2,35 %  

Graf

16. Jste ochotni připlatit si za výrobek, který je šetrný k životnímu prostředí a naplňuje princip udržitelnosti (BIO, fairtrade nebo ekologický výrobek)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8238,5 %38,5 %  
Spíše ne6831,92 %31,92 %  
Ne2913,62 %13,62 %  
Nevím209,39 %9,39 %  
Ano146,57 %6,57 %  

Graf

17. Jste ochotni připlatit si za výrobek, z něhož putuje určitá částka na nějaký společensky prospěšný projekt (např. výrobek "Dobro-káva" Nadačního fondu Tesco, jehož nákupem finančně podpoříte děti nacházející se v nepříznivé sociální situaci)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8439,44 %39,44 %  
Spíše ne4320,19 %20,19 %  
Ne3616,9 %16,9 %  
Nevím3215,02 %15,02 %  
Ano188,45 %8,45 %  

Graf

18. Který/které z níže uvedených obchodů preferujete při nákupu? Vyberte prosím jednu nebo více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lidl14166,2 %66,2 %  
Albert9142,72 %42,72 %  
Kaufland8138,03 %38,03 %  
Globus6731,46 %31,46 %  
Billa5425,35 %25,35 %  
Tesco4822,54 %22,54 %  
Penny4621,6 %21,6 %  

Graf

19. Jak často přibližně nakupujete v uvedených obchodech? Vyberte prosím jednu odpověď v každém řádku.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

20. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu nízká cena nabízených produktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše důležitá11553,99 %53,99 %  
Velice důležitá4822,54 %22,54 %  
Spíše nedůležitá3616,9 %16,9 %  
Nevím115,16 %5,16 %  
Nedůležitá31,41 %1,41 %  

Graf

21. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu jeho geografická dostupnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velice důležitá12759,62 %59,62 %  
Spíše důležitá7133,33 %33,33 %  
Nevím94,23 %4,23 %  
Spíše nedůležitá41,88 %1,88 %  
Nedůležitá20,94 %0,94 %  

Graf

22. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu ochota prodavačů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše důležitá8138,03 %38,03 %  
Velice důležitá5324,88 %24,88 %  
Spíše nedůležitá4420,66 %20,66 %  
Nevím2210,33 %10,33 %  
Nedůležitá136,1 %6,1 %  

Graf

23. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu jeho dobrá pověst?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše důležitá9544,6 %44,6 %  
Velice důležitá4621,6 %21,6 %  
Spíše nedůležitá3616,9 %16,9 %  
Nevím2612,21 %12,21 %  
Nedůležitá104,69 %4,69 %  

Graf

24. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu nabídka bioproduktů nebo fairtrade výrobků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nedůležitá6831,92 %31,92 %  
Nedůležitá5525,82 %25,82 %  
Spíše důležitá4119,25 %19,25 %  
Nevím3918,31 %18,31 %  
Velice důležitá104,69 %4,69 %  

Graf

25. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu nabídka bezlepkových, bezlaktózových, vegan produktů nebo výrobků specifického typu stravování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedůležitá8841,31 %41,31 %  
Spíše nedůležitá6028,17 %28,17 %  
Spíše důležitá2913,62 %13,62 %  
Velice důležitá2310,8 %10,8 %  
Nevím136,1 %6,1 %  

Graf

26. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu nabídka produktů od lokálních a českých dodavatelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše důležitá9343,66 %43,66 %  
Velice důležitá4018,78 %18,78 %  
Spíše nedůležitá3817,84 %17,84 %  
Nevím2310,8 %10,8 %  
Nedůležitá198,92 %8,92 %  

Graf

27. Jak moc je pro Vás důležité při volbě obchodu férové chování k zákazníkům a pravdivá komunikace s nimi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velice důležité8338,97 %38,97 %  
Spíše důležité7635,68 %35,68 %  
Nevím3114,55 %14,55 %  
Spíše nedůležité157,04 %7,04 %  
Nedůležité83,76 %3,76 %  

Graf

28. Jak moc je pro Vás důležité při volbě obchodu odpovědné chování k zaměstnancům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše důležité8037,56 %37,56 %  
Nevím5123,94 %23,94 %  
Velice důležité3315,49 %15,49 %  
Spíše nedůležité2712,68 %12,68 %  
Nedůležité2210,33 %10,33 %  

Graf

29. Souhlasíte s tím, že angažováním se v oblasti společenské odpovědnosti zvyšují společnosti svoji konkurenční výhodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15170,89 %70,89 %  
Ne6229,11 %29,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví

 • odpověď Žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Globus=4 na otázku 7. Seřaďte prosím následující podniky od toho, který se podle Vás chová nejodpovědněji (1) po ten, který uplatňuje společenskou odpovědnost firem nejméně (7).

8. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Lidl. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

 • odpověď Rovný přístup ke všem skupinám zaměstnanců:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Požadavek na vyplácení minimální mzdy všemi společnostmi v dodavatelském řetězci na otázku 12. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Billa. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Předcházení rizikům v oblasti lidských práv (zaměření se na zajištění příslušných oblastí v celém dodavatelském řetězci) na otázku 14. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Tesco. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rovné pracovní příležitosti (rovnoprávnost mužů a žen, odmítání diskriminace) na otázku 10. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Albert. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

11. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Kaufland. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

 • odpověď Snaha o omezení používání plastu (např. vyřazení jednorázového plastového nádobí nebo tašek z prodeje):
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Předcházení rizikům v oblasti lidských práv (zaměření se na zajištění příslušných oblastí v celém dodavatelském řetězci) na otázku 14. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Tesco. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

13. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Globus. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

 • odpověď Snaha o snižování prodeje jednorázových plastových obalů:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Požadavek na vyplácení minimální mzdy všemi společnostmi v dodavatelském řetězci na otázku 12. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Billa. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

14. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Tesco. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

 • odpověď Snižování potravinového odpadu (např. sleva na potraviny s blížícím se datem spotřeby):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Předcházení rizikům v oblasti lidských práv (zaměření se na zajištění příslušných oblastí v celém dodavatelském řetězci) na otázku 14. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Tesco. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

18. Který/které z níže uvedených obchodů preferujete při nákupu? Vyberte prosím jednu nebo více odpovědí.

 • odpověď Globus:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Globus=Měsíčně na otázku 19. Jak často přibližně nakupujete v uvedených obchodech? Vyberte prosím jednu odpověď v každém řádku.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Kraj, ve kterém žijete

5. Tento dotazník se věnuje tématu společenské odpovědnosti firem. Jedná se o dobrovolný závazek firem chovat se odpovědně k prostředí i společnosti, ve kterém podnikají a snahu zachovat ho nepoškozené pro současné i budoucí generace. Znáte pojem "společenská odpovědnost firem"?

6. Dáváte přednost výrobkům a službám, které produkují společensky odpovědné firmy?

7. Seřaďte prosím následující podniky od toho, který se podle Vás chová nejodpovědněji (1) po ten, který uplatňuje společenskou odpovědnost firem nejméně (7).

8. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Lidl. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

9. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Penny. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

10. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Albert. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

11. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Kaufland. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

12. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Billa. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

13. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Globus. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

14. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Tesco. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

15. Odkud se nejčastěji dozvídáte o těchto aktivitách?

16. Jste ochotni připlatit si za výrobek, který je šetrný k životnímu prostředí a naplňuje princip udržitelnosti (BIO, fairtrade nebo ekologický výrobek)?

17. Jste ochotni připlatit si za výrobek, z něhož putuje určitá částka na nějaký společensky prospěšný projekt (např. výrobek "Dobro-káva" Nadačního fondu Tesco, jehož nákupem finančně podpoříte děti nacházející se v nepříznivé sociální situaci)?

18. Který/které z níže uvedených obchodů preferujete při nákupu? Vyberte prosím jednu nebo více odpovědí.

19. Jak často přibližně nakupujete v uvedených obchodech? Vyberte prosím jednu odpověď v každém řádku.

20. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu nízká cena nabízených produktů?

21. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu jeho geografická dostupnost?

22. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu ochota prodavačů?

23. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu jeho dobrá pověst?

24. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu nabídka bioproduktů nebo fairtrade výrobků?

25. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu nabídka bezlepkových, bezlaktózových, vegan produktů nebo výrobků specifického typu stravování?

26. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu nabídka produktů od lokálních a českých dodavatelů?

27. Jak moc je pro Vás důležité při volbě obchodu férové chování k zákazníkům a pravdivá komunikace s nimi?

28. Jak moc je pro Vás důležité při volbě obchodu odpovědné chování k zaměstnancům?

29. Souhlasíte s tím, že angažováním se v oblasti společenské odpovědnosti zvyšují společnosti svoji konkurenční výhodu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Kraj, ve kterém žijete

5. Tento dotazník se věnuje tématu společenské odpovědnosti firem. Jedná se o dobrovolný závazek firem chovat se odpovědně k prostředí i společnosti, ve kterém podnikají a snahu zachovat ho nepoškozené pro současné i budoucí generace. Znáte pojem "společenská odpovědnost firem"?

6. Dáváte přednost výrobkům a službám, které produkují společensky odpovědné firmy?

7. Seřaďte prosím následující podniky od toho, který se podle Vás chová nejodpovědněji (1) po ten, který uplatňuje společenskou odpovědnost firem nejméně (7).

8. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Lidl. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

9. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Penny. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

10. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Albert. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

11. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Kaufland. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

12. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Billa. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

13. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Globus. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

14. Níže jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti společnosti Tesco. Vyberte prosím všechny aktivity, které znáte.

15. Odkud se nejčastěji dozvídáte o těchto aktivitách?

16. Jste ochotni připlatit si za výrobek, který je šetrný k životnímu prostředí a naplňuje princip udržitelnosti (BIO, fairtrade nebo ekologický výrobek)?

17. Jste ochotni připlatit si za výrobek, z něhož putuje určitá částka na nějaký společensky prospěšný projekt (např. výrobek "Dobro-káva" Nadačního fondu Tesco, jehož nákupem finančně podpoříte děti nacházející se v nepříznivé sociální situaci)?

18. Který/které z níže uvedených obchodů preferujete při nákupu? Vyberte prosím jednu nebo více odpovědí.

19. Jak často přibližně nakupujete v uvedených obchodech? Vyberte prosím jednu odpověď v každém řádku.

20. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu nízká cena nabízených produktů?

21. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu jeho geografická dostupnost?

22. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu ochota prodavačů?

23. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu jeho dobrá pověst?

24. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu nabídka bioproduktů nebo fairtrade výrobků?

25. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu nabídka bezlepkových, bezlaktózových, vegan produktů nebo výrobků specifického typu stravování?

26. Jak moc je pro Vás důležitá při volbě obchodu nabídka produktů od lokálních a českých dodavatelů?

27. Jak moc je pro Vás důležité při volbě obchodu férové chování k zákazníkům a pravdivá komunikace s nimi?

28. Jak moc je pro Vás důležité při volbě obchodu odpovědné chování k zaměstnancům?

29. Souhlasíte s tím, že angažováním se v oblasti společenské odpovědnosti zvyšují společnosti svoji konkurenční výhodu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Krátká, L.Oblíbený supermarket - společenská odpovědnost (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://oblibeny-supermarket-spolece.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.