Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Obnovení trestu smrti v ČR

Obnovení trestu smrti v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Součková
Šetření:12. 04. 2016 - 17. 04. 2016
Počet respondentů:161
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník se zaměřuje na názor lidí z Ústeckého kraje, ohledně obnovení trestu smrti v ČR. Výsledky budou využity pro potřebu studentů VŠ. Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jste pro obnovení trestu smrti, jakožto nejspravedlivějšího trestu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11370,19 %70,19 %  
ne4829,81 %29,81 %  

Graf

2. Pokud ano, tak za jaké zločiny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze za nejtěžší zločiny (úmyslné zabití)10086,21 %62,11 %  
Za úmyslné (vražda) i neúmyslné zabití (řízení pod vlivem alkoholu)1613,79 %9,94 %  

Graf

3. Myslíte si, že je v ČR natolik vyspělý právní systém, ve kterém jsou jasně stanovené podmínky pro udělení trestu smrti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13382,61 %82,61 %  
ano2817,39 %17,39 %  

Graf

4. Myslíte si, že pokud by byl obnoven trest smrti, došlo by k celkovému snížení kriminality v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8854,66 %54,66 %  
ne7345,34 %45,34 %  

Graf

5. Jaký typ vraždy je podle Vás nejtěžším zločinem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vraždy dětí7647,2 %47,2 %  
Teroristické útoky3823,6 %23,6 %  
Sériové vraždy3320,5 %20,5 %  
Sexuálně motivované vraždy95,59 %5,59 %  
Nájemné vraždy53,11 %3,11 %  

Graf

6. Jste nábožensky založení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13382,61 %82,61 %  
ano2817,39 %17,39 %  

Graf

7. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10967,7 %67,7 %  
Muž5232,3 %32,3 %  

Graf

8. Jaká je Vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 247345,34 %45,34 %  
25 - 345836,02 %36,02 %  
35 - 442113,04 %13,04 %  
45 - 5474,35 %4,35 %  
55 - 6421,24 %1,24 %  

Graf

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10565,22 %65,22 %  
VŠ (včetně VOŠ)5031,06 %31,06 %  
63,73 %3,73 %  

Graf

10. Kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný10162,73 %62,73 %  
Student4729,19 %29,19 %  
Nezaměstnaný106,21 %6,21 %  
Studenti21,24 %1,24 %  
Důchodce10,62 %0,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste pro obnovení trestu smrti, jakožto nejspravedlivějšího trestu?

2. Pokud ano, tak za jaké zločiny?

3. Myslíte si, že je v ČR natolik vyspělý právní systém, ve kterém jsou jasně stanovené podmínky pro udělení trestu smrti?

4. Myslíte si, že pokud by byl obnoven trest smrti, došlo by k celkovému snížení kriminality v ČR?

5. Jaký typ vraždy je podle Vás nejtěžším zločinem?

6. Jste nábožensky založení?

7. Jaké je Vaše pohlaví?

8. Jaká je Vaše věková kategorie?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

10. Kategorie:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste pro obnovení trestu smrti, jakožto nejspravedlivějšího trestu?

2. Pokud ano, tak za jaké zločiny?

3. Myslíte si, že je v ČR natolik vyspělý právní systém, ve kterém jsou jasně stanovené podmínky pro udělení trestu smrti?

4. Myslíte si, že pokud by byl obnoven trest smrti, došlo by k celkovému snížení kriminality v ČR?

5. Jaký typ vraždy je podle Vás nejtěžším zločinem?

6. Jste nábožensky založení?

7. Jaké je Vaše pohlaví?

8. Jaká je Vaše věková kategorie?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

10. Kategorie:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Součková, V.Obnovení trestu smrti v ČR (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://obnoveni-trestu-smrti-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.