Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výroba elektrické energie a obnovitelné zdroje energie

Výroba elektrické energie a obnovitelné zdroje energie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Pulchartová
Šetření:26. 02. 2016 - 27. 02. 2016
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):9 / 9.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:92,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, zda populace vím o obnovitelných zdrojích energie a zda nějakterý z obnovitelných zdrojů energie využívá.

Odpovědi respondentů

1. Víte, co patří mezi obnovitelné zdroje energie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9090 %90,91 %  
ne1010 %10,1 %  

Graf

2. Který zdroj energie je podle Vás v ČR nejrozšířenější pro výrobu elektrické energie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uhlí5050 %50,51 %  
Jaderná paliva3030 %30,3 %  
Zemní plyn1616 %16,16 %  
Voda22 %2,02 %  
Slunce22 %2,02 %  

Graf

3. Které obnovitelné zdroje energie by měly být podle Vás v ČR nejvíce podporovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všechny obnovitelné zdroje energie4646 %46,46 %  
Solární energie3535 %35,35 %  
Vodní energie3434 %34,34 %  
Větrná energie3131 %31,31 %  
Energie biomasy1515 %15,15 %  
Geotermální energie1111 %11,11 %  

Graf

4. Který zdroj energie má podle Vás největší perspektivu pro výrobu elektrické energie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obnovitelné zdroje energie6161 %61,62 %  
Jaderná energie2828 %28,28 %  
Fosilní paliva1111 %11,11 %  

Graf

5. Využíváte fotovoltaické panely k úspoře spotřeby energie ve Vašem domě nebo to plánujete do budoucna?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6262 %62,63 %  
ano3838 %38,38 %  

Graf

6. V jakém časovém rozmezí nejvíce využíváte elektrickou energii ve Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16:00 - 20:004343 %43,43 %  
20:00 - 24:004242 %42,42 %  
12:00 - 16:001010 %10,1 %  
8:00 - 12:0044 %4,04 %  
0:00 - 4:0011 %1,01 %  

Graf

7. Jaké je Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž5555 %55,56 %  
Žena4545 %45,45 %  

Graf

8. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 243434 %34,34 %  
25 - 332525 %25,25 %  
43 - 551515 %15,15 %  
34 - 421414 %14,14 %  
56 a více1212 %12,12 %  

Graf

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou5656,57 %56,57 %  
Vysokoškolské2424,24 %24,24 %  
Vyšší odborné88,08 %8,08 %  
Základní66,06 %6,06 %  
Středoškolské bez maturity55,05 %5,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co patří mezi obnovitelné zdroje energie?

2. Který zdroj energie je podle Vás v ČR nejrozšířenější pro výrobu elektrické energie?

3. Které obnovitelné zdroje energie by měly být podle Vás v ČR nejvíce podporovány?

4. Který zdroj energie má podle Vás největší perspektivu pro výrobu elektrické energie?

5. Využíváte fotovoltaické panely k úspoře spotřeby energie ve Vašem domě nebo to plánujete do budoucna?

6. V jakém časovém rozmezí nejvíce využíváte elektrickou energii ve Vaší domácnosti?

7. Jaké je Vaše pohlaví

8. Jaký je Váš věk?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co patří mezi obnovitelné zdroje energie?

2. Který zdroj energie je podle Vás v ČR nejrozšířenější pro výrobu elektrické energie?

3. Které obnovitelné zdroje energie by měly být podle Vás v ČR nejvíce podporovány?

4. Který zdroj energie má podle Vás největší perspektivu pro výrobu elektrické energie?

5. Využíváte fotovoltaické panely k úspoře spotřeby energie ve Vašem domě nebo to plánujete do budoucna?

6. V jakém časovém rozmezí nejvíce využíváte elektrickou energii ve Vaší domácnosti?

7. Jaké je Vaše pohlaví

8. Jaký je Váš věk?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pulchartová, K.Výroba elektrické energie a obnovitelné zdroje energie (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://obnovitelne-zdroje-energie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.