Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Obraz golema v české kultuře

Obraz golema v české kultuře

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kasia Rep
Šetření:10. 07. 2014 - 30. 07. 2014
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milá respondentko / Milý respondente.

Jsem v posledním ročníku kulturologie. Tento dotazník je vytvořen proto, abych zjistila jaká je dnešní představa o golemovi v české kultuře. Dotazník je anonymní. Prosím Vás o co největší upřímnost při jeho vyplňování, a o obšírné a vyčerpávající odpovědi. Dotazník se skládá z 6 otevřených otázek. Jeho vyplnění trvá přibližně 5 minut.

PŘIPOMÍNKA: Pokud neznáte odpověď na otázku napište "Nevím" - je to také důležitá informace.

Za Váš čas a pozornost předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Co je golem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
postava uplácaná z hlíny23,13 %3,13 %  
umělý člověk23,13 %3,13 %  
bájná velká postava z hlíny11,56 %1,56 %  
paňác z hliny11,56 %1,56 %  
taková primitivní variace na robota11,56 %1,56 %  
Velká hliněná postava, která ožívá po vložení ,,šému" plní příkazy toho, kdo jej oživil. 11,56 %1,56 %  
Postava-robot z židovských bájí.11,56 %1,56 %  
hliněný "člověk" oživovaný šémem11,56 %1,56 %  
umělé stvoření pravděpodobně "robot"11,56 %1,56 %  
Někdo velký, silný, prostě hromotluk.11,56 %1,56 %  
ostatní odpovědi židem vyhotovený hliněný otrok
Hliněný muž
Postava z hlíny, kterou vyrobil rabín Löw (nebo tak nějak se to píše). Homunkul
Umělá bytost, "pseudo-robot"
židovský ochranný pomocník, který je vytvořen z hlíny
muž z hlíny, stvořený rabi Löwem, který plnil jeho příkazy
postava z hlíny
Údajně dílo pražského židovského rabína
Uměle - lidmi vytvořená bytost. Postava golema vychází z judaismu. Golem je vlastně výsledkem napodobování Boha.
Hlíněný "robot" rabiho Levi
Ten, co šel synagogou nebo kolem
stvoření z hlíny oživlé šémem
socha, která může ožít díky šému
symbol moci
byl to vlastně takový velký panák z hlíny, kterého vyrobil Rabi Löw
postava oživená člověkem v židovské mytologii
golem je postava z židovské povesti, vytvořena z hlíny a oživena ,, šémem", což byl papírek s napsanou magickou formulí, jenž se mu vkládal do úst
oživené "sochy" z židovské mytologie
bajna postava
Fiktivní postava (často humanoidní) stvořená z hlíny a oživená magií
Hliněná socha
Oživlá socha, pověst
stroj lidske podoby
Obr z hliny
Umělý člověk, stvořený pro ulehčení těžké práce lidí
podle pověstí oživená hliněná postava vytvořená za účelem ochrany Židů
umělý člověk stvořený rabbi Lövem
mýtická bytost, kterou rabi Love uhnětl z hlíny
legenda
tajemná postava, legenda
postava z hlíny, která se probudí k životu, když mu dám do důlku mezi očima kuličku, tzv. šém
Umely clovek z hliny.
hliněný "člověk", kterého vyrobil Rabi Low
umělý sluha
živá socha
určitá skulptura z hlíny spojována s židovským náboženstvím a Rabi Löwem
uměle vytvořený člověk s nadlidskou sílou
kamenná socha
postava z českých dějin
postava vypálená z hlíny a "funguje" na šém - kovová kulička co se dá do čela
postava ze starých českých pověstí,kterou měl stvořit rabín Low,která lze oživit pomocí šému
hliněný člověk ožívající pomocí šému
uměle vytvořená bytost z hlíny
Speciální pružný lem se schopností měnit délku oděvu bez nutnosti šití.
uměle vytvořený člověk
bájné stvoření vyrobené židem
mýtická postava židovské kultury
velký obr z hlíny
mystická postava známá z české historie, symbol staré Prahy
mystická postava z hlíny
velká socha
uměle oživená "postava" z židovských příběhů, která byla vytvořena, aby plnila rozkazy
5281,25 %81,25 % 

Graf

2. Jak vypadá golem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako člověk23,13 %3,13 %  
tmavý, velký, zavalitý, nemá krk a má dost divný obličej11,56 %1,56 %  
hnusně11,56 %1,56 %  
hliněný muž11,56 %1,56 %  
Velká hliněná postava, připomínající člověka. Je mnohem vyšší a objemnější než běžný člověk. 11,56 %1,56 %  
Nevím, jak vypadá, neviděla jsem ho.11,56 %1,56 %  
jako ve filmu Císařův pekař :-)11,56 %1,56 %  
to se neví, jeho nejznámější podoba je z filmu Pekařův císař11,56 %1,56 %  
to nikdo neví, údajně byl z hlíny a oživoval ho šém11,56 %1,56 %  
Velký umělý tvor podobný člověku stvořený z hlíny.11,56 %1,56 %  
ostatní odpovědi monumentální hliněná postava
"člověk" z hlíny
Humanoidní mohutná umělá bytost vytvořená z hlíny, vysoká asi 3-4 metry.
hliněný panák, podobný člověku; někdy více, někdy méně detailně zpracován
jako člověk, jen byl udělaný z hlíny
muž nadměrné postavy
Kdo ví? Asi by to chtěl vědět kde kdo, ale nikdo neví, jsou jen dohady o jeho podobě.
Jako člověk.
Hlíněný obr
Jako nemrtvý
jako ve filmi císařuv pekař
postava člověka - obra bez nosu
hlinena socha nadlidske velikosti
vysoký panák z hlíny
velká hliněná postava s dírou na čele
hliněná socha lidské postavy
jako kinkong
Různě, jakého si ho upládáš, takového ho máš. Nejčastěji zavalitý chlapík v nadživotní velikosti, sice pomalý avšak vytrvalý.
Jako hliněná socha
Hliněná mužská postava
jako clovek
Jako obr z hlíny
Velká hliněná postava s hrubými rysy, vysoká asi dva a půl metru, je němý, pouze poslouchá a vykonává rozkazy. Na čele má jamku pro vložení šemu.
hliněný člověk s vloženým šémem, ale mohl by mít i jinou podobu než lidskou
těžko říct
vysoký, silný a funguje na šém v čele
obr z hlíny
přesná podoba není známa, vyobrazuje se jako lidská postava - monstrum
veliká hliněná postava
je mohutný, velký, hliněný
Jako umely clovek z hliny.
velký, hnědý - z hlíny, kulaté tvary
postava z hlíny, vyšší než člověk, bez vlasů
tak, jak ho jeho stvořitel zamýšlí, většinou lidská podoba
je to nadživotně velká skulptura světle hnědé barvy, povrch je nehladký, neopracovaný, nejsou zvýrazněny přirozené lidské proporce, naopak je postava silně zjednodušena do základních obrysů mohutné lidské postavy
velká postava z hlíny s dírou na čele
je vysoký, zavalitý, zlostný
veliký kolos a chrlí ze sebe oheň
velký hliněný "člověk"
popsáno výše - hliněná obří postava, kouří se z něj a má kuličku v čele
obří postava vytvořená z hlíny
velká hnědá postava
je velký, hliněný
Z lícní strany naprosto nerozaznatelně od běžného "staylemu"
hliněný panák z filmu, podle pověsti podobný člověku
možná jako postava, která má šém ale možná je to jakákoli socha z hlíny
vysoká postava,vytvořená z hlíny
velká postava z hlíny
obrovské a těžce chodící monstrum, nezničitelný, dva prázdné důlky místo očí, bez grimas
velká hliněná postava
obrovitý, tmavý
veliký hliněný
nadlidsky veliký, mohutný, z hlíny, hrubě modelovaný, bez detailů
5382,81 %82,81 % 

Graf

3. Kdo vytvořil golema?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rabi Löw1625 %25 %  
rabín Löw57,81 %7,81 %  
Nevím 46,25 %6,25 %  
rabbi Löw46,25 %6,25 %  
nějaký rabín23,13 %3,13 %  
rabi Löwe23,13 %3,13 %  
11,56 %1,56 %  
Löv11,56 %1,56 %  
Rabi Lew.11,56 %1,56 %  
židovský rabín Lévy ...nejsem si jist jak se to píše, snad Lewwy11,56 %1,56 %  
ostatní odpovědi žid
rabi Löwi
rabi Levi
Lidová tvořivost
rabi lew
lowe
pražkého golema rabín Löw
Elijah z Chelmu, Rava, Maharal, ...(?)
-
Pražského rabi Loew
Tvůrce hliněných soch
Jde o více pověstí, ale podle té o pražském golemovi jej stvořil rabín Löw
Císařův pekař
Rabbi Jehuda ben Bezalel, známý jako Rabi Low.
rabi Jehuda Arje ben Becalel
židovský rabín Love
Rabin (nevim jmeno). Lev nebo tak nejak. :)
Yehuda Ben Bezalel, rabi Löwi
toho známého u nás rabín Löw
Rabín Löw (je možné, že i někdo daleko před ním)
tak to už si nepamatuju
Návrhářka Joanna Beckendorf
rabi Lövi
rabi Loˇwi
Rabi Le
čaroděj;
rabbi Löv
2742,19 %42,19 % 

Graf

4. Znáš nějaké texty kultury (knihy, filmy, malby, obrázky etc.), které souvisí s tématem golema, nebo ve kterých se golem objevuje? Pokud ano, uveď jaké.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Císařův pekař, Pekařův císař34,69 %4,69 %  
Pekařův císař23,13 %3,13 %  
ne23,13 %3,13 %  
císařův pekař23,13 %3,13 %  
film Maharal, malá postavička Golema (těžítko), nějaká stará česká pohádka11,56 %1,56 %  
no.11,56 %1,56 %  
Staré pověsti české11,56 %1,56 %  
byl v pohádkách ,,císařův pekař" a ,,pekařův císař". Také tak pojmenovali na pražské záchrance jejich kamión11,56 %1,56 %  
židovské bájesloví, pohádky, pověsti pražské, přeneseně - filmy, marketing apod.11,56 %1,56 %  
Císařův pekař, Pekařův císař, komiks co vycházel kdysi v časopise ABC, písnička od ?,Voskovec/Werich//Suchý/Šlitr??, - nevzpomenu si11,56 %1,56 %  
ostatní odpovědi Staré pověsti české, Císařův pekař, Pojídač stínů ( Kai Meyer)
neznám, jedině snad Staré pověsti české
Císařův pekař; Kdysi v časopisu ABC byl komiks s Golemem.
Císařův pekař - Pekařův císař, film Golem, Labyrintem míst klatých, pověst bratrů Grimmových např.
Císařův Pekař a Pekařův Císař , The Simpsons
Císařův pekař a pekařův císař; Čas čarodějnic 2: Stín noci; písnička od Wericha
Filmy - Císařův pekař / Pekařův císař
Kniha Golem od Meyrinka, film Císařův pekař a Pekařův císař; jeden čarodějnický díl The Simpsons, kde se objevuje golem z Prahy; pohádka TV Rabín a jeho Golem; kniha od M. Chabona Úžasná dobrodružství Kavaliera a Claye
kniha od G.Meyerinka, film Císařův pekař,pekařův císař, jeden díl Simpsnů
Císařův Pekař a Pekařův císař, Staré pověsti pražské, jeden díl Simpsonů
Ano, Císařův pekař a pekařův císař a několik pověstí
Pouze Císařova pekaře
film Císačův pekař a naopak a další jsem určitě viděl, nevzpomenu si (knihy, obrazy)
Talmud
císařuv pekař, pověsti
Císařův pekař - Pekařův císař
filmy s Werichem o cisari a pekari
Císařův Pekař a Pekařův Císař?
Pekařův císař, císařův pekař.
Meyrink - Golem, Der Golem, wie er in die Welt kam, obrázek od M. Aleše
-
Císařům pekař a pekařův císař, Prathett - Úžasná zeměplocha
Atlas hliněných soch
Císařův pekař a Pekařův císař
pekaruv cisar, cisaruv pekar, malostranske povidky myslim
Císařův pekař, Golem od Petišky, obecně známé židovské a pražské pověsti z doby Rudolfa II.
Golem prochází Prahou - Ina Rott, Bratříček Golem - Eva Hudečková, Pražské židovské pověsti a legendy - V.V.Tomek, Staropražské pověsti a legendy - J. Košnář, Golem - G. Meyrnik, Pekařův císař a císařův Pekař, Pražské noci
Císařův pekař, Pekařův císař. Golemův bratříček.
píseň Jana Wericha o Golemovi, velkofilmy Pekařův císař a Císařův pekař, jeden strašidelný díl Simpsons
gustav meyrink - golem, císařův pekař...
císařův pekař/pekařův císař
Pekaruv cisar a naopak, povest, komiks z ABC Special.
znám, ale názvy si nepamatuji
V&W: Golem (divadelní hra), M.Frič: Císařův pekař a pekařův císař film),
film - Císařův pekař, Pekařův císař, Kniha - Juraj Červenák, Strážcové Varadínu.
spojuji si ho přředevším se starými pověstmi z Prahy, dále z filmu Císařům pekař a Pekařův císař
císařův pekař, maharal tajemství talismanu
filmy Císařův pekař, Pekařův císař, Židovské pověsti, Obraz Rabína Löwa s golemem
Pekařův císař-Císařův pekař
císařův pekař...
Přehlídková mola v Miláně a Tokiu
Pekařův císař a Císařův pekař, Golem a viděla jsem jednu hru, ale nevzpomenu si na název
Císařův pekař-Pekařův císař, obraz od Mikoláše Aleše
Golem,Císařův pekař,Bratříček Golem,Zmizelá Praha
byl jednou jeden král
kniha Golem od Gustava Meyrinka, filmy Císařův pekař a Pekařův císař
pohádka Císařův pekař. Pekařův císař.
císařův pekař, píseň "golem"
FILMY: Císařův pekař + Pekařův císář, Pražské noci, Simpsonovi. KNIHY: Gustav Meyrink - Golem, Michael Chabon - Úžasná dobrodružství Kavaliera a Claye
4976,56 %76,56 % 

Graf

5. Se kterým státem, městem, kulturou či národností je podle Tvého mínění golem nejsilněji spojeny?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha710,94 %10,94 %  
Židé46,25 %6,25 %  
Praha, Židovské město34,69 %4,69 %  
Praha, židé34,69 %4,69 %  
Česká republika, Praha23,13 %3,13 %  
česká republika23,13 %3,13 %  
ČR 23,13 %3,13 %  
židi?11,56 %1,56 %  
Čechy, Praha11,56 %1,56 %  
Golemů, jakož to v židovské mystice člověkem oživená socha je známo více, nicméně češi si nejspíše vybaví pražského golema 11,56 %1,56 %  
ostatní odpovědi Čr,Praha,Židé.
Židovské město v Praze, Židé
Stará Praha, židovská kultura
nejsilněji s Prahou, konkrétně židovskou čtvrtí; s židovskou kulturou
s Prahou a židovskou kulturou
Praha, Česká republika, Židé
Česko, Praha, židovská
Praha, judaismus
České království, Praha, židovdká kultura, národ i náboženství
Izrael
s židovstvím
Praha (viz Maharal)
Legenda je původně židovská.
Hliněné Sochovice
Čechy, Německo, ale i starší původ (Egypt?)
Praha, židovská kultura
s Českou republikou, Prahou, židovskou kulturou a národností
židovství, Praha, Staré město
naše země, Praha, židovská kultura
židovská kultura, praha
židovská kultura, Praha, Česko, ale i Polsko
Praha.
Praha / judaismus / Židé
stará židovská Praha
židovská kultura
s židovskou kulturou
pro mě s Českými zeměmi v období rudolfínské Prahy :D národnost Židé
nevím
netuším
S Japonskem
s Prahou
Česká Republika, Praha, je spojen se židy ale myslím že i v Bibli by mohla být spojitost vždyť za sebou po potopě nechávali hlínu a kameny
Praha,Židovské ghetto,Staronová synaghoga
Česko
Praha, konkrétně se synagogou/Židy
město Praha
čechy praha židovství
s židovskou kulturou, se starou Prahou (židovská část)
3859,38 %59,38 % 

Graf

6. Víš něco víc o golemovi co přesahuje obsah otázek uvedených v tomto dotazníku?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1219,05 %18,75 %  
nevím46,35 %6,25 %  
asi ne34,76 %4,69 %  
-34,76 %4,69 %  
žere papír, na kterém je napsané, co chceš, aby udělal a pak... to udělá....11,59 %1,56 %  
Nic mě nenapadá11,59 %1,56 %  
Ano, a přesahuje to mou ochotu odpovídat.11,59 %1,56 %  
ještě se ho nepovedlo najít, původně snad měl pomáhat, ale nějak se to zvrtlo11,59 %1,56 %  
asi ani ne11,59 %1,56 %  
ještě ho nikdo nenašel11,59 %1,56 %  
ostatní odpovědi Židovská mystická postava jenž měla židovskou obec chránit před spravedlivým trestem od křesťanů
Budí se k životu šémem,má nadlidskou sílu ...
Měl se oživovat "šémem", kuličkou, která se vkládala do čela. Tedy pokud Císařův pekař není mystifikace
třeba, že měl být uplácán z hlíny sebrané z Vltavy; oživuje se šémem, což není ta kulička z filmu, ale spíše "zaklínadlo" napsané na papírku; při tvorbě byly využity všechny živly; Golem je ochránce utlačovaných židů v Praze
znám celou pověst o něm
Ano
Oživuje ho tzv. šém, což ve filmu byl jakýsí kamínek, podle nefilmových představ by to mělo být spíš slovo, snad napsané. Judaismus věří v sílu slov.
ani ne
Jsou to kecy - nikdy se nic nenašlo
vím hodně, ale nepovím, si najdi sám
stale se najdou badatelé, záhadologové a konspirátoři, kteří povesti věří a snaží se nalézt místo uložení golema a vůbec důkazy o údajné existenci golema
ano (...)
Příkazy plní přesně a doslovně. Tak budte opatrní, než jim něco přikážete :-)
Ve skutečnosti to je hliněná socha
Nic mne nenapadá
Zhruba vzhled, účel apod. jsem popsala. Snad jen, že slovo Šem je slovní hříčka, neboť samo o sobě znamená Jméno.
něco málo z dostupných zdrojů o kabale
nic
spouští se tím, že mu do pusy dáme šém
Nevim, ale rad bych.
"oživuje se" šémem a údajně měl být uložen na půdě synagogy
do úst či někam okolo se mu ku probuzení vkládal šém h'mforáš, v hebrejštině jméno Boha, "jméno nevyslovitelného"
podobnosti se dají pozorovat i v mytologii Mezopotámie a Egypta
první zobrazení golema z Prahy v českých krajích vytvořil Mikoláš Aleš
dá se oživit šémem
Existují i teorie mluvící o tom, že golem mohl být mentálně postižený jedinec, Golem je podle pověsti pohřben na půdě Staronové synagogy, což však nebylo potvrzeno
asi ne..
oživen šémem
určitě
Je to praktická věc
že byl zničen a stále se po něm pátrá...
myslím, že jsem se učila, že Golem znamená hebrejsky nedokonalost
oživoval ho šém
klíčem k jeho oživení byl šém, po golemovi pátral ve 20. století na půdě pražské synagogy "zuřivý reportér" Egon Erwin Kisch
zapínal ho šém
3555,56 %54,69 % 

Graf

7. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2169,38 %9,38 %  
2557,81 %7,81 %  
2857,81 %7,81 %  
2646,25 %6,25 %  
3846,25 %6,25 %  
2446,25 %6,25 %  
1934,69 %4,69 %  
2034,69 %4,69 %  
5423,13 %3,13 %  
3123,13 %3,13 %  
ostatní odpovědi 30
17
18
22
23
3
37
44
35
55
89
48
49
42
43
41
32
39
15
Dvacet let
45
2640,63 %40,63 % 

Graf

8. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4062,5 %62,5 %  
muž2437,5 %37,5 %  

Graf

9. Univerzita a studijní obor (pokud jsi student):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem student69,52 %9,38 %  
-46,35 %6,25 %  
nejsem34,76 %4,69 %  
ne23,17 %3,13 %  
VŠE11,59 %1,56 %  
neřeknuuuu11,59 %1,56 %  
MFF UK - ITI11,59 %1,56 %  
čvut-fbmi, zdravotnický záchranář11,59 %1,56 %  
VŠB TUO technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu11,59 %1,56 %  
nestuduji11,59 %1,56 %  
ostatní odpovědi Už nestuduji, ale studovala jsem na VŠCHT zpracování a konzervace masa
MFF UK - obecná fyzika
Univerzita Karlova v Praze, obor psychologie
Historie
A když nejsem, tak co? Student takové vědy a tak blbě zadaná otázka.
nedokončená religionistika :)
zaměstnanec
X
..
OA, SOŠK A VOŠKISS Kotlářská
Univerzita Karlova, FF, Teorie kultury
UK FF INSK
stavařina (ale to bylo ještě v minulém tisíciletí :-)
Pracuji
stredni skola - gymnazium
VŠB - TUO Ekonomika a Management
UHK, Prezentace a ochrana kulturního dědictví se zvláštním zřetelem na židovské památky
už nestuduji :-)
VŠE management
již nestuduji
Arts Management, VŠE
FSV UK, politologie
E-e, pracujici.
Gymnázium Jateční, ÚnL
ČVUT
Ukončeno - UP Olomouc, Ekologie, ochrana životního prostředí
MU FF - Mediteránní studia, MM FF - Dějiny umění
UK Fhs
nejsem student už
Gymnázium
zču - socio-kulturní antropologie
Ostravská univerzita, Český jazyk a literatura-Historie
služby knihoven
už ne.
A pokud nejsem?
UJEP Ústí nad Labem
Technická univerzita Liberec - Filozofie humanitních věd

Jihočeská univerzita, obor Bohemistika
VŠPJ, obor Cestovní ruch
utb- angličtina pro manažerskou praxi
Technická univerzita Liberec, FP, Filogie: Český jazyk a literatura
4266,67 %65,63 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

3. Kdo vytvořil golema?

6. Víš něco víc o golemovi co přesahuje obsah otázek uvedených v tomto dotazníku?

8. Pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

3. Kdo vytvořil golema?

6. Víš něco víc o golemovi co přesahuje obsah otázek uvedených v tomto dotazníku?

8. Pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rep, K.Obraz golema v české kultuře (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://obraz-golema-v-ceske-kulture.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.