Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Obtížná témata

Obtížná témata

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Roudná
Šetření:17. 12. 2011 - 26. 12. 2011
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník, je vytvářen, za účelem použití získaných údajů ve školní seminární práci.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že nemoc a smrt patří k životu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano76100 %100 %  

Graf

2. Jaký máte názor na eutanazii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6281,58 %81,58 %  
nesouhlasím810,53 %10,53 %  
nevím67,89 %7,89 %  

Graf

3. Jste pro zavedení eutanazie v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5572,37 %72,37 %  
nevím1215,79 %15,79 %  
ne911,84 %11,84 %  

Graf

4. Myslíte si, že je ČR připravena na zavedení eutanazie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, mohlo by docházet k jejímu zneužívání3748,68 %48,68 %  
nejsem si jist/a2431,58 %31,58 %  
ano, je připravena1519,74 %19,74 %  

Graf

5. Jaký máte názor na umělé přerušení těhotenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
suhlasím6382,89 %82,89 %  
nesouhlasím1114,47 %14,47 %  
nevím22,63 %2,63 %  

Graf

6. Myslíte si, že by měl o tomto zákroku rozhohovat i otec dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4153,95 %53,95 %  
ano2532,89 %32,89 %  
nevím1013,16 %13,16 %  

Graf

7. Je možné, že kdyby muž musel dát souhlas k interrupci.....(doplňte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
situace pro ženu by byla zbytečně komplikovanější5775 %75 %  
snížil by se počet interrupcí1621,05 %21,05 %  
zvýšil by se počet interrupcí33,95 %3,95 %  

Graf

8. Myslíte si, že lékaři, kteří provádějí interrupce a eutanazii porušují Hippokratovu přísahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5572,37 %72,37 %  
nevím1519,74 %19,74 %  
ano67,89 %7,89 %  

Graf

9. Myslíte si, že při provádění zmíněných zákroků dochází k porušení biblického přikázání ,,nezabiješ"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5065,79 %65,79 %  
ano1519,74 %19,74 %  
nevím1114,47 %14,47 %  

Graf

10. Jaký máte názor na trest smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4153,95 %53,95 %  
nesouhlasím2330,26 %30,26 %  
nevím1215,79 %15,79 %  

Graf

11. Jste pro opětovné zavedení trestu smrti v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3850 %50 %  
ne2735,53 %35,53 %  
nevím1114,47 %14,47 %  

Graf

12. Vaše pohlaví je...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5673,68 %73,68 %  
muž2026,32 %26,32 %  

Graf

13. Váš věk je...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let4660,53 %60,53 %  
15 - 20 let1519,74 %19,74 %  
30 - 50 let1418,42 %18,42 %  
50 a více11,32 %1,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Jaký máte názor na trest smrti?

 • odpověď nevím:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 11. Jste pro opětovné zavedení trestu smrti v ČR?
 • odpověď souhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Jste pro opětovné zavedení trestu smrti v ČR?

11. Jste pro opětovné zavedení trestu smrti v ČR?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 10. Jaký máte názor na trest smrti?
 • odpověď ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 10. Jaký máte názor na trest smrti?

13. Váš věk je...

 • odpověď 20 - 30 let:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 6. Myslíte si, že by měl o tomto zákroku rozhohovat i otec dítěte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že nemoc a smrt patří k životu?

2. Jaký máte názor na eutanazii?

3. Jste pro zavedení eutanazie v ČR?

4. Myslíte si, že je ČR připravena na zavedení eutanazie?

5. Jaký máte názor na umělé přerušení těhotenství?

6. Myslíte si, že by měl o tomto zákroku rozhohovat i otec dítěte?

7. Je možné, že kdyby muž musel dát souhlas k interrupci.....(doplňte)

8. Myslíte si, že lékaři, kteří provádějí interrupce a eutanazii porušují Hippokratovu přísahu?

9. Myslíte si, že při provádění zmíněných zákroků dochází k porušení biblického přikázání ,,nezabiješ"?

10. Jaký máte názor na trest smrti?

11. Jste pro opětovné zavedení trestu smrti v ČR?

12. Vaše pohlaví je...

13. Váš věk je...

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že nemoc a smrt patří k životu?

2. Jaký máte názor na eutanazii?

3. Jste pro zavedení eutanazie v ČR?

4. Myslíte si, že je ČR připravena na zavedení eutanazie?

5. Jaký máte názor na umělé přerušení těhotenství?

6. Myslíte si, že by měl o tomto zákroku rozhohovat i otec dítěte?

7. Je možné, že kdyby muž musel dát souhlas k interrupci.....(doplňte)

8. Myslíte si, že lékaři, kteří provádějí interrupce a eutanazii porušují Hippokratovu přísahu?

9. Myslíte si, že při provádění zmíněných zákroků dochází k porušení biblického přikázání ,,nezabiješ"?

10. Jaký máte názor na trest smrti?

11. Jste pro opětovné zavedení trestu smrti v ČR?

12. Vaše pohlaví je...

13. Váš věk je...

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Roudná, Z.Obtížná témata (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://obtizna-temata.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.