Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Očekávání budoucího vývoje

Očekávání budoucího vývoje

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Rotschedl
Šetření:30. 12. 2015 - 20. 01. 2016
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):5 / 4.92
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená respondentko, vážený respondente,

dovoluji si Vás osolovit s krátkým dotazníkem, jehož poslání je definovat pro další výzkum faktory, které ovlivňují naše očekávání o budoucnosti. Dotazník bude zahrnut do disertační práce zaměřené na spotřebu domácností. Dotazník může vyplnit kdokoliv, kdo pracuje a nebo práci hledá.

Děkuji

Jiří Rotschedl

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5461,36 %61,36 %  
Muž3438,64 %38,64 %  

Graf

2. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 29 let2932,95 %32,95 %  
30 - 39 let1719,32 %19,32 %  
40 - 49 let1618,18 %18,18 %  
0 - 19 let910,23 %10,23 %  
50 - 59 let910,23 %10,23 %  
59 - 64 let44,55 %4,55 %  
nad 65 let44,55 %4,55 %  

Graf

3. V současné době očekáváte, že Váš budoucí (reálný) příjem*:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
růst3944,32 %44,32 %  
stagnovat3034,09 %34,09 %  
klesat1921,59 %21,59 %  

Graf

4. Na základě koho/čeho usuzujete, že se Váš budoucí příjem bude vyvíjet dle předešlé otázky? 0 = bezvýznamný, 5 = velmi významný

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
na základě informací v médiích (televizi, internetu, rádiu)1.7842.328
říkal to soused/ka / kamarád/ka0.3410.657
na základě informací od mého šéfa1.8863.783
rodiče mi to vždy říkávali0.7161.703
na základě vlastní intuice, tj. netuším na jakém základě, je to jen můj vnitřní pocit2.7163.044
na základě statistických dat o vývoji ekonomiky2.4553.316
na základě zkušeností jaké mám3.7951.685
na základě politiků a toho co říkají1.0912.06
na základě vlastního plánu3.1593.202

Graf

5. Na koho, nebo na co nejčastěji dáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborníci, které znám osobně2227,16 %25 %  
Odborníci veřejně známí1822,22 %20,45 %  
Kamarád/ka1214,81 %13,64 %  
na sebe911,11 %10,23 %  
Média33,7 %3,41 %  
Můj šéf33,7 %3,41 %  
sám na sebe11,23 %1,14 %  
Podle konkrétní otázky.11,23 %1,14 %  
na sebe a svůj pocit11,23 %1,14 %  
vlastní zkušenost a úsudek11,23 %1,14 %  
Sama na sebe11,23 %1,14 %  
já sama11,23 %1,14 %  
nikdo11,23 %1,14 %  
Přítelkyně11,23 %1,14 %  
11,23 %1,14 %  
Učitelé/profesoři11,23 %1,14 %  
sam sebe11,23 %1,14 %  
na talíř11,23 %1,14 %  
Vlastní rozum11,23 %1,14 %  
vlastní úsudek na základě portfolia dostupných makro-a mikroekonomických ukazatelů11,23 %1,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie

3. V současné době očekáváte, že Váš budoucí (reálný) příjem*:

4. Na základě koho/čeho usuzujete, že se Váš budoucí příjem bude vyvíjet dle předešlé otázky? 0 = bezvýznamný, 5 = velmi významný

5. Na koho, nebo na co nejčastěji dáte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie

3. V současné době očekáváte, že Váš budoucí (reálný) příjem*:

4. Na základě koho/čeho usuzujete, že se Váš budoucí příjem bude vyvíjet dle předešlé otázky? 0 = bezvýznamný, 5 = velmi významný

5. Na koho, nebo na co nejčastěji dáte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rotschedl, J.Očekávání budoucího vývoje (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://ocekavani-budouciho-vyvoje.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.