Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Očekávaný vývoj příjmů budoucích absolventů vysokých škol

Očekávaný vývoj příjmů budoucích absolventů vysokých škol

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Nováková
Šetření:05. 03. 2010 - 10. 03. 2010
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výsledky tohoto dotazníku budou použity jako doplnění v rámci prezentace, která se snaží odhadnout vývoj obratu v maloobchodě, příjmů obyvatel a spotřeby ČR v horizontu let 2011-2013. Tato prezentace proběhne v rámci předmětu Fenomén spotřebitel na Vysoké škole ekonomické.

Odpovědi respondentů

1. Studujete na vysoké škole v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6093,75 %95,24 %  
ne46,25 %6,35 %  

Graf

2. Předpokládaný rok ukončení studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20102236,67 %34,92 %  
20111830 %28,57 %  
Později1118,33 %17,46 %  
2012915 %14,29 %  

Graf

3. Jaký je Váš očekávaný měsíční příjem po absolvování vysoké školy? (Hrubý příjem v Kč)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 000-30 0001830 %28,57 %  
20 000-25 0001830 %28,57 %  
15 000-20 0001016,67 %15,87 %  
30 000-35 000711,67 %11,11 %  
méně než 15 00058,33 %7,94 %  
35 000-40 00011,67 %1,59 %  
více než 40 00011,67 %1,59 %  

Graf

4. Jaký je Váš očekávaný příjem po uplynutí pěti let od nástupu do pracovního procesu (po ukončení studia na VŠ)? (Hrubý příjem v Kč)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35 000-40 0001525 %23,81 %  
30 000-35 0001321,67 %20,63 %  
25 000-30 0001321,67 %20,63 %  
20 000-25 000610 %9,52 %  
více než 50 00058,33 %7,94 %  
15 000-20 00046,67 %6,35 %  
40 000-45 00023,33 %3,17 %  
45 000-50 00023,33 %3,17 %  

Graf

5. Jaký je Váš očekávaný způsob bydlení po uplynutí pěti let od nástupu do pracovního procesu (po ukončení studia na VŠ)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve vlastním - hypotéka4066,67 %63,49 %  
v pronájmu1220 %19,05 %  
jiný610 %9,52 %  
u rodičů23,33 %3,17 %  

Graf

6. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4371,67 %68,25 %  
muž1728,33 %26,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Studujete na vysoké škole v ČR?

2. Předpokládaný rok ukončení studia?

3. Jaký je Váš očekávaný měsíční příjem po absolvování vysoké školy? (Hrubý příjem v Kč)

4. Jaký je Váš očekávaný příjem po uplynutí pěti let od nástupu do pracovního procesu (po ukončení studia na VŠ)? (Hrubý příjem v Kč)

5. Jaký je Váš očekávaný způsob bydlení po uplynutí pěti let od nástupu do pracovního procesu (po ukončení studia na VŠ)?

6. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Studujete na vysoké škole v ČR?

2. Předpokládaný rok ukončení studia?

3. Jaký je Váš očekávaný měsíční příjem po absolvování vysoké školy? (Hrubý příjem v Kč)

4. Jaký je Váš očekávaný příjem po uplynutí pěti let od nástupu do pracovního procesu (po ukončení studia na VŠ)? (Hrubý příjem v Kč)

5. Jaký je Váš očekávaný způsob bydlení po uplynutí pěti let od nástupu do pracovního procesu (po ukončení studia na VŠ)?

6. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Nováková, M.Očekávaný vývoj příjmů budoucích absolventů vysokých škol (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ocekavany-vyvoj-prijmu-budoucich-absolventu-vysokych-skol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.