Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochota začít podnikat

Ochota začít podnikat

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Mašíčková
Šetření:05. 02. 2014 - 15. 02. 2014
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Získané údajů budou sloužit pro mou seminární práci :)

Odpovědi respondentů

1. Uveďte Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1669,57 %69,57 %  
Muž730,43 %30,43 %  

Graf

2. Měl/a bysteu v budoucnu zájem o podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozhodně anootázka č. 3, Spíše anootázka č. 3, Nevímotázka č. 3, Spíše neotázka č. 3, Rozhodně neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1460,87 %60,87 %  
Nevím313,04 %13,04 %  
Rozhodně ano313,04 %13,04 %  
Spíše ne28,7 %8,7 %  
Rozhodně ne14,35 %4,35 %  

Graf

3. Pokud ANO, vo Vás k podnikání vede?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci dělat co mě baví942,86 %39,13 %  
Chci být v práci nezávislý/á942,86 %39,13 %  
Chci zkusit zda uspěji29,52 %8,7 %  
Chci pokračovat v rodinné tradici14,76 %4,35 %  

Graf

4. Pokud NE, co Vás od podnikání odrazuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Strach z nejistoty1083,33 %43,48 %  
Chi se raději stát zaměstnancem18,33 %4,35 %  
Nemám pro podnikání vlohy18,33 %4,35 %  

Graf

5. Jakou formu podnikání byste si zvolil/a jako start Vaší podnikatelské činnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
OSVČ1878,26 %78,26 %  
s. r. o.521,74 %21,74 %  

Graf

6. Podniká také někdo z Vášich blízkých například někdo z rodiny či přátel?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1878,26 %78,26 %  
Ne521,74 %21,74 %  

Graf

7. Do jaké oblasti byste si představovali zaměřit své podnikání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Služby730,43 %30,43 %  
Obchod626,09 %26,09 %  
Jiné626,09 %26,09 %  
Pohostinství313,04 %13,04 %  
Stavebnictví14,35 %4,35 %  

Graf

8. Myslíte si, že je v dnešní době snažší podnikat než si najít práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano834,78 %34,78 %  
Nevím626,09 %26,09 %  
Rozhodně ano417,39 %17,39 %  
Spíše ne417,39 %17,39 %  
Rozhodně ne14,35 %4,35 %  

Graf

9. Máte povědomí o možnostech podpory pro začínající podnikatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1460,87 %60,87 %  
Ano939,13 %39,13 %  

Graf

10. Pokud se rozhodnete stát se podnikatelem/kou využijete nějakou podporu pro start svého podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2086,96 %86,96 %  
Ne313,04 %13,04 %  

Graf

11. Jste toho názoru, že stát dostatečně podporuje malé a střední podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano626,09 %26,09 %  
Spíše ne626,09 %26,09 %  
Nevím521,74 %21,74 %  
Určitě ne521,74 %21,74 %  
Určitě ano14,35 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (81,6 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mašíčková, H.Ochota začít podnikat (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://ochota-absolventu-vs-podnika.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.