Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochota přispět na záchranu

Ochota přispět na záchranu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Oskar Novák
Šetření:07. 04. 2013 - 08. 04. 2013
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):3 / 2
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:78,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,  

dotazník je vhodný pro všechny respondenty.

Skládá se pouze z jedné rozřazovací otázky a jedné výzkumné otázky a jeho vyplnění Vám zabere nejvíc půl minuty.

 

Odpovědi respondentů

Tato otázka slouží pouze k rozřazování do skupin.

1. Kolikátého dne v měsíci ste se narodil(a)? Označte, jestli je toto číslo sudé nebo liché.

(např. osoba narozena 23.12. 1965 zvolí možnost "liché", protože 23 je liché číslo. osoba narozena 2.7.1977 zvolí možnost "sudé")

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [lichéotázka č. 2, sudéotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
liché2756,25 %56,25 %  
sudé2143,75 %43,75 %  

Graf

2. Skupina zoologů v asijském pralesu objevila pandu uvězněnou v skalní proláklině. Panda se ze své pasti nedovede dostat a bez pomoci lidí uhyne. Pro vyproštění je potřeba do těžko přístupného terénu dovézt potřebné technické vybavení, co je velmi drahé a zoologové proto organizují sbírku. Jaká je nejvyšší částka, kterou byste byl(a) ochoten / ochotna přispět na záchranu pandy?

od 0 do neomezeně Kč

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100622,22 %12,5 %  
1518,52 %10,42 %  
200518,52 %10,42 %  
50311,11 %6,25 %  
30027,41 %4,17 %  
3013,7 %2,08 %  
7013,7 %2,08 %  
0.113,7 %2,08 %  
200013,7 %2,08 %  
100013,7 %2,08 %  
ostatní odpovědi 150 13,7 %2,08 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:144.2
Minimum:1
Maximum:1000
Variační rozpětí:999
Rozptyl:39831.83
Směrodatná odchylka:199.58
Medián:100
Modus:100

Graf

3. Skupina zoologů v asijském pralesu objevila čtyři pandy uvězněné v skalní proláklině. Pandy se ze své pasti nedovedou dostat a bez pomoci lidí uhynou. Pro vyproštění je potřeba do těžko přístupného terénu dovézt potřebné technické vybavení, co je velmi drahé a zoologové proto organizují sbírku. Jaká je nejvyšší částka, kterou byste byl(a) ochoten / ochotna přispět na záchranu čtyř pand?

od 0 do neomezeně Kč

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100733,33 %14,58 %  
50419,05 %8,33 %  
1314,29 %6,25 %  
100029,52 %4,17 %  
20014,76 %2,08 %  
0.114,76 %2,08 %  
0.000000000000000114,76 %2,08 %  
50014,76 %2,08 %  
10000000000014,76 %2,08 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:189.64
Minimum:0.1
Maximum:1000
Variační rozpětí:999.9
Rozptyl:93706.81
Směrodatná odchylka:306.12
Medián:100
Modus:100

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Skupina zoologů v asijském pralesu objevila pandu uvězněnou v skalní proláklině. Panda se ze své pasti nedovede dostat a bez pomoci lidí uhyne. Pro vyproštění je potřeba do těžko přístupného terénu dovézt potřebné technické vybavení, co je velmi drahé a zoologové proto organizují sbírku. Jaká je nejvyšší částka, kterou byste byl(a) ochoten / ochotna přispět na záchranu pandy?

  • odpověď < 0.1 - 1 >:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi sudé na otázku 1. Kolikátého dne v měsíci ste se narodil(a)? Označte, jestli je toto číslo sudé nebo liché.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolikátého dne v měsíci ste se narodil(a)? Označte, jestli je toto číslo sudé nebo liché.

2. Skupina zoologů v asijském pralesu objevila pandu uvězněnou v skalní proláklině. Panda se ze své pasti nedovede dostat a bez pomoci lidí uhyne. Pro vyproštění je potřeba do těžko přístupného terénu dovézt potřebné technické vybavení, co je velmi drahé a zoologové proto organizují sbírku. Jaká je nejvyšší částka, kterou byste byl(a) ochoten / ochotna přispět na záchranu pandy?

3. Skupina zoologů v asijském pralesu objevila čtyři pandy uvězněné v skalní proláklině. Pandy se ze své pasti nedovedou dostat a bez pomoci lidí uhynou. Pro vyproštění je potřeba do těžko přístupného terénu dovézt potřebné technické vybavení, co je velmi drahé a zoologové proto organizují sbírku. Jaká je nejvyšší částka, kterou byste byl(a) ochoten / ochotna přispět na záchranu čtyř pand?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolikátého dne v měsíci ste se narodil(a)? Označte, jestli je toto číslo sudé nebo liché.

2. Skupina zoologů v asijském pralesu objevila pandu uvězněnou v skalní proláklině. Panda se ze své pasti nedovede dostat a bez pomoci lidí uhyne. Pro vyproštění je potřeba do těžko přístupného terénu dovézt potřebné technické vybavení, co je velmi drahé a zoologové proto organizují sbírku. Jaká je nejvyšší částka, kterou byste byl(a) ochoten / ochotna přispět na záchranu pandy?

3. Skupina zoologů v asijském pralesu objevila čtyři pandy uvězněné v skalní proláklině. Pandy se ze své pasti nedovedou dostat a bez pomoci lidí uhynou. Pro vyproštění je potřeba do těžko přístupného terénu dovézt potřebné technické vybavení, co je velmi drahé a zoologové proto organizují sbírku. Jaká je nejvyšší částka, kterou byste byl(a) ochoten / ochotna přispět na záchranu čtyř pand?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novák, O.Ochota přispět na záchranu (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://ochota-prispet-na-zachranu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.