Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochranné prvky bankovek

Ochranné prvky bankovek

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Valtr
Šetření:09. 11. 2013 - 24. 11. 2013
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pomozte prosím mému projektu à seminárce tím, že vyplníte tento dotazník. ;')

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Velice mi tím pomůžete.

Odpovědi respondentů

1. Setkal(a) jste se již někdy s bankovkou/bankovkami, o kterých jste věděl(a), že jsou padělané nebo pozměněné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8280,39 %80,39 %  
ano2019,61 %19,61 %  

Graf

2. Kolikrát jste již na takové bankovky/bankovku narazil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou1257,14 %11,76 %  
šestkrát a vícekrát419,05 %3,92 %  
dvakrát314,29 %2,94 %  
třikrát29,52 %1,96 %  

Graf

3. Kolik si myslíte, že má česká tisícikorunová bankovka ochranných prvků?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52221,57 %21,57 %  
61615,69 %15,69 %  
81514,71 %14,71 %  
71110,78 %10,78 %  
1087,84 %7,84 %  
476,86 %6,86 %  
965,88 %5,88 %  
1554,9 %4,9 %  
332,94 %2,94 %  
2021,96 %1,96 %  
ostatní odpovědi 108
16
25
12
123456789
17
13
76,86 %6,86 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.5
Minimum:4
Maximum:17
Variační rozpětí:13
Rozptyl:8.78
Směrodatná odchylka:2.96
Medián:7
Modus:5

Graf

4. Kolik ochranných prvků české tisícikorunové bankovky dokážete přesně vyjmenovat?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32827,45 %27,45 %  
42322,55 %22,55 %  
51514,71 %14,71 %  
2109,8 %9,8 %  
765,88 %5,88 %  
665,88 %5,88 %  
832,94 %2,94 %  
132,94 %2,94 %  
932,94 %2,94 %  
1021,96 %1,96 %  
ostatní odpovědi 0
12345678
32,94 %2,94 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.15
Minimum:2
Maximum:9
Variační rozpětí:7
Rozptyl:2.55
Směrodatná odchylka:1.6
Medián:4
Modus:3

Graf

5. Připadají Vám české bankovky dostatečně chráněné před paděláním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9088,24 %88,24 %  
ne1211,76 %11,76 %  

Graf

6. Myslíte si, že jsou eurobankovky lépe chráněné před paděláním než ty české?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
připadají mi přibližně stejně chráněné, jako ty české7270,59 %70,59 %  
ne, české bankovky jsou lépe chráněné2019,61 %19,61 %  
ano, eurobankovky jsou lépe chráněné109,8 %9,8 %  

Graf

7. Byl(a) jste někdy informován(a) o způsobech ochrany českých bankovek např. ve škole, článkem v tisku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8483,17 %82,35 %  
ne1716,83 %16,67 %  

Graf

Na závěr prosím zodpovězte několik otázek týkajících se Vás.

8. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5856,86 %56,86 %  
muž4241,18 %41,18 %  
neurčité21,96 %1,96 %  

Graf

9. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 24 let4443,14 %43,14 %  
25 - 35 let2827,45 %27,45 %  
14 - 18 let1615,69 %15,69 %  
36 - 45 let43,92 %3,92 %  
46 - 55 let43,92 %3,92 %  
mladší 13 let21,96 %1,96 %  
starší 85 let21,96 %1,96 %  
66 - 75 let10,98 %0,98 %  
56 - 65 let10,98 %0,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkal(a) jste se již někdy s bankovkou/bankovkami, o kterých jste věděl(a), že jsou padělané nebo pozměněné?

  • odpověď ano:
    • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou na otázku 2. Kolikrát jste již na takové bankovky/bankovku narazil(a)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal(a) jste se již někdy s bankovkou/bankovkami, o kterých jste věděl(a), že jsou padělané nebo pozměněné?

2. Kolikrát jste již na takové bankovky/bankovku narazil(a)?

3. Kolik si myslíte, že má česká tisícikorunová bankovka ochranných prvků?

4. Kolik ochranných prvků české tisícikorunové bankovky dokážete přesně vyjmenovat?

5. Připadají Vám české bankovky dostatečně chráněné před paděláním?

6. Myslíte si, že jsou eurobankovky lépe chráněné před paděláním než ty české?

7. Byl(a) jste někdy informován(a) o způsobech ochrany českých bankovek např. ve škole, článkem v tisku?

8. Vaše pohlaví:

9. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal(a) jste se již někdy s bankovkou/bankovkami, o kterých jste věděl(a), že jsou padělané nebo pozměněné?

2. Kolikrát jste již na takové bankovky/bankovku narazil(a)?

3. Kolik si myslíte, že má česká tisícikorunová bankovka ochranných prvků?

4. Kolik ochranných prvků české tisícikorunové bankovky dokážete přesně vyjmenovat?

5. Připadají Vám české bankovky dostatečně chráněné před paděláním?

6. Myslíte si, že jsou eurobankovky lépe chráněné před paděláním než ty české?

7. Byl(a) jste někdy informován(a) o způsobech ochrany českých bankovek např. ve škole, článkem v tisku?

8. Vaše pohlaví:

9. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Valtr, J.Ochranné prvky bankovek (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://ochprvky-bankovek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.