Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana civilního letectví před protiprávními činy

Ochrana civilního letectví před protiprávními činy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Kohutová
Šetření:21. 03. 2014 - 04. 04. 2014
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou 2. ročníku na Vysoké škole obchodní v Praze, o.p.s, oboru Management leteckých podniků.

Dovoluji si Vás oslovit s žádostí o spolupráci pří vyplnění krátkého dotazníku, který mi pomůže při zpracování mé Diplomové práce na téma: Ochrana civilního letectví před protiprávními činy.

Cílem dotazníku je zjištění úrovně povědomí běžných uživatelů letecké dopravy o zabezpečení letecké dopravy z hlediska Security.

Dotazník je zcela anonymní, proto prosím o upřímné odpovědi, dle Vašeho osobního vnímání řešeného tématu, čímž bude dosaženo těch nejhodnotnějších výsledků. Dotazník Vám zabere minimum času (max. 5. minut), a tak věřím, že mu budete věnovat svou pozornost.

Předem děkuji za Váš čas strávený vyplňováním mého dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6059,41 %59,41 %  
Muž4140,59 %40,59 %  

Graf

2. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 307574,26 %74,26 %  
31 - 40109,9 %9,9 %  
41 - 5098,91 %8,91 %  
Jiné43,96 %3,96 %  
51 - 6032,97 %2,97 %  

Graf

3. Jak často využíváte leteckou dopravu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1*- 2* ročně6261,39 %61,39 %  
Nevyužívám2322,77 %22,77 %  
Jiné1312,87 %12,87 %  
Měsíčně21,98 %1,98 %  
Týdně10,99 %0,99 %  

Graf

4. Letěl / a jste už někdy z letiště Václava Havla Praha?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8180,2 %80,2 %  
ne2019,8 %19,8 %  

Graf

5. Co si představíte pod pojmem Security?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zajištění provozní bezpečnosti8281,19 %81,19 %  
Zajištění technické bezpečnosti1413,86 %13,86 %  
Zajištění pracovní bezpečnosti54,95 %4,95 %  

Graf

6. Na jaké úrovní si myslíte, že je letiště Václava Havla Praha z hlediska zabezpečení před protiprávními činy oproti jiným, mezinárodním letištím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejná úroveň8382,18 %82,18 %  
Lepší úroveň1615,84 %15,84 %  
úroveň security je naprosto směšná10,99 %0,99 %  
mám ten pocit10,99 %0,99 %  

Graf

7. Domníváte se, že jsou bezpečnostní pracovníci na letišti Václava Havla Praha dostatečně proškolení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Asi ano6160,4 %60,4 %  
Nevím1918,81 %18,81 %  
Jednoznačně ano1615,84 %15,84 %  
Jednoznačně ne43,96 %3,96 %  
Asi ne10,99 %0,99 %  

Graf

8. Podařilo se Vám někdy vědomě či nevědomě pronést bezpečnostní kontrolou letiště Václava Havla Praha, zakázaný předmět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5150,5 %50,5 %  
Dávám si pozor, aby se to nestalo3332,67 %32,67 %  
Ano1716,83 %16,83 %  

Graf

9. Vadilo by Vám, kdyby se v rámci zavedení lepšího zabezpečení před protiprávními činy, prodloužily bezpečnostní kontroly cestujících na letišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Omezovalo by mne to, ale pokud by to pomohlo, akceptoval / a bych to6665,35 %65,35 %  
Ano, vadilo2221,78 %21,78 %  
Ne, nevadilo1312,87 %12,87 %  

Graf

10. Podpořili byste zavedení bezpečnostní kontroly prostřednictvím bodyscannerů (tzv. tělové scannery) na letišti Václava Havla Praha?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6261,39 %61,39 %  
Ne3029,7 %29,7 %  
Nevím, o jakou kontrolu se jedná98,91 %8,91 %  

Graf

11. Považoval/a byste takovou kontrolu za zásah do lidské důstojnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, jde o bezpečnostní postup6564,36 %64,36 %  
Ano, samozřejmě2726,73 %26,73 %  
Nevím98,91 %8,91 %  

Graf

12. Absolvoval/a jste někdy bezpečnostní kontrolu body scannerem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6867,33 %67,33 %  
ano2120,79 %20,79 %  
nevím1211,88 %11,88 %  

Graf

13. Seřaďte následující oblasti podle toho, kde si myslíte, že je nehorší kvalita bezpečnostních kontrol a tudíž vzniká největší pravděpodobnost pro pronesení zakázaného předmětu?

1= největší riziko, 10 = nejlepší bezpečnostní kontroly

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Afrika1.9413.066
Arabské státy4.2877.65
Asie4.5254.348
Austrálie6.4753.259
Evropa7.1493.671
Kanada6.984.356
KLDR5.2287.8
Latinská Amerika4.2773.963
Rusko5.3275.963
Spojené státy americké8.8124.905

Graf

14. Co byste změnil/ a na letišti Václava Havla Praha z hlediska bezpečnostní kontroly?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic618,18 %5,94 %  
zvětšení prostorů pro bezp. kontrolu13,03 %0,99 %  
Zkrátit dobu nutnou pro bezpečnostní kontroly.13,03 %0,99 %  
Nejsem s touto problematikou dostatečně obeznámen.13,03 %0,99 %  
nevím13,03 %0,99 %  
Zrušil bych je, je to kolem toho zbytečná hysterie13,03 %0,99 %  
Nic mě nenapadá, možná bodyscannery by nebyly špatné.13,03 %0,99 %  
netuším13,03 %0,99 %  
přístup pracovníků13,03 %0,99 %  
body scenery13,03 %0,99 %  
ostatní odpovědi Asi nic! :)
ja bych se na bezpecnostni kontroly v podstate vykaslala... kdo chce neco pronest, najde si zpusob
Dost mi vadí, když při kontrole spolu pracovníci security probírají osobní záležitosti, např. kde byl kdo na víkend apod.
výběr zaměstnanců provádějící kontrolu
Více prostoru kolem RTG a bezpečnostní kontroly
Letěla jsem jen 2x od CK, a tak nedokáži posoudit.
Zpřísnit např. prostřednictvím leteckých společností informovanost cestujících o povelených předmětech na palubě letadla a apelovat na jejich připravenost (včasné odkládání pásku nebo osobních věcí jako klíče a telefony...) před osobní kontrolou.
neprofesionalnost pracovniku: znudene pohledy, zazila jsem od nich hlasky 'to je nuda', 'ja uz chci domu' (adresovane kolegovi vedle), vypraveji si 'co bylo doma' a nevenuji se 100 % sve praci
proškolit security o jejich právech dle platných zákonů aby věděli jak se mají či nemají chovat. Jinak si myslím, že je to v rámci možností přiměřené.
Za bezpečnostní riziko na letišti Václava Havla Praha, považuji poměrně nízký stupeň hlídání v okolí vzletových a přistávacích runway pro případ přímého útoku na letadlo rakety země vzduch.
Nic mě nenapadá. Letěla jsem jen párkrát v rámci Evropy a bezpečnost mi přišla v pořádku. Zmíněné body scannery nejsou špatný nápad.
Nevím, asi nic. Jen bych vrátila původní název. Tenhle je strašný!!
asi nic
Vice bezpečnostních rámů
personal
nevím, asi nic
Přílišnou podezřívavost
zavedení bodyschannerů
1854,55 %17,82 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jak často využíváte leteckou dopravu ?

 • odpověď 1*- 2* ročně:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Podařilo se Vám někdy vědomě či nevědomě pronést bezpečnostní kontrolou letiště Václava Havla Praha, zakázaný předmět?

8. Podařilo se Vám někdy vědomě či nevědomě pronést bezpečnostní kontrolou letiště Václava Havla Praha, zakázaný předmět?

 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevyužívám na otázku 3. Jak často využíváte leteckou dopravu ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Letěl / a jste už někdy z letiště Václava Havla Praha?

13. Seřaďte následující oblasti podle toho, kde si myslíte, že je nehorší kvalita bezpečnostních kontrol a tudíž vzniká největší pravděpodobnost pro pronesení zakázaného předmětu?

 • odpověď Afrika=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Arabské státy=2 na otázku 13. Seřaďte následující oblasti podle toho, kde si myslíte, že je nehorší kvalita bezpečnostních kontrol a tudíž vzniká největší pravděpodobnost pro pronesení zakázaného předmětu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věková kategorie:

3. Jak často využíváte leteckou dopravu ?

4. Letěl / a jste už někdy z letiště Václava Havla Praha?

5. Co si představíte pod pojmem Security?

6. Na jaké úrovní si myslíte, že je letiště Václava Havla Praha z hlediska zabezpečení před protiprávními činy oproti jiným, mezinárodním letištím?

7. Domníváte se, že jsou bezpečnostní pracovníci na letišti Václava Havla Praha dostatečně proškolení?

8. Podařilo se Vám někdy vědomě či nevědomě pronést bezpečnostní kontrolou letiště Václava Havla Praha, zakázaný předmět?

9. Vadilo by Vám, kdyby se v rámci zavedení lepšího zabezpečení před protiprávními činy, prodloužily bezpečnostní kontroly cestujících na letišti?

10. Podpořili byste zavedení bezpečnostní kontroly prostřednictvím bodyscannerů (tzv. tělové scannery) na letišti Václava Havla Praha?

11. Považoval/a byste takovou kontrolu za zásah do lidské důstojnosti?

12. Absolvoval/a jste někdy bezpečnostní kontrolu body scannerem?

13. Seřaďte následující oblasti podle toho, kde si myslíte, že je nehorší kvalita bezpečnostních kontrol a tudíž vzniká největší pravděpodobnost pro pronesení zakázaného předmětu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věková kategorie:

3. Jak často využíváte leteckou dopravu ?

4. Letěl / a jste už někdy z letiště Václava Havla Praha?

5. Co si představíte pod pojmem Security?

6. Na jaké úrovní si myslíte, že je letiště Václava Havla Praha z hlediska zabezpečení před protiprávními činy oproti jiným, mezinárodním letištím?

7. Domníváte se, že jsou bezpečnostní pracovníci na letišti Václava Havla Praha dostatečně proškolení?

8. Podařilo se Vám někdy vědomě či nevědomě pronést bezpečnostní kontrolou letiště Václava Havla Praha, zakázaný předmět?

9. Vadilo by Vám, kdyby se v rámci zavedení lepšího zabezpečení před protiprávními činy, prodloužily bezpečnostní kontroly cestujících na letišti?

10. Podpořili byste zavedení bezpečnostní kontroly prostřednictvím bodyscannerů (tzv. tělové scannery) na letišti Václava Havla Praha?

11. Považoval/a byste takovou kontrolu za zásah do lidské důstojnosti?

12. Absolvoval/a jste někdy bezpečnostní kontrolu body scannerem?

13. Seřaďte následující oblasti podle toho, kde si myslíte, že je nehorší kvalita bezpečnostních kontrol a tudíž vzniká největší pravděpodobnost pro pronesení zakázaného předmětu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kohutová, Z.Ochrana civilního letectví před protiprávními činy (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://ochrana-civilniho-letectvi-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.