Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana dřevin rostoucích mimo les

Ochrana dřevin rostoucích mimo les

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Lacheová
Šetření:19. 02. 2014 - 26. 02. 2014
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

děkuji Vám za pár minut času, který věnujete vyplnění mého dotazníku. Zabývá se veřejným povědomím o povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Jeho cílem je prokázat, že široká veřejnost není dostatečně informována o povolování kácení mimolesních dřevin.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1161,11 %61,11 %  
Muž738,89 %38,89 %  

Graf

2. Vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27-501055,56 %55,56 %  
18-26633,33 %33,33 %  
51 a více211,11 %11,11 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SOŠ,SŠ950 %50 %  
633,33 %33,33 %  
VOŠ316,67 %16,67 %  

Graf

4. Žádal(a) jste někdy o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1477,78 %77,78 %  
ano422,22 %22,22 %  

Graf

5. V případě, že byste měli ve vlastnictví dřevinu rostoucí mimo les (např. strom před domem) a chtěli ji pokácet, žádali byste na obecním úřadě o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano, jen v některých případech738,89 %38,89 %  
Ano, vždy633,33 %33,33 %  
Spíše ne316,67 %16,67 %  
Ne, nežádal(a) bych211,11 %11,11 %  

Graf

6. Víte, ve kterých případech musíte žádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne527,78 %27,78 %  
Ano527,78 %27,78 %  
Spíše ano527,78 %27,78 %  
Ne316,67 %16,67 %  

Graf

7. Pokud by Vám rostla např.lípa srdčitá před plotem Vašeho domu, jaký by musel být, dle Vašeho názoru, její obvod ve 130 cm nad zemí, abyste museli žádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
80 cm633,33 %33,33 %  
50 cm527,78 %27,78 %  
100 cm316,67 %16,67 %  
nemusím žádat211,11 %11,11 %  
60 cm211,11 %11,11 %  

Graf

8. Pokud byste měl(a) strom na Vaší stavebně oplocené parcele, žádal(a) byste o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne950 %50 %  
Spíše ne422,22 %22,22 %  
Ano, žádal(a) bych211,11 %11,11 %  
Spíše ano211,11 %11,11 %  
Nevím15,56 %5,56 %  

Graf

9. Myslíte si, že je ochrana dřevin rostoucích mimo les dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano738,89 %38,89 %  
Ano, naprosto527,78 %27,78 %  
Není dostatečná422,22 %22,22 %  
Spíše ne15,56 %5,56 %  
Nevím15,56 %5,56 %  

Graf

10. Znáte vyhlášku Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 ("Kácecí vyhláška"), která mění podmínky kácení dřevin rostoucích mimo les?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neznám ji844,44 %44,44 %  
Spíše ne, jen jsem o ní něco slyšel(a)633,33 %33,33 %  
Spíše ano, vím co se změnilo422,22 %22,22 %  

Graf

11. Kolik stromů, rostoucích v řadě, je bráno jako stromořadí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5844,44 %44,44 %  
10422,22 %22,22 %  
15422,22 %22,22 %  
3211,11 %11,11 %  

Graf

12. Jaký zákon upravuje se zabývá ochranou dřevin rostoucích mimo les?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím844,44 %44,44 %  
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění738,89 %38,89 %  
289/2005 Sb., o lesích, v platném znění15,56 %5,56 %  
17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění15,56 %5,56 %  
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění15,56 %5,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (74,4 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lacheová, L.Ochrana dřevin rostoucích mimo les (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://ochrana-drevin-rostoucich-mi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.