Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana kulturních památek ve správním obvodu města Příbora

Ochrana kulturních památek ve správním obvodu města Příbora

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Grill
Šetření:29. 01. 2016 - 07. 02. 2016
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):15 / 11.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen občanům města Příbora a přilehlých obcí. Má za cíl zjistit všeobecné povědomí o kulurních památkách a kulturních akcích na tomto území . Výsledky budou použity pro mou bakalářskou práci, kterou píši na téma "Ochrana kulturních památek", se zaměřením právě na město Příbor.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2058,82 %58,82 %  
Žena1441,18 %41,18 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-251750 %50 %  
61-více617,65 %17,65 %  
46-60411,76 %11,76 %  
36-45411,76 %11,76 %  
26-3538,82 %8,82 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou1750 %50 %  
vysokoškolské1235,29 %35,29 %  
vyučen/a411,76 %11,76 %  
vyšší odborné12,94 %2,94 %  

Graf

4. Jaký je podle Vás počet kulturních památek na území města Příbora?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10720,59 %20,59 %  
4514,71 %14,71 %  
6411,76 %11,76 %  
15411,76 %11,76 %  
525,88 %5,88 %  
825,88 %5,88 %  
925,88 %5,88 %  
712,94 %2,94 %  
3012,94 %2,94 %  
1612,94 %2,94 %  
ostatní odpovědi 35
64
33
20
1
514,71 %14,71 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:11.22
Minimum:4
Maximum:35
Variační rozpětí:31
Rozptyl:66.31
Směrodatná odchylka:8.14
Medián:9.5
Modus:10

Graf

5. Jmenujte některé z nich

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

4 kostely, klášter, radnice a domy na náměstí, sousoší Panny Marie a kašna na náměstí, sochy, kapličky a Boží muka různě po městě (?), dům Siegmunda Freuda, dům který navrhoval architekt Karlseder na výpadovce na Ostravu(?), městská památková rezervace

Domy na náměstí, sousoší Panny Marie, kostel Narození Panny Marie, kostel svatého Valentýna, kostel svatého Kříže, radnice, kašna, rodný dům Sigmunda Freuda, Piaristický klášter, fara, starý hřbitov (nebo jenom kaple)

Dům Sigmunda Freuda,

dům Sigmunda Freuda? jinak nevím

Klaster, Kosteli 2, Gympl, Domov freuda, Baraky na namesti

klášter,kostely,rodný dům S.F.......

KOSTEL Kostel. Sv. Valentina, Kostel panny Marie, Rodný dům S.Freuda, Piaristický klášter

kostel kostel a pak kostel

kostel Narození Panny Marie, radnice, fara, socha svatého Jana Nepomuckého, rodný dům Sigmunda Freuda, Piaristická klášter, Kostel svatého Valentina, Kostel svatého Kříže, Hřbitovní kaple svatého Františka Serafinského, Pomník pátera Řehoře Volného

kostel Narození Panny Marie, radnice, socha svatého Jana Nepomuckého, rodný dům Sigmunda Freuda, Piaristická klášter, Kostel svatého Valentina, Kostel svatého Kříže, Hřbitovní kaple svatého Františka, kulturní dům

Kostel sv Františka Kostel sv Valentina Kostel Panny Marie

Kostel sv. Panny Marie, Piaristický klášter a zahrady, Kostel sv. Valentina, Muzeum,

Kostel sv. Valentyna

Kostel Sv.Kříže,Kostel Sv.Valentýna,Farní kostel Narození Panny Marie,Kostel Sv.Františka ,Kašna,Pomník T.G.Masaryka,Pomník S.Freuda,Rodný dům S.Freuda, Piaristický klášter,Piaristické zahrady,Pomník Řehoře Volného, Katolický dům,Pomník ČS. letců,i

Kostel svatého kříže, Kostel na nebevzetí pany Marie, klášter a další

Kostely, Piaristický kláštek, Gymnázium, Rodný dům SF, Kulturní dům, ..

nevím

Památkově chráněné domy na náměstí Sigmunda Freuda farní kostel Narození Panny Marie s Křížovou cestou Kostel svatého Kříže Radnice na náměstí Sigmunda Freuda Piaristický kostel svatého Valentina Kostelík svatého Františka Serafinského Sousoší Panny Marie, svatého Rocha a svatého Floriána na náměstí Sigmunda Freuda Sloup se sochou Panny Marie Assumpty Rodný dům Sigmunda Freuda v Zámečnické ulici Fontána na náměstí Sigmunda Freuda Piaristická kolej Fara Secesní budova Masarykova gymnázia Kaple svatého Jana Sarkandra Kaplička svatého Jana Nepomuckého Přírodní památka Sedlnické sněženky

Piaristicky klaster, Kostel Panny Marie, Rodny dum S Freuda ...

Piaristický klášter Farní kostel

Piaristický klášter, kostel sv. Valentýna, část náměstí

Piaristický klášter, Rodný dům S. Freuda, Kostel Sv. Valentina

Piaristický klášter, rodný dům Sigmunda Freuda

Piaristický klášter, zahrady piar. kláštera, rodný dům S. Freuda, farní kostel, kostel sv. Valentina, kašna a sousoší na nám.

Piaristický ústav, Rodný dům Sigmunda Freuda, kostel Panny Marie, kostel sv. Valentýna, kostel sv. Kříže, kaple sv. Františka na starém hřbitově, památník Řehoře Volného.

Radnice, Kostel Narození Panny Marie, Městský dům Armanka

Rodný dům S. Freuda, náměstí, kostely, starý hřbitov

Rodny dum Sigmunda Freuda

Rodný dům Sigmunda Freuda, Piaristický klášter, Farní kostel

Rodný dům Sigmunda Freuda, sousoší na náměstí, příborské kostely, Piaristický ústav a zahrady

Rodný dům Sigmunda Freuda.

Rodný dům Sigmunda Freude, Kostel narození Panny Marie, kostel sv. Valentýna, Piaristický klášter

Vzhldem k tomu,že je v Příboře MPR je to spousta objektů vymezených ohraničením této MPR.Jedná se zejména o měšťanské domy na náměstí,RD S.Freuda,Piaristický klášter s jeho nově otevřenými zahradami a zároveň mnoho sakrálních památek(Farní kostel,Kostel svatého Valentina,Kostel sv.Kříže,Kostel sv,Františka a mnoho různých křížů na katastru města.

6. Zdá se Vám aktuální stav ochrany o kulturní památky dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2058,82 %58,82 %  
nevím1338,24 %38,24 %  
ne12,94 %2,94 %  

Graf

7. Pokud jste odpověděli ne, proč tomu tak bylo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Stačí se podívat na domy a radnici na náměstí...

8. Zdají se Vám některé kulturní památky na území obce zanedbané?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1544,12 %44,12 %  
nevím1132,35 %32,35 %  
ne823,53 %23,53 %  

Graf

9. Pokud jste odpověděli ano, které z nich?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Tři měštanské domy na náměstí 43,44.45

...domy na náměstí...

část náměstí

domy na náměstí č.43,44,45,

Kostel sv. Kříže

kostel Sv. Kříže

kostel sv. Kříže

Kostel svatého kříže

l

Některé budovy - kostely - jsou na pohled v zanedbaném stavu.

NĚKTERĚ DOMY NA NÁMĚSTÍ

některé z domů na náměstí

obecně se všude dá zlepšit starost do kulturních památek

socha svatého Jana Nepomuckého

V poslední době jsou památky v Příboře restaurovány, v tomto ohledu Příbor problém nemá.

10. Vybavujete si v poslední době nějakou rekonstrukci kulturní památky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2161,76 %61,76 %  
ne1338,24 %38,24 %  

Graf

11. Pokud jste odpověděli ano, jakou? Je jich více?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

klášter

kulturní dům

Oprava Piaristického kláštera a zahrad, Rekonstrukce Katolického domu

PENY MARKET

Piaristické zahrady, rekonstrukce Kulturního domu

Piaristický klášter

Piaristický klášter

Piaristický klášter + jeho zahrady, Kulturní dům, Domy na náměstí.

Piaristický klášter a jeho zahrady,rodný dům S.F.

rekonstrukce piaristického klášteru a jeho zahrad, oprava kapličky na starém hřbitově

Rekonstrukce zahrad Piaristického kláštera

Rodinny dum S Freuda, Veřejné prostranství za klasterem

Rodný dům S. F., piar. klášter, zahrady piar. kláštera

Rozsáhlá rekonstrukce Piaristického ústavu a jejich zahrad

zahrada kláštera

ZAHRADA pIARISTICKÉHO KLÁŠTERA, KULTURNÍ DŮM

Zahrade v klastere

zahrady Piaristického kláštera

Zahrady Piaristického kláštera,některé sakrální památky ať již v samotném Příboře nebo na Prchalově či Hájově

Zahrady u piaristického kláštera a rekonstrukce kulturního domu

Záleží na tom co je to nedávno... Ale piaristický klášter, rodný dům,

12. Účastníte se jako občan obce kulturních akcí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2264,71 %64,71 %  
ne1235,29 %35,29 %  

Graf

13. Pokud jste odpověděli ano, kterých?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

akce pořádané městem

Benatska noc

Časté akce pořádané v Muzeu. Dny evropského dědictví. Kinematograf bratří Čadíků a mnoho jiných.

Den památek, Pouti, Valentinská pouť, přednášky, Koncerty, Slavnostní otevření zahrady piaristického kláštera, Výstavy v Muzeu.

Dny EKD, akce pořádané městem (koncerty),akce muzea (muzejní škola, muz. rána, výstavy, přednášky)

Dny evropského kulturního dědictví, Dny otevřených dveří památek, Muzejní noc

Dny evropského kulturního dědictví,Dny památek,Kulturní akce spojené s Valentiskou či Mariánskou poutí,předvelikonoční akce a předvánoční akce,jakož i akce pořádané Muzeem v Příboře

dny města apod.

Hodně akcí, které pořádá Muzeum a některých akcí, které pořádá město.

koncertů dechového a swingového orchestru

letní koncerty v městském parku

muzejní noc, Dny otevřených dveří památek

Plesy, odborné přednášky

Plesy, pouť, akce v městském parku

Plesy,poutě

pouť, jarmarky, Noc památek

Pout, valentynska pout, jarmarky, mikulas atd...

Poutě, koncerty

Těch, které nabízí město a muzeum.

Weed chill posezení s přáteli ... v Příboře už kulturou Události v parku..to je kultura sama o sobě (vystoupení, akce)

zúčastňuji se většiny akcí, které pořádá Muzeum a město

14. Podílíte se jako občan obce na rozvoji města?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2573,53 %73,53 %  
ano926,47 %26,47 %  

Graf

15. Pokud jste odpověděli ano, jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jako Zastupitel města se podílím na přípravě i rozhodovacím procesu obnovy či údržby památek v Příboře

občas se účastním kulturních akcí v příboře se statusem pořadatel.

Pracuji a tedy přispívám daněmi na jejich obnovu

Pracuji v příborské firmě - daně do rozpočtu. Udržuji v pořádku okolí domu, které patří městu.

skautská činnost - pořádání a pomoc na akcích

Snažím se udržovat alespoň okolí svého bydliště.

účastí na akcích

Výchova mládeže s důrazem na obohacení stávající kultury novým stylovým nádechem

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Grill, A.Ochrana kulturních památek ve správním obvodu města Příbora (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://ochrana-kulturnich-pamatek-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.