Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana obyvatel

Ochrana obyvatel

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Voženílek
Šetření:24. 05. 2011 - 28. 05. 2011
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro mou bakalářskou práci. Pokuste se prosím odpovědět na následující otázky z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva:

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 2, Ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3659,02 %59,02 %  
Muž2540,98 %40,98 %  

Graf

2. Do které věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Do 15 letotázka č. 3, 16 - 26 letotázka č. 3, 27 - 45 letotázka č. 3, 46 - 65 letotázka č. 3, Nad 65 letotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 26 let1931,15 %31,15 %  
46 - 65 let1829,51 %29,51 %  
27 - 45 let1626,23 %26,23 %  
Do 15 let813,11 %13,11 %  

Graf

3. Signál všeobecné výstrahy slouží k:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Varování obyvatelstva5488,52 %88,52 %  
Svolání jednotek hasičů69,84 %9,84 %  
Svolání vedení obce11,64 %1,64 %  

Graf

4. Co udělám, když uslyším signál všeobecné výstrahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zůstanu v budově, utěsním okna a dveře, pustím si televizi nebo rádio5386,89 %86,89 %  
Odjedu, co nejdál to půjde46,56 %6,56 %  
Nic neudělám, jde o signál pro hasiče46,56 %6,56 %  

Graf

5. Kolik je v ČR varovných signálů pro obyvatelstvo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13252,46 %52,46 %  
32744,26 %44,26 %  
423,28 %3,28 %  

Graf

6. Elektronická siréna umožňuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysílat varovný signál a hlasovou informaci61100 %100 %  

Graf

7. Mimořádná událost je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací4980,33 %80,33 %  
c) událost, která může ohrozit zdraví osob a zvířat ale nevztahuje se na škody na majetku813,11 %13,11 %  
jakákoliv situace způsobená příridnímiu vlivy46,56 %6,56 %  

Graf

8. Evakuace je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhrn opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat a věcných prostředků z míst ohrožených mimořádnou událostí tam, kde je zajištěno pro osoby náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky uskladnění4878,69 %78,69 %  
souhrn opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat z míst ohrožených mimořádnou událostí 1321,31 %21,31 %  

Graf

9. Jaký je doporučený obsah Evakuačního zavazadla:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní léky, brýle, doklady, pojistné smlouvy, cennosti, trvanlivé potraviny, pitná voda, toaletní a hygienické potřeby, předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor, sklenička, nůž, přenosné rádio s rezervními bateriemi, svítilna, náhradní oděv, obu6098,36 %98,36 %  
spací pytel, polštář a ložní prádlo11,64 %1,64 %  

Graf

10. Pro případ rychlého opuštění bytu při vzniku mimořádné události je vhodné:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mít připravené evekuační zavazadlo5488,52 %88,52 %  
Zajistit si náhradní ubytování69,84 %9,84 %  
Uklidit před odchodem11,64 %1,64 %  

Graf

11. Co nepatří mezi živelné pohromy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výbuch továrny5895,08 %95,08 %  
Zemětřesení23,28 %3,28 %  
Vichřice11,64 %1,64 %  

Graf

12. Co použijeme při improvizované ochraně dýchacích cest a očí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dýcháme přes vlhký kapesník a na oči se vezmeme plavecké brýle5691,8 %91,8 %  
Snažíme se nadýchat a na oči si vezmeme sluneční brýle46,56 %6,56 %  
Dýcháme přes dlaň ruky a oči zavřeme11,64 %1,64 %  

Graf

13. Jaké jsou základní druhy hasicích přístrojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práškový, vodní, pěnový, sněhový4370,49 %70,49 %  
Vodní a práškový1727,87 %27,87 %  
Vodní a halonový11,64 %1,64 %  

Graf

14. Co je vhodné hasit vodním hasicím přístrojem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dřevo, papír, textil, slámu6098,36 %98,36 %  
Elektroniiku11,64 %1,64 %  

Graf

15. Jeké je největší nebezpečí při požáru v uzavřeném prostoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vznik nebezpečných zplodin při hoření3659,02 %59,02 %  
Nemožnost hašení z důvodu špatného přístupu k ohnisku požáru1931,15 %31,15 %  
Vysoká teplota69,84 %9,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Do které věkové kategorie patříte?

3. Signál všeobecné výstrahy slouží k:

4. Co udělám, když uslyším signál všeobecné výstrahy?

5. Kolik je v ČR varovných signálů pro obyvatelstvo?

6. Elektronická siréna umožňuje:

7. Mimořádná událost je:

8. Evakuace je:

9. Jaký je doporučený obsah Evakuačního zavazadla:

10. Pro případ rychlého opuštění bytu při vzniku mimořádné události je vhodné:

11. Co nepatří mezi živelné pohromy

12. Co použijeme při improvizované ochraně dýchacích cest a očí?

13. Jaké jsou základní druhy hasicích přístrojů?

14. Co je vhodné hasit vodním hasicím přístrojem?

15. Jeké je největší nebezpečí při požáru v uzavřeném prostoru?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Do které věkové kategorie patříte?

3. Signál všeobecné výstrahy slouží k:

4. Co udělám, když uslyším signál všeobecné výstrahy?

5. Kolik je v ČR varovných signálů pro obyvatelstvo?

6. Elektronická siréna umožňuje:

7. Mimořádná událost je:

8. Evakuace je:

9. Jaký je doporučený obsah Evakuačního zavazadla:

10. Pro případ rychlého opuštění bytu při vzniku mimořádné události je vhodné:

11. Co nepatří mezi živelné pohromy

12. Co použijeme při improvizované ochraně dýchacích cest a očí?

13. Jaké jsou základní druhy hasicích přístrojů?

14. Co je vhodné hasit vodním hasicím přístrojem?

15. Jeké je největší nebezpečí při požáru v uzavřeném prostoru?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Voženílek, M.Ochrana obyvatel (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://ochrana-obyvatel.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.