Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitele – analýza postoje spotřebitelů bankovních služeb

Ochrana spotřebitele – analýza postoje spotřebitelů bankovních služeb

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Konečná
Šetření:03. 04. 2014 - 20. 04. 2014
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):39 / 38.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

do rukou se vám dostává dotazník, který je součástí mé Diplomové práce na téma „Ochrana klienta v oblasti bankovních služeb“, proto by měli být respondenti klienty některé z bank na českém trhu. Zároveň je dotazník rozšířen o krátký test finanční gramotnosti. Dovoluji si vás požádat o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění.  Věřím, že vaše řádně vyplněné dotazníky mi pomohou k vytvoření praktické části mé práce a pro vás bude alespoň minimálním přínosem ve zjištění svých znalostí z oblasti finančních služeb.

Předem děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte, že jste dostatečně obeznámeni s informacemi týkající se ochrany spotřebitele v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE ANO1147,83 %47,83 %  
SPÍŠE NE834,78 %34,78 %  
ANO417,39 %17,39 %  

Graf

2. Znáte některé státní instituce, které se zabývají ochranou spotřebitelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČOI626,09 %26,09 %  
NE521,74 %21,74 %  
finanční arbitr28,7 %8,7 %  
Úřad pro ochranu spotřebitelů, Obchodní inspekce.14,35 %4,35 %  
Česká obchodní inspekce, ČZPI, hygienická služba14,35 %4,35 %  
dtest14,35 %4,35 %  
ČOI, Úřad pro ochranu osobních údajů, Ombudsman14,35 %4,35 %  
Ministerstvo zdravotnictví, Česká obchodní inspekce, Státní ústav pro kontrolu léčiv14,35 %4,35 %  
d test14,35 %4,35 %  
nemám potřebu si pamatovat názvy, umím si je najít14,35 %4,35 %  
CZPI, COI, SZU, soudy, policie14,35 %4,35 %  
MPO, ČOI, ŽÚ, ČNB, S ombudsman, F arbitr14,35 %4,35 %  
čojka14,35 %4,35 %  

Graf

3. Znáte některá občanská sdružení, která se zabývají ochranou spotřebitelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE939,13 %39,13 %  
SOS28,7 %8,7 %  
Dtest28,7 %8,7 %  
Sdružení na obranu spotřebitelů14,35 %4,35 %  
Občanské sdružení spotřebitelů TEST14,35 %4,35 %  
Dtest, Sdružení ochrany spotřebitelů14,35 %4,35 %  
d test14,35 %4,35 %  
nemám potřebu si pamatovat názvy, umím si je najít14,35 %4,35 %  
Sdružení na ochrnu spotřebitele14,35 %4,35 %  
sos, dtest14,35 %4,35 %  
bankovnipoplatky.cz14,35 %4,35 %  
HELP - Sdružení Práv Podvedených14,35 %4,35 %  
čojka?14,35 %4,35 %  

Graf

4. Obrátil/a jste se někdy na některou z institucí zabývající se ochranou spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1669,57 %69,57 %  
ANO730,43 %30,43 %  

Graf

5. V případě, že byste chtěl/a zjistit informace o ochraně spotřebitele, z jakých zdrojů byste čerpal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet2191,3 %91,3 %  
Zákony1043,48 %43,48 %  
Známí834,78 %34,78 %  
Tisk730,43 %30,43 %  
Odborná literatura417,39 %17,39 %  
Televize417,39 %17,39 %  
Nevím14,35 %4,35 %  

Graf

6. Myslíte, že je ochrana spotřebitele v České republice dostatečná? Jak byste ji ohodnotil/a?(hodnocení: 1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31147,83 %47,83 %  
4521,74 %21,74 %  
2417,39 %17,39 %  
5313,04 %13,04 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.29
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.71
Směrodatná odchylka:0.85
Medián:3
Modus:3

Graf

7. Myslíte, že jste dostatečně orientován/a ve finanční terminologii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE ANO1043,48 %43,48 %  
SPÍŠE NE626,09 %26,09 %  
ANO521,74 %21,74 %  
NE28,7 %8,7 %  

Graf

8. Jak jste spokojeni se službami vaší banky?(hodnocení: 1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
čekací doby (doba strávená čekáním ve frontě, doba vyřízení požadavku)2.0870.862
nabízené služby (komplexnost služeb)2.1740.405
ochota úředníků1.9130.775
odborné znalosti úředníků2.3911.108
srozumitelnost poskytnutých informací2.131.07
snadný přístup k informacím (sazebníky, obchodní podmínky, apod.)2.3481.444

Graf

9. Jste obeznámeni s kauzou sporu o bankovní poplatky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO ( přejděte k další otázce)1982,61 %82,61 %  
NE (pokračujte otázkou č.12 )417,39 %17,39 %  

Graf

10. Jaký je váš postoj k této kauze?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S poplatkem za vedení úvěrového účtu nesouhlasím1470 %60,87 %  
Je mi to jedno420 %17,39 %  
Myslím, že si banka poplatek nárokuje oprávněně210 %8,7 %  

Graf

11. V případě, že by se poplatek za vedení úvěrového účtu týkal i Vás, byl/a byste ochoten/ochotna vstoupit s bankou do soudního sporu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE NE945 %39,13 %  
SPÍŠE ANO525 %21,74 %  
NE420 %17,39 %  
ANO210 %8,7 %  

Graf

12. Myslíte, že jsou bankovní poplatky, které hradíte své bance v přiměřené výši?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE730,43 %30,43 %  
SPÍŠE NE730,43 %30,43 %  
ANO626,09 %26,09 %  
SPÍŠE ANO313,04 %13,04 %  

Graf

13. Znáte přesnou výši všech poplatků, které bance platíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO (pokračujte na další otázku)1982,61 %82,61 %  
NE (přejděte k otázce č.15 )417,39 %17,39 %  

Graf

14. Jak byste ohodnotil/a cenovou úroveň bankovních poplatků? (hodnocení: 1 - nejlepší, 7- nejhorší)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Poplatek za vedení účtu3.554.448
Poplatek za pohyby na účtu3.356.028
Poplatek za plateební kartu3.155.028
Poplatek za tuzemské platby3.35.91
Internetové bankovnictví2.4743.828
Poplatek za trvalé příkazy, inkasa35.684

Graf

15. Jak byste ohodnotil/a úroveň poskytování informací ze strany banky? (např. informace o změně cen služeb (poplatky, úroky), informace o změně podmínek, atd.). (hodnocení: 1 - nejlepší, 5- nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31147,83 %47,83 %  
2939,13 %39,13 %  
528,7 %8,7 %  
114,35 %4,35 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.67
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.53
Směrodatná odchylka:0.73
Medián:3
Modus:3

Graf

16. Máte osobní zkušenost s odstoupením od smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE (přejděte k otázce č. 18)1252,17 %52,17 %  
ANO (pokračujte další otázkou)1147,83 %47,83 %  

Graf

17. Proběhlo odstoupení od smlouvy bez komplikací?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE ANO541,67 %21,74 %  
ANO325 %13,04 %  
SPÍŠE NE325 %13,04 %  
soudní spor o platnosti smlouvy18,33 %4,35 %  

Graf

18. Jaký je Váš obvyklý postup při uzavírání smlouvy?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

19. Kontrolujete vždy výpis z účtu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1147,83 %47,83 %  
SPÍŠE ANO1147,83 %47,83 %  
SPÍŠE NE14,35 %4,35 %  

Graf

20. Necháváte se při výběru banky (či jejich konkrétních produktů a služeb) ovlivnit reklamou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE NE1565,22 %65,22 %  
NE730,43 %30,43 %  
SPÍŠE ANO14,35 %4,35 %  

Graf

21. Který údaj nejlépe ukazuje, kolik vás bude úvěr skutečně stát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
RPSN1982,61 %82,61 %  
Úroková sazba313,04 %13,04 %  
Poměr úroků k předpokládané inflaci14,35 %4,35 %  

Graf

22. Co označuje zkratka p.a.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výnos přepočtený na roční bázi1773,91 %73,91 %  
Fixní měsíční úrok521,74 %21,74 %  
Anuitní splátku z úvěru14,35 %4,35 %  

Graf

23. Jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kreditní karta není vázána k účtu klienta, jedná se o druh úvěru, debetní karta se váže k účtu klienta, lze utratit pouze disponibilní částku1878,26 %78,26 %  
Debetní karta je kartou úvěrovou, klient může jít do „debetu“, kreditní karta disponuje s penězi, které má klient k dispozici na účtu, pouze v případě, že má s bankou sjednaný kontokorent, může jít do mínusu521,74 %21,74 %  

Graf

24. Procentní sazba, která udává celkové náklady úvěru za rok, se nazývá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
RPSN1773,91 %73,91 %  
úroková sazba313,04 %13,04 %  
úvěrová sazba313,04 %13,04 %  

Graf

25. Částka, kterou uhradíme či obdržíme v souvislosti s poskytnutým úvěrem či uloženým vkladem se nazývá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úrok1460,87 %60,87 %  
Splátka521,74 %21,74 %  
Úroková sazba417,39 %17,39 %  

Graf

26. Jakou funkci zastává finanční arbitr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jedná se o orgán, který řeší spory mezi finančními institucemi a jejími klienty, a to mimosoudně.2086,96 %86,96 %  
Jedná se o kontrolní orgán České národní banky.313,04 %13,04 %  

Graf

27. Co se rozumí pod pojmem oddlužení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jedná se o tzv. osobní bankrot, kdy je při splnění určitých podmínek dlužníkovi část dluhu odpuštěna.2295,65 %95,65 %  
Pojem se vztahuje k bankovnímu účtu klienta a označuje splacení čerpané částky kontokorentního úvěru.14,35 %4,35 %  

Graf

28. Co označuje pojem jistina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesplacenou část dluhu, ze které je počítán úrok.1982,61 %82,61 %  
Peněžní zůstatek na bankovním účtu.313,04 %13,04 %  
Pravidelnou splátku úroků z čerpaného dluhu.14,35 %4,35 %  

Graf

29. Jaká instituce v ČR vykonává dohled nad bankami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká národní banka2295,65 %95,65 %  
Ministerstvo financí České republiky14,35 %4,35 %  

Graf

30. Co je konsolidace dluhů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sloučení čerpaných úvěrů do jednoho.2086,96 %86,96 %  
Pojem spojený s nemožností splácet úvěr, jedná se o postoupení části nesplaceného závazku jiné osobě.28,7 %8,7 %  
Postoupení dluhu tzv. konsolidační agentuře, která se zabývá jeho vymáháním.14,35 %4,35 %  

Graf

31. Který z těchto nabízených úvěrů byste si vybral/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úrok = 12 % p.a., RPSN=18 %1669,57 %69,57 %  
Úrok = 1,3 % p.m., RPSN=22 %313,04 %13,04 %  
Úrok = 2,7 % p.s., RPSN=19 %28,7 %8,7 %  
Úrok = 9 % p.a., RPSN=41 %28,7 %8,7 %  

Graf

32. Jaký je rozdíl mezi půjčkou a úvěrem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Půjčka se vztahuje i na nefinanční prostředky, úvěr pouze k finančním939,13 %39,13 %  
Žádný, jedná se o synonymum730,43 %30,43 %  
Úvěr poskytují bankovní instituce, půjčku nebankovní626,09 %26,09 %  
Úvěrem se označuje čerpaná částka nad 100 000,- Kč, půjčka označuje částky nižší14,35 %4,35 %  

Graf

33. Myslíte, že jste dostatečně orientován/a ve finanční terminologii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE ANO939,13 %39,13 %  
SPÍŠE NE730,43 %30,43 %  
ANO730,43 %30,43 %  

Graf

34. Máte ještě nějaké připomínky / náměty / zkušenosti vyjadřující se k tomuto tématu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

???

.

Lidi by si měli uvědomit, že peníze uložené v bance nejsou jejich, ale že je to půjčka bance

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

NE

ne

ne

ne

ne

ne

ne, nemám

nemám

nemám

orientace v terminologii nemusí nutně znamenat, že zná člověk terminologii týkající se půjček - vzhledem k tomu, že žádnou nemám ani neplánuji necítím potřebu se jí více zajímat

tento dotaznik je moc dlouhy

35. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1565,22 %65,22 %  
Žena834,78 %34,78 %  

Graf

36. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let1043,48 %43,48 %  
36 - 45 let521,74 %21,74 %  
46 - 55 let417,39 %17,39 %  
56 - 65 let28,7 %8,7 %  
18 - 25 let28,7 %8,7 %  

Graf

37. Příjmová kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 001 - 30 000 Kč/měsíčně626,09 %26,09 %  
15 001 - 20 000 Kč/měsíčně521,74 %21,74 %  
30 000 a více Kč/měsíčně521,74 %21,74 %  
Do 8 000 Kč/měsíčně417,39 %17,39 %  
12 001 - 15 000 Kč/měsíčně28,7 %8,7 %  
8 000 - 12 000 Kč/měsíčně14,35 %4,35 %  

Graf

38. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1043,48 %43,48 %  
středoškolské s maturitou939,13 %39,13 %  
vyučen bez maturity28,7 %8,7 %  
základní28,7 %8,7 %  

Graf

39. Banka, u které máte veden svůj účet, příp. u které čerpáte některou službu/produkt:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká spořitelna313,04 %13,04 %  
ČSOB28,7 %8,7 %  
mBank28,7 %8,7 %  
mBank, AirBank, ČS, UniCredit14,35 %4,35 %  
mBank, ČSOB, ING14,35 %4,35 %  
GEMB14,35 %4,35 %  
Raiffeienbank a.s.14,35 %4,35 %  
KB14,35 %4,35 %  
mBank, ING14,35 %4,35 %  
unicredit bank14,35 %4,35 %  
ostatní odpovědi Wells Fargo
Česká spořitelna, FIO banka, GE Money bank, Raiffeisen stavební spořitelna,
česká pojišťovna
rb, mbank
Airbank
KB, spořka, air, Mbank
ZUNO
zuno,airbank,sberbank,mbank
UBS
939,13 %39,13 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Konečná, J.Ochrana spotřebitele – analýza postoje spotřebitelů bankovních služeb (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://ochrana-spotrebitele--analyz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.