Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitele v ČR

Ochrana spotřebitele v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Linková
Šetření:18. 04. 2012 - 23. 04. 2012
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Děkuji Vám za čas, který jste se rozhodl (a) strávit nad vyplňováním tohoto krátkého dotazníku. Vaše odpovědi budou sloužit jako podklad pro diplomovou práci na téma Ochrana spotřebitele v ČR. Dotazník je určen pro všechny respondenty bez omezení.

Odpovědi respondentů

1. Co se Vám jako první vybaví pod pojmem ochrana spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zákony, které upravují práva spotřebitelů3175,61 %75,61 %  
možnost obrátit se na organizace na ochranu spotřebitele1024,39 %24,39 %  

Graf

2. Ze kterého zákona byste čerpal (a) informace v případě potřeby řešit spotřebitelský spor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele3892,68 %92,68 %  
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník2048,78 %48,78 %  
Zákon č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník1434,15 %34,15 %  
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci1434,15 %34,15 %  
Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku921,95 %21,95 %  
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a změně některých zákonů614,63 %14,63 %  
Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru37,32 %7,32 %  

Graf

3. Znáte některou z těchto spotřebitelských organizací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká obchodní inspekce (ČOI)4097,56 %97,56 %  
SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o. s.2458,54 %58,54 %  
Občanské sdružení spotřebitelů Test2458,54 %58,54 %  
Sdružení českých spotřebitelů819,51 %19,51 %  
Občanské sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele37,32 %7,32 %  
Asociace občanských poraden24,88 %4,88 %  
Síť ekologických poraden ČR (STEP)12,44 %2,44 %  

Graf

4. Jakou máte osobní zkušenost se spotřebitelskými organizacemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádnou2970,73 %70,73 %  
čerpám informace z jejich již vyřešených kauz a zveřejněných článků819,51 %19,51 %  
již jsem se na jednu z nich obrátil49,76 %9,76 %  

Graf

5. Má podle Vás spotřebitel v ČR dostatek informací v oblasti ochrany spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, informací je sice dost, ale spotřebitelé se v nich neorientují2048,78 %48,78 %  
ne, spotřebitelé se o svá práva příliš nezajímají614,63 %14,63 %  
ne, informací je málo a jsou špatně dostupné614,63 %14,63 %  
ne, informací je sice dost, ale jsou špatně dostupné512,2 %12,2 %  
ano49,76 %9,76 %  

Graf

6. Kdybyste měl (a) ohodnotit úroveň přístupnosti a srozumitelnosti informací o spotřebitelských právech v ČR, jaké byste zvolil (a) číslo od 1 do 5 (1 – informace jsou minimálně přístupné a nesrozumitelné, 5 – informace jsou plně přístupné a srozumitelné všem)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31639,02 %39,02 %  
21229,27 %29,27 %  
41126,83 %26,83 %  
124,88 %4,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.92
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.58
Směrodatná odchylka:0.76
Medián:3
Modus:3

Graf

7. Je podle Vás ochrana spotřebitele v ČR v porovnání se státy EU dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2458,54 %58,54 %  
ano1741,46 %41,46 %  

Graf

8. Která média preferujete při získávání informací z oblasti ochrany práv spotřebitelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet3790,24 %90,24 %  
televize1536,59 %36,59 %  
tisk1229,27 %29,27 %  
knihy, vědecké publikace921,95 %21,95 %  
rádio24,88 %4,88 %  

Graf

9. Řešil (a) jste někdy s některým z kamenných obchodů nějaký problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zakoupené zboží jsem úspěšně reklamoval (a)2765,85 %65,85 %  
ne, neřešil (a)1126,83 %26,83 %  
ano, zakoupené zboží nechtěl obchod přijmout k reklamaci1024,39 %24,39 %  
ano, reklamované zboží nebylo vyreklamovanáno dle stanovené lhůty512,2 %12,2 %  

Graf

10. Řešil (a) jste někdy s některým z internetových obchodů nějaký problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, neřešil (a)1843,9 %43,9 %  
ano, reklamovala jsem úspěšně objednané zboží1024,39 %24,39 %  
ano, doruřené zboží se lišilo od toho, co jsem si objednal (a)819,51 %19,51 %  
ano, objednané zboží nebylo doručeno včas (ve slibované lhůtě)512,2 %12,2 %  
ano, reklamované zboží nebylo vyreklamováno dle stanovené lhůty49,76 %9,76 %  
ano, objednané zboží nebylo vůbec doručeno37,32 %7,32 %  
ano, zakoupené zboží nechtěl e-shop přijmout k reklamaci24,88 %4,88 %  
ne, nenakupuji na internetu24,88 %4,88 %  

Graf

11. Je podle Vás bezhotovostní platba předem bezpečná v případě nákupu po internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pravidelně takto platím1434,15 %34,15 %  
ne, a proto tímto způsobem neplatím1126,83 %26,83 %  
ne, ale občas takto platím1024,39 %24,39 %  
ano, ale raději tímto způsobem neplatím614,63 %14,63 %  

Graf

12. Už jste někdy slyšel (a) o možnosti odstoupit od smlouvy uzavřené po internetu do 14 dnů bez uvedení důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vím o této možnosti, ale zatím jsem ji nevyužil (a)2151,22 %51,22 %  
už jsem o této možnosti něco slyšel (a)1331,71 %31,71 %  
již jsem tuto možnost využil (a)512,2 %12,2 %  
nevím o této možnosti24,88 %4,88 %  

Graf

13. Jaká je Vaše zkušenost s mimosoudním řešením sporů v případě neuznané reklamace zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem o takové možnosti neslyšel (a)1946,34 %46,34 %  
vím o této možnosti, ale nikdy jsem ji nebyl (a) nucen (a) použít1536,59 %36,59 %  
vím o této možnosti, ale nevím, jakým způsobem ji uplatnit614,63 %14,63 %  
již jsem tuto možnost využil (a)12,44 %2,44 %  

Graf

14. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let1946,34 %46,34 %  
15-25 let1536,59 %36,59 %  
36-49 let512,2 %12,2 %  
50 let a více24,88 %4,88 %  

Graf

15. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské (s maturitou)2253,66 %53,66 %  
vysokoškolské magisterské a vyšší1126,83 %26,83 %  
vysokoškolské bakalářské512,2 %12,2 %  
vyšší odborné24,88 %4,88 %  
středoškolské (bez maturity)12,44 %2,44 %  

Graf

16. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3482,93 %82,93 %  
muž717,07 %17,07 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Jaká je Vaše zkušenost s mimosoudním řešením sporů v případě neuznané reklamace zboží?

  • odpověď nikdy jsem o takové možnosti neslyšel (a):
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, neřešil (a) na otázku 9. Řešil (a) jste někdy s některým z kamenných obchodů nějaký problém?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co se Vám jako první vybaví pod pojmem ochrana spotřebitele?

2. Ze kterého zákona byste čerpal (a) informace v případě potřeby řešit spotřebitelský spor?

3. Znáte některou z těchto spotřebitelských organizací?

4. Jakou máte osobní zkušenost se spotřebitelskými organizacemi?

5. Má podle Vás spotřebitel v ČR dostatek informací v oblasti ochrany spotřebitele?

6. Kdybyste měl (a) ohodnotit úroveň přístupnosti a srozumitelnosti informací o spotřebitelských právech v ČR, jaké byste zvolil (a) číslo od 1 do 5 (1 – informace jsou minimálně přístupné a nesrozumitelné, 5 – informace jsou plně přístupné a srozumitelné všem)?

7. Je podle Vás ochrana spotřebitele v ČR v porovnání se státy EU dostatečná?

8. Která média preferujete při získávání informací z oblasti ochrany práv spotřebitelů?

9. Řešil (a) jste někdy s některým z kamenných obchodů nějaký problém?

10. Řešil (a) jste někdy s některým z internetových obchodů nějaký problém?

11. Je podle Vás bezhotovostní platba předem bezpečná v případě nákupu po internetu?

12. Už jste někdy slyšel (a) o možnosti odstoupit od smlouvy uzavřené po internetu do 14 dnů bez uvedení důvodu?

13. Jaká je Vaše zkušenost s mimosoudním řešením sporů v případě neuznané reklamace zboží?

14. Kolik je Vám let?

15. Jaké je Vaše vzdělání?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co se Vám jako první vybaví pod pojmem ochrana spotřebitele?

2. Ze kterého zákona byste čerpal (a) informace v případě potřeby řešit spotřebitelský spor?

3. Znáte některou z těchto spotřebitelských organizací?

4. Jakou máte osobní zkušenost se spotřebitelskými organizacemi?

5. Má podle Vás spotřebitel v ČR dostatek informací v oblasti ochrany spotřebitele?

6. Kdybyste měl (a) ohodnotit úroveň přístupnosti a srozumitelnosti informací o spotřebitelských právech v ČR, jaké byste zvolil (a) číslo od 1 do 5 (1 – informace jsou minimálně přístupné a nesrozumitelné, 5 – informace jsou plně přístupné a srozumitelné všem)?

7. Je podle Vás ochrana spotřebitele v ČR v porovnání se státy EU dostatečná?

8. Která média preferujete při získávání informací z oblasti ochrany práv spotřebitelů?

9. Řešil (a) jste někdy s některým z kamenných obchodů nějaký problém?

10. Řešil (a) jste někdy s některým z internetových obchodů nějaký problém?

11. Je podle Vás bezhotovostní platba předem bezpečná v případě nákupu po internetu?

12. Už jste někdy slyšel (a) o možnosti odstoupit od smlouvy uzavřené po internetu do 14 dnů bez uvedení důvodu?

13. Jaká je Vaše zkušenost s mimosoudním řešením sporů v případě neuznané reklamace zboží?

14. Kolik je Vám let?

15. Jaké je Vaše vzdělání?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Linková, L.Ochrana spotřebitele v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://ochrana-spotrebitele-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.