Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitele v oblasti označování potravin

Ochrana spotřebitele v oblasti označování potravin

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Langmajerová
Šetření:01. 04. 2013 - 10. 04. 2013
Počet respondentů:439
Počet otázek (max/průměr):28 / 22.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který je zaměřen na znalosti spotřebitelů o označování potravin a jejich zájem o informace uváděné na etiketách. Výsledky výzkumu použiji jako podklad při tvorbě mé bakalářské práce na téma "Ochrana spotřebitele v oblasti označování potravin". Dotazník nebude trvat déle než 5 minut.

 

Předem děkuji za vyplnění a za Vaše cenné názory.

Odpovědi respondentů

1. Nakupujete potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano43398,63 %98,63 %  
Ne61,37 %1,37 %  

Graf

2. Pracujete Vy nebo někdo z Vašeho blízkého okolí v marketingu, výzkumu trhu či v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne38288,22 %87,02 %  
Ano5111,78 %11,62 %  

Graf

3. Věnujete při nákupu potravin pozornost informacím uvedených na obalech výrobků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vždyotázka č. 4, Ano, ale jen u výrobků, které neznámotázka č. 4, Výjimečněotázka č. 4, Ne, kupuji si výrobky, které známotázka č. 7, Nikdyotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jen u výrobků, které neznám18548,68 %42,14 %  
Ano, vždy10928,68 %24,83 %  
Výjimečně5915,53 %13,44 %  
Ne, kupuji si výrobky, které znám256,58 %5,69 %  
Nikdy20,53 %0,46 %  

Graf

4. Pokud ano, u kterých výrobků vás informace na etiketách zajímají nejvíce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maso a uzeniny28380,63 %64,46 %  
Mléčné výrobky28079,77 %63,78 %  
Mražené výrobky12736,18 %28,93 %  
Nápoje10529,91 %23,92 %  
Sladkosti10028,49 %22,78 %  
Pečivo6217,66 %14,12 %  
Ovoce a zelenina6017,09 %13,67 %  
všechny10,28 %0,23 %  
Trvanlivé potraviny10,28 %0,23 %  
Hlavně datum trvanlivosti - to ostatní je lépe nevědět10,28 %0,23 %  
káva, čaje10,28 %0,23 %  
rýže,obiloviny10,28 %0,23 %  
všechny potraviny10,28 %0,23 %  
vse10,28 %0,23 %  
dětské kaše10,28 %0,23 %  
jsem vegan10,28 %0,23 %  
Cokoliv ukryté v obalu10,28 %0,23 %  
ovesné kaše, těstoviny...10,28 %0,23 %  
ryby, konzervované výrobky10,28 %0,23 %  
pomazánky10,28 %0,23 %  

Graf

5. Kterým údajům na obalech potravin věnujete největší pozornost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Datum spotřeby/minimální trvanlivosti29984,46 %68,11 %  
Složení29282,49 %66,51 %  
Původ výrobku20056,5 %45,56 %  
Výrobce6317,8 %14,35 %  
Hmotnost výrobku4913,84 %11,16 %  
Nutriční hodnoty4813,56 %10,93 %  
Obsah alergenních složek143,95 %3,19 %  

Graf

6. Pokud nějaký údaj chybí, odradí Vás to od koupě výrobku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano22964,69 %52,16 %  
Ne8624,29 %19,59 %  
někdy102,82 %2,28 %  
jak kdy 30,85 %0,68 %  
někdy ano30,85 %0,68 %  
záleží na druhu výrobku20,56 %0,46 %  
záleží o jaký výrobek se jedná20,56 %0,46 %  
podle toho jaký z údajů10,28 %0,23 %  
jak kdy, záleží na výrobku10,28 %0,23 %  
Záleží o jaký údaj se jedná, složení by mne nejspíš odradilo10,28 %0,23 %  
záleží, jak u čeho10,28 %0,23 %  
nevím10,28 %0,23 %  
Záleží na akutnosti potřeby výrobku10,28 %0,23 %  
záleží na typu výrobku10,28 %0,23 %  
občas10,28 %0,23 %  
někdy, záleží na výrobku10,28 %0,23 %  
nevím, jaké údaje jsou povinné10,28 %0,23 %  
nesetkala jsem se s tím, že by něco chybělo10,28 %0,23 %  
Ano, výběr je dostatečný, když nejsem spokojen, jdu ke konkurenci10,28 %0,23 %  
jak jdy10,28 %0,23 %  
Zaleží na tom, jak podstatný pro mě tento údaj bude a o jaký výrobek se bude jednat10,28 %0,23 %  
když chybí původ10,28 %0,23 %  
záleží na produktu10,28 %0,23 %  
jak kdy a zda to nutně potřebuji10,28 %0,23 %  
Někdy ano. Pokud samo vzezření výrobku není nic moc.10,28 %0,23 %  
podle typu výrobku10,28 %0,23 %  

Graf

7. Zdá se Vám velikost písma na etiketách dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne17546,05 %39,86 %  
Jednoznačně ne11630,53 %26,42 %  
Spíše ano8221,58 %18,68 %  
Jednoznačně ano41,05 %0,91 %  
jsou strašně malinkatá !!!10,26 %0,23 %  
spíše ano pro zdravého člověka, větší problém je kombinace barvy písma a podkladu, která je záměrně volena pro horší čitelnost10,26 %0,23 %  
mě se zdá dostačující, ale často čtu jiným lidem z obalu složení či expiraci, a občas tito lidé nejsou ani důchodci10,26 %0,23 %  

Graf

8. Zavedli byste stanovenou velikost písma pro informace uváděné na potravinách, kterou by výrobci museli dodržovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednoznačně ano23662,11 %53,76 %  
Ano, ale jen pro některé potraviny10026,32 %22,78 %  
Spíše ne297,63 %6,61 %  
Jednoznačně ne51,32 %1,14 %  
Spíše ano20,53 %0,46 %  
těžko proveditelné10,26 %0,23 %  
jak u čeho10,26 %0,23 %  
odpověď 2, ale jen pro ty druhy, kde velikost balení větší text umožňuje10,26 %0,23 %  
jsem mladá a "blechy" mi nevadí10,26 %0,23 %  
sami výrobci by měli projevit vstřícnost a zájem o zákazníka, třeba právě tím, že údaje na etiketách jsou přehledné, jasné a čitelné i pro zákazníky z horším zrakem. Nemyslím, že nějaká direktiva je na místě. Spíše na škodu10,26 %0,23 %  
Zde je těžká odpověď. Jak by pak obal měl být veliký? Písmo by mohlo být ale větší, to ano.10,26 %0,23 %  
Směrnice EU toto nařízení již plánuje a v letech 2014-2016 bude povinné větší písmo.10,26 %0,23 %  
Ano, tam kde je to možné, chápu, že na balíčku žvýkaček nemůže být písmo 5 mm10,26 %0,23 %  

Graf

9. Chtěli byste mít více informací o potravinách, které nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Ne, současné množství informací je pro mě dostačujícíotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano28474,74 %64,69 %  
Ne, současné množství informací je pro mě dostačující9625,26 %21,87 %  

Graf

10. Pokud ano, o které další informace byste měli zájem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informace o zemi původu výrobku19870,46 %45,1 %  
informace o složení18565,84 %42,14 %  
informace o výrobci16157,3 %36,67 %  
informace o alergenních látkách7627,05 %17,31 %  
informace o nutričních hodnotách7426,33 %16,86 %  
u čerstvých potravin (pečivo, ovoce a zelenina) bych uvítal informace o způsobu pěstování a použitých látkách10,36 %0,23 %  
informace o podmínkách a způsobech pěstování ovoce a zeleniny10,36 %0,23 %  
U některých specifických výrobků také postup výroby10,36 %0,23 %  
o tom přesně kde a za jakých podmínek prodkut vznikal.10,36 %0,23 %  
vždy označení látek číslem (E451) s jejich úplným názvem10,36 %0,23 %  
např. u uzenin či výrobků prodávaných u pultu chybí jakékoliv informace (kromě ceny :-))10,36 %0,23 %  
procentuální zastoupení ve složení10,36 %0,23 %  
geneticky upravené potraviny10,36 %0,23 %  
zda je bio10,36 %0,23 %  
Jde mi o to, že ne vždy jsou všechny informace pečlivě uváděny, a taky že neexistuje jednotný systém - např. kečupy, dozvědět se z jakého množství rajčat jsou vyrobeny je někdy velmi složité a každý výrobce má jiný způsob výpočtu, což je matoucí..10,36 %0,23 %  
mám zájem podporovat české výrobky, z českých surovin, ideálně také regionální výrobce a producenty10,36 %0,23 %  
informace o zisku prodejců a výrobce na konkrétním balení potraviny10,36 %0,23 %  

Graf

11. Víte, že od 13. prosince 2014 budou zavedeny změny v označování potravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne35292,63 %80,18 %  
Ano287,37 %6,38 %  

Graf

12. Orientujete se při nákupu potravin podle nutričních hodnot?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne26970,79 %61,28 %  
Ano11129,21 %25,28 %  

Graf

13. Jsou pro vás údaje o nutričních hodnotách dostatečně srozumitelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8574,56 %19,36 %  
Spíše ne1614,04 %3,64 %  
Jednoznačně ano1210,53 %2,73 %  
Jednoznačně ne10,88 %0,23 %  

Graf

14. Věnujete pozornost informacím o velikosti porce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18247,89 %41,46 %  
Ne18147,63 %41,23 %  
např. jogurtové nápoje10,26 %0,23 %  
maso, ryby10,26 %0,23 %  
U těch, které neznám10,26 %0,23 %  
Masné výrobky, mléčné výrobky.10,26 %0,23 %  
mléčné výrobky10,26 %0,23 %  
máslo, maso, jogurty, 10,26 %0,23 %  
sladkosti všeobecně, mléčné výrobky, zmrzlina10,26 %0,23 %  
maso, cukrovinky, mléčné výrobky, pečivo10,26 %0,23 %  
musli10,26 %0,23 %  
V případě, že se dělají různé velikosti/hmotnosti jednoho výrobku. Dělám to jen kvůli ceně/kg.10,26 %0,23 %  
polévky, konzervy10,26 %0,23 %  
máslo, káva, sýry10,26 %0,23 %  
při porovnáváni cen jednoho výrobku10,26 %0,23 %  
když si vybírám z několika značek a porovnávám ceny..10,26 %0,23 %  
mléčné výobky, masné výrobky10,26 %0,23 %  
jakýchkoliv při porovnávání ceny a váhy různých výrobců10,26 %0,23 %  
.10,26 %0,23 %  

Graf

15. Sledujete při nákupu potravin označení GDA (doporučené denní množství)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne29176,58 %66,29 %  
Ano6817,89 %15,49 %  
sladkostí30,79 %0,68 %  
poravinové doplňky - vitamíny10,26 %0,23 %  
u tučných apod10,26 %0,23 %  
viz. předchozí odpověď10,26 %0,23 %  
doplňky stravy10,26 %0,23 %  
Když se jdu nacpat do Mekáče! :)) :D10,26 %0,23 %  
energy nápoje, vitamíny10,26 %0,23 %  
potraviny a nápoje s vitamíny a minerály10,26 %0,23 %  
když jsou obohacené o vitamíny, minerály atp.10,26 %0,23 %  
slazené nápoje - cukr10,26 %0,23 %  
jogurty, 10,26 %0,23 %  
u pochutin10,26 %0,23 %  
mléčné výrobky10,26 %0,23 %  
potraviny s vitamíny, 10,26 %0,23 %  
jogurty10,26 %0,23 %  
U sladkostí10,26 %0,23 %  
např. potravinové doplňky10,26 %0,23 %  
.10,26 %0,23 %  
sladkosti a vůbec nadstandardní potraviny10,26 %0,23 %  

Graf

Alergeny

16. Sledujete množství alergenních látek, které potravina obsahuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne28374,47 %64,46 %  
Ano9725,53 %22,1 %  

Graf

17. Připadá Vám označení alergenů dostatečně viditelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne6160,4 %13,9 %  
Jednoznačně ne1918,81 %4,33 %  
Spíše ano1817,82 %4,1 %  
nejsem alergik, tak toto až tak nesleduji, nicméně se občas podívám, která "Éčka" výrobek obsahuje, zda je výrobek vhodný např. pro bezlepkovou či dia dietu, nebo pro fenylketonuriky 10,99 %0,23 %  
Jednoznačně ano10,99 %0,23 %  
vadí informace typu: může obsahovat stopy..., vyráběno v závodě který zpracovává... - tyto informace jsou značně alibistické a nekonkrétní10,99 %0,23 %  

Graf

18. Od 13. prosince 2014 bude zavedeno povinné označování alergenních složek i u nebalených potravin. Jak vnímáte tuto změnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednoznačně pozitivně16142,37 %36,67 %  
Spíše pozitivně14237,37 %32,35 %  
Je mi to jedno7118,68 %16,17 %  
nemohu posoudit, nikdo není z rodiny alergický10,26 %0,23 %  
doposud jsem o tom nevěděla, nyní asi pozitivně10,26 %0,23 %  
Pro alergiky je to užitečné. Pro mě "zatím" nikoli.10,26 %0,23 %  
Nelíbí se mi to10,26 %0,23 %  
nezajímá mě, naštěstí..., pro ostatní dobré10,26 %0,23 %  
Rozhodně pozitivně, ačkoliv to možná dopadne jako u pečiva - v mnohých obchodech je stejně neoznačeno.10,26 %0,23 %  

Graf

19. Uvádění země původu potraviny je v současné době povinné pouze u některých druhů potravin. Zavedli byste povinné uvádění této informace u všech potravinových produktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednoznačně ano30379,74 %69,02 %  
Spíše ano7018,42 %15,95 %  
Spíše ne41,05 %0,91 %  
jednoznačně ano, bod 1, rozčiluje mě, když je na výrobku uvedeno země původu EU!!! Nicneříkající označení a většinou se jedná o Polsko :-(10,26 %0,23 %  
Ano – už jen proto, aby lidé viděli, že namají nic vlastního.10,26 %0,23 %  
Jednoznačně ne10,26 %0,23 %  

Graf

20. U masa musí výrobci uvést zemi původu pouze u hovězího masa a výrobků z něj. Máte zájem o povinné uvádění původu i u dalších druhů mas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednoznačně ano32385 %73,58 %  
Spíše ano4311,32 %9,79 %  
Je mi to jedno82,11 %1,82 %  
Spíše ne51,32 %1,14 %  
Jednoznačně ne10,26 %0,23 %  

Graf

21. U jakých potravin je pro Vás původ potraviny nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maso a výrobky z něj33287,37 %75,63 %  
Mléčné výrobky23762,37 %53,99 %  
Ovoce a zelenina21255,79 %48,29 %  
Ryby17145 %38,95 %  
Vejce13134,47 %29,84 %  
Víno8021,05 %18,22 %  
Med4211,05 %9,57 %  
u všech41,05 %0,91 %  
cukrovinky20,53 %0,46 %  
U všech, protože preferuji lokální výrobky10,26 %0,23 %  
káva, čaje, čokoláda10,26 %0,23 %  
pívo :-)10,26 %0,23 %  
vše výše uvedené10,26 %0,23 %  
vse10,26 %0,23 %  
Kdo tenhle výběr vymyslel???10,26 %0,23 %  
Mělo by to být u všech, člověk má nárok si vybrat a mnozí chtějí podporovat české výrobce. Ačkoliv se tyto informace ošizují a zaměňují (polské výrobky za bio španělské a podobně... vlastní zkušenost.)10,26 %0,23 %  
u všech - mě to zajímá kvůli tomu, že chci podporovat místní výrobce, a příjde mi také hloupé, dovážet brambory z druhého konce Evropy, když si je umíme vypěstovat sami - další důvod je ten, že k výrobkům (zvláště ryby a maso) např. z Číny nemám důvěru.10,26 %0,23 %  
u všech...10,26 %0,23 %  

Graf

22. U některých potravin se můžeme setkat s označením „Vyrobeno v EU/ mimo země EU“. Stačí vám ohledně původu výrobku informace, že je vyroben v EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, toto označení mi nevyhovuje35894,21 %81,55 %  
Ano, toto označení mi vyhovuje225,79 %5,01 %  

Graf

23. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena27071,05 %61,5 %  
Muž11028,95 %25,06 %  

Graf

24. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 26 let15841,58 %35,99 %  
36 – 45 let5815,26 %13,21 %  
27 – 35 let5414,21 %12,3 %  
51 – 59 let4110,79 %9,34 %  
46 – 50 let359,21 %7,97 %  
60 – 64 let205,26 %4,56 %  
65 a více143,68 %3,19 %  

Graf

25. Nejvyšší dosažené vzdělání nebo současné studium:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské18949,74 %43,05 %  
Středoškolské16443,16 %37,36 %  
Vyučen236,05 %5,24 %  
Základní41,05 %0,91 %  

Graf

26. Vaše povolání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student13034,21 %29,61 %  
Zaměstnanec soukromého sektoru7419,47 %16,86 %  
Zaměstnanec ve státní správě6918,16 %15,72 %  
Podnikatel, živnostník348,95 %7,74 %  
V důchodu297,63 %6,61 %  
Manuálně pracující133,42 %2,96 %  
Nezaměstnaný92,37 %2,05 %  
student pracující v soukromém sektoru20,53 %0,46 %  
Mateřská dovolená20,53 %0,46 %  
rodičovská dovolená20,53 %0,46 %  
zaměstnanec u státního podmiku10,26 %0,23 %  
zaměstnanec státního podniku10,26 %0,23 %  
firma se spoluúčastí státu10,26 %0,23 %  
zaměstnanec 10,26 %0,23 %  
chemik10,26 %0,23 %  
no přece to co táta :-)10,26 %0,23 %  
momen.na mateřské 10,26 %0,23 %  
všeobecná sestra10,26 %0,23 %  
na mateřské dovolené10,26 %0,23 %  
zaměstnanec v polostátním podniku10,26 %0,23 %  
EDU10,26 %0,23 %  
Technik10,26 %0,23 %  
pracující student10,26 %0,23 %  
zaměstnanec v neziskové sféře10,26 %0,23 %  
neziskový sektor10,26 %0,23 %  
invalidní důchodce10,26 %0,23 %  

Graf

27. Čistý měsíční příjem Vaší domácnosti:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 000 – 30 000 Kč11131,18 %25,28 %  
10 000 – 20 000 Kč9426,4 %21,41 %  
30 000 - 40 000 Kč5615,73 %12,76 %  
Do 10 000 Kč4412,36 %10,02 %  
Více než 50 000 Kč277,58 %6,15 %  
40 000 – 50 000 Kč246,74 %5,47 %  

Graf

28. Počet členů domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
411630,53 %26,42 %  
211329,74 %25,74 %  
38121,32 %18,45 %  
14812,63 %10,93 %  
5205,26 %4,56 %  
6 a více20,53 %0,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Pokud ano, u kterých výrobků vás informace na etiketách zajímají nejvíce?

 • odpověď Mléčné výrobky:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 60 – 64 let na otázku 24. Váš věk:

5. Kterým údajům na obalech potravin věnujete největší pozornost?

 • odpověď Složení:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 17. Připadá Vám označení alergenů dostatečně viditelné?

8. Zavedli byste stanovenou velikost písma pro informace uváděné na potravinách, kterou by výrobci museli dodržovat?

 • odpověď Jednoznačně ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednoznačně ne na otázku 17. Připadá Vám označení alergenů dostatečně viditelné?

9. Chtěli byste mít více informací o potravinách, které nakupujete?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi informace o alergenních látkách na otázku 10. Pokud ano, o které další informace byste měli zájem?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi informace o nutričních hodnotách na otázku 10. Pokud ano, o které další informace byste měli zájem?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi informace o složení na otázku 10. Pokud ano, o které další informace byste měli zájem?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi informace o výrobci na otázku 10. Pokud ano, o které další informace byste měli zájem?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi informace o zemi původu výrobku na otázku 10. Pokud ano, o které další informace byste měli zájem?

12. Orientujete se při nákupu potravin podle nutričních hodnot?

 • odpověď Ano:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednoznačně ano na otázku 13. Jsou pro vás údaje o nutričních hodnotách dostatečně srozumitelné?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 13. Jsou pro vás údaje o nutričních hodnotách dostatečně srozumitelné?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nutriční hodnoty na otázku 5. Kterým údajům na obalech potravin věnujete největší pozornost?
 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, kupuji si výrobky, které znám na otázku 3. Věnujete při nákupu potravin pozornost informacím uvedených na obalech výrobků?

16. Sledujete množství alergenních látek, které potravina obsahuje?

 • odpověď Ano:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednoznačně ne na otázku 17. Připadá Vám označení alergenů dostatečně viditelné?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 17. Připadá Vám označení alergenů dostatečně viditelné?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsah alergenních složek na otázku 5. Kterým údajům na obalech potravin věnujete největší pozornost?
 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je mi to jedno na otázku 18. Od 13. prosince 2014 bude zavedeno povinné označování alergenních složek i u nebalených potravin. Jak vnímáte tuto změnu?

21. U jakých potravin je pro Vás původ potraviny nejdůležitější?

 • odpověď Mléčné výrobky:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 60 – 64 let na otázku 24. Váš věk:

24. Váš věk:

 • odpověď 18 - 26 let:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 26. Vaše povolání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Nakupujete potraviny?

2. Pracujete Vy nebo někdo z Vašeho blízkého okolí v marketingu, výzkumu trhu či v reklamě?

3. Věnujete při nákupu potravin pozornost informacím uvedených na obalech výrobků?

4. Pokud ano, u kterých výrobků vás informace na etiketách zajímají nejvíce?

5. Kterým údajům na obalech potravin věnujete největší pozornost?

6. Pokud nějaký údaj chybí, odradí Vás to od koupě výrobku?

7. Zdá se Vám velikost písma na etiketách dostačující?

8. Zavedli byste stanovenou velikost písma pro informace uváděné na potravinách, kterou by výrobci museli dodržovat?

9. Chtěli byste mít více informací o potravinách, které nakupujete?

10. Pokud ano, o které další informace byste měli zájem?

11. Víte, že od 13. prosince 2014 budou zavedeny změny v označování potravin?

12. Orientujete se při nákupu potravin podle nutričních hodnot?

13. Jsou pro vás údaje o nutričních hodnotách dostatečně srozumitelné?

14. Věnujete pozornost informacím o velikosti porce?

15. Sledujete při nákupu potravin označení GDA (doporučené denní množství)?

16. Sledujete množství alergenních látek, které potravina obsahuje?

17. Připadá Vám označení alergenů dostatečně viditelné?

18. Od 13. prosince 2014 bude zavedeno povinné označování alergenních složek i u nebalených potravin. Jak vnímáte tuto změnu?

19. Uvádění země původu potraviny je v současné době povinné pouze u některých druhů potravin. Zavedli byste povinné uvádění této informace u všech potravinových produktů?

20. U masa musí výrobci uvést zemi původu pouze u hovězího masa a výrobků z něj. Máte zájem o povinné uvádění původu i u dalších druhů mas?

21. U jakých potravin je pro Vás původ potraviny nejdůležitější?

22. U některých potravin se můžeme setkat s označením „Vyrobeno v EU/ mimo země EU“. Stačí vám ohledně původu výrobku informace, že je vyroben v EU?

23. Vaše pohlaví

24. Váš věk:

25. Nejvyšší dosažené vzdělání nebo současné studium:

26. Vaše povolání:

27. Čistý měsíční příjem Vaší domácnosti:

28. Počet členů domácnosti:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Nakupujete potraviny?

2. Pracujete Vy nebo někdo z Vašeho blízkého okolí v marketingu, výzkumu trhu či v reklamě?

3. Věnujete při nákupu potravin pozornost informacím uvedených na obalech výrobků?

4. Pokud ano, u kterých výrobků vás informace na etiketách zajímají nejvíce?

5. Kterým údajům na obalech potravin věnujete největší pozornost?

6. Pokud nějaký údaj chybí, odradí Vás to od koupě výrobku?

7. Zdá se Vám velikost písma na etiketách dostačující?

8. Zavedli byste stanovenou velikost písma pro informace uváděné na potravinách, kterou by výrobci museli dodržovat?

9. Chtěli byste mít více informací o potravinách, které nakupujete?

10. Pokud ano, o které další informace byste měli zájem?

11. Víte, že od 13. prosince 2014 budou zavedeny změny v označování potravin?

12. Orientujete se při nákupu potravin podle nutričních hodnot?

13. Jsou pro vás údaje o nutričních hodnotách dostatečně srozumitelné?

14. Věnujete pozornost informacím o velikosti porce?

15. Sledujete při nákupu potravin označení GDA (doporučené denní množství)?

16. Sledujete množství alergenních látek, které potravina obsahuje?

17. Připadá Vám označení alergenů dostatečně viditelné?

18. Od 13. prosince 2014 bude zavedeno povinné označování alergenních složek i u nebalených potravin. Jak vnímáte tuto změnu?

19. Uvádění země původu potraviny je v současné době povinné pouze u některých druhů potravin. Zavedli byste povinné uvádění této informace u všech potravinových produktů?

20. U masa musí výrobci uvést zemi původu pouze u hovězího masa a výrobků z něj. Máte zájem o povinné uvádění původu i u dalších druhů mas?

21. U jakých potravin je pro Vás původ potraviny nejdůležitější?

22. U některých potravin se můžeme setkat s označením „Vyrobeno v EU/ mimo země EU“. Stačí vám ohledně původu výrobku informace, že je vyroben v EU?

23. Vaše pohlaví

24. Váš věk:

25. Nejvyšší dosažené vzdělání nebo současné studium:

26. Vaše povolání:

27. Čistý měsíční příjem Vaší domácnosti:

28. Počet členů domácnosti:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Langmajerová, T.Ochrana spotřebitele v oblasti označování potravin (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://ochrana-spotrebitele-v-oblas.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.