Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitele v ubytovacích zařízeních

Ochrana spotřebitele v ubytovacích zařízeních

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Stachová
Šetření:13. 11. 2012 - 24. 11. 2012
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:72,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který byl vytvořen pro potřeby mé bakalářské práce na téma ochrana spotřebitele v ubytovacích zařízeních. Předem děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Služeb hotelových zařízení využíváte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně3752,86 %52,86 %  
1x - 2x ročně2840 %40 %  
1x - 2x měsíčně34,29 %4,29 %  
1x - 2x týdně22,86 %2,86 %  

Graf

2. Ubytovací zařízení pro rekreaci si vybírám nejčastěji podle:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ceny2738,57 %38,57 %  
doporučení známých nebo podle recenzí dostupných na webu2332,86 %32,86 %  
lokality1825,71 %25,71 %  
nabízených doplňkových služeb ( např. wellness, fitness, parkování, bezplatné wifi připojení)22,86 %2,86 %  

Graf

3. Při rozhodování mě ovlivňuje klasifikace zařízení (počet hvězdiček)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3550 %50 %  
spíše ne1217,14 %17,14 %  
ne1217,14 %17,14 %  
ano1115,71 %15,71 %  

Graf

4. Využili jste někdy práva na reklamaci služeb ubytovacích zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy, protože to nebylo třeba5578,57 %78,57 %  
ano, má reklamace byla kladně vyřízena912,86 %12,86 %  
nikdy, bál/a jsem se neúspěchu45,71 %5,71 %  
ano, reklamace byla zamítnuta22,86 %2,86 %  

Graf

5. Pokud ano, jaký byl důvod Vaší reklamace?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne827,59 %11,43 %  
nebyl310,34 %4,29 %  
typ pokoje nebyl shodný s tím, co jsme měli objednáné13,45 %1,43 %  
toto měla být nepovinná otázka!13,45 %1,43 %  
žádná reklamace nebyla nutná13,45 %1,43 %  
žádný13,45 %1,43 %  
Nevyužil jsem nikdy13,45 %1,43 %  
Nebyl důvod.13,45 %1,43 %  
Nikdy jsem nereklamovala13,45 %1,43 %  
nebyl žádný13,45 %1,43 %  
ostatní odpovědi nevyuzila
x
Špatný pokoj (zasly, velmi používány)
hmyz v izbe
vadné zboží
špinavý pokoj
neodpovídající pokoj
ubytování neodpovídalo inzerovanému - bylo silně nadhodnoceno
ztracené rukavice v recepci, špatný spolubydlící vedle v pokoji- chrápal, atd.
Vzdálenost od moře
1034,48 %14,29 % 

Graf

6. Víte, kdo je v hotelových zařízeních odpovědný za ztrátu Vašich věcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, provozovatel3651,43 %51,43 %  
ne, nemám tušení2840 %40 %  
ano, já68,57 %8,57 %  

Graf

7. Myslíte si, že se jedna strana může zprostit odpovědnosti za ztracené věci jednostranným prohlášením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ze zákona toto není možné3955,71 %55,71 %  
ano, pokud to bude někde viditelně označeno3144,29 %44,29 %  

Graf

8. Víte o tom, že v ubytovacích zařízeních se vybírají tzv. místní poplatky (ubytovací a rekreační poplatek)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5882,86 %82,86 %  
ne1217,14 %17,14 %  

Graf

9. Je možné, aby Vám provozovatel vypověděl smlouvu před uplynutím doby sjednané ve smlouvě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pokud jsem například porušil povinnosti stanovené ve smlouvě5984,29 %84,29 %  
V žádném případě na to nemá právo1115,71 %15,71 %  

Graf

10. Ubytovací zařízení si nejčastěji sjednáváte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sami napřímo s hotelem4057,14 %57,14 %  
Přes zprostředkovatelské webové stránky jako je booking.com, venere.com, expedia.com, hotely.cz2028,57 %28,57 %  
Přes cestovní kanceláře1014,29 %14,29 %  

Graf

11. Při příjezdu do ubytovacího zařízení jsou vyžadovány doklady totožnosti? Má na to ubytovatel právo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, já jako ubytovaný musím vyplnit přihlašovací kartu5984,29 %84,29 %  
ne,nevidím důvod proč bych mu měl poskytovat takové informace1115,71 %15,71 %  

Graf

12. Myslíte si, že je kvalita českých ubytovacích zařízení na stejné úrovni jako v zahraniční?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3042,86 %42,86 %  
Spíše ne2535,71 %35,71 %  
Určitě ne811,43 %11,43 %  
Ano710 %10 %  

Graf

13. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5477,14 %77,14 %  
Muž1622,86 %22,86 %  

Graf

14. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 30 let4970 %70 %  
31-50 let1420 %20 %  
51 let a více45,71 %5,71 %  
Méně jak 20 let34,29 %4,29 %  

Graf

15. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student4158,57 %58,57 %  
Zaměstnaný1927,14 %27,14 %  
Nezaměstnaný68,57 %8,57 %  
Podnikatel34,29 %4,29 %  
Důchodce11,43 %1,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Služeb hotelových zařízení využíváte:

2. Ubytovací zařízení pro rekreaci si vybírám nejčastěji podle:

3. Při rozhodování mě ovlivňuje klasifikace zařízení (počet hvězdiček)

4. Využili jste někdy práva na reklamaci služeb ubytovacích zařízení?

6. Víte, kdo je v hotelových zařízeních odpovědný za ztrátu Vašich věcí?

7. Myslíte si, že se jedna strana může zprostit odpovědnosti za ztracené věci jednostranným prohlášením?

8. Víte o tom, že v ubytovacích zařízeních se vybírají tzv. místní poplatky (ubytovací a rekreační poplatek)?

9. Je možné, aby Vám provozovatel vypověděl smlouvu před uplynutím doby sjednané ve smlouvě?

10. Ubytovací zařízení si nejčastěji sjednáváte:

11. Při příjezdu do ubytovacího zařízení jsou vyžadovány doklady totožnosti? Má na to ubytovatel právo?

12. Myslíte si, že je kvalita českých ubytovacích zařízení na stejné úrovni jako v zahraniční?

13. Vaše pohlaví:

14. Kolik Vám je let?

15. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Služeb hotelových zařízení využíváte:

2. Ubytovací zařízení pro rekreaci si vybírám nejčastěji podle:

3. Při rozhodování mě ovlivňuje klasifikace zařízení (počet hvězdiček)

4. Využili jste někdy práva na reklamaci služeb ubytovacích zařízení?

6. Víte, kdo je v hotelových zařízeních odpovědný za ztrátu Vašich věcí?

7. Myslíte si, že se jedna strana může zprostit odpovědnosti za ztracené věci jednostranným prohlášením?

8. Víte o tom, že v ubytovacích zařízeních se vybírají tzv. místní poplatky (ubytovací a rekreační poplatek)?

9. Je možné, aby Vám provozovatel vypověděl smlouvu před uplynutím doby sjednané ve smlouvě?

10. Ubytovací zařízení si nejčastěji sjednáváte:

11. Při příjezdu do ubytovacího zařízení jsou vyžadovány doklady totožnosti? Má na to ubytovatel právo?

12. Myslíte si, že je kvalita českých ubytovacích zařízení na stejné úrovni jako v zahraniční?

13. Vaše pohlaví:

14. Kolik Vám je let?

15. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stachová, Š.Ochrana spotřebitele v ubytovacích zařízeních (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://ochrana-spotrebitele-v-ubyto.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.