Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ladislava Krchová
Šetření:19. 08. 2008 - 02. 09. 2008
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):22 / 21.39
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:nelze zjistit
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všichni!

Žádám Vás o účast v průzkumu na téma "Ochrana spotřebitele". Průzkum se zabývá:
- ochranou spotřebitele v oblasti reklamací a vad výrobku
- znalostí spotřebitelských práv
- povědomí o spotřebitelských organizacích


Předem všem děkuji za spolupráci.

Ladislava Krchová

Odpovědi respondentů

1. Pokud byste chtěl(a) získat informace o ochraně spotřebitele, kde byste je hledal(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu3090,91 %90,91 %  
v médiích (tištěná i mluvená)1133,33 %33,33 %  
v právních předpisech1133,33 %33,33 %  
u dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele (např. ČOI..)1030,3 %30,3 %  
u nestátních neziskových organizací - spotřebitelské organizace824,24 %24,24 %  
od přátel721,21 %21,21 %  
u prodejce 618,18 %18,18 %  

Graf

2. Znáte některé zákony upravující vztahy mezi spotřebiteli a prodejci

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2472,73 %72,73 %  
ne927,27 %27,27 %  

Graf

3. Znáte některé spotřebitelské organizace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2472,73 %72,73 %  
ne927,27 %27,27 %  

Graf

4. Které spotřebitelské organizace znáte

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sdružení ochrany spotřebitelů SOS, o.s.1979,17 %57,58 %  
Občanské sdružení spotřebitelů TEST1562,5 %45,45 %  
Spotřebitel.cz833,33 %24,24 %  
jiné312,5 %9,09 %  
Poradenství a redakce Q magazín28,33 %6,06 %  
Síť ekologických poraden ČR (STEP)28,33 %6,06 %  
Sdružení českých spotřebitelů14,17 %3,03 %  
Asociace občasných poraden14,17 %3,03 %  

Graf

5. Využil(a) jste někdy jejich služeb

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2083,33 %60,61 %  
ano416,67 %12,12 %  

Graf

6. Slyšel(a) jste o tom, že některé spotřebitelské organizace v rámci svých vzdělávacích aktivit pořádají různé kurzy pro spotřebitele (např. kurz spotřebitelského minima)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ale zajímaly by mě1648,48 %48,48 %  
ne1236,36 %36,36 %  
ano, nevyužívám je515,15 %15,15 %  

Graf

7. Jak postupujete v případě, že prodejce nedodržuje zákon a Vy jste v právu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obrátíte se na dozorové orgány (např. ČOI, Státní zemědělská inspekce...)1442,42 %42,42 %  
nebudete reagovat927,27 %27,27 %  
využijete možnosti mimosoudního řešení sporů824,24 %24,24 %  
obrátíte se na spotřebitelskou organizaci824,24 %24,24 %  
obrátíte se přímo na soud13,03 %3,03 %  

Graf

8. Jak dlouhá je záruční doba u spotřebního zboží

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24 měsíců3193,94 %93,94 %  
nevím13,03 %3,03 %  
12 měsíců13,03 %3,03 %  

Graf

9. Musí být v provozovně po celou otevírací dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2472,73 %72,73 %  
nevím927,27 %27,27 %  

Graf

10. Za jak dlouho musí být Vaše reklamace vyřízena ode dne jejího uplatnění

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 dní2987,88 %87,88 %  
14 dní39,09 %9,09 %  
nevím26,06 %6,06 %  

Graf

11. Záruční list k prodávanému výrobku musí být vystaven

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy2266,67 %66,67 %  
na žádost kupujícího1030,3 %30,3 %  
nevím26,06 %6,06 %  

Graf

12. Při reklamaci výrobku je nutné spolu s reklamovaným zbožím předložit původní obal

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2575,76 %75,76 %  
ano515,15 %15,15 %  
nevím39,09 %9,09 %  

Graf

13. Máte osobní zkušenost s reklamováním zboží

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3296,97 %96,97 %  
ne13,03 %3,03 %  

Graf

14. Byla Vaše reklamace uznána

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3093,75 %90,91 %  
ne26,25 %6,06 %  

Graf

15. Jakým způsobem byla Vaše reklamace vyřízena

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výměna zboží2062,5 %60,61 %  
vrácení peněz1237,5 %36,36 %  
jiným způsobem721,88 %21,21 %  
sleva z ceny26,25 %6,06 %  

Graf

16. V případě, že se na zakoupeném výrobku vyskytne odstranitelná vada, máte nárok na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opravu2987,88 %87,88 %  
výměnu1133,33 %33,33 %  
slevu z ceny515,15 %15,15 %  

Graf

17. Víte co znamená, když má výrobek větší počët vad

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň 3 odstranitelné vady1648,48 %48,48 %  
nevím1339,39 %39,39 %  
alespoň 3 neodstranitelné vady412,12 %12,12 %  

Graf

18. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1957,58 %57,58 %  
muž1442,42 %42,42 %  

Graf

19. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 302781,82 %81,82 %  
31-45 618,18 %18,18 %  

Graf

20. Nejvyšší ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou2369,7 %69,7 %  
vysokoškolské618,18 %18,18 %  
základní26,06 %6,06 %  
vyšší odborné26,06 %6,06 %  

Graf

21. Vaše sociální postavení

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student2163,64 %63,64 %  
zaměstnanec1030,3 %30,3 %  
v domácnosti, na mateřské13,03 %3,03 %  
nezaměstnaný13,03 %3,03 %  
osoba samostatně výdělečně činná13,03 %3,03 %  

Graf

22. Velikost bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50000 a více obyvatel1751,52 %51,52 %  
1000-5000 obyvatel927,27 %27,27 %  
10000-50000 obyvatel 515,15 %15,15 %  
do 500 obyvatel13,03 %3,03 %  
500-1000 obyvatel13,03 %3,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Krchová, L.Ochrana spotřebitele (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://ochrana-spotrebitele.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.