Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ladislava Krchová
Šetření:19. 08. 2008 - 02. 09. 2008
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):22 / 21.39
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:nelze zjistit
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všichni!

Žádám Vás o účast v průzkumu na téma "Ochrana spotřebitele". Průzkum se zabývá:
- ochranou spotřebitele v oblasti reklamací a vad výrobku
- znalostí spotřebitelských práv
- povědomí o spotřebitelských organizacích


Předem všem děkuji za spolupráci.

Ladislava Krchová

Odpovědi respondentů

1. Pokud byste chtěl(a) získat informace o ochraně spotřebitele, kde byste je hledal(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu3090,91 %90,91 %  
v médiích (tištěná i mluvená)1133,33 %33,33 %  
v právních předpisech1133,33 %33,33 %  
u dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele (např. ČOI..)1030,3 %30,3 %  
u nestátních neziskových organizací - spotřebitelské organizace824,24 %24,24 %  
od přátel721,21 %21,21 %  
u prodejce 618,18 %18,18 %  

Graf

2. Znáte některé zákony upravující vztahy mezi spotřebiteli a prodejci

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2472,73 %72,73 %  
ne927,27 %27,27 %  

Graf

3. Znáte některé spotřebitelské organizace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2472,73 %72,73 %  
ne927,27 %27,27 %  

Graf

4. Které spotřebitelské organizace znáte

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sdružení ochrany spotřebitelů SOS, o.s.1979,17 %57,58 %  
Občanské sdružení spotřebitelů TEST1562,5 %45,45 %  
Spotřebitel.cz833,33 %24,24 %  
jiné312,5 %9,09 %  
Poradenství a redakce Q magazín28,33 %6,06 %  
Síť ekologických poraden ČR (STEP)28,33 %6,06 %  
Sdružení českých spotřebitelů14,17 %3,03 %  
Asociace občasných poraden14,17 %3,03 %  

Graf

5. Využil(a) jste někdy jejich služeb

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2083,33 %60,61 %  
ano416,67 %12,12 %  

Graf

6. Slyšel(a) jste o tom, že některé spotřebitelské organizace v rámci svých vzdělávacích aktivit pořádají různé kurzy pro spotřebitele (např. kurz spotřebitelského minima)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ale zajímaly by mě1648,48 %48,48 %  
ne1236,36 %36,36 %  
ano, nevyužívám je515,15 %15,15 %  

Graf

7. Jak postupujete v případě, že prodejce nedodržuje zákon a Vy jste v právu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obrátíte se na dozorové orgány (např. ČOI, Státní zemědělská inspekce...)1442,42 %42,42 %  
nebudete reagovat927,27 %27,27 %  
využijete možnosti mimosoudního řešení sporů824,24 %24,24 %  
obrátíte se na spotřebitelskou organizaci824,24 %24,24 %  
obrátíte se přímo na soud13,03 %3,03 %  

Graf

8. Jak dlouhá je záruční doba u spotřebního zboží

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24 měsíců3193,94 %93,94 %  
nevím13,03 %3,03 %  
12 měsíců13,03 %3,03 %  

Graf

9. Musí být v provozovně po celou otevírací dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2472,73 %72,73 %  
nevím927,27 %27,27 %  

Graf

10. Za jak dlouho musí být Vaše reklamace vyřízena ode dne jejího uplatnění

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 dní2987,88 %87,88 %  
14 dní39,09 %9,09 %  
nevím26,06 %6,06 %  

Graf

11. Záruční list k prodávanému výrobku musí být vystaven

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy2266,67 %66,67 %  
na žádost kupujícího1030,3 %30,3 %  
nevím26,06 %6,06 %  

Graf

12. Při reklamaci výrobku je nutné spolu s reklamovaným zbožím předložit původní obal

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2575,76 %75,76 %  
ano515,15 %15,15 %  
nevím39,09 %9,09 %  

Graf

13. Máte osobní zkušenost s reklamováním zboží

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3296,97 %96,97 %  
ne13,03 %3,03 %  

Graf

14. Byla Vaše reklamace uznána

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3093,75 %90,91 %  
ne26,25 %6,06 %  

Graf

15. Jakým způsobem byla Vaše reklamace vyřízena

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výměna zboží2062,5 %60,61 %  
vrácení peněz1237,5 %36,36 %  
jiným způsobem721,88 %21,21 %  
sleva z ceny26,25 %6,06 %  

Graf

16. V případě, že se na zakoupeném výrobku vyskytne odstranitelná vada, máte nárok na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opravu2987,88 %87,88 %  
výměnu1133,33 %33,33 %  
slevu z ceny515,15 %15,15 %  

Graf

17. Víte co znamená, když má výrobek větší počët vad

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň 3 odstranitelné vady1648,48 %48,48 %  
nevím1339,39 %39,39 %  
alespoň 3 neodstranitelné vady412,12 %12,12 %  

Graf

18. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1957,58 %57,58 %  
muž1442,42 %42,42 %  

Graf

19. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 302781,82 %81,82 %  
31-45 618,18 %18,18 %  

Graf

20. Nejvyšší ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou2369,7 %69,7 %  
vysokoškolské618,18 %18,18 %  
základní26,06 %6,06 %  
vyšší odborné26,06 %6,06 %  

Graf

21. Vaše sociální postavení

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student2163,64 %63,64 %  
zaměstnanec1030,3 %30,3 %  
v domácnosti, na mateřské13,03 %3,03 %  
nezaměstnaný13,03 %3,03 %  
osoba samostatně výdělečně činná13,03 %3,03 %  

Graf

22. Velikost bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50000 a více obyvatel1751,52 %51,52 %  
1000-5000 obyvatel927,27 %27,27 %  
10000-50000 obyvatel 515,15 %15,15 %  
do 500 obyvatel13,03 %3,03 %  
500-1000 obyvatel13,03 %3,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (72,2 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krchová, L.Ochrana spotřebitele (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://ochrana-spotrebitele.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.