Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitelů - postoj a informovanost

Ochrana spotřebitelů - postoj a informovanost

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Janáčková
Šetření:19. 04. 2010 - 24. 04. 2010
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.06
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který bude použit v mé bakalářké práci na téma Ochrana spotřebitelů v ČR a EU. Cílem dotazníku je zjistit postoje, názory, informovanost a zkušenosti na toto zvolené téma.

Předem moc děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. . Myslíte si, že jsou v České republice spotřebitelé dostatečně chráněny před nesolidním jednáním výrobců a prodejců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne637,5 %37,5 %  
spíše ano637,5 %37,5 %  
určitě ano212,5 %12,5 %  
určitě ne212,5 %12,5 %  

Graf

2. Máte osobní zkušenost s jakýmkoliv, pro Vás neadekvátním jednáním ze strany výrobců nebo prodejců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, stalo se mi to víckrát 640 %37,5 %  
ano, jednou se mi to stalo 533,33 %31,25 %  
nepamatuji se320 %18,75 %  
ne16,67 %6,25 %  

Graf

3. . Setkal(a) jste se někdy z některou z těchto nepoctivých obchodních nebo výrobních praktik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nekvalitní výrobek426,67 %25 %  
Prošlá doba spotřeby320 %18,75 %  
Výrobek neodpovídá popisu, který obchodník udával213,33 %12,5 %  
Poskytnutí nepravdivých údajů o výrobku nebo službě213,33 %12,5 %  
Nikdy jsem se ze žádnou nepoctivou praktikou nesetkal16,67 %6,25 %  
nekvalitní výrobek či služba, prošlá doba spotřeby16,67 %6,25 %  
Ukecání a podepsání 2leté smlouvy na ulici16,67 %6,25 %  
Zaslání výrobku, který jsme si neobjednali16,67 %6,25 %  

Graf

4. V případě, že byste chtěl(a) podat stížnost na prodejce nebo výrobce, kam byste se obrátil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká obchodní inspekce1173,33 %68,75 %  
Sdružení spotřebitelů 426,67 %25 %  

Graf

5. Kde se nejčastěji dozvídáte o nepoctivých obchodních nebo výrobních praktikách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z televize853,33 %50 %  
z internetu640 %37,5 %  
od příbuzných a známých 16,67 %6,25 %  

Graf

6. Myslíte si, že jste dostatečně informován(a) v oblasti ochrany spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1173,33 %68,75 %  
určitě ano213,33 %12,5 %  
spíš16,67 %6,25 %  
určitě ne16,67 %6,25 %  

Graf

7. Kde byste hledal(a) informace o Vašich spotřebitelských právech?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu 746,67 %43,75 %  
v zákonech 533,33 %31,25 %  
Zeptala bych se v poradně na internetu16,67 %6,25 %  
kombinace predchozich16,67 %6,25 %  
nevím16,67 %6,25 %  

Graf

8. Domníváte se, že po vstupu České republiky do Evropské unie se změnila ochrana spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zlepšila se 746,67 %43,75 %  
nevím 320 %18,75 %  
ano, ale nevím jak 213,33 %12,5 %  
ano, zhoršila se 213,33 %12,5 %  
ne, nezměnila 16,67 %6,25 %  

Graf

9. 12. Slyšel(a) jste už někdy pojem RAPEX?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne960 %56,25 %  
ano, vím přesně o co jde533,33 %31,25 %  
ano, něco mi to říká 16,67 %6,25 %  

Graf

10. Ve kterém z těchto zákonů se domníváte, že jsou ošetřeny spotřebitelské smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zákon o ochraně spotřebitele 853,33 %50 %  
obchodní zákoník320 %18,75 %  
občanský zákoník 213,33 %12,5 %  
ve všech16,67 %6,25 %  
nevim16,67 %6,25 %  

Graf

11. Víte jaká je lhůta pro odstoupení od smlouvy z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vím1173,33 %68,75 %  
nevím426,67 %25 %  

Graf

12. Nakupovali jste někdy přes internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, nakupuji poměrně často853,33 %50 %  
ano, jednou640 %37,5 %  
ne, nedůvěřuji nákupu přes internet 16,67 %6,25 %  

Graf

13. Máte nějaké špatné zkušenosti z nákupem přes internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám1173,33 %68,75 %  
ano, mám320 %18,75 %  
nenakupuji přes internet16,67 %6,25 %  

Graf

14. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena960 %56,25 %  
muž640 %37,5 %  

Graf

15. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 – 30 let853,33 %50 %  
31 – 45 let 426,67 %25 %  
15 – 21 let320 %18,75 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou 640 %37,5 %  
vysokoškolské533,33 %31,25 %  
středoškolské bez maturity 213,33 %12,5 %  
základní16,67 %6,25 %  
vyšší odborné16,67 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Janáčková, K.Ochrana spotřebitelů - postoj a informovanost (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ochrana-spotrebitelu-postoj-a-informovanost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.