Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitelů - postoj a informovanost

Ochrana spotřebitelů - postoj a informovanost

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Janáčková
Šetření:19. 04. 2010 - 24. 04. 2010
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.06
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který bude použit v mé bakalářké práci na téma Ochrana spotřebitelů v ČR a EU. Cílem dotazníku je zjistit postoje, názory, informovanost a zkušenosti na toto zvolené téma.

Předem moc děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. . Myslíte si, že jsou v České republice spotřebitelé dostatečně chráněny před nesolidním jednáním výrobců a prodejců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne637,5 %37,5 %  
spíše ano637,5 %37,5 %  
určitě ano212,5 %12,5 %  
určitě ne212,5 %12,5 %  

Graf

2. Máte osobní zkušenost s jakýmkoliv, pro Vás neadekvátním jednáním ze strany výrobců nebo prodejců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, stalo se mi to víckrát 640 %37,5 %  
ano, jednou se mi to stalo 533,33 %31,25 %  
nepamatuji se320 %18,75 %  
ne16,67 %6,25 %  

Graf

3. . Setkal(a) jste se někdy z některou z těchto nepoctivých obchodních nebo výrobních praktik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nekvalitní výrobek426,67 %25 %  
Prošlá doba spotřeby320 %18,75 %  
Výrobek neodpovídá popisu, který obchodník udával213,33 %12,5 %  
Poskytnutí nepravdivých údajů o výrobku nebo službě213,33 %12,5 %  
Nikdy jsem se ze žádnou nepoctivou praktikou nesetkal16,67 %6,25 %  
nekvalitní výrobek či služba, prošlá doba spotřeby16,67 %6,25 %  
Ukecání a podepsání 2leté smlouvy na ulici16,67 %6,25 %  
Zaslání výrobku, který jsme si neobjednali16,67 %6,25 %  

Graf

4. V případě, že byste chtěl(a) podat stížnost na prodejce nebo výrobce, kam byste se obrátil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká obchodní inspekce1173,33 %68,75 %  
Sdružení spotřebitelů 426,67 %25 %  

Graf

5. Kde se nejčastěji dozvídáte o nepoctivých obchodních nebo výrobních praktikách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z televize853,33 %50 %  
z internetu640 %37,5 %  
od příbuzných a známých 16,67 %6,25 %  

Graf

6. Myslíte si, že jste dostatečně informován(a) v oblasti ochrany spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1173,33 %68,75 %  
určitě ano213,33 %12,5 %  
spíš16,67 %6,25 %  
určitě ne16,67 %6,25 %  

Graf

7. Kde byste hledal(a) informace o Vašich spotřebitelských právech?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu 746,67 %43,75 %  
v zákonech 533,33 %31,25 %  
Zeptala bych se v poradně na internetu16,67 %6,25 %  
kombinace predchozich16,67 %6,25 %  
nevím16,67 %6,25 %  

Graf

8. Domníváte se, že po vstupu České republiky do Evropské unie se změnila ochrana spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zlepšila se 746,67 %43,75 %  
nevím 320 %18,75 %  
ano, ale nevím jak 213,33 %12,5 %  
ano, zhoršila se 213,33 %12,5 %  
ne, nezměnila 16,67 %6,25 %  

Graf

9. 12. Slyšel(a) jste už někdy pojem RAPEX?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne960 %56,25 %  
ano, vím přesně o co jde533,33 %31,25 %  
ano, něco mi to říká 16,67 %6,25 %  

Graf

10. Ve kterém z těchto zákonů se domníváte, že jsou ošetřeny spotřebitelské smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zákon o ochraně spotřebitele 853,33 %50 %  
obchodní zákoník320 %18,75 %  
občanský zákoník 213,33 %12,5 %  
ve všech16,67 %6,25 %  
nevim16,67 %6,25 %  

Graf

11. Víte jaká je lhůta pro odstoupení od smlouvy z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vím1173,33 %68,75 %  
nevím426,67 %25 %  

Graf

12. Nakupovali jste někdy přes internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, nakupuji poměrně často853,33 %50 %  
ano, jednou640 %37,5 %  
ne, nedůvěřuji nákupu přes internet 16,67 %6,25 %  

Graf

13. Máte nějaké špatné zkušenosti z nákupem přes internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám1173,33 %68,75 %  
ano, mám320 %18,75 %  
nenakupuji přes internet16,67 %6,25 %  

Graf

14. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena960 %56,25 %  
muž640 %37,5 %  

Graf

15. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 – 30 let853,33 %50 %  
31 – 45 let 426,67 %25 %  
15 – 21 let320 %18,75 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou 640 %37,5 %  
vysokoškolské533,33 %31,25 %  
středoškolské bez maturity 213,33 %12,5 %  
základní16,67 %6,25 %  
vyšší odborné16,67 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (57,9 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janáčková, K.Ochrana spotřebitelů - postoj a informovanost (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ochrana-spotrebitelu-postoj-a-informovanost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.