Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Frídová
Šetření:09. 12. 2010 - 19. 12. 2010
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):32 / 32
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,
právě se před Vámi nachází dotazník sestavený za účelem výzkumu pro předmět Metody empirických výzkumů. Obsahem tohoto dotazníku jsou otázky týkající se odpadu, jeho třídění a jiných ekologických témat. Cílem je získání přehledu o současném postoji lidí k této problematice. Pokud si najdete krátkou chvíli pro vyplnění, předem děkujeme za Váš čas a informace.
 

Odpovědi respondentů

1. Co podle vás škodí životnímu prostředí nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průmyslová exhalace2338,98 %38,98 %  
Doprava1728,81 %28,81 %  
Ekologické havárie a katastrofy1525,42 %25,42 %  
Hluk, vibrace23,39 %3,39 %  
Exhalace z lokálních topenišť23,39 %3,39 %  

Graf

2. Která z následujících skupin se podle vás nejvíce podílí na znečišťování přírody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průmysl5186,44 %86,44 %  
Zemědělství711,86 %11,86 %  
Domácnosti11,69 %1,69 %  

Graf

3. Co děláte pro životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Třídím odpad4983,05 %83,05 %  
Chodím pěšky/ jezdím na kole/ hromadnou dopravou4067,8 %67,8 %  
Starám se o zahrádku1627,12 %27,12 %  
Používám výrobky, které jsou označeny jako šetrné k přírodě 1627,12 %27,12 %  
Jiné1118,64 %18,64 %  
Kupuji biopotraviny a potraviny vyrobené pouze v ČR915,25 %15,25 %  
Pro životní prostředí nic nedělám35,08 %5,08 %  

Graf

4. Jedete-li autem, nejčastěji je zaplněno takto (včetně Vás):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řidič + 2 spolujezdci2135,59 %35,59 %  
Řidič + 1 spolujezdec2135,59 %35,59 %  
Řidič813,56 %13,56 %  
Řidič + 3 spolujezdci813,56 %13,56 %  
Řidič + 4 spolujezdci11,69 %1,69 %  

Graf

5. Jaké druhy odpadu třídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plasty5186,44 %86,44 %  
Sklo4271,19 %71,19 %  
Papír4271,19 %71,19 %  
Baterie2847,46 %47,46 %  
Kovy2440,68 %40,68 %  
Tetrapak (obaly od mléka a džusů)2338,98 %38,98 %  
Chemikálie (léky, atd.)2135,59 %35,59 %  
Rostlinný odpad1627,12 %27,12 %  
Zbytky potravin1016,95 %16,95 %  
Jiné (označte, pokud jste nenašli odpověď)35,08 %5,08 %  

Graf

6. Kupujete si sešity z recyklovaného papíru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, když ho zrovna mají2033,9 %33,9 %  
Jenom když je levnější než ostatní1932,2 %32,2 %  
To existuje?711,86 %11,86 %  
Ne nikdy, nový papír je lepší711,86 %11,86 %  
Ano, vždy610,17 %10,17 %  

Graf

7. Jak často se při nákupu zaměřujete na ekologicky šetrné výrobky( recyklované výrobky, výrobky, které mají recyklovaný obal, atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas, záleží na kupovaném produktu3661,02 %61,02 %  
Nikdy2033,9 %33,9 %  
Stále35,08 %5,08 %  

Graf

8. Šetříte energií a vodou? (zhasínám, když odcházím z místnosti; sprchuji se jen nezbytně nutnou dobu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jen kvůli úsporám3355,93 %55,93 %  
Ano, chci zlepšit životní prostředí1728,81 %28,81 %  
Ne, nepřipadá mi to podstatné915,25 %15,25 %  

Graf

9. Očekáváte zlepšení životního prostředí Vašeho bydliště během dalších 5 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neočekávám zlepšení, situace bude pořád stejná3050,85 %50,85 %  
Očekávám zhoršení2033,9 %33,9 %  
Ano, očekávám zlepšení915,25 %15,25 %  

Graf

10. Kam ukládáte použitý nebezpečný odpad? (baterie,…)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na vyhrazená místa pro tento odpad (sběrné dvory)4677,97 %77,97 %  
S ostatním odpadem do popelnice1322,03 %22,03 %  

Graf

11. Je počet kontejnerů v okolí Vašeho bydliště pro Vás vyhovující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zcela mi vyhovuje3355,93 %55,93 %  
Ne, na množství odpadu je jich málo2542,37 %42,37 %  
Nevím, odpad netřídím11,69 %1,69 %  

Graf

12. Jak daleko je vzdálen nejbližší kontejner od Vašeho domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 150 metrů1728,81 %28,81 %  
30 – 50 metrů1627,12 %27,12 %  
Kontejner je přímo před domem1525,42 %25,42 %  
Více než 150 metrů1118,64 %18,64 %  

Graf

13. Je pro Vás ve třídění odpadu rozhodující vzdálenost kontejneru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzdálenost není rozhodující, třídil/a bych stále stejné množství jako doposud3559,32 %59,32 %  
Ano, kdyby byl kontejner blíže, třídil/a bych více2237,29 %37,29 %  
Kvůli velké vzdálenosti kontejneru netřídím vůbec23,39 %3,39 %  

Graf

14. Kolik PET lahví spotřebuje vaše domácnost týdně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 42644,07 %44,07 %  
5 - 92338,98 %38,98 %  
10 - 14813,56 %13,56 %  
15 a více23,39 %3,39 %  

Graf

15. Je ve Vašem okolí sběrný dvůr?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, v okolí do 5 km3254,24 %54,24 %  
Ano, v okolí do 20 km1932,2 %32,2 %  
Ne, o žádném sběrném dvoru v blízkém okolí nevím813,56 %13,56 %  

Graf

16. Kolikrát ročně zajišťuje Vaše obec velkokapacitní kontejnery?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý půlrok1830,51 %30,51 %  
1 x ročně1423,73 %23,73 %  
Čtvrtletně1423,73 %23,73 %  
Měsíčně813,56 %13,56 %  
Vůbec58,47 %8,47 %  

Graf

17. Jak moc je znečištěno životní prostředí v okolí Vašeho bydliště? (1 nejčistší, 5 nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32644,07 %44,07 %  
21728,81 %28,81 %  
4915,25 %15,25 %  
546,78 %6,78 %  
135,08 %5,08 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.89
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.69
Směrodatná odchylka:0.83
Medián:3
Modus:3

Graf

18. Znáte nějakou organizaci zajímající se o ochranu přírody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám, ale nejsem členem4983,05 %83,05 %  
Neznám1016,95 %16,95 %  

Graf

19. Co se vám vybaví při slově Greenpeace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ochrana přírody4372,88 %72,88 %  
Ekologická organizace3355,93 %55,93 %  
Ekologie2847,46 %47,46 %  
Fanatici2033,9 %33,9 %  
Velryby1728,81 %28,81 %  
Ekoterorismus1525,42 %25,42 %  
Mír35,08 %5,08 %  
Nic, tuto organizaci neznám11,69 %1,69 %  

Graf

20. Znáte tuto organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, něco jsem o ní slyšel/a4677,97 %77,97 %  
Ano, tuto organizaci znám dobře1118,64 %18,64 %  
Ne, vůbec tuto organizaci neznám23,39 %3,39 %  

Graf

21. Zúčastnil jste se nějaké akce Greenpeace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy5084,75 %84,75 %  
Ne, ale chtěl/a bych se jednou nějaké akce zúčastnit813,56 %13,56 %  
Ano, pár akcí jsem se již zúčastnil/a11,69 %1,69 %  

Graf

22. Uvažujete, že se nějaké akce Greenpeace zúčastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, v žádném případě2847,46 %47,46 %  
Ještě nejsem zcela rozhodnut/a2338,98 %38,98 %  
Ano, uvažuji o tom813,56 %13,56 %  

Graf

23. Podpořil/a jste někdy nějakou organizaci zabývající se ochranou přírody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2847,46 %47,46 %  
Ne, ale chtěl/a bych1118,64 %18,64 %  
Ano - jako dobrovolník915,25 %15,25 %  
Ano - finančně813,56 %13,56 %  
Ano - nějakým nápadem35,08 %5,08 %  

Graf

24. Souhlasíte s aktivitami (bránění komínů s čápy vlastním tělem, přivazování se ke stromům...), které Greenpeace provádí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nesouhlasím, je to hloupé a nebezpečné4474,58 %74,58 %  
Ano, souhlasím, udělal/a bych to taky1525,42 %25,42 %  

Graf

25. Myslíte si, že je společnost dostatečně informovaná o ekologických problémech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, myslím, že by společnost měla být více informována2745,76 %45,76 %  
Ano, slyšíme o ekologických problémech často z médií2033,9 %33,9 %  
Ne, společnost není vůbec informována610,17 %10,17 %  
Ano, společnost je velmi dobře informovaná, stovky odborných publikací mluví za vše58,47 %8,47 %  
Nevím11,69 %1,69 %  

Graf

26. Který z ekologických problémů považujete za nejhorší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadměrné odlesňování1728,81 %28,81 %  
Znečištění vody a oceánů1220,34 %20,34 %  
Znečistění ovzduší1118,64 %18,64 %  
Vyhubení zvířat lidmi1016,95 %16,95 %  
Globální oteplování711,86 %11,86 %  
Eroze půdy23,39 %3,39 %  

Graf

27. Jste aktivním členem zájmového sdružení zabývající se ochranou přírody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nejsem4881,36 %81,36 %  
O účasti uvažuji58,47 %8,47 %  
Nikdy bych do žádného zájmového sdružení nevstoupil/a35,08 %5,08 %  
Ano, jsem35,08 %5,08 %  

Graf

28. Na číselné řadě označte spokojenost s městskou zelení (stav parků a klidových zón) (1 – velice spokojen, 5 vůbec nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32440,68 %40,68 %  
21627,12 %27,12 %  
41118,64 %18,64 %  
5610,17 %10,17 %  
123,39 %3,39 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.05
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.79
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:3
Modus:3

Graf

29. Jak často využíváte městskou hromadnou dopravu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den2542,37 %42,37 %  
Několikrát za měsíc915,25 %15,25 %  
Nevyužívám vůbec915,25 %15,25 %  
2 - 3 do týdne813,56 %13,56 %  
Méně než jednou za půl roku813,56 %13,56 %  

Graf

30. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3661,02 %61,02 %  
Muž2338,98 %38,98 %  

Graf

31. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 304576,27 %76,27 %  
13 – 19813,56 %13,56 %  
31 – 50610,17 %10,17 %  

Graf

32. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou3355,93 %55,93 %  
Vysokoškolské1728,81 %28,81 %  
Základní915,25 %15,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

19. Co se vám vybaví při slově Greenpeace?

  • odpověď Ekologická organizace:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, souhlasím, udělal/a bych to taky na otázku 24. Souhlasíte s aktivitami (bránění komínů s čápy vlastním tělem, přivazování se ke stromům...), které Greenpeace provádí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co podle vás škodí životnímu prostředí nejvíce?

2. Která z následujících skupin se podle vás nejvíce podílí na znečišťování přírody?

3. Co děláte pro životní prostředí?

4. Jedete-li autem, nejčastěji je zaplněno takto (včetně Vás):

5. Jaké druhy odpadu třídíte?

6. Kupujete si sešity z recyklovaného papíru?

7. Jak často se při nákupu zaměřujete na ekologicky šetrné výrobky( recyklované výrobky, výrobky, které mají recyklovaný obal, atd.)?

8. Šetříte energií a vodou? (zhasínám, když odcházím z místnosti; sprchuji se jen nezbytně nutnou dobu)

9. Očekáváte zlepšení životního prostředí Vašeho bydliště během dalších 5 let?

10. Kam ukládáte použitý nebezpečný odpad? (baterie,…)

11. Je počet kontejnerů v okolí Vašeho bydliště pro Vás vyhovující?

12. Jak daleko je vzdálen nejbližší kontejner od Vašeho domu?

13. Je pro Vás ve třídění odpadu rozhodující vzdálenost kontejneru?

14. Kolik PET lahví spotřebuje vaše domácnost týdně?

15. Je ve Vašem okolí sběrný dvůr?

16. Kolikrát ročně zajišťuje Vaše obec velkokapacitní kontejnery?

17. Jak moc je znečištěno životní prostředí v okolí Vašeho bydliště? (1 nejčistší, 5 nejhorší)

18. Znáte nějakou organizaci zajímající se o ochranu přírody?

19. Co se vám vybaví při slově Greenpeace?

20. Znáte tuto organizaci?

21. Zúčastnil jste se nějaké akce Greenpeace?

22. Uvažujete, že se nějaké akce Greenpeace zúčastníte?

23. Podpořil/a jste někdy nějakou organizaci zabývající se ochranou přírody?

24. Souhlasíte s aktivitami (bránění komínů s čápy vlastním tělem, přivazování se ke stromům...), které Greenpeace provádí?

25. Myslíte si, že je společnost dostatečně informovaná o ekologických problémech?

26. Který z ekologických problémů považujete za nejhorší?

27. Jste aktivním členem zájmového sdružení zabývající se ochranou přírody?

28. Na číselné řadě označte spokojenost s městskou zelení (stav parků a klidových zón) (1 – velice spokojen, 5 vůbec nespokojen)

29. Jak často využíváte městskou hromadnou dopravu?

30. Vaše pohlaví

31. Váš věk

32. Dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co podle vás škodí životnímu prostředí nejvíce?

2. Která z následujících skupin se podle vás nejvíce podílí na znečišťování přírody?

3. Co děláte pro životní prostředí?

4. Jedete-li autem, nejčastěji je zaplněno takto (včetně Vás):

5. Jaké druhy odpadu třídíte?

6. Kupujete si sešity z recyklovaného papíru?

7. Jak často se při nákupu zaměřujete na ekologicky šetrné výrobky( recyklované výrobky, výrobky, které mají recyklovaný obal, atd.)?

8. Šetříte energií a vodou? (zhasínám, když odcházím z místnosti; sprchuji se jen nezbytně nutnou dobu)

9. Očekáváte zlepšení životního prostředí Vašeho bydliště během dalších 5 let?

10. Kam ukládáte použitý nebezpečný odpad? (baterie,…)

11. Je počet kontejnerů v okolí Vašeho bydliště pro Vás vyhovující?

12. Jak daleko je vzdálen nejbližší kontejner od Vašeho domu?

13. Je pro Vás ve třídění odpadu rozhodující vzdálenost kontejneru?

14. Kolik PET lahví spotřebuje vaše domácnost týdně?

15. Je ve Vašem okolí sběrný dvůr?

16. Kolikrát ročně zajišťuje Vaše obec velkokapacitní kontejnery?

17. Jak moc je znečištěno životní prostředí v okolí Vašeho bydliště? (1 nejčistší, 5 nejhorší)

18. Znáte nějakou organizaci zajímající se o ochranu přírody?

19. Co se vám vybaví při slově Greenpeace?

20. Znáte tuto organizaci?

21. Zúčastnil jste se nějaké akce Greenpeace?

22. Uvažujete, že se nějaké akce Greenpeace zúčastníte?

23. Podpořil/a jste někdy nějakou organizaci zabývající se ochranou přírody?

24. Souhlasíte s aktivitami (bránění komínů s čápy vlastním tělem, přivazování se ke stromům...), které Greenpeace provádí?

25. Myslíte si, že je společnost dostatečně informovaná o ekologických problémech?

26. Který z ekologických problémů považujete za nejhorší?

27. Jste aktivním členem zájmového sdružení zabývající se ochranou přírody?

28. Na číselné řadě označte spokojenost s městskou zelení (stav parků a klidových zón) (1 – velice spokojen, 5 vůbec nespokojen)

29. Jak často využíváte městskou hromadnou dopravu?

30. Vaše pohlaví

31. Váš věk

32. Dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Frídová, M.Ochrana životního prostředí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ochrana-zivotniho-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.