Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí veřejnosti o právní úpravě ochrany zvířat

Povědomí veřejnosti o právní úpravě ochrany zvířat

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Vrbická
Šetření:02. 11. 2012 - 12. 11. 2012
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jako studentka České zemědělské univerzity prosím o vyplnění dotazníku, který byl vytvořen za účelem mé diplomové práce.

 

Předem děkuji,

Markéta V.

Odpovědi respondentů

1. Vyberte zákonnou definici pojmu zvíře. Zvíře je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý živý obratlovec, kromě člověka, nikoliv však plod nebo embryo.3437,78 %37,78 %  
Jedinec živočišného druhu, jehož populace se udržují v přírodě samovolně, v případě domestikovaných zvířat i druhy v lidské péči.2831,11 %31,11 %  
Každý živý tvor kromě člověka.1617,78 %17,78 %  
Každý živý obratlovec, který je schopen na různém stupni pociťovat bolest a utrpení.1213,33 %13,33 %  

Graf

2. Co si představujete pod pojmem „welfare“ v oblasti ochrany zvířat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim2022,22 %22,22 %  
životní úroveň zvířat66,67 %6,67 %  
pohodlí zvířat55,56 %5,56 %  
pohoda zvířat44,44 %4,44 %  
blaho33,33 %3,33 %  
životní pohoda zvířat22,22 %2,22 %  
..22,22 %2,22 %  
pohodu zvířat22,22 %2,22 %  
pohoda22,22 %2,22 %  
...22,22 %2,22 %  
ostatní odpovědi pohodlí
pohoda/pohodlí zvířat
blahobyt zvířat - určitý způsob zacházení se zvířaty
Cinnosti aby se zvire melo dobre
kvalita života zvířat
Zvířecí životní úroveň
dobrý život, kvalita života
ochrana delfínů-ryb
dobré životní podmínky pro zvířata
zajištění pohody (pohodlí) zvířat
To, jak dobře se zvířatům žije.
vytváření podmínek pro život zvířat
To, že zvířata nejsou týrána, je s nimi zacházeno slušně, u hospod. zvířat, že se o ně lidé starají, ne, že by je nechávali ve velkovýrobnách-např: kuřata, že se jim vypalují zobáky, aby se nepoklovali.
nadace na ochranu zvířat
chování zvířat "v pohodě", zvířata nejsoiu stresována prostředím, ve kterém jsou chována
ochrana zvířat
zajištění adekvátních podmínek pro život zvířete
nevim, co to je, neznam slovo
nevím co to znamená (nikdy jsem tento výraz neslyšel)
životní podmínky chovu zvířat-životní prostor, zařízení chovu atd.
ochranu zvířat
týká se oblasti chování hospodářských zvířat
Zajištění správných podmínek a dostatečné péče o zvíře.
Nevím. Snad určitý "komfort" pro zvíře?
životní pohodu zvířat
zajisteni urciteho standardu v chovu zvirat
.
životní podmínky zvířete
prospěšnost
dobrá kvalita života zvířat, v dobrých podmínkách
jejich pohoda
to jak se zvířata mají dobře
dobré zacházení se zvířaty - nedochází k jejich většímu utrpení, než jaké je nutné, žijí v dobrých podmínkách (dostatek prostoru, zajištěná zdravotní péče)
asi to jak se zvířata mají dobře
zajištění slušného žití zvířat
Zajištění vhodného prostředí a péče o zvířata
ochrana a péče o zvířata
Kvalitní život
životní úroveň
dobré zacházení se zvířaty
sociální cítění se zvířaty
4246,67 %46,67 % 

Graf

3. Které z následujících jednání právní řád považuje za týrání zvířat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Opustit zvíře s úmyslem se ho zbavit nebo vyhnat (s výjimkou volně žijícího živočicha).6875,56 %75,56 %  
Utopení koťat.6471,11 %71,11 %  
Poškozování kostí svalů nebo nervů křídel ptáků starších tří dnů, aby bylo zamezeno jejich létání.5763,33 %63,33 %  
Pokusy prováděné na zvířatech.3538,89 %38,89 %  
Označení zvířete tetováním, ušní známkou nebo čipem, pokud způsobuje nepřiměřenou bolest.3235,56 %35,56 %  
Rušení zvěře pří kladení mláďat.1820 %20 %  
Chov volně žijícího živočicha, jehož přirozeností je žit volně v přírodě.1112,22 %12,22 %  
Usmrcení zvířete, které bezprostředně ohrožuje člověka.77,78 %7,78 %  

Graf

4. Od 1. 1. 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník, který zásadním způsobem ovlivní právní postavení zvířat v České republice? Jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2426,67 %26,67 %  
zvíře nebude věc1718,89 %18,89 %  
zvíře už nebude věc66,67 %6,67 %  
zvíře nebude věcí55,56 %5,56 %  
...44,44 %4,44 %  
na zvíře nebude nahlíženo jako na věc22,22 %2,22 %  
zvíře již nebude považováno za věc22,22 %2,22 %  
zvíře již nebude věci11,11 %1,11 %  
Ze zvirata jiz nebudou brany jako veci??11,11 %1,11 %  
Zvíže nebude bráno jako věc11,11 %1,11 %  
ostatní odpovědi bude trestné týrání zvířat
nebude už na ně pohlíženo jako na věc, ale jako na něco, co cítí bolest apod.
Zvíře již nebude považováno za věc.
Nevím.
Že chápání zvířete v právním slova smyslu již nadále nebude stejné, jako věc.
zvíře přestane být "věcí"
Zpřísnění trestu za týrání zvířat, nyní je to bráno jen jako přestupek
jde o definici zvířete, nevím konkrétně
zvire prestane byt vec
Zvíře už nebude nadále věcí v pravním smyslu, jako je tomu v dnešní Obecně zakotvena ochrana zvířat.
zvíře bude považováno za živého tvora nadaného smysly
Zvíře nebude považováno za věc, jak je tomu do této doby.
Nevím, ale snad už nebudou jen věcí!
zvíře nebude považováno za zvěř
zvíře nebude považováno za věc
Zvíře už nebude bráno jako věc, bude mít více práv.
Týrání zvířat bude považováno za trstný čin.
zvířata už nebudu věcmi
už nebudou věcmi
na zvíře už nebude nahlíženo jako na věc
Netuším
Zvířata budou brána jako živí tvorové (lidi), tím pádem dojde k přísnějším trestům ve chvíli, kdy jim bude jakkoli ubližováno.
zohlednuje daleko vice zvirata
Zvíře nebude považováno za věc.
zvířata nebudou věcí
Ne
zvíře už nebude bráno jako věc,ale stejne to je málo!
2730 %30 % 

Graf

5. Jeden živočišný druh bezobratlých je zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, pojímán jako hospodářské zvíře. O který druh se jedná?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
včela3134,44 %34,44 %  
nevím3134,44 %34,44 %  
...55,56 %5,56 %  
Včela?44,44 %4,44 %  
Nevím.33,33 %3,33 %  
včely22,22 %2,22 %  
vcela22,22 %2,22 %  
Had11,11 %1,11 %  
krevety11,11 %1,11 %  
Rak ?11,11 %1,11 %  
ostatní odpovědi včela:-)
ryba
kapr
krokodýl
žížala
Hlemýžď?
bobr
včela medonosná
Nezmar
910 %10 % 

Graf

6. Může si dle současné právní úpravy 14 - letá osoba koupit zvíře, které patří do skupiny zvířat v zájmovém chovu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale pouze se souhlasem rodičů.3336,67 %36,67 %  
Pouze zákonem stanovené druhy, tj. psy, kočky, morčata, křečky, králíky a fretky.1617,78 %17,78 %  
Nevím.1516,67 %16,67 %  
Ne.1516,67 %16,67 %  
Ano.1112,22 %12,22 %  

Graf

7. Pokud naleznete zraněné volně žijící zvíře (handicapované zvíře), máte zákonnou povinnost jednat, tzn. zajistit zvířeti pomoc nebo se obrátit na některou instituci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pokud se jedná o zvláště chráněný druh živočicha.4044,44 %44,44 %  
Ano.1820 %20 %  
Ne.1617,78 %17,78 %  
Nevím.1617,78 %17,78 %  

Graf

8. Pokusy na zvířatech mohou být prováděny pouze z určitých zákonem stanovených důvodů. Za jakým účelem lze schválit a provádět pokusy na zvířatech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Za účelem odvrácení nebo prevence nemocí u člověka.8897,78 %97,78 %  
Za účelem odvrácení nebo prevence nemocí u zvířete.5156,67 %56,67 %  
Za účelem provádění výuky.3134,44 %34,44 %  
Za účelem vývoje nebo zkoušení kosmetických prostředků.2123,33 %23,33 %  
Za účelem konání soudního řízení.1921,11 %21,11 %  
Za účelem vývoje nebo zkoušení zbraní.22,22 %2,22 %  

Graf

9. Mezi zakázané způsoby lovu ryb patří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lov ryb na udici ze silničních nebo železničních mostů.6875,56 %75,56 %  
Lov ryb do rukou.4347,78 %47,78 %  
Lov na dvě udice zároveň.1718,89 %18,89 %  
Lov ryb z plavidel.910 %10 %  

Graf

10. Mezi druhy zvěře, které lze obhospodařovat lovem podle zákona o myslivosti, patří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Liška obecná.7381,11 %81,11 %  
Jezevec lesní.3336,67 %36,67 %  
Medvěd hnědý.1921,11 %21,11 %  
Vydra říční.910 %10 %  
Bobr evropský.55,56 %5,56 %  

Graf

11. Jaké ministerstvo vykonává hlavní působnost na úseku ochrany zvířat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ministerstvo zemědělství2123,33 %23,33 %  
ministerstvo životního prostředí1516,67 %16,67 %  
MZ1415,56 %15,56 %  
nevím910 %10 %  
zemědělství77,78 %7,78 %  
MZP66,67 %6,67 %  
životního prostředí33,33 %3,33 %  
zivotniho prostredi22,22 %2,22 %  
...22,22 %2,22 %  
Ministerstvo zivotniho prostredi11,11 %1,11 %  
ostatní odpovědi Ministerstvo zemědělství.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
ochrany životního prostředí
změdělství
MŽP
Zemědělství?
min. životního prostředí
ministerstvo ochrany životního prostředí
Netusim
nemohu si vzpomenout
1011,11 %11,11 % 

Graf

12. Který subjekt může nařídit odchyt toulavých a opuštěných zvířat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obec.3134,44 %34,44 %  
Policie ČR.2932,22 %32,22 %  
Krajské veterinární správy, popř. Městská veterinární správa v Praze.2628,89 %28,89 %  
Obecní úřad obce s rozšířenou působností.44,44 %4,44 %  

Graf

13. Který orgán státní správy požádáte o náhradu škody, pokud vám byla způsobena vybranými zvláště chráněnými živočichy podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příslušný krajský úřad/Magistrát hl. města Prahy2426,67 %26,67 %  
Krajskou veterinární správu/Městskou veterinární správu v Praze2123,33 %23,33 %  
Příslušný obecní úřad/příslušný městský úřad2123,33 %23,33 %  
Ministerstvo životního prostředí1820 %20 %  
Vlastníka honitby66,67 %6,67 %  

Graf

14. Mezi úkoly Státní veterinární správy patří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dozor nad ochranou zvířat proti týrání.6167,78 %67,78 %  
Dozor nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu.6066,67 %66,67 %  
Dozor nad ochranou volně žijících živočichů.3134,44 %34,44 %  
Dozor nad osobami, které loví ryby a vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje zákon.2426,67 %26,67 %  

Graf

15. Trestný čin týrání zvířat spáchá ten, kdo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem týrá zvíře.5055,56 %55,56 %  
Trestný čin týrání zvířat nelze spáchat, neboť takový trestný čin česká právní úprava nezná.2831,11 %31,11 %  
Usmrtí zvíře způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení.1112,22 %12,22 %  
Chová zvířata v nevhodných podmínkách.11,11 %1,11 %  

Graf

16. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.5358,89 %58,89 %  
Muž.3741,11 %41,11 %  

Graf

17. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou.3336,67 %36,67 %  
Vysokoškolské.3235,56 %35,56 %  
Středoškolské bez maturity.1617,78 %17,78 %  
Vyšší odborné.77,78 %7,78 %  
Základní.22,22 %2,22 %  

Graf

18. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 33.4853,33 %53,33 %  
34 – 49.2325,56 %25,56 %  
50 – 65.1415,56 %15,56 %  
66 a více.44,44 %4,44 %  
Méně než 18.11,11 %1,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyberte zákonnou definici pojmu zvíře. Zvíře je:

2. Co si představujete pod pojmem „welfare“ v oblasti ochrany zvířat?

3. Které z následujících jednání právní řád považuje za týrání zvířat?

4. Od 1. 1. 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník, který zásadním způsobem ovlivní právní postavení zvířat v České republice? Jakým způsobem?

5. Jeden živočišný druh bezobratlých je zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, pojímán jako hospodářské zvíře. O který druh se jedná?

6. Může si dle současné právní úpravy 14 - letá osoba koupit zvíře, které patří do skupiny zvířat v zájmovém chovu?

7. Pokud naleznete zraněné volně žijící zvíře (handicapované zvíře), máte zákonnou povinnost jednat, tzn. zajistit zvířeti pomoc nebo se obrátit na některou instituci?

8. Pokusy na zvířatech mohou být prováděny pouze z určitých zákonem stanovených důvodů. Za jakým účelem lze schválit a provádět pokusy na zvířatech?

9. Mezi zakázané způsoby lovu ryb patří:

10. Mezi druhy zvěře, které lze obhospodařovat lovem podle zákona o myslivosti, patří:

11. Jaké ministerstvo vykonává hlavní působnost na úseku ochrany zvířat?

12. Který subjekt může nařídit odchyt toulavých a opuštěných zvířat?

13. Který orgán státní správy požádáte o náhradu škody, pokud vám byla způsobena vybranými zvláště chráněnými živočichy podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy?

14. Mezi úkoly Státní veterinární správy patří:

15. Trestný čin týrání zvířat spáchá ten, kdo:

16. Jakého jste pohlaví?

17. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

18. Do jaké věkové kategorie patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyberte zákonnou definici pojmu zvíře. Zvíře je:

2. Co si představujete pod pojmem „welfare“ v oblasti ochrany zvířat?

3. Které z následujících jednání právní řád považuje za týrání zvířat?

4. Od 1. 1. 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník, který zásadním způsobem ovlivní právní postavení zvířat v České republice? Jakým způsobem?

5. Jeden živočišný druh bezobratlých je zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, pojímán jako hospodářské zvíře. O který druh se jedná?

6. Může si dle současné právní úpravy 14 - letá osoba koupit zvíře, které patří do skupiny zvířat v zájmovém chovu?

7. Pokud naleznete zraněné volně žijící zvíře (handicapované zvíře), máte zákonnou povinnost jednat, tzn. zajistit zvířeti pomoc nebo se obrátit na některou instituci?

8. Pokusy na zvířatech mohou být prováděny pouze z určitých zákonem stanovených důvodů. Za jakým účelem lze schválit a provádět pokusy na zvířatech?

9. Mezi zakázané způsoby lovu ryb patří:

10. Mezi druhy zvěře, které lze obhospodařovat lovem podle zákona o myslivosti, patří:

11. Jaké ministerstvo vykonává hlavní působnost na úseku ochrany zvířat?

12. Který subjekt může nařídit odchyt toulavých a opuštěných zvířat?

13. Který orgán státní správy požádáte o náhradu škody, pokud vám byla způsobena vybranými zvláště chráněnými živočichy podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy?

14. Mezi úkoly Státní veterinární správy patří:

15. Trestný čin týrání zvířat spáchá ten, kdo:

16. Jakého jste pohlaví?

17. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

18. Do jaké věkové kategorie patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vrbická, M.Povědomí veřejnosti o právní úpravě ochrany zvířat (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://ochrana-zvirat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.