Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Oči a jejich onemocnění

Oči a jejich onemocnění

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Kos
Šetření:21. 12. 2011 - 19. 01. 2012
Počet respondentů:160
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o vyplnění mého dotazníku. Je krátký a jednoduchý, jeho výsledky bych chtěl v anonymní formě použít do mé seminární práce

Děkuji vám za odpovědi

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13584,38 %84,38 %  
Muž2515,63 %15,63 %  

Graf

2. Navštěvujete očního lékaře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas6842,5 %42,5 %  
Pravidelně5735,63 %35,63 %  
Vůbec3521,88 %21,88 %  

Graf

3. Snažíte se předcházet očním onemocněním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8251,25 %51,25 %  
ne7848,75 %48,75 %  

Graf

4. Trpíte nějakou vadou nebo onemocněním očí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Nevímotázka č. 6, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10968,13 %68,13 %  
Ne4326,88 %26,88 %  
Nevím85 %5 %  

Graf

5. Napiš, jakou vadou nebo onemocněním trpíš

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krátkozrakost4142,27 %25,63 %  
krátkozrakost, astigmatismus44,12 %2,5 %  
tupozrakost 33,09 %1,88 %  
myopie33,09 %1,88 %  
astigmatismus, krátkozrakost33,09 %1,88 %  
dalekozrakost33,09 %1,88 %  
pre-glaukom22,06 %1,25 %  
Krátkozrakostí22,06 %1,25 %  
šilhání11,03 %0,63 %  
krátkozragost, astigmatismus11,03 %0,63 %  
ostatní odpovědi krátkozrakost, diabetická komplikace
zákal sklivce
Krátkozrakostí.
krátkorakost
krátkozrakost, tupozrakost jednoho oka
šedý zákal, dioprtie, astigmatismus
vysoký oční tlak
dioptrie
nevidím dobře na dálku
špatně vidím do dálky
slabozrakost
Distrofie rohovky
strabismus, krátkozrakost
--------
astigmatismus, dalekozrakost, tupozrakost
CYLINDRY, BRÝLE NA DÁLKU
katarakta
nemám zakřivenou čočku
keratokon
krátkozrakost a astigmatismus
chronický zánět
špatně vidím na dálku
nevidím na dálku
glaukom
dalekozrakost a záněty
neco extra.. nevim nazev
prodělaná chorioretinitida - zjizvená sítníce
krátko i dalekozrakost
špatně vidím
astigmatismus, dalekozrakost
astigmatismus
dalekozrakost, šilhání
axenfeldův syndrom, +3 dioptrie
ptoza
3435,05 %21,25 % 

Graf

6. Zajímáte se o své onemocnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trochu6051,28 %37,5 %  
Ano velmi4135,04 %25,63 %  
Ne2017,09 %12,5 %  

Graf

7. Přináší ti tvé onemocnění nebo vada nějaká omezení v životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malé7362,39 %45,63 %  
Výrazné2723,08 %16,88 %  
Ne1714,53 %10,63 %  

Graf

8. Zhoršuje se vaše onemocnění s věkem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6858,12 %42,5 %  
ne4941,88 %30,63 %  

Graf

9. Od kdy onemocněním trpíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Onemocněl jsem až během života9682,05 %60 %  
Od narození2319,66 %14,38 %  

Graf

10. Řešili jste nebo budete nějak své onemocnění nebo vadu očí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, brýlemi nebo čočkami9177,78 %56,88 %  
Ano, zákrokem1613,68 %10 %  
Ne108,55 %6,25 %  

Graf

11. Jak často užíváš brýle nebo čočky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravidelně8351,88 %51,88 %  
Vůbec5333,13 %33,13 %  
Občas2415 %15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Od kdy onemocněním trpíte?

  • odpověď Onemocněl jsem až během života:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Krátkozrakost na otázku 5. Napiš, jakou vadou nebo onemocněním trpíš

10. Řešili jste nebo budete nějak své onemocnění nebo vadu očí?

  • odpověď Ano, brýlemi nebo čočkami:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelně na otázku 11. Jak často užíváš brýle nebo čočky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Navštěvujete očního lékaře?

3. Snažíte se předcházet očním onemocněním?

4. Trpíte nějakou vadou nebo onemocněním očí?

5. Napiš, jakou vadou nebo onemocněním trpíš

6. Zajímáte se o své onemocnění?

7. Přináší ti tvé onemocnění nebo vada nějaká omezení v životě?

8. Zhoršuje se vaše onemocnění s věkem?

9. Od kdy onemocněním trpíte?

10. Řešili jste nebo budete nějak své onemocnění nebo vadu očí?

11. Jak často užíváš brýle nebo čočky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Navštěvujete očního lékaře?

3. Snažíte se předcházet očním onemocněním?

4. Trpíte nějakou vadou nebo onemocněním očí?

5. Napiš, jakou vadou nebo onemocněním trpíš

6. Zajímáte se o své onemocnění?

7. Přináší ti tvé onemocnění nebo vada nějaká omezení v životě?

8. Zhoršuje se vaše onemocnění s věkem?

9. Od kdy onemocněním trpíte?

10. Řešili jste nebo budete nějak své onemocnění nebo vadu očí?

11. Jak často užíváš brýle nebo čočky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kos, P.Oči a jejich onemocnění (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://oci-a-jejich-onemocneni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.