Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Očkování proti Covid-19

Očkování proti Covid-19

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdeňka Boušková
Šetření:17. 11. 2021 - 01. 12. 2021
Počet respondentů:191
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jak už jsme jistě všichni zaznamenali, tak nátlak na očkování proti onemocnění COVID-19 je stále větší a větší. Cílem dotazníkového šetření je zjištění očkovaných lidí v krajích.

Odpovědi respondentů

1. Jste očkováni proti onemocnění COVID-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13570,68 %70,68 %  
Ne5629,32 %29,32 %  

Graf

2. Přemýšlíte o očkování proti COVID-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4375,44 %22,51 %  
Ano1424,56 %7,33 %  

Graf

3. Jakou vakcínou jste byli očkováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pfizer12188,97 %63,35 %  
Moderna64,41 %3,14 %  
Johnson&Johnson53,68 %2,62 %  
AstraZeneca42,94 %2,09 %  

Graf

4. Měli jste na očkování vedlejší účinky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7454,41 %38,74 %  
Ne6245,59 %32,46 %  

Graf

5. Pokud ano, uveďte jaké?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bolest ruky3040 %15,71 %  
Horečka1621,33 %8,38 %  
Únava1317,33 %6,81 %  
Jiné1216 %6,28 %  
Malátnost45,33 %2,09 %  

Graf

6. V jakém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha4423,04 %23,04 %  
Jihomoravský kraj2513,09 %13,09 %  
Středočeský kraj2211,52 %11,52 %  
Ústecký kraj178,9 %8,9 %  
Moravskoslezský kraj126,28 %6,28 %  
Pardubický kraj115,76 %5,76 %  
Olomoucký kraj115,76 %5,76 %  
Plzeňský kraj105,24 %5,24 %  
Liberecký kraj105,24 %5,24 %  
Zlínský kraj84,19 %4,19 %  
Jihočeský kraj73,66 %3,66 %  
Královehradecký kraj73,66 %3,66 %  
Vysočina52,62 %2,62 %  
Karlovarský kraj21,05 %1,05 %  

Graf

7. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnání10253,4 %53,4 %  
Student3719,37 %19,37 %  
OSVČ157,85 %7,85 %  
Mateřská nebo rodičovská dovolená147,33 %7,33 %  
Nezaměstnaný94,71 %4,71 %  
Příjemce invalidního důchodu94,71 %4,71 %  
Příjemce starobního důchodu52,62 %2,62 %  

Graf

8. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 34 let11057,59 %57,59 %  
35 – 49 let4925,65 %25,65 %  
50 – 64 let147,33 %7,33 %  
12 – 19 let105,24 %5,24 %  
65 let a více84,19 %4,19 %  

Graf

9. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12364,4 %64,4 %  
Muž6835,6 %35,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste očkováni proti onemocnění COVID-19?

 • odpověď Ne:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Přemýšlíte o očkování proti COVID-19?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Přemýšlíte o očkování proti COVID-19?

3. Jakou vakcínou jste byli očkováni?

 • odpověď Pfizer:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bolest ruky na otázku 5. Pokud ano, uveďte jaké?

4. Měli jste na očkování vedlejší účinky?

 • odpověď Ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Horečka na otázku 5. Pokud ano, uveďte jaké?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 5. Pokud ano, uveďte jaké?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Únava na otázku 5. Pokud ano, uveďte jaké?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bolest ruky na otázku 5. Pokud ano, uveďte jaké?

7. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

 • odpověď Student:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 12 – 19 let na otázku 8. Do jaké věkové skupiny patříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste očkováni proti onemocnění COVID-19?

2. Přemýšlíte o očkování proti COVID-19?

3. Jakou vakcínou jste byli očkováni?

4. Měli jste na očkování vedlejší účinky?

5. Pokud ano, uveďte jaké?

6. V jakém kraji bydlíte?

7. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

8. Do jaké věkové skupiny patříte?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste očkováni proti onemocnění COVID-19?

2. Přemýšlíte o očkování proti COVID-19?

3. Jakou vakcínou jste byli očkováni?

4. Měli jste na očkování vedlejší účinky?

5. Pokud ano, uveďte jaké?

6. V jakém kraji bydlíte?

7. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

8. Do jaké věkové skupiny patříte?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Boušková, Z.Očkování proti Covid-19 (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://ockovani-proti-covid-19.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.