Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Očkování proti prasečí chřipce

Očkování proti prasečí chřipce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Šmahaj
Šetření:28. 11. 2009 - 13. 12. 2009
Počet respondentů:134
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění krátkého anonymního dotazníku na téma "Očkování proti prasečí chřipce". Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Víte o tom, že byla zahájená vakcinace obyvatel ČR proti prasečí chřipce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12794,78 %94,78 %  
Ne75,22 %5,22 %  

Graf

2. Souhlasil/a byste s celostátním očkováním proti prasečí chřipce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9470,15 %70,15 %  
Nevím2619,4 %19,4 %  
Ano1410,45 %10,45 %  

Graf

3. Pokud stále nejste očkován/a proti prasečí chřipce, máte v úmyslu očkovat se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám v úmyslu nechat se očkovat11485,07 %85,07 %  
pouze kdyby propukla epidemie118,21 %8,21 %  
nevím96,72 %6,72 %  

Graf

4. Mezi Středočeskou záchrannou službou a Ministerstvem zdravotnictví vypukl spor kolem bezpečnosti a účinnosti vakcíny proti prasečí chřipce. Středočeská záchranná služba tvrdí, že spuštění očkování představuje hazard se životy, zatímco Ministerstvo zdravotnictví poukazuje na nezbytnost očkování proti dalšímu šíření prasečí chřipky. Komu více důvěřujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeské záchranné službě8764,93 %64,93 %  
Nevím4332,09 %32,09 %  
Ministerstvu zdravotnictví ČR42,99 %2,99 %  

Graf

5. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9067,16 %67,16 %  
Muž4432,84 %32,84 %  

Graf

6. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 26 let9772,39 %72,39 %  
26-35 let2014,93 %14,93 %  
36-45 let75,22 %5,22 %  
46-55 let64,48 %4,48 %  
Více než 55 let42,99 %2,99 %  

Graf

7. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou (včetně nástavby)7152,99 %52,99 %  
Vysokoškolské do úrovně bakalář2619,4 %19,4 %  
Vysokoškolské1611,94 %11,94 %  
Základní1410,45 %10,45 %  
Vyšší odborné vzdělání42,99 %2,99 %  
Vyučen/a bez maturity32,24 %2,24 %  

Graf

8. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student9067,16 %67,16 %  
Zaměstnanec3223,88 %23,88 %  
V domácnosti (nebo na mateřské dovolené)53,73 %3,73 %  
Živnostník42,99 %2,99 %  
Podnikatel10,75 %0,75 %  
Starobní důchodce10,75 %0,75 %  
Nezaměstnaný 10,75 %0,75 %  

Graf

9. Vyberte velikost místa bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměsto nad 90 000 obyvatel5641,79 %41,79 %  
město s 5000 –19 999 obyvateli2820,9 %20,9 %  
vesnice do 999 obyvatel1511,19 %11,19 %  
obec s 2000 – 4999 obyvateli139,7 %9,7 %  
město s 50 000 – 90 000 obyvateli96,72 %6,72 %  
město s 20 000 – 49 999 obyvateli85,97 %5,97 %  
obec 1000 – 1999 obyvatel53,73 %3,73 %  

Graf

10. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha2317,16 %17,16 %  
Olomoucký2216,42 %16,42 %  
Moravskoslezský1712,69 %12,69 %  
Jihomoravský1410,45 %10,45 %  
Pardubický128,96 %8,96 %  
Středočeský107,46 %7,46 %  
Zlínský96,72 %6,72 %  
Královéhradecký75,22 %5,22 %  
Liberecký75,22 %5,22 %  
Jihočeský42,99 %2,99 %  
Ústecký32,24 %2,24 %  
Karlovarský32,24 %2,24 %  
Vysočina21,49 %1,49 %  
Plzeňský10,75 %0,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Vyberte velikost místa bydliště.

  • odpověď velkoměsto nad 90 000 obyvatel:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 10. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte o tom, že byla zahájená vakcinace obyvatel ČR proti prasečí chřipce?

2. Souhlasil/a byste s celostátním očkováním proti prasečí chřipce?

3. Pokud stále nejste očkován/a proti prasečí chřipce, máte v úmyslu očkovat se:

4. Mezi Středočeskou záchrannou službou a Ministerstvem zdravotnictví vypukl spor kolem bezpečnosti a účinnosti vakcíny proti prasečí chřipce. Středočeská záchranná služba tvrdí, že spuštění očkování představuje hazard se životy, zatímco Ministerstvo zdravotnictví poukazuje na nezbytnost očkování proti dalšímu šíření prasečí chřipky. Komu více důvěřujete?

5. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

6. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

7. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

8. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

9. Vyberte velikost místa bydliště.

10. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte o tom, že byla zahájená vakcinace obyvatel ČR proti prasečí chřipce?

2. Souhlasil/a byste s celostátním očkováním proti prasečí chřipce?

3. Pokud stále nejste očkován/a proti prasečí chřipce, máte v úmyslu očkovat se:

4. Mezi Středočeskou záchrannou službou a Ministerstvem zdravotnictví vypukl spor kolem bezpečnosti a účinnosti vakcíny proti prasečí chřipce. Středočeská záchranná služba tvrdí, že spuštění očkování představuje hazard se životy, zatímco Ministerstvo zdravotnictví poukazuje na nezbytnost očkování proti dalšímu šíření prasečí chřipky. Komu více důvěřujete?

5. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

6. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

7. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

8. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

9. Vyberte velikost místa bydliště.

10. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šmahaj, J.Očkování proti prasečí chřipce (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://ockovani-proti-praseci-chripce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.