Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > osamostatnění se od rodiny

osamostatnění se od rodiny

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Martinek
Šetření:22. 04. 2009 - 06. 05. 2009
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):50 / 48.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:17 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento dotazník je součásí semestrální práce na FSV UK. Cíl je zjistit postoje mladých studentů k otázce odchodu z domova od rodičů. Dotazník je určený pro studenty žijící mimo své dosavadní bydliště. (na koleji, privátě...) Předem děkuji za čas strávený vyplněním.

Odpovědi respondentů

1. Napište do jaké míry souhlasíte s tvrzením:Při výběru školy jsem preferoval/a ty, které byly blízko mého bydliště.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím731,82 %31,82 %  
souhlasím522,73 %22,73 %  
spíše nesouhlasím522,73 %22,73 %  
spíše souhlasím418,18 %18,18 %  
nevím14,55 %4,55 %  

Graf

2. Napište do jaké míry souhlasíte s tvrzením: Když mám čas, vždy chci jet na víkend domů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím731,82 %31,82 %  
spíše souhlasím627,27 %27,27 %  
nesouhlasím522,73 %22,73 %  
souhlasím313,64 %13,64 %  
nevím14,55 %4,55 %  

Graf

3. Napište do jaké míry souhlasíte s tvrzením: Závažnější rozhodnutí vždy konzultuji s rodiči.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1045,45 %45,45 %  
souhlasím418,18 %18,18 %  
nesouhlasím418,18 %18,18 %  
spíše nesouhlasím29,09 %9,09 %  
nevím29,09 %9,09 %  

Graf

4. Napište do jaké míry souhlasíte s tvrzením: Jsem ekonomicky závislý/a na rodině.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1045,45 %45,45 %  
spíše nesouhlasím418,18 %18,18 %  
spíše souhlasím418,18 %18,18 %  
nesouhlasím313,64 %13,64 %  
nevím14,55 %4,55 %  

Graf

5. Napište do jaké míry souhlasíte s tvrzením: Vždy se nemůžu dočkat toho, až pojedu domů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím627,27 %27,27 %  
nevím522,73 %22,73 %  
spíše souhlasím522,73 %22,73 %  
souhlasím313,64 %13,64 %  
spíše nesouhlasím313,64 %13,64 %  

Graf

6. Napište do jaké míry souhlasíte s tvrzením: V rodinném prostředí cítím jistotu, kterou jinde postrádám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1045,45 %45,45 %  
nevím522,73 %22,73 %  
spíše nesouhlasím418,18 %18,18 %  
nesouhlasím313,64 %13,64 %  

Graf

7. Napište do jaké míry souhlasíte s tvrzením: Snadno jsem si zvykl/a v novém prostředí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1150 %50 %  
souhlasím731,82 %31,82 %  
nevím29,09 %9,09 %  
nesouhlasím14,55 %4,55 %  
spíše nesouhlasím14,55 %4,55 %  

Graf

8. Napište do jaké míry souhlasíte s tvrzením: Rychle jsem si našel/a mnoho nových přátel.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím731,82 %31,82 %  
spíše souhlasím627,27 %27,27 %  
spíše nesouhlasím418,18 %18,18 %  
nevím313,64 %13,64 %  
nesouhlasím29,09 %9,09 %  

Graf

9. Myslíte si, že studenti jako jste Vy, bydlí raději doma než na koleji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.836,36 %36,36 %  
Spíše ano.627,27 %27,27 %  
Ano418,18 %18,18 %  
Ne.418,18 %18,18 %  

Graf

10. Jak dlouho vám trvá cesta z místa studia domů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než hodinu a půl940,91 %40,91 %  
více než dvě a půl hodiny (včetně)836,36 %36,36 %  
hodinu a půl (včetně) až dvě a půl hodiny522,73 %22,73 %  

Graf

11. Do jaké typové skupiny se zařazujete.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
melancholik940,91 %40,91 %  
nevím418,18 %18,18 %  
flegmatik418,18 %18,18 %  
sangvinik313,64 %13,64 %  
cholerik29,09 %9,09 %  

Graf

12. Do jaké typové skupiny vás převážně zařazují vaši blízcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
melancholik731,82 %31,82 %  
flegmatik522,73 %22,73 %  
sangvinik418,18 %18,18 %  
nevím418,18 %18,18 %  
cholerik29,09 %9,09 %  

Graf

13. Kolikrát týdně průměrně telefonujete s rodiči?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2522,73 %22,73 %  
1522,73 %22,73 %  
3313,64 %13,64 %  
0313,64 %13,64 %  
529,09 %9,09 %  
429,09 %9,09 %  
0.514,55 %4,55 %  
1014,55 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.13
Minimum:0
Maximum:5
Variační rozpětí:5
Rozptyl:2.31
Směrodatná odchylka:1.52
Medián:2
Modus:2

Graf

14. Oznámkujte hodnoty podle toho jak vás ovlivnili při výběru školy.(1nejvíce, 5 nejméně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Hledal/a jsem nejkvalitnější výuku2.52.068
Podle přijímacích zkoušek.2.4091.605
Chtěl/a jsem být blízko domova3.2272.085
Doporučili mi ji přátelé.3.8182.331
Zájem o obor.1.6821.399
Dobré jméno univerzity.2.3641.413

Graf

15. Cítíte se někdy v novém bydlišti sám/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř nikdy836,36 %36,36 %  
ano, často522,73 %22,73 %  
jenom občas522,73 %22,73 %  
nikdy418,18 %18,18 %  

Graf

16. Máte v pokoji věci, které vám připomínají domov.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
něco jiného než fotografie731,82 %31,82 %  
jen fotografie731,82 %31,82 %  
fotografie a jiné předměty522,73 %22,73 %  
nemám313,64 %13,64 %  

Graf

17. Kolik kusů těchto věcí si ve svém pokoji vybavujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3836,36 %36,36 %  
5418,18 %18,18 %  
2418,18 %18,18 %  
0313,64 %13,64 %  
1014,55 %4,55 %  
114,55 %4,55 %  
814,55 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.05
Minimum:0
Maximum:8
Variační rozpětí:8
Rozptyl:3.52
Směrodatná odchylka:1.88
Medián:3
Modus:3

Graf

18. Chtěl/a jste bydlet s někým známým nebo sám/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s někým koho dobře znám836,36 %36,36 %  
sám/a731,82 %31,82 %  
klidně s někým novým, ale ne sám/a731,82 %31,82 %  

Graf

19. Co nejvíce rozhodovalo při výběru bydlení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finance1254,55 %54,55 %  
umístění (blízko školy, v centru města…)836,36 %36,36 %  
blízkost přátel29,09 %9,09 %  

Graf

20. Uvažoval/a jste o tom, že i kdybyste se nedostal/a na školu, že byste se osamostatnil/a a hledal si vlastní bydlení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byl/a jsem rozhodnutý/á zatím zůstat1254,55 %54,55 %  
uvažoval/a jsem o odchodu.627,27 %27,27 %  
byl/a jsem rozhodnutý/á odejít od rodičů.418,18 %18,18 %  

Graf

21. Litujete někdy, že jste nezůstal/a déle doma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1150 %50 %  
ne, téměř vůbec731,82 %31,82 %  
občas313,64 %13,64 %  
ano14,55 %4,55 %  

Graf

22. Charakterizují vás tyto vlastnosti?(+ano, - ne)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
pracovitý/á0.7731.357
ctižádostivý/á0.5911.242
komunikativní0.7271.107
tichý/á-0.0451.498
pečlivý/á0.8180.694
stydlivý/á0.6361.413
průrazný/á-0.1361.39
rozvážný/á0.5910.424
opatrný/á0.7271.107
uzavřený/á01.545
náladový/á0.7730.721

Graf

23. Souhlasíte s tímto tvrzením? Rád/a jsem sám/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím836,36 %36,36 %  
spíše souhlasím731,82 %31,82 %  
nevím313,64 %13,64 %  
souhlasím313,64 %13,64 %  
nesouhlasím14,55 %4,55 %  

Graf

24. Souhlasíte s tímto tvrzením? Doma bylo vše jednodušší.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím731,82 %31,82 %  
spíše nesouhlasím627,27 %27,27 %  
nesouhlasím418,18 %18,18 %  
nevím418,18 %18,18 %  
souhlasím14,55 %4,55 %  

Graf

25. Souhlasíte s tímto tvrzením? Mám problémy s hledáním nových přátel.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím836,36 %36,36 %  
spíše souhlasím731,82 %31,82 %  
spíše nesouhlasím418,18 %18,18 %  
souhlasím29,09 %9,09 %  
nevím14,55 %4,55 %  

Graf

26. Když přijedete domů, jak moc se Vám věnují rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
situace se oproti dřívějšku nezměnila1359,09 %59,09 %  
rodiče se mi věnují víc, protože jsem jim vzácnější 627,27 %27,27 %  
ne, rodiče mě berou jako samostatného29,09 %9,09 %  
věnují se mi neustále po dobu, kdy jsem doma14,55 %4,55 %  

Graf

27. Do studia mimo svůj domov jsem bydlel:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s oběma rodiči1568,18 %68,18 %  
jen s matkou418,18 %18,18 %  
s matkou a jejím partnerem29,09 %9,09 %  
jinak14,55 %4,55 %  

Graf

28. Jak se stavíte k výroku:Nechci se vracet domů, protože si nerozumím s rodiči.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1045,45 %45,45 %  
spíše nesouhlasím836,36 %36,36 %  
souhlasím29,09 %9,09 %  
spíše souhlasím14,55 %4,55 %  
nevím14,55 %4,55 %  

Graf

29. Jak se stavíte k výroku:Vracím se za přáteli.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím731,82 %31,82 %  
nesouhlasím522,73 %22,73 %  
souhlasím418,18 %18,18 %  
spíše nesouhlasím313,64 %13,64 %  
nevím313,64 %13,64 %  

Graf

30. Jak se stavíte k výroku: Jezdím do dřívějšího bydliště za partnerem/kou.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1568,18 %68,18 %  
spíše souhlasím29,09 %9,09 %  
souhlasím29,09 %9,09 %  
nevím29,09 %9,09 %  
spíše nesouhlasím14,55 %4,55 %  

Graf

31. Jak se stavíte k výroku: Jezdím domů kvůli tomu, že si to přejí rodiče.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím836,36 %36,36 %  
nevím627,27 %27,27 %  
spíše nesouhlasím418,18 %18,18 %  
spíše souhlasím313,64 %13,64 %  
souhlasím14,55 %4,55 %  

Graf

32. Jak se stavíte k výroku: Jezdím za rodiči rád.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím836,36 %36,36 %  
spíše souhlasím731,82 %31,82 %  
nevím522,73 %22,73 %  
nesouhlasím29,09 %9,09 %  

Graf

33. Jak se stavíte k výroku: Jezdím si domů jen pro peníze.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1672,73 %72,73 %  
spíše nesouhlasím418,18 %18,18 %  
spíše souhlasím14,55 %4,55 %  
souhlasím14,55 %4,55 %  

Graf

34. Jak se stavíte k výroku: Vůbec se domů nevracím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1881,82 %81,82 %  
spíše nesouhlasím313,64 %13,64 %  
nevím14,55 %4,55 %  

Graf

35. Jak se stavíte k výroku: Jezdím domů z pracovních důvodů a jiných závazků.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1359,09 %59,09 %  
nevím313,64 %13,64 %  
spíše souhlasím313,64 %13,64 %  
spíše nesouhlasím29,09 %9,09 %  
souhlasím14,55 %4,55 %  

Graf

36. Jak se stavíte k výroku: Rodiče mě často v místě studia navštěvují.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1463,64 %63,64 %  
spíše nesouhlasím418,18 %18,18 %  
spíše souhlasím29,09 %9,09 %  
nevím29,09 %9,09 %  

Graf

37. Jel/a byste studovat do ciziny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejspíš bych jel/a.731,82 %31,82 %  
určitě bych jel/a731,82 %31,82 %  
nejspíš bych nejel/a418,18 %18,18 %  
zcela jistě bych nejel/a 29,09 %9,09 %  
nyní nedokážu posoudit29,09 %9,09 %  

Graf

38. Kdy si myslíte, že je ideální odejít od rodičů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jakmile se ekonomicky osamostatním.1045,45 %45,45 %  
V jinou chvíli.418,18 %18,18 %  
Po ukončení střední školy.418,18 %18,18 %  
Po konci studia.29,09 %9,09 %  
Ještě před koncem střední školy.29,09 %9,09 %  

Graf

39. Které z těchto výroků o vás platí? (1-nejméně, 5-nejvíce)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
mám problém ekonomicky se o sebe starat2.8181.603
tíží mě citové odloučení2.4091.878
vadí mi větší pocit zodpovědnosti2.2732.289
nejsem ještě úplně samostatný2.52.25
odchod z domu jsem odkládal, jak jen to šlo2.2272.176
mám problém se zapojit do nové společnosti2.6361.868

Graf

40. Jak dlouho vám trvalo, než jste si na nový režim v novém městě zvykl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
během prvního měsíce1359,09 %59,09 %  
zvykl/a jsem si hned627,27 %27,27 %  
během prvního půl roku29,09 %9,09 %  
déle než půl roku14,55 %4,55 %  

Graf

41. Co bylo po odchodu z domu pro vás nejtěžší?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nečekat na nikoho kdo mi nezkazí náladu

nic

odloučení od brartra

Starost o sebe. Praní atd.

vůbec nic

zpočátku to byly pravidelné nedělní noční odjezdy z tepla a pohody domova (bydlela jsem už od 15ti let na internátě - vzdálená střední škola)

Zvyknout si na nove prostredi,jina pravidla,zvyky.

Žít bez zvířat.

42. Jak dlouho již studujete mimo své bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čtvrtým rokem a více940,91 %40,91 %  
prvním rokem731,82 %31,82 %  
druhým rokem522,73 %22,73 %  
třetím rokem14,55 %4,55 %  

Graf

43. Jaká je velikost vašeho dosavadního bydliště? (kde jste žili před studiem)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 100000 obyv.522,73 %22,73 %  
Do 50000 obyv.418,18 %18,18 %  
Do 15000 obyv.418,18 %18,18 %  
Do 2000 obyv.313,64 %13,64 %  
Do 5000 obyv.313,64 %13,64 %  
Do 100000 obyv.313,64 %13,64 %  

Graf

44. Místo studia

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1152,38 %50 %  
Zlín314,29 %13,64 %  
Brno29,52 %9,09 %  
Písek14,76 %4,55 %  
Ostrava14,76 %4,55 %  
UK14,76 %4,55 %  
Litoměřice14,76 %4,55 %  
Liberec14,76 %4,55 %  

Graf

45. Jaký typ školy studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokou, nebo vyšší odbornou školu1672,73 %72,73 %  
střední školu627,27 %27,27 %  

Graf

46. Pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1986,36 %86,36 %  
muž313,64 %13,64 %  

Graf

47. Rok narození

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1987523,81 %22,73 %  
1988419,05 %18,18 %  
1985314,29 %13,64 %  
199229,52 %9,09 %  
8814,76 %4,55 %  
7914,76 %4,55 %  
198114,76 %4,55 %  
198314,76 %4,55 %  
198414,76 %4,55 %  
199114,76 %4,55 %  
ostatní odpovědi 1989 14,76 %4,55 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1886.84
Minimum:88
Maximum:1992
Variační rozpětí:1904
Rozptyl:189762.36
Směrodatná odchylka:435.62
Medián:1987
Modus:1987

Graf

48. Národnost

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká1990,48 %86,36 %  
slovenská29,52 %9,09 %  

Graf

49. Náboženské vyznání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez vyznání1470 %63,64 %  
jiné420 %18,18 %  
katolické210 %9,09 %  

Graf

50. Jaký je váš průměrný měsíční příjem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0215,38 %9,09 %  
8000215,38 %9,09 %  
30000215,38 %9,09 %  
5000215,38 %9,09 %  
600017,69 %4,55 %  
700017,69 %4,55 %  
1700017,69 %4,55 %  
1000017,69 %4,55 %  
400017,69 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:9090.91
Minimum:0
Maximum:30000
Variační rozpětí:30000
Rozptyl:65890909.09
Směrodatná odchylka:8117.32
Medián:7000
Modus:0

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Martinek, P.osamostatnění se od rodiny (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://odchod-z-domu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.