Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Odhalování domácího násilí při ošetřování pacienta/klienta

Odhalování domácího násilí při ošetřování pacienta/klienta

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Vaňková
Šetření:15. 12. 2011 - 14. 01. 2012
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,
jmenuji se Michaela Vaňková, studuji na Vysoké škole obor Všeobecná sestra. Jedná se o studium bakalářské, které je ukončeno bakalářskou prací.
Prosím Vás o vyplnění dotazníku, který bude součástí mé bakalářské práce na téma:
" Odhalování domácího násilí při ošetřování klienta/pacienta."
Vaše odpovědi jsou pro mě velmi důležité a Váš čas nad ním strávený bude velkým přínosem pro mou práci.

Odpovědi respondentů

1. Víte, co si představit pod pojmem domácí násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano33100 %100 %  

Graf

2. Myslíte si, že máte dostatečné informace o domácím násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2163,64 %63,64 %  
nevím927,27 %27,27 %  
ne39,09 %9,09 %  

Graf

3. Kdo si myslíte, že se může stát obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3296,97 %96,97 %  
dítě3090,91 %90,91 %  
senior2781,82 %81,82 %  
mentálně postižený2781,82 %81,82 %  
muž2575,76 %75,76 %  

Graf

4. Setkal/a jste se při vykonávání své práce s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy2163,64 %63,64 %  
ano927,27 %27,27 %  
občas39,09 %9,09 %  

Graf

5. Víte, že existuje „Karta pro sestry“ s pokyny jak se chovat a co dělat při zjištění DN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem o ní neslyšel/a2781,82 %81,82 %  
vím, ale neviděl/a jsem ji515,15 %15,15 %  
vím, mám ji na pracovišti13,03 %3,03 %  

Graf

6. Znáte nějaké organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí? V popřípadě odpovědi ano, vyjmenujte jaké.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne927,27 %27,27 %  
bílý kruh bezpečí39,09 %9,09 %  
neznám26,06 %6,06 %  
Bílý kruh26,06 %6,06 %  
ROSA, Bílý kruh13,03 %3,03 %  
Linka důvěry13,03 %3,03 %  
linka důvěry,policie13,03 %3,03 %  
naše dítě13,03 %3,03 %  
stopnásilí13,03 %3,03 %  
bílí kruh bezpečí 13,03 %3,03 %  
ostatní odpovědi Linka bezpečí.
Bílý kruh bezpečí, DONA linka
Dona
charita
Ano. Bílí kruh, Rosa, Dítě v tísni, Linka bezpečí,
ROSA
několik
Charita Olgy
f
liga bez násilia
bílá linka bezpečí
1133,33 %33,33 % 

Graf

7. Víte jak odlišit domácí násilí od jiných typů rodinných problémů a krizí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1854,55 %54,55 %  
ano1545,45 %45,45 %  

Graf

8. Pokud ano, napište jak (4 určující znaky)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- odehrává se v intimitě domácího prostředí - je opakované - stupňuje se

....

bití a násilí, ponižování, zesměšnování, nadměrná kontrola osoby co dělá

dlouhodobé popírání a omlouvání agrese od násilníka hledání vlastní chyby bagatelizování útoku zapírání násilí a lživé omluvy výmluvy

dlouhotrvající problém,

dochází ke stupnujícímu násílí, vetšinou se dějě za uzavrenými dvermi, nikdo kromě dotyčných o tom neví, obět si namlouvá že se to zpraví,bude to lepší dává si falešné nadějě, pokud jendou násilník udeří urřitě udeří znova, obět se uzavírá do sebe mimo okolí, dochází ke změnám v chování

domácí násilí zachází do extrémů

Domácím násilím NENÍ: Jednorázový incident Vzájemné potyčky mezi partnery, např. názorové hádky Určitý spor V případě DN je vždy jedna a ta samá strana obětí a druhá agresorem, nikdy ne naopak.

h

chování, apatie vůči léčbě

chronicita,

modriny škriabance zlomeniny opuch

modřiny, psychicky strach, rány, šrámy, oděrky, třes

modřiny, zlomeniny,

ne

ne

NE

nevím

nevím

Nevím.

nic

Oběť jeví známky psychického či fyzického týrání, bojí se scházet se svými příbuznými či přáteli, má odstavený přísun peněz, nedokáže hovořit o svých problémech.

Opakování Fyzické násilí Míra násilí Změněné chování Popírání

opakovanost a dlouhodobost stavu ohrožujícího zdraví svobodu psychiku ..společná domácnost ve které se to odehrává a stupňování intezity ze strany útočníka

podezřelé zloneminy modřiny a výlmuly o jejich vzniku

podle fyzického vzhledu podle psychiky upozornění jiných lidí nevím

probíhá v domácnosti není ojedinělé existuje role agresora a oběti¨ stupňuje se násilí

rozdělení rolí na trýznitele a týraného stupňování omezujícího chování psychické týrání - kontrolování každého kroku týraného omezování osobní svobody

řekla jsem ne

Sexem

skryté dominance osoby dlouho trvající fyz. psych. násilí

šikana, fyzické násilí, zastrašování, vyhrožování, nucení k praktikám se kterými nesouhlasíte,..

x

9. Pokud pacientka odpoví záporně na dotaz, zda je obětí DN, a Vy máte přesto podezření, že je tomu tak, víte, čeho si máte všímat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1854,55 %54,55 %  
ne1545,45 %45,45 %  

Graf

10. Pokud ano, napište příklady.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

....

Celkového stavu postavy, modřiny..

Fyzických známek, výmluv

hematomy různého stáří nebo typických tvarů, některé typické fraktury (žebra, obzvlášť suspketní jsou zase různého stáří - čerstvé,hojící se svlakem, zhojené, kalva), subdurální krvácení chronické či subakutní

j

jako u osmé otázky jinak nevím

modřin po těle,jak chodí oblékaná jak se chová v přítomnosti rodiny, co dělá o samotě jaké věci má u sebe,

modřin, podlitin, časté úrazy roláky, dlouhé rukávy, silný makeup zvlášní náhody při úrazech, pokaždé jiné výmluvy omlouvání chování agresora - ve stresu, zcela vyjimečná situace plachost, ´vyhýbavé chování, dívá se jinam

modřiny a podlitiny po těle nervozita nesebevědomé vystupování

Modřiny, chování.

modřiny, psychicky strach, rány, šrámy, oděrky, třes

například po dlouhé době trvání domácího násilí se oběť chová zmateně

ne

ne

NE

ne nevím pardon když se to rzubalilo nešlo to vzít zpět :-) Nebylo kam to napsat ale pracuji v domácí péči a tato odpověď by u domácího násilí měla být u možnosti kde pracujute

nervozita, strach z doteku, uhýbání, modřiny, zranění

nevím

nevím

Nevím ;-)

Nevím, čeho si všímat.

nic

psychického stavu - smutek,uzavřenost,strach,fyzický stav - podlitiny,rány,úbytek váhy,

psychického stavu, stavu pokožky- zda nejsou přítomny nějaké stopy násilé.....modřiny,jizvy apod.

psychiky, jak se chová k ostatním pacientům, sestrám, lékařům

Sexem

skrytých projevů jejího chování

správanie

stavu kůže ( modřiny, dekubity ) a výživy ( hydratace a kachexie ) , pohyblivosti,

Znaky fyzického týrání Zničená psychika oběti=psychické týrání Strach oběti Zlehčování vážné situace nebo lež ze strachu ze strany oběti (např.spadla jsem, i když je očividné, že tomu tak není)

známky zranění rodinné vztahy

zranění, razatní né - pláč, třes rukou

11. Pokud pacientka odpoví kladně na dotaz, zda je obětí DN, víte jak s touto informací naložit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1751,52 %51,52 %  
ano1648,48 %48,48 %  

Graf

12. Pokud ano, jak?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

doporučím kontaktovat bílý kruh atd., doporučím zavolání policie, sama tak učinit nesmím, povinná hlásit jsem pouze CAN, ne týrání dospělých

f

informovat lékaře a nemocniční sociální pracovnici

ísť na príslušny úrad

Kl.nabídnu možnosti řešení - od pomoci psychologa, organizací až po trestní oznámení.

kontakt na sociální pracovnici, na policii organizace, náhradní ubytování pro oběť popřípadě děti konzultace s psychologem podrobné zdrav¨. dokumentace pro případ soudu

nahlásit na nějakém sociálním odboru

ne

ne

NE

ne

Neprodleně kontaktovat Policii ČR, pokud v domácnosti žijí i děti, kontaktovat sociální orgán pro ochranu dětí.

neprodleně to řešit, kontaktovat policii, či sociální pracovnici, vyslechneme dotyčnou a sdělíme jí možnosti, a zeptat se jak ona to vidí, a v nejhorším případě až před soud

nevím

Nevím ;-)

Nevím, zda nejdříve kontaktovat policii či organizaci na ochranu obětí domácího násilí.

Nevím.

nezpochybňovat ji, navrhnout pacientce možná řešení problému, dát kontakty na vhodná pracoviště

nic

ohlásit vše na policii a na sociálním uřadě - péče o rodinu

ohlásit, prošetřit atd.

Okamžitě bych to ohlásila příslušné organizaci

Opatrně se ptát, v soukromí, říct o tom lékaři...

oznam policii

oznámit vše policii/sociálce a zajistit pomoc

Policie

poradím jí kam se obrátit

Sexem

ty krávo je tohle snad nějaká písemka? řílám že nevim tak si to příště dej laskavě nepoviný! koukám že všechny všeobecný sestry jsou kravky... setkala jsem se s váme kdysi na lékařský a koukám ž krávy tam choděj stejně, chudáci pacienti...

upozorním lékaře a ten bude zařizovat dále ( sociální pracovnice a pollicie )

zase chce to po mě odpověď ale já dala ne

13. Víte jak postupovat při zjištění závažného zranění nebo sexuálního zneužívání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1957,58 %57,58 %  
ne1442,42 %42,42 %  

Graf

14. Co považujete za domácí násilí (označte všechno, co si myslíte, že sem patří):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fyzické - bytí, ohrožování předměty, odporování jídla, odporování spánku33100 %100 %  
psychické - ponižování, nadávání, vyhrožování, ničení osobních věcí3296,97 %96,97 %  
sociální – kontrola času, zablokování telefonu, kontrola telefonu, kontrola e-mailů2472,73 %72,73 %  
sociální- vynucování sexuálního styku, jednání se ženou/mužem jako sexuálním objektem (harašení)2369,7 %69,7 %  
emocionální - prohlašování za blázna2163,64 %63,64 %  
ekonomické - preference dender preferencí, kontrola vydávání peněz, doprošování se o peníze1957,58 %57,58 %  

Graf

15. Myslíte si, že ve společnosti došlo k posunu vnímání domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1854,55 %54,55 %  
nevím1133,33 %33,33 %  
ne412,12 %12,12 %  

Graf

16. Váš věk_

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23412,12 %12,12 %  
2539,09 %9,09 %  
1739,09 %9,09 %  
2426,06 %6,06 %  
4926,06 %6,06 %  
2026,06 %6,06 %  
2726,06 %6,06 %  
2226,06 %6,06 %  
3313,03 %3,03 %  
3113,03 %3,03 %  
ostatní odpovědi 36
59
34
21
29
47
26
18
19
35
46
1133,33 %33,33 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.74
Minimum:17
Maximum:49
Variační rozpětí:32
Rozptyl:86.2
Směrodatná odchylka:9.28
Medián:25
Modus:23

Graf

17. Pracuji v

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné2060,61 %60,61 %  
nemocnice-lůžkové odd.721,21 %21,21 %  
Domov pro seniory39,09 %9,09 %  
nemocnice- ambulance26,06 %6,06 %  
Domov pro mentálně postižené klienzy13,03 %3,03 %  

Graf

18. Délka praxe ve zdravotnictví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 let2472,73 %72,73 %  
do 20 let515,15 %15,15 %  
více než 20 let412,12 %12,12 %  

Graf

19. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SZŠ1648,48 %48,48 %  
Vysoká škola-bakalář824,24 %24,24 %  
Specializační vzdělání412,12 %12,12 %  
Vysoká škola- magistr412,12 %12,12 %  
VOŠ13,03 %3,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaňková , M.Odhalování domácího násilí při ošetřování pacienta/klienta (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://odhalovani-domaciho-nasili-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.