Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Odlišnosti - vyhýbat se nebo využít?

Odlišnosti - vyhýbat se nebo využít?

Víte, že... můžete dotazníky vyplňovat i pomocí mobilních aplikací?
K dispozici jsou aplikace pro iPhone, iPad a Android.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Pojkarová
Šetření:02. 10. 2014 - 09. 10. 2014
Počet respondentů:195
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je zaměřen na postoj lidí k odlišnostem u druhých - zda se jim spíš vyhýbáme, tolerujeme je nebo si jich vážíme a dokážeme je při spolupráci využít.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš postoj k odlišnostem (všeobecně)?

Nakolik dokážete spolupracovat a hledat řešení s lidmi, kteŕí jsou jiní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
toleruji je13770,26 %70,26 %  
vážím si jich4623,59 %23,59 %  
vyhýbám se jim126,15 %6,15 %  

Graf

2. Jaký je Váš postoj k odlišnosti názorů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
toleruji13368,21 %68,21 %  
vážím si4422,56 %22,56 %  
vyhýbám se189,23 %9,23 %  

Graf

3. Jaký je Váš postoj k odlišnosti v otázce národnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
toleruji13468,72 %68,72 %  
vážím si4221,54 %21,54 %  
vyhýbám se199,74 %9,74 %  

Graf

4. Jaký je Váš postoj k odlišnosti v otázce náboženského přesvědčení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
toleruji12564,1 %64,1 %  
vyhýbám se4623,59 %23,59 %  
vážím si2412,31 %12,31 %  

Graf

5. Jaký je Váš postoj k odlišnosti ve vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
toleruji13368,21 %68,21 %  
vážím si4824,62 %24,62 %  
vyhýbám se147,18 %7,18 %  

Graf

6. Jaký je Váš postoj k profesní odlišnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
toleruji10955,9 %55,9 %  
vážím si7840 %40 %  
vyhýbám se84,1 %4,1 %  

Graf

7. Jaký je Váš postoj k jiným osobnostním typům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
toleruji je12865,64 %65,64 %  
vážím si jich4322,05 %22,05 %  
vyhýbám se jim2412,31 %12,31 %  

Graf

8. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13870,77 %70,77 %  
muž5729,23 %29,23 %  

Graf

9. Váš věk je v rozmezí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-30 let14373,33 %73,33 %  
31-45 let2814,36 %14,36 %  
46-60 let136,67 %6,67 %  
8-15 let84,1 %4,1 %  
61 a víc31,54 %1,54 %  

Graf

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské9046,15 %46,15 %  
středoškolské s maturitou7538,46 %38,46 %  
základní2211,28 %11,28 %  
středoškolské bez maturity84,1 %4,1 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jaký je Váš postoj k profesní odlišnosti?

  • odpověď vážím si:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vážím si na otázku 5. Jaký je Váš postoj k odlišnosti ve vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš postoj k odlišnostem (všeobecně)?

2. Jaký je Váš postoj k odlišnosti názorů?

3. Jaký je Váš postoj k odlišnosti v otázce národnosti?

4. Jaký je Váš postoj k odlišnosti v otázce náboženského přesvědčení?

5. Jaký je Váš postoj k odlišnosti ve vzdělání?

6. Jaký je Váš postoj k profesní odlišnosti?

7. Jaký je Váš postoj k jiným osobnostním typům?

8. Jste

9. Váš věk je v rozmezí

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš postoj k odlišnostem (všeobecně)?

2. Jaký je Váš postoj k odlišnosti názorů?

3. Jaký je Váš postoj k odlišnosti v otázce národnosti?

4. Jaký je Váš postoj k odlišnosti v otázce náboženského přesvědčení?

5. Jaký je Váš postoj k odlišnosti ve vzdělání?

6. Jaký je Váš postoj k profesní odlišnosti?

7. Jaký je Váš postoj k jiným osobnostním typům?

8. Jste

9. Váš věk je v rozmezí

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pojkarová, K.Odlišnosti - vyhýbat se nebo využít? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://odlisnosti-vyhybat-se-nebo-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.