Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Odměňování a motivace zaměstnanců

Odměňování a motivace zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Kolářová
Šetření:04. 11. 2014 - 09. 11. 2014
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou 2. ročníku oboru Personální  management a ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad k mé seminární práci.

Děkuji za Váš čas,

Kateřina Kolářová

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2871,79 %71,79 %  
muž1128,21 %28,21 %  

Graf

2. Váš věk je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 let a méně1538,46 %38,46 %  
26 - 35 let1333,33 %33,33 %  
36 - 40 let512,82 %12,82 %  
41- 50 let37,69 %7,69 %  
50 a více let37,69 %7,69 %  

Graf

3. Vaše pracovní pozice je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborný zaměstnanec1538,46 %38,46 %  
administrativní pracovník1333,33 %33,33 %  
střední a nižší management717,95 %17,95 %  
manuální pracovník37,69 %7,69 %  
vrcholový management12,56 %2,56 %  

Graf

4. Pracujete ve veřejné správě/soukromém sektoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromý sektor2564,1 %64,1 %  
Veřejná správa1435,9 %35,9 %  

Graf

5. Jaký byl rozhodující faktor při volbě zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jistota práce1333,33 %33,33 %  
Finanční nabídka1025,64 %25,64 %  
Lokalita820,51 %20,51 %  
Prestiž zaměstnavatele512,82 %12,82 %  
Možnost kariérního postupu37,69 %7,69 %  

Graf

6. Jak dlouho pracujete u posledního zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-5 let1230,77 %30,77 %  
0-1 rok1128,21 %28,21 %  
10 a více let820,51 %20,51 %  
1-2 roky410,26 %10,26 %  
5-10 let410,26 %10,26 %  

Graf

7. Požadavky na Vaší aktuální pracovní pozici splňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mé zkušenosti odpovídají mé pracovní pozici2358,97 %58,97 %  
ano, mé zkušenosti převyšují požadavky na mou pracovní pozici1025,64 %25,64 %  
částečně, jsem junior, učím se615,38 %15,38 %  

Graf

8. Plánujete kariérní postup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, co nejdříve2564,1 %64,1 %  
ne, jsem spokojený na svém místě1435,9 %35,9 %  

Graf

9. Co Vás nejvíce naplňuje v současném zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní náplň1230,77 %30,77 %  
pocit, že mám práci820,51 %20,51 %  
nic mne nenaplňuje717,95 %17,95 %  
finanční ohodnocení37,69 %7,69 %  
uznání a pochvala od nadřízeného25,13 %5,13 %  
že plním plánované cíle25,13 %5,13 %  
vztahy na pracovišti25,13 %5,13 %  
firemní kultura12,56 %2,56 %  
péče firmy o zaměstnance12,56 %2,56 %  
perspektiva postupu12,56 %2,56 %  

Graf

10. Uvažujete o změně zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, jsme spokojený2358,97 %58,97 %  
ano820,51 %20,51 %  
ano,čekám na příležitost820,51 %20,51 %  

Graf

11. Je výše Vaší stávající mzdy pro Vás důvodem ke změně zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2974,36 %74,36 %  
ano1025,64 %25,64 %  

Graf

12. Jsou Vám Vaše hodnotící kritéria dobře srozumitelná a znáte je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3384,62 %84,62 %  
ne615,38 %15,38 %  

Graf

13. Podílel jste se na vytváření Vašich cílů v práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1435,9 %35,9 %  
ne, nemám stanovené cíle1435,9 %35,9 %  
ne, cíle mi byly nastaveny bez možnosti vyjádřit se k nim1128,21 %28,21 %  

Graf

14. Dozvídáte se zpětnou vazbu na Vaši odvedenou práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, při formálním hodnocení i v mezičase2051,28 %51,28 %  
ano, ale pouze náhodně1333,33 %33,33 %  
ne, nedozvídám410,26 %10,26 %  
ano, pouze při formálním hodnocení25,13 %5,13 %  

Graf

15. Ovlivňují výsledky tohoto hodnocení výši Vašich příjmů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neovlivňují2256,41 %56,41 %  
ano, ovlivňují pouze výši mých bonusů a dalších odměn923,08 %23,08 %  
pouze občas512,82 %12,82 %  
ano, ovlivňují jak výši mé mzdy, tak i bonusů37,69 %7,69 %  

Graf

16. Máte pocit, že forma a metody hodnocení ve Vaší firmě jsou spravedlivé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze pro některé typy zaměstnanců1230,77 %30,77 %  
ano1025,64 %25,64 %  
ne, systém je špatně nastaven1025,64 %25,64 %  
někdy717,95 %17,95 %  

Graf

17. Jste placen za přesčasy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2564,1 %64,1 %  
ano1435,9 %35,9 %  

Graf

18. Seřaďte zaměstnanecké benefity podle důležitosti pro Vás (1=nejdůležitější):

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
stravenky4.5137.686
příspěvěk na dopravu5.9748.538
občerstvení na pracovišti6.5136.199
firemní akce (teambuilding, večírky)6.8977.733
životní pojištění/ penzijní připojištění5.597.216
dovolená navíc (více jak 20 dní)3.2317.767
služební automobil6.7449.524
další pracovní pomůcky (mobil, notebook…)5.7958.112
podpora vzdělávání5.7188.869
sick days (placené volno v případě krátké nemoci)5.6158.083
jiné9.3856.647

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kolářová, K.Odměňování a motivace zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://odmenovani-a-motivace-zamest.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.