Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Odměňování pracovníků v podnikové sféře

Odměňování pracovníků v podnikové sféře

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Zelenková
Šetření:25. 01. 2012 - 10. 02. 2012
Počet respondentů:159
Počet otázek (max/průměr):41 / 23.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
 

ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku.

Dotazník je určen pracujícím v podnikové sféře a je anonymní.

Dotazník poslouží k  získání podkladů ke zpracování diplomové práce: Odměňování pracovníků v podnikové sféře. Diplomová práce je vypsána katedrou řízení Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. 

Vyplnění dotazníku Vám zabere jen několik minut, za které Vám tímto děkuji!  

Markéta Zelenková

Odpovědi respondentů

1. Pracujete ve veřejné/soukromé sféře:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [soukromá sféraotázka č. 2, veřejná správa → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromá sféra12981,13 %81,13 %  
veřejná správa3018,87 %18,87 %  

Graf

2. Profil respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zaměstnanecotázka č. 3, zaměstnavatelotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec11488,37 %71,7 %  
zaměstnavatel1511,63 %9,43 %  

Graf

3. Jste spokojen/a s výší Vaší současné mzdy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6859,65 %42,77 %  
ano4640,35 %28,93 %  

Graf

4. Vaše prům. hrubá měsíční mzda (v r. 2011):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001 - 25 tis. Kč6859,65 %42,77 %  
25 001 - 50 tis. Kč2421,05 %15,09 %  
do 10 tis.Kč1714,91 %10,69 %  
více než 50 tis.Kč54,39 %3,14 %  

Graf

5. Je pro Vás výše Vaší stávající mzdy důvodem ke změně zaměstnavatele/zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6254,39 %38,99 %  
pokud se nezmění moje mzda v roce 2012, tak ano3026,32 %18,87 %  
ano2219,3 %13,84 %  

Graf

6. Typ Vašeho pracovního poměru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
HPP (plný úvazek)8877,19 %55,35 %  
HPP (zkrácený úvazek)119,65 %6,92 %  
DPČ (dohoda o pracovní činnosti)87,02 %5,03 %  
DPP (dohoda o provedení práce)76,14 %4,4 %  

Graf

7. Pro svého zaměstnavatele pracuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle než 5 let3732,46 %23,27 %  
1 - 3 roky3429,82 %21,38 %  
méně než 1 rok2421,05 %15,09 %  
3 - 5 let1916,67 %11,95 %  

Graf

8. Podle které základní mzdové formy jste odměňován/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
časová mzda6859,65 %42,77 %  
kombinace výše uvedených2925,44 %18,24 %  
mzda za očekávané výsledky práce119,65 %6,92 %  
úkolová mzda65,26 %3,77 %  

Graf

9. Víte, jak byla stanovena Vaše současná mzdová sazba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7061,4 %44,03 %  
ne4438,6 %27,67 %  

Graf

10. Jste placen/a za přesčasy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7565,79 %47,17 %  
ano3934,21 %24,53 %  

Graf

11. Kolik dní dovolené ročně Vám zaměstnavatel nabízí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 dní (4 týdny)4640,35 %28,93 %  
25 dní (5 týdnů)4135,96 %25,79 %  
jiné1714,91 %10,69 %  
více než 25 dní108,77 %6,29 %  

Graf

12. Změnil se způsob Vašeho odměňování během roku 2011?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8675,44 %54,09 %  
ano2824,56 %17,61 %  

Graf

13. Který typ odměny Vás více motivuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
FINANČNÍ (např. pevné a pohyblivé mzdy...)9785,09 %61,01 %  
NEFINANČNÍ (např. pochvala, osobní růst, odpovědnost...)1714,91 %10,69 %  

Graf

14. Znáte politiku odměňování Vašeho podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7364,04 %45,91 %  
ne4135,96 %25,79 %  

Graf

15. Odpovídá Vaše odměna za práci Vaší pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4438,6 %27,67 %  
spíše ne3732,46 %23,27 %  
ano2320,18 %14,47 %  
ne108,77 %6,29 %  

Graf

16. Považujete systém odměňování v podniku za spravedlivý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4942,98 %30,82 %  
spíše ne4337,72 %27,04 %  
rozhodně ne1210,53 %7,55 %  
ano, rozhodně 108,77 %6,29 %  

Graf

17. Současný systém odměňování mě povzbuzuje k lepšímu pracovnímu výkonu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3732,46 %23,27 %  
ano3530,7 %22,01 %  
aktivita se mi nevyplácí2824,56 %17,61 %  
pasivita může moje ohodnocení zhoršit1412,28 %8,81 %  

Graf

18. Chtěl/a byste něco změnit, co ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aby byla moje mzda obasahovala i pohyblivou část.

Bonusový systém.

jo, vedouciho

Lepší přístup zaměstnavatele k zaměstnanci. Zaměstnavatel by měl tolerovat nesplněnou věc za kterou zaměstnanec nemůže.

ne

ne

ne

ne

ne

nic

nic

nic bych neměnila

odmněňování za odbornost a kvalifikaci

pracovní pozici, chtěla bych povýšit

systém odmeňovania, manažéra

vedení

výši odpovědnosti

zaměstnávat všechny rovnoměrně (ne, aby jeden dělal za dva a druhý byl celý den na internetu).

zatím dobrý!

Zvýšit mzdu :) Už takhle trávím prací významně více než 8 hodin denně a 5 dní v týdnu.

19. Pokud byste byl/a za svou práci dobře odměňován/a, byl/a byste ochotný/á strávit v práci delší dobu na úkor svého volného času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9583,33 %59,75 %  
ne1916,67 %11,95 %  

Graf

20. Zvolil/a byste radši:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší mzdu8271,93 %51,57 %  
nižší mzdu + nefinanční odměnu (např. lepší vybavení kanceláře, závodní stravování, spokojenost s prac.místem, práce v místě bydliště, dobrý prac. kolektiv...)3228,07 %20,13 %  

Graf

21. Co preferujete z nefinančních odměn?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

flexipass, jazykove kurzy

auto k osobnímu užívání

benefity jako hrazené stravování, jazykové kurzy, příspěvek na sport (fitness)

benefity ve stylu poukazů do restaurace,na akce, do kina atd.

delší dovolená

dobrý kolektiv, možnost kariérního růstu a vzdělávání

dobrý prac. kolektiv

Dobrý pracovní kolektiv.

komfort pro vykonání práce, přijemný přístup nadřízeného, zajištění kvalitních pomůcek pro práci

mobil, notebook

možnost vzdělávat se

nic

normální nadřízený, který umí komunikovat, což není běžné

pochvala, školení, teambuilding

pochvalu

práce v místě bydliště, dobrý pracovní kolektiv

Příjemné pracovní prostředí

Příspěvek na PF a životní pojištění.Příspěvek na dovolenou.

Radikální modernizaci pracovního prostředí a vybavení.

služební auto

spokojenost s pracovním místem

stravování

stravování, mobil, auto

Úsměv nadřízeného

uznání své práce

víc dovolené

více dovolené

zaměstnanecké benefity - péče o zdraví zaměstnanců, vstupenky na kulturní akce apod.

22. Poskytuje Vám organizace, ve které pracujete nějaké zaměstnanecké výhody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7162,28 %44,65 %  
ne2925,44 %18,24 %  
ano, ale budou se omezovat119,65 %6,92 %  
ne, ale uvažuje se o jejich zavedení32,63 %1,89 %  

Graf

23. V podniku je vypracovaný podrobný systém odměňování včetně zaměstnaneckých výhod:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano - systém je upraven rámcově, nárok na odměny se řeší individuálně5346,49 %33,33 %  
ne - žádné vnitřní předpisy neexistují, odměňování záleží na dohodě3631,58 %22,64 %  
ano - vše je srozumitelně upraveno vnitřními předpisy2521,93 %15,72 %  

Graf

24. Jste spokojen/a s formou a množstvím zaměstnaneckých výhod, které Vám podnik poskytuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5951,75 %37,11 %  
ano5548,25 %34,59 %  

Graf

25. Zaměstnanecké výhody Vám byly nabídnuty:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po určitém čase trvání prac. poměru4842,11 %30,19 %  
ihned při nástupu 4135,96 %25,79 %  
nebyly nabídnuty2521,93 %15,72 %  

Graf

26. Které zaměstnanecké výhody Vám podnik poskytuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
firemní mobil5245,61 %32,7 %  
poskytování nealkohol. nápojů na pracovišti4842,11 %30,19 %  
příspěvek na stravování (stravenky)4741,23 %29,56 %  
finanční prémie4640,35 %28,93 %  
příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 3833,33 %23,9 %  
poskytnutí výrobků/služeb za nižší cenu3732,46 %23,27 %  
dovolená nad rámec zákoníku práce3530,7 %22,01 %  
firemní vzdělávání3228,07 %20,13 %  
věrnostní odměny a dary při zvláštních životních příležitostech 3026,32 %18,87 %  
závodní stravování3026,32 %18,87 %  
příspěvek na rekreaci, sport, kulturu2925,44 %18,24 %  
firemní notebook2723,68 %16,98 %  
sick days (placené volno v případě krátké nemoci)2017,54 %12,58 %  
příspěvky na péči o zdraví (vitamíny, očkování...)1714,91 %10,69 %  
firemní automobil pro soukromé účely1210,53 %7,55 %  
výhodné zaměstnanecké půjčky1210,53 %7,55 %  
neposkytuje žádné119,65 %6,92 %  
příspěvek na bydlení nebo přechodné ubytování97,89 %5,66 %  
firemní školka10,88 %0,63 %  

Graf

27. Jaké zaměstnanecké výhody jsou pro Vás nejatraktivnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční prémie7061,4 %44,03 %  
dovolená nad rámec zákoníku práce6758,77 %42,14 %  
příspěvek na stravování (stravenky)4842,11 %30,19 %  
příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 3833,33 %23,9 %  
firemní automobil pro soukromé účely3429,82 %21,38 %  
firemní vzdělávání3328,95 %20,75 %  
firemní mobil3127,19 %19,5 %  
sick days (placené volno v případě krátké nemoci)3026,32 %18,87 %  
příspěvek na rekreaci, sport, kulturu2118,42 %13,21 %  
firemní notebook1916,67 %11,95 %  
závodní stravování1412,28 %8,81 %  
poskytnutí výrobků/služeb za nižší cenu1210,53 %7,55 %  
poskytování nealkohol. nápojů na pracovišti87,02 %5,03 %  
věrnostní odměny a dary při zvláštních životních příležitostech 87,02 %5,03 %  
příspěvky na péči o zdraví (vitamíny, očkování...)87,02 %5,03 %  
firemní školka65,26 %3,77 %  
příspěvek na bydlení nebo přechodné ubytování65,26 %3,77 %  
výhodné zaměstnanecké půjčky32,63 %1,89 %  

Graf

28. Jaké zaměstnanecké výhody postrádáte nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční prémie3732,46 %23,27 %  
dovolená nad rámec zákoníku práce3026,32 %18,87 %  
sick days (placené volno v případě krátké nemoci)2723,68 %16,98 %  
firemní automobil pro soukromé účely2521,93 %15,72 %  
příspěvek na stravování (stravenky)2219,3 %13,84 %  
příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 1714,91 %10,69 %  
příspěvek na rekreaci, sport, kulturu1412,28 %8,81 %  
firemní vzdělávání1311,4 %8,18 %  
příspěvky na péči o zdraví (vitamíny, očkování...)108,77 %6,29 %  
firemní mobil87,02 %5,03 %  
věrnostní odměny a dary při zvláštních životních příležitostech 76,14 %4,4 %  
závodní stravování76,14 %4,4 %  
výhodné zaměstnanecké půjčky76,14 %4,4 %  
firemní školka43,51 %2,52 %  
příspěvek na bydlení nebo přechodné ubytování43,51 %2,52 %  
poskytnutí výrobků/služeb za nižší cenu43,51 %2,52 %  
firemní notebook32,63 %1,89 %  

Graf

29. Počet zaměstnanců řízených respondentem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [0 - bez zaměstnanců → konec dotazníku, 1-10otázka č. 30, 11 - 50otázka č. 30, 51 - 150otázka č. 30, více než 150otázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-10 1173,33 %6,92 %  
11 - 50 320 %1,89 %  
0 - bez zaměstnanců16,67 %0,63 %  

Graf

30. V podniku je vypracovaný podrobný systém odměňování včetně zaměstnaneckých výhod:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano - systém je upraven rámcově, nárok na odměny se řeší individuálně750 %4,4 %  
ne - žádné vnitřní předpisy neexistují, odměňování záleží na dohodě428,57 %2,52 %  
ano - vše je srozumitelně upraveno vnitřními předpisy 321,43 %1,89 %  

Graf

31. Jsou zaměstnanci obeznámeni se systémem odměňování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1285,71 %7,55 %  
ne214,29 %1,26 %  

Graf

32. Současný systém odměňování je podle Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující pro ochotu zaměstanců pracovat750 %4,4 %  
motivační, ale s možností jeho vylepšování642,86 %3,77 %  
velmi silně motivační17,14 %0,63 %  

Graf

33. Je podle Vás systém odměňování spravedlivý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano750 %4,4 %  
ano, rozhodně750 %4,4 %  

Graf

34. Může se zlepšit prac. výkon zaměstnanců rozšířením zaměstnaneckých výhod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano642,86 %3,77 %  
ano, ale pouze dočasně428,57 %2,52 %  
ne428,57 %2,52 %  

Graf

35. Zaměstnanecké výhody zaměstnancům nabízíme:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po určitém čase trvání prac. poměru964,29 %5,66 %  
nenabízíme žádné výhody 214,29 %1,26 %  
ihned při nástupu214,29 %1,26 %  
poskytujeme dle délky prac. poměru zaměstnance17,14 %0,63 %  

Graf

36. Které výhody nabízíte zaměstnancům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční prémie857,14 %5,03 %  
věrnostní odměny a dary při zvláštních životních příležitostech 642,86 %3,77 %  
poskytnutí výrobků/služeb za nižší cenu535,71 %3,14 %  
firemní vzdělávání 535,71 %3,14 %  
firemní mobil428,57 %2,52 %  
příspěvek na stravování (stravenky)428,57 %2,52 %  
poskytování nealkohol. nápojů na pracovišti321,43 %1,89 %  
výhodné zaměstnanecké půjčky214,29 %1,26 %  
příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 214,29 %1,26 %  
firemní notebook214,29 %1,26 %  
příspěvek na rekreaci, sport, kulturu214,29 %1,26 %  
žádné17,14 %0,63 %  
závodní stravování17,14 %0,63 %  

Graf

37. Přehodnocuje Vaše společnost pravidelně mzdy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano964,29 %5,66 %  
ne535,71 %3,14 %  

Graf

38. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výroba a průmysl2317,97 %14,47 %  
doprava a logistika1713,28 %10,69 %  
prodej a obchod1713,28 %10,69 %  
jiné1612,5 %10,06 %  
administrativa1310,16 %8,18 %  
služby129,38 %7,55 %  
stavebnictví a reality86,25 %5,03 %  
ekonomika a podnikové finance86,25 %5,03 %  
zdravotnictví64,69 %3,77 %  
média, reklama a PR43,13 %2,52 %  
IT21,56 %1,26 %  
vzdělávání21,56 %1,26 %  

Graf

39. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou5744,53 %35,85 %  
5240,63 %32,7 %  
VOŠ 107,81 %6,29 %  
SŠ bez maturity64,69 %3,77 %  
základní32,34 %1,89 %  

Graf

40. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8163,28 %50,94 %  
muž4736,72 %29,56 %  

Graf

43. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let4132,03 %25,79 %  
26 - 35 let4031,25 %25,16 %  
36 - 45 let2317,97 %14,47 %  
46 - 55 let1914,84 %11,95 %  
55 +53,91 %3,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 11 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Profil respondenta:

 • odpověď zaměstnavatel:
  • 9.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-10 na otázku 29. Počet zaměstnanců řízených respondentem:
  • 9.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 31. Jsou zaměstnanci obeznámeni se systémem odměňování?

3. Jste spokojen/a s výší Vaší současné mzdy?

 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 15. Odpovídá Vaše odměna za práci Vaší pozici?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ne na otázku 16. Považujete systém odměňování v podniku za spravedlivý?

6. Typ Vašeho pracovního poměru:

 • odpověď HPP (plný úvazek):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25 dní (5 týdnů) na otázku 11. Kolik dní dovolené ročně Vám zaměstnavatel nabízí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi firemní automobil pro soukromé účely na otázku 26. Které zaměstnanecké výhody Vám podnik poskytuje?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi výhodné zaměstnanecké půjčky na otázku 26. Které zaměstnanecké výhody Vám podnik poskytuje?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi firemní mobil na otázku 26. Které zaměstnanecké výhody Vám podnik poskytuje?

10. Jste placen/a za přesčasy?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi firemní automobil pro soukromé účely na otázku 26. Které zaměstnanecké výhody Vám podnik poskytuje?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi firemní mobil na otázku 27. Jaké zaměstnanecké výhody jsou pro Vás nejatraktivnější?

12. Změnil se způsob Vašeho odměňování během roku 2011?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pasivita může moje ohodnocení zhoršit na otázku 17. Současný systém odměňování mě povzbuzuje k lepšímu pracovnímu výkonu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi poskytnutí výrobků/služeb za nižší cenu na otázku 27. Jaké zaměstnanecké výhody jsou pro Vás nejatraktivnější?

13. Který typ odměny Vás více motivuje?

 • odpověď FINANČNÍ (např. pevné a pohyblivé mzdy...):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poskytnutí výrobků/služeb za nižší cenu na otázku 27. Jaké zaměstnanecké výhody jsou pro Vás nejatraktivnější?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi závodní stravování na otázku 27. Jaké zaměstnanecké výhody jsou pro Vás nejatraktivnější?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi závodní stravování na otázku 26. Které zaměstnanecké výhody Vám podnik poskytuje?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poskytnutí výrobků/služeb za nižší cenu na otázku 26. Které zaměstnanecké výhody Vám podnik poskytuje?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi příspěvek na rekreaci, sport, kulturu na otázku 28. Jaké zaměstnanecké výhody postrádáte nejvíce?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 001 - 25 tis. Kč na otázku 4. Vaše prům. hrubá měsíční mzda (v r. 2011):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi sick days (placené volno v případě krátké nemoci) na otázku 28. Jaké zaměstnanecké výhody postrádáte nejvíce?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano - systém je upraven rámcově, nárok na odměny se řeší individuálně na otázku 23. V podniku je vypracovaný podrobný systém odměňování včetně zaměstnaneckých výhod:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 15. Odpovídá Vaše odměna za práci Vaší pozici?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ne na otázku 16. Považujete systém odměňování v podniku za spravedlivý?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výhodné zaměstnanecké půjčky na otázku 26. Které zaměstnanecké výhody Vám podnik poskytuje?

14. Znáte politiku odměňování Vašeho podniku?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Současný systém odměňování mě povzbuzuje k lepšímu pracovnímu výkonu:

19. Pokud byste byl/a za svou práci dobře odměňován/a, byl/a byste ochotný/á strávit v práci delší dobu na úkor svého volného času?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi firemní automobil pro soukromé účely na otázku 28. Jaké zaměstnanecké výhody postrádáte nejvíce?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi příspěvek na rekreaci, sport, kulturu na otázku 28. Jaké zaměstnanecké výhody postrádáte nejvíce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Současný systém odměňování mě povzbuzuje k lepšímu pracovnímu výkonu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi sick days (placené volno v případě krátké nemoci) na otázku 28. Jaké zaměstnanecké výhody postrádáte nejvíce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi příspěvek na rekreaci, sport, kulturu na otázku 27. Jaké zaměstnanecké výhody jsou pro Vás nejatraktivnější?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi firemní mobil na otázku 26. Které zaměstnanecké výhody Vám podnik poskytuje?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 15. Odpovídá Vaše odměna za práci Vaší pozici?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi administrativa na otázku 38. V jakém oboru pracujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 24. Jste spokojen/a s formou a množstvím zaměstnaneckých výhod, které Vám podnik poskytuje?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší mzdu na otázku 20. Zvolil/a byste radši:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale budou se omezovat na otázku 22. Poskytuje Vám organizace, ve které pracujete nějaké zaměstnanecké výhody?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi firemní vzdělávání na otázku 27. Jaké zaměstnanecké výhody jsou pro Vás nejatraktivnější?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 16. Považujete systém odměňování v podniku za spravedlivý?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Jste placen/a za přesčasy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pokud se nezmění moje mzda v roce 2012, tak ano na otázku 5. Je pro Vás výše Vaší stávající mzdy důvodem ke změně zaměstnavatele/zaměstnání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dovolená nad rámec zákoníku práce na otázku 28. Jaké zaměstnanecké výhody postrádáte nejvíce?

20. Zvolil/a byste radši:

 • odpověď vyšší mzdu:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi firemní automobil pro soukromé účely na otázku 26. Které zaměstnanecké výhody Vám podnik poskytuje?

22. Poskytuje Vám organizace, ve které pracujete nějaké zaměstnanecké výhody?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výhodné zaměstnanecké půjčky na otázku 26. Které zaměstnanecké výhody Vám podnik poskytuje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi sick days (placené volno v případě krátké nemoci) na otázku 26. Které zaměstnanecké výhody Vám podnik poskytuje?

40. Pohlaví:

 • odpověď žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi administrativa na otázku 38. V jakém oboru pracujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodej a obchod na otázku 38. V jakém oboru pracujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete ve veřejné/soukromé sféře:

2. Profil respondenta:

3. Jste spokojen/a s výší Vaší současné mzdy?

4. Vaše prům. hrubá měsíční mzda (v r. 2011):

5. Je pro Vás výše Vaší stávající mzdy důvodem ke změně zaměstnavatele/zaměstnání?

6. Typ Vašeho pracovního poměru:

7. Pro svého zaměstnavatele pracuji:

8. Podle které základní mzdové formy jste odměňován/a?

9. Víte, jak byla stanovena Vaše současná mzdová sazba?

10. Jste placen/a za přesčasy?

11. Kolik dní dovolené ročně Vám zaměstnavatel nabízí?

12. Změnil se způsob Vašeho odměňování během roku 2011?

13. Který typ odměny Vás více motivuje?

14. Znáte politiku odměňování Vašeho podniku?

15. Odpovídá Vaše odměna za práci Vaší pozici?

16. Považujete systém odměňování v podniku za spravedlivý?

17. Současný systém odměňování mě povzbuzuje k lepšímu pracovnímu výkonu:

19. Pokud byste byl/a za svou práci dobře odměňován/a, byl/a byste ochotný/á strávit v práci delší dobu na úkor svého volného času?

20. Zvolil/a byste radši:

22. Poskytuje Vám organizace, ve které pracujete nějaké zaměstnanecké výhody?

23. V podniku je vypracovaný podrobný systém odměňování včetně zaměstnaneckých výhod:

24. Jste spokojen/a s formou a množstvím zaměstnaneckých výhod, které Vám podnik poskytuje?

25. Zaměstnanecké výhody Vám byly nabídnuty:

26. Které zaměstnanecké výhody Vám podnik poskytuje?

27. Jaké zaměstnanecké výhody jsou pro Vás nejatraktivnější?

28. Jaké zaměstnanecké výhody postrádáte nejvíce?

29. Počet zaměstnanců řízených respondentem:

31. Jsou zaměstnanci obeznámeni se systémem odměňování?

38. V jakém oboru pracujete?

39. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

40. Pohlaví:

43. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete ve veřejné/soukromé sféře:

2. Profil respondenta:

3. Jste spokojen/a s výší Vaší současné mzdy?

4. Vaše prům. hrubá měsíční mzda (v r. 2011):

5. Je pro Vás výše Vaší stávající mzdy důvodem ke změně zaměstnavatele/zaměstnání?

6. Typ Vašeho pracovního poměru:

7. Pro svého zaměstnavatele pracuji:

8. Podle které základní mzdové formy jste odměňován/a?

9. Víte, jak byla stanovena Vaše současná mzdová sazba?

10. Jste placen/a za přesčasy?

11. Kolik dní dovolené ročně Vám zaměstnavatel nabízí?

12. Změnil se způsob Vašeho odměňování během roku 2011?

13. Který typ odměny Vás více motivuje?

14. Znáte politiku odměňování Vašeho podniku?

15. Odpovídá Vaše odměna za práci Vaší pozici?

16. Považujete systém odměňování v podniku za spravedlivý?

17. Současný systém odměňování mě povzbuzuje k lepšímu pracovnímu výkonu:

19. Pokud byste byl/a za svou práci dobře odměňován/a, byl/a byste ochotný/á strávit v práci delší dobu na úkor svého volného času?

20. Zvolil/a byste radši:

22. Poskytuje Vám organizace, ve které pracujete nějaké zaměstnanecké výhody?

23. V podniku je vypracovaný podrobný systém odměňování včetně zaměstnaneckých výhod:

24. Jste spokojen/a s formou a množstvím zaměstnaneckých výhod, které Vám podnik poskytuje?

25. Zaměstnanecké výhody Vám byly nabídnuty:

26. Které zaměstnanecké výhody Vám podnik poskytuje?

27. Jaké zaměstnanecké výhody jsou pro Vás nejatraktivnější?

28. Jaké zaměstnanecké výhody postrádáte nejvíce?

29. Počet zaměstnanců řízených respondentem:

31. Jsou zaměstnanci obeznámeni se systémem odměňování?

38. V jakém oboru pracujete?

39. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

40. Pohlaví:

43. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zelenková, M.Odměňování pracovníků v podnikové sféře (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://odmenovani-pracovniku-v-podn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.