Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Odměňování ve firmě

Odměňování ve firmě

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karin Lišková
Šetření:09. 11. 2010 - 20. 11. 2010
Počet respondentů:37
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pouze pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance. Cílem dotazníku je analýza systémů odměňování z pozice zaměstnavatele, a to pro účely diplomové práce. Vážení zaměstnavatelé z řad podnikatelů, majitelů či jednatelů společností nebo zástupci veřejného sektoru v pozici nadřízených orgánů, prosím Vás o spolupráci při analýze systému odměňování. Vyplněním dotazníku pomůžete nejen zpracování mé diplomové práce, ale výsledky tohoto průzkumu si budete moci sami shlédnout po ukončení sledování, budete-li mít o tuto službu zájem.

Odpovědi respondentů

1. Profil respondenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podnikatel / podnikatelka - OSVČ1643,24 %43,24 %  
majitel obchodní společnosti1027,03 %27,03 %  
statutární orgán nebo zástupce statutárního orgánu společnosti718,92 %18,92 %  
zástupce veřejného sektoru - v pozici řídícího orgánu410,81 %10,81 %  

Graf

2. Počet zaměstnanců řízených respondentem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 10 zaměstnanců2670,27 %70,27 %  
10 - 50 zaměstnanců513,51 %13,51 %  
51 - 150 zaměstnanců410,81 %10,81 %  
více než 150 zaměstnanců25,41 %5,41 %  

Graf

3. Ve Vaší organiizaci převažuje systém odměňování

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měsíční mzdou (platem)2362,16 %62,16 %  
kombinací výše uvedených1027,03 %27,03 %  
hodinovou mzdou (platem)38,11 %8,11 %  
úkolovou mzdou 12,7 %2,7 %  

Graf

4. V organizaci je vypracován podrobný systém odměňování včetně zaměstnaneckých výhod

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano - systém je upraven rámcově, nárok na odměny se řeší individuálně1437,84 %37,84 %  
ne - žádné vnitřní předpisy neexistují, odměňování je dle dohody1335,14 %35,14 %  
ano - vše je upraveno vnitřními směrnicemi1027,03 %27,03 %  

Graf

5. Patří Vaše organizace k těm, u nichž se mzda nebo plat pohybuje okolo průměrné mzdy v ČR nebo SR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nižší1540,54 %40,54 %  
ano 1027,03 %27,03 %  
spíše vyšší821,62 %21,62 %  
ne - odměňování je na hranici minimální mzdy410,81 %10,81 %  

Graf

6. Domníváte se, že zaměstanci jsou dostatečně obeznámeni se systémem odměňování

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1951,35 %51,35 %  
spíše ano1745,95 %45,95 %  
ne12,7 %2,7 %  

Graf

7. Současný systém odměňování je z vašeho hlediska

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující pro ochotu zaměstnanců pracovat1643,24 %43,24 %  
motivační, ale s možností jeho vylepšování1232,43 %32,43 %  
je dán jasnými pravidly, od nichž se nelze odchýlit513,51 %13,51 %  
silně motivační38,11 %8,11 %  
demotivační, k vyšším výkonům nemotivuje12,7 %2,7 %  

Graf

8. Zaměstnanecké výhody vaše organizace, váš podnik

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poskytuje 2156,76 %56,76 %  
neposkytuje1437,84 %37,84 %  
poskytuje, ale zvažujeme jejich omezení12,7 %2,7 %  
uvažujeme o jejich zavedení12,7 %2,7 %  

Graf

9. Domníváte se, že zavedením nebo rozšířením poskytování zaměstnaneckých výhod by se mohla zvýšit motivace zaměstnanců

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2362,16 %62,16 %  
ne821,62 %21,62 %  
nevím616,22 %16,22 %  

Graf

10. Podnikatel, firma, organizace poskytuje tyto zaměstnanecké výhody

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příspěvek na stravování1848,65 %48,65 %  
Firemní vzdělávání1745,95 %45,95 %  
Poskytování ochranných a nealkoholických nápojů na pracovišti1232,43 %32,43 %  
Věrnostní odměny a odměny při zvláštních životních příležitostech924,32 %24,32 %  
Příspěvek na rekreaci, sport a kulturu821,62 %21,62 %  
Poskytnutí dopravních prostředků zaměstnavatele pro soukromé účely718,92 %18,92 %  
Poskytnutí výrobků a služeb zaměstnavatele za nižší než obvyklé ceny718,92 %18,92 %  
neposkytuje žádné zaměstnanecké výhody718,92 %18,92 %  
Příspěvek na penzíjní a životní pojištění718,92 %18,92 %  
Preventivní lékařské prohlídky nebo příspěvek na ně718,92 %18,92 %  
Dary a sociální výpomoci při mimořádných událostech způsobujících tíživou životní situaci616,22 %16,22 %  
Odstupné a nárok na dovolenou nad rámec zákoníku práce513,51 %13,51 %  
Příspěvky na péči o zdraví (vitamíny, očkování, nadstandardní lékařská péče)410,81 %10,81 %  
Příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání25,41 %5,41 %  

Graf

11. Zaměstnanecké výhody nabízíme

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ihned při nástupu do zaměstnání2054,05 %54,05 %  
po určitém čase trvání pracovního poměru821,62 %21,62 %  
zvažujeme, že poskytování zaměstnaneckých výhod zastavíme616,22 %16,22 %  
poskytování je vázáno na délku pracovního poměru38,11 %8,11 %  
poskytování je časově omezeno12,7 %2,7 %  

Graf

12. Jsou vaši zaměstnanci motivováni i jiným způsobem než poskytováním zaměstnaneckých výhod

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze mzdou nebo platem1745,95 %45,95 %  
ano - diferencovaným systémem peněžního odměňování1335,14 %35,14 %  
ano - písemným nebo ústním hodnocením616,22 %16,22 %  
ano - odměňování věcným darem ve vazbě na výkon38,11 %8,11 %  
na konci roku odměny25,41 %5,41 %  
mimořádnými odměnami 12,7 %2,7 %  
pracovní příležitostí12,7 %2,7 %  

Graf

13. Považujete systém odměňování nastavený ve vaší firmě, podniku, organizaci za spravedlivý

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2567,57 %67,57 %  
jednoznačně ano718,92 %18,92 %  
spíše ne410,81 %10,81 %  
rozhodně ne12,7 %2,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Lišková, K.Odměňování ve firmě (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://odmenovani-ve-firme.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.