Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Odměňování

Odměňování

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karin Lišková
Šetření:09. 11. 2010 - 20. 11. 2010
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro zaměstnance jakéhokoliv soukromého podniku, obchodní společnosti, veřejného sektoru. Účelem dotazníku je analyzovat systém odměňování z pohledu zaměstnanců, a to pro účely diplomové práce. Prosím široký okruh respondentů, aby dotazník vyplnil a přispěl tak k analýze jednoho z nejčastějších motivačních faktorů práce. Děkuji Vám.

Odpovědi respondentů

1. Profil respondenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec - v obchodní společnosti (v.o.s.;k.s.;s.r.o.;a.s.)4450 %50 %  
zaměstnanec - veřejný sektor3236,36 %36,36 %  
zaměstnanec - u soukromého podnikatele (OSVČ)1112,5 %12,5 %  
zaměstnanec - u sokromého podnikatele (OSVČ)11,14 %1,14 %  

Graf

2. U svého zaměstnavatele jsem zaměstnán

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 5 let5157,95 %57,95 %  
1 - 3 roky1719,32 %19,32 %  
3 - 5 let 1314,77 %14,77 %  
méně než 1 rok77,95 %7,95 %  

Graf

3. Pozice v zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovník - administrativa4652,27 %52,27 %  
manažer - vedoucí pracovník (řízení podřízených)2932,95 %32,95 %  
pracovník - obchodní sektor1112,5 %12,5 %  
pracovník - výrobní sektor66,82 %6,82 %  
pomocný pracovník (práce na dohodu;brigáda)22,27 %2,27 %  

Graf

4. Jsem odměňován

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měsíční mzdou8090,91 %90,91 %  
kombinací výše uvedených 66,82 %6,82 %  
úkolovou mzdou11,14 %1,14 %  
hodinovou mzdou11,14 %1,14 %  

Graf

5. Domnívám se, že odměna za práci odpovídá mé pozici v organizaci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2831,82 %31,82 %  
spíše ano2528,41 %28,41 %  
spíše ne2225 %25 %  
ne1112,5 %12,5 %  
nemůžu posoudit22,27 %2,27 %  

Graf

6. Systém odměňování je jasný a srozumitelný

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 4753,41 %53,41 %  
spíše ano2123,86 %23,86 %  
spíše ne 1415,91 %15,91 %  
ne44,55 %4,55 %  
se systémem odměňování jsem nebyl seznámen22,27 %2,27 %  

Graf

7. Současný systém odměňování mě povzbuzuje k lepšímu výkonu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3438,64 %38,64 %  
ano 2730,68 %30,68 %  
aktivita se mi nevyplácí2225 %25 %  
pasivita může moje ohodnocení zhoršit910,23 %10,23 %  

Graf

8. Zaměstnavatel mi poskytuje zaměstnanecké výhody nad rámec mzdy(platu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5967,05 %67,05 %  
ne2932,95 %32,95 %  

Graf

9. Které zaměstnanecké výhody byste uvítal? Pokud jste v předešlé otázce odpověděl "ne", prosím vyplňte tuto poslední otázku a ukončete dotazník:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příspěvek na penzíjní a životní pojištění3539,77 %39,77 %  
Firemní vzdělávání3438,64 %38,64 %  
Příspěvek na stravování3438,64 %38,64 %  
Příspěvek na rekreaci, sport a kulturu2932,95 %32,95 %  
Věrnostní odměny a odměny při zvláštních životních příležitostech2831,82 %31,82 %  
Příspěvky na péči o zdraví (vitamíny, očkování, nadstandardní lékařská péče)2427,27 %27,27 %  
Odstupné a nárok na dovolenou nad rámec zákoníku práce2326,14 %26,14 %  
Příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání2225 %25 %  
Poskytnutí dopravních prostředků zaměstnavatele pro soukromé účely1719,32 %19,32 %  
Preventivní lékařské prohlídky nebo příspěvek na ně1618,18 %18,18 %  
Provoz MŠ, příspěvek na hlídání dětí, hlídání dětí1415,91 %15,91 %  
Poskytování ochranných a nealkoholických nápojů na pracovišti1415,91 %15,91 %  
Dary a sociální výpomoci při mimořádných událostech způsobujících tíživou životní situaci1213,64 %13,64 %  
Příspěvek na bydlení nebo přechodné ubytování89,09 %9,09 %  
Poskytnutí výrobků a služeb zaměstnavatele za nižší než obvyklé ceny33,41 %3,41 %  

Graf

10. Zaměstnavatel mi poskytuje nebo mi může poskytnout zaměstnanecké výhody:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příspěvek na stravování5278,79 %59,09 %  
Firemní vzdělávání3350 %37,5 %  
Příspěvek na penzíjní a životní pojištění3248,48 %36,36 %  
Odstupné a nárok na dovolenou nad rámec zákoníku práce2131,82 %23,86 %  
Příspěvek na rekreaci, sport a kulturu2030,3 %22,73 %  
Poskytování ochranných a nealkoholických nápojů na pracovišti1928,79 %21,59 %  
Preventivní lékařské prohlídky nebo příspěvek na ně1928,79 %21,59 %  
Věrnostní odměny a odměny při zvláštních životních příležitostech1522,73 %17,05 %  
Příspěvky na péči o zdraví (vitamíny, očkování, nadstandardní lékařská péče)1522,73 %17,05 %  
Poskytnutí výrobků a služeb zaměstnavatele za nižší než obvyklé ceny1319,7 %14,77 %  
Poskytnutí dopravních prostředků zaměstnavatele pro soukromé účely913,64 %10,23 %  
Dary a sociální výpomoci při mimořádných událostech způsobujících tíživou životní situaci69,09 %6,82 %  
Příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání34,55 %3,41 %  
nic11,52 %1,14 %  

Graf

11. Zaměstnanecké výhody mi byly nabídnuty

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ihned při nástupu do zaměstnání4362,32 %48,86 %  
po určitém čase trvání pracovního poměru1927,54 %21,59 %  
poskytnutí bylo podmíněno délkou pracovního poměru1115,94 %12,5 %  
zaměstnavatel zvažuje, že poskytování zaměstnaneckých výhod zastaví57,25 %5,68 %  
poskytování je časově omezeno11,45 %1,14 %  

Graf

12. Považujete vám poskytované zaměstnanecké výhody za dostatečné pro Vaši motivaci k práci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanecké výhody pro mě nejsou hlavní motivací3648 %40,91 %  
ne2229,33 %25 %  
ano1722,67 %19,32 %  

Graf

13. Ovlivní vaši ochotu pracovat pro vašeho zaměstnavatele zrušení poskytování zaměstnaneckých výhod

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne - ale vliv budou mít i jiné motivační faktory4358,9 %48,86 %  
ne - pracovní poměr dobrovolně neukončím2534,25 %28,41 %  
ano - budu si hledat nové zaměstnání56,85 %5,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Zaměstnavatel mi poskytuje nebo mi může poskytnout zaměstnanecké výhody:

  • odpověď Příspěvek na stravování:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příspěvek na rekreaci, sport a kulturu na otázku 10. Zaměstnavatel mi poskytuje nebo mi může poskytnout zaměstnanecké výhody:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příspěvky na péči o zdraví (vitamíny, očkování, nadstandardní lékařská péče) na otázku 10. Zaměstnavatel mi poskytuje nebo mi může poskytnout zaměstnanecké výhody:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věrnostní odměny a odměny při zvláštních životních příležitostech na otázku 10. Zaměstnavatel mi poskytuje nebo mi může poskytnout zaměstnanecké výhody:

13. Ovlivní vaši ochotu pracovat pro vašeho zaměstnavatele zrušení poskytování zaměstnaneckých výhod

  • odpověď ne - ale vliv budou mít i jiné motivační faktory:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi poskytnutí bylo podmíněno délkou pracovního poměru na otázku 11. Zaměstnanecké výhody mi byly nabídnuty

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Profil respondenta

2. U svého zaměstnavatele jsem zaměstnán

3. Pozice v zaměstnání

4. Jsem odměňován

5. Domnívám se, že odměna za práci odpovídá mé pozici v organizaci

6. Systém odměňování je jasný a srozumitelný

7. Současný systém odměňování mě povzbuzuje k lepšímu výkonu

8. Zaměstnavatel mi poskytuje zaměstnanecké výhody nad rámec mzdy(platu)

9. Které zaměstnanecké výhody byste uvítal? Pokud jste v předešlé otázce odpověděl "ne", prosím vyplňte tuto poslední otázku a ukončete dotazník:

10. Zaměstnavatel mi poskytuje nebo mi může poskytnout zaměstnanecké výhody:

11. Zaměstnanecké výhody mi byly nabídnuty

12. Považujete vám poskytované zaměstnanecké výhody za dostatečné pro Vaši motivaci k práci?

13. Ovlivní vaši ochotu pracovat pro vašeho zaměstnavatele zrušení poskytování zaměstnaneckých výhod

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Profil respondenta

2. U svého zaměstnavatele jsem zaměstnán

3. Pozice v zaměstnání

4. Jsem odměňován

5. Domnívám se, že odměna za práci odpovídá mé pozici v organizaci

6. Systém odměňování je jasný a srozumitelný

7. Současný systém odměňování mě povzbuzuje k lepšímu výkonu

8. Zaměstnavatel mi poskytuje zaměstnanecké výhody nad rámec mzdy(platu)

9. Které zaměstnanecké výhody byste uvítal? Pokud jste v předešlé otázce odpověděl "ne", prosím vyplňte tuto poslední otázku a ukončete dotazník:

10. Zaměstnavatel mi poskytuje nebo mi může poskytnout zaměstnanecké výhody:

11. Zaměstnanecké výhody mi byly nabídnuty

12. Považujete vám poskytované zaměstnanecké výhody za dostatečné pro Vaši motivaci k práci?

13. Ovlivní vaši ochotu pracovat pro vašeho zaměstnavatele zrušení poskytování zaměstnaneckých výhod

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lišková, K.Odměňování (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://odmenovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.