Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Odměny a tresty - dotazník pro rodiče

Odměny a tresty - dotazník pro rodiče

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Hiršlová
Šetření:13. 12. 2010 - 15. 12. 2010
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Prosím o vyplnění :-) studentka 3. ročníku VOŠ Most

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena685,71 %85,71 %  
muž114,29 %14,29 %  

Graf

2. Věk (číslo)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23114,29 %14,29 %  
36114,29 %14,29 %  
43114,29 %14,29 %  
29114,29 %14,29 %  
41114,29 %14,29 %  
42114,29 %14,29 %  
24114,29 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:34
Minimum:23
Maximum:43
Variační rozpětí:20
Rozptyl:74
Směrodatná odchylka:8.6
Medián:36
Modus:23

Graf

3. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdaný/á685,71 %85,71 %  
svobodný/á114,29 %14,29 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
571,43 %71,43 %  
SŠ s maturitou228,57 %28,57 %  

Graf

5. Počet dětí (číslo)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2571,43 %71,43 %  
1228,57 %28,57 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.71
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.24
Směrodatná odchylka:0.49
Medián:2
Modus:2

Graf

6. Věk dětí (číslo)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-3342,86 %42,86 %  
16 - 21228,57 %28,57 %  
10- 15228,57 %28,57 %  
4-6114,29 %14,29 %  
7-9114,29 %14,29 %  

Graf

7. Co si představujete pod pojmem odměna?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dar

něco, co je příjemné

Odměna je něco, co dítě dostane za splnění požadavků.

pochvala, dárek

pochvala, splnění reálného přání, drobné peníze

Pochvala,drobný dárek.

sladkost

8. Za co své děti nejčastěji odměňujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

výsledky ve škole

za dobré chování

za dobré známky

Za odvedenou práci a hlavně snahu něco vytvořit a hlavně dokončit

za tichost

Za úspěchy,kreré dítěti přinesou něco kladného do života.

za známky nebo pokud se snaží zachovat správně, i když to není pro ně na první pohled výhodné

9. Jak své děti odměňujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

peníze

peníze, sladkosti, splnění jejich přání - co se týče dárků, nebo např. výlet tam, kam si přejí atd

Podle toho za co jsou odmě ňovány, občas to jsou sladkosti, jindy že spolu něco upečeme, půjdeme do ZOO...

Pochvala,drobný dárek

pochvalou

sladkostí

viz bod 7

10. Co si představujete pod pojmem trest?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dle míry provinění - slovní napomenutí, zákaz či odložení určité činnosti, "pohlavek"

nářez

něco nepříjemného, co však nemá (dítěti) uškodit, ale vychovat ho

Trest je následek za nesplnění požadavků.

Zabavení oblíbené věci,časově omezené navštěvy kultůry..

zákaz něčeho

zákaz něčeho, napomenutí

11. Za co své děti nejčastěji trestáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

křik

opakované neuposlechnutí, provádění nebezpečných "her"

za neposlušné chování

Za neuklízení si svých věcí a za dělaní věcí, o kterých vědí, že je netoleruji.

za špatné chování - odmlouvání, drzost, za špatné známky

Za vážné prohřešky.

za známky, špatné chování

12. Jak své děti trestáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

naplácáním na zadek

Nesmějí se dívat na TV, hrát na počítači, žádné sladkosti... Podle prohřešku.

pohlavkem

viz bod 10

Zabavení oblíbené věci,časově omezené navštěvy kultůry

zákaz pc, napomenutí

zákaz televize, počítače, snížení až odebrání kapesného, přestanu s nimi komunikovat

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hiršlová, P.Odměny a tresty - dotazník pro rodiče (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://odmeny-a-tresty-dota.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.