Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Odměny v zaměstnání

Odměny v zaměstnání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Marešová
Šetření:01. 08. 2013 - 10. 08. 2013
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento dotazník je zaměřený především na zaměstnance, protože mě zajímá jejich názor na odměny v zaměstnání. Otázky se týkají spokojenosti s výší odměn v závislosti na výkonu práce. Výsledky mi pomohou se psaním seminární práce a zároveň by mohly zajímat i případné zaměstnavatele a uchazeče o zaměstnání.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Prosím o vyplnění Vašich názorů, požadavků a zkušeností.

Odpovědi respondentů

1. Máte nebo jste v minulosti měl/a zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10397,17 %97,17 %  
ne32,83 %2,83 %  

Graf

2. Byl/a jste ve svém zaměstnání hodnocen/a? (mimo běžnou výplatu)

Byla hodnocena Vaše práce, přístup k práci, chování, snaha, výsledky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6966,99 %65,09 %  
ne3433,01 %32,08 %  

Graf

3. Jakým způsob jste byl/a hodnocen/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodnocení podle názoru Vašeho nadřízeného5577,46 %51,89 %  
hodnocení na základě splnění úkolu3447,89 %32,08 %  
sebehodnocení1825,35 %16,98 %  
hodnocení na základě průměrného výkonu (norem)1318,31 %12,26 %  
hodnocení na základě názorů (zákazníků, kolegů, dodavatelů)1318,31 %12,26 %  
nevím11,41 %0,94 %  
tržba11,41 %0,94 %  
hodnocení od kolegů i nadřízených, plnění úkolů, přístup k práci, spolehlivost11,41 %0,94 %  

Graf

4. Probíral někdo (personalista, nadřízený,...) s Vámi Vaše hodnocení?

Pokud ano, upřesněte prosím jak

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2332,39 %21,7 %  
ano, konzultoval ho se mnou nebo se mě ptal na názor2129,58 %19,81 %  
ano2028,17 %18,87 %  
ano, pouze mi oznámil, že něco takového proběhlo1521,13 %14,15 %  
ano, dopředu mě na tuto skutečnost upozornil a já se mohl/a připravit57,04 %4,72 %  

Graf

5. Souhlasil/a jste s výsledky hodnocení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4666,67 %43,4 %  
částečně1927,54 %17,92 %  
nevím34,35 %2,83 %  
ne11,45 %0,94 %  

Graf

odměna = bonus, prémie

6. Pokud by podnik, ve kterém pracujete, odměňoval zaměstnance všechny stejně, snižovalo by to Vaši motivaci?

Např. méně výkonní zaměstnanci by dostávali stejné odměny jako pracovitější zaměstnanci

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6563,11 %61,32 %  
ne1918,45 %17,92 %  
nevím1918,45 %17,92 %  

Graf

7. Naopak pokud byste za lépe odvedenou práci dostal/a větší odměnu, zvýší to Vaši motivaci (chuť k práci)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9390,29 %87,74 %  
nevím65,83 %5,66 %  
ne43,88 %3,77 %  

Graf

8. Myslíte si, že nyní v práci dostáváte adekvátní odměnu Vašemu výkonu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4543,69 %42,45 %  
ano4442,72 %41,51 %  
nevím1413,59 %13,21 %  

Graf

9. Označte prosím, jak moc je pro Vás důležité dostávat v práci odměny (peníze navíc)

1 = nejméně důležité, 5 = velmi důležité

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
43836,89 %35,85 %  
52726,21 %25,47 %  
32625,24 %24,53 %  
21110,68 %10,38 %  
110,97 %0,94 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.81
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.79
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:4
Modus:4

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Byl/a jste ve svém zaměstnání hodnocen/a? (mimo běžnou výplatu)

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Souhlasil/a jste s výsledky hodnocení?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi částečně na otázku 5. Souhlasil/a jste s výsledky hodnocení?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodnocení na základě názorů (zákazníků, kolegů, dodavatelů) na otázku 3. Jakým způsob jste byl/a hodnocen/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi sebehodnocení na otázku 3. Jakým způsob jste byl/a hodnocen/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodnocení podle názoru Vašeho nadřízeného na otázku 3. Jakým způsob jste byl/a hodnocen/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte nebo jste v minulosti měl/a zaměstnání?

2. Byl/a jste ve svém zaměstnání hodnocen/a? (mimo běžnou výplatu)

3. Jakým způsob jste byl/a hodnocen/a?

4. Probíral někdo (personalista, nadřízený,...) s Vámi Vaše hodnocení?

5. Souhlasil/a jste s výsledky hodnocení?

6. Pokud by podnik, ve kterém pracujete, odměňoval zaměstnance všechny stejně, snižovalo by to Vaši motivaci?

7. Naopak pokud byste za lépe odvedenou práci dostal/a větší odměnu, zvýší to Vaši motivaci (chuť k práci)?

8. Myslíte si, že nyní v práci dostáváte adekvátní odměnu Vašemu výkonu?

9. Označte prosím, jak moc je pro Vás důležité dostávat v práci odměny (peníze navíc)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte nebo jste v minulosti měl/a zaměstnání?

2. Byl/a jste ve svém zaměstnání hodnocen/a? (mimo běžnou výplatu)

3. Jakým způsob jste byl/a hodnocen/a?

4. Probíral někdo (personalista, nadřízený,...) s Vámi Vaše hodnocení?

5. Souhlasil/a jste s výsledky hodnocení?

6. Pokud by podnik, ve kterém pracujete, odměňoval zaměstnance všechny stejně, snižovalo by to Vaši motivaci?

7. Naopak pokud byste za lépe odvedenou práci dostal/a větší odměnu, zvýší to Vaši motivaci (chuť k práci)?

8. Myslíte si, že nyní v práci dostáváte adekvátní odměnu Vašemu výkonu?

9. Označte prosím, jak moc je pro Vás důležité dostávat v práci odměny (peníze navíc)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marešová, M.Odměny v zaměstnání (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://odmeny-v-zamestnani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.