Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Odpadové hospodářství Jirkova

Odpadové hospodářství Jirkova

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Štěpánka Reinerová
Šetření:13. 09. 2014 - 13. 10. 2014
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):20 / 18.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou České zemědělské univerzity v Praze. Dotazník byl vytvořen pro účely bakalářské práce na téma „Vývoj hustoty sběrných míst a jeho vliv na výtěžnost komunálních odpadů v Jirkově.“ Prosím, odpovídejte pravdivě a pouze za sebe, nikoliv za celou domácnost. Dotazník je zcela anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let2256,41 %56,41 %  
31 - 50 let615,38 %15,38 %  
Nad 50 let615,38 %15,38 %  
15 - 20 let512,82 %12,82 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou2974,36 %74,36 %  
Vysokoškolské615,38 %15,38 %  
Střední bez maturity / vyučen37,69 %7,69 %  
Základní12,56 %2,56 %  

Graf

3. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3179,49 %79,49 %  
Ne820,51 %20,51 %  

Graf

4. Jaké složky odpadu separujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plast2993,55 %74,36 %  
Papír2890,32 %71,79 %  
Sklo2787,1 %69,23 %  
Elektrozařízení a baterie1548,39 %38,46 %  
Kovy1238,71 %30,77 %  
Nápojové kartony1032,26 %25,64 %  
Nebezpečný odpad929,03 %23,08 %  
Velkoobjemový odpad722,58 %17,95 %  

Graf

5. Jaká je vzdálenost sběrných nádob na papír, sklo a plast od místa Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 100 m2666,67 %66,67 %  
Nad 200 m820,51 %20,51 %  
Od 101 do 200 m512,82 %12,82 %  

Graf

6. Jste spokojeni se vzdáleností sběrných míst od místa Vašeho bydliště?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2875,68 %71,79 %  
ne924,32 %23,08 %  

Graf

7. Jaká je četnost svozu komunálního odpadu v místě Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně1743,59 %43,59 %  
Nevím1128,21 %28,21 %  
2x týdně820,51 %20,51 %  
3x týdně37,69 %7,69 %  

Graf

8. Jste spokojeni s četností svozu komunálního odpadu v místě Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3076,92 %76,92 %  
ne923,08 %23,08 %  

Graf

9. V Jirkově se nenacházejí kontejnery na nápojové kartony. Do jakého kontejneru je lze odložit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plast2051,28 %51,28 %  
Papír1948,72 %48,72 %  

Graf

10. Kde v obci můžete odevzdat elektroodpad a elektrozařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lze ho odložit do kontejneru k tomuto účelu určenému2871,79 %71,79 %  
Lze ho odevzdat na sběrný dvůr2564,1 %64,1 %  
Lze ho odevzdat na prodejnu prostřednictvím zpětného odběru2358,97 %58,97 %  
Lze ho odložit vedle kontejnerových stání37,69 %7,69 %  
Lze ho vyhodit do jakéhokoliv kontejneru25,13 %5,13 %  

Graf

11. Nachází se v Jirkově kontejnery na sběr nepotřebného textilu? Pokud ano, využíváte je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, zda se v Jirkově nacházejí kontejnery na textil2564,1 %64,1 %  
Ano, v Jirkově se nachází kontejnery na textil, ale nevyužívám je717,95 %17,95 %  
Ano, v Jirkově se nachází kontejnery na textil a využívám je512,82 %12,82 %  
Ne, v Jirkově se nenachází kontejnery na textil25,13 %5,13 %  

Graf

12. Jsou v Jirkově k dispozici nádoby na bioodpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2974,36 %74,36 %  
Ano, pouze u rodinných domů512,82 %12,82 %  
Ano, u rodinných domů a na otevřeném prostranství, přístupné všem410,26 %10,26 %  
Ne12,56 %2,56 %  

Graf

13. Je v Jirkově k dispozici sběrný dvůr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2461,54 %61,54 %  
Ne, ale občané Jirkova mohou odpady zdarma odevzdat na sběrný dvůr v Chomutově1230,77 %30,77 %  
Ne37,69 %7,69 %  

Graf

14. Využívá Vaše rodina sběrný dvůr?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2461,54 %61,54 %  
ne1538,46 %38,46 %  

Graf

15. Jak nakládáte s nebezpečnými odpady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebezpečný odpad odevzdám na sběrný dvůr2769,23 %69,23 %  
Nebezpečný odpad odložím do nejbližšího kontejneru512,82 %12,82 %  
Nemám nebezpečný odpad25,13 %5,13 %  
Nebezpečný odpad odložím vedle kontejnerových stání25,13 %5,13 %  
odovzdám do predajne12,56 %2,56 %  
vracím jej do elektra12,56 %2,56 %  
velkoobjemový odpad neexistuje správně je objemný odpad; nejsem z Jirkova12,56 %2,56 %  
odvezu 12,56 %2,56 %  
odvážím do firmy, kde pracuji, a ta s nim nakládá jako s každýmnebezp.odpadem)12,56 %2,56 %  
Odpalujeme za barákem12,56 %2,56 %  

Graf

16. Kam lze uložit stavební odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na sběrný dvůr (za poplatek)2564,1 %64,1 %  
Do velkoobjemových kontejnerů2461,54 %61,54 %  
Stavební odpad může byt odložen do nádob na komunální odpad410,26 %10,26 %  

Graf

17. Víte, co je „Plán odpadového hospodářství“? Vypracovává město Jirkov POH?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, co je POH3076,92 %76,92 %  
Vím, co je POH. Město Jirkov vypracovává POH820,51 %20,51 %  
Vím, co je POH. Město Jirkov nevypracovává POH12,56 %2,56 %  

Graf

18. Víte, v jakém rozmezí se pohybuje místní poplatek (za kalendářní rok) za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na osobu v obci Jirkov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
401 - 600 Kč1435,9 %35,9 %  
601 - 800 Kč1128,21 %28,21 %  
200 - 400 Kč923,08 %23,08 %  
801 - 1000 Kč512,82 %12,82 %  

Graf

19. Má město Jirkov na svém území zřízenou kompostárnu? Jestliže ne, postrádáte ji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Město Jirkov na svém území má zřízenou kompostárnu → konec dotazníku, Na území Jirkova se kompostárna nenachází a postrádám ji → konec dotazníku, Na území Jirkova se kompostárna nenachází, ale přesto ji nepostrádámotázka č. 20, Nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2974,36 %74,36 %  
Na území Jirkova se kompostárna nenachází, ale přesto ji nepostrádám512,82 %12,82 %  
Na území Jirkova se kompostárna nenachází a postrádám ji410,26 %10,26 %  
Město Jirkov na svém území má zřízenou kompostárnu12,56 %2,56 %  

Graf

20. Z jakého důvodu nepostrádáte kompostárnu na území města Jirkova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Využívám vlastní kompost360 %7,69 %  
Nevyužívám kompostárnu240 %5,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Reinerová, Š.Odpadové hospodářství Jirkova (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://odpadove-hospodarstvi-jirkov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.