Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Odpadové hosporaření v obcích na Šluknovsku

Odpadové hosporaření v obcích na Šluknovsku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Faixová
Šetření:23. 02. 2011 - 23. 03. 2011
Počet respondentů:82
Počet otázek (max/průměr):24 / 21.66
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

zdravím všechny lidičky, kteří se rozhodli pomoci s vyplněním dotazníku k mé Absolventské práci na téma Odpadové hospodářství v obcích na Šluknovsku. Těším se na Vaše odpovědi:)

Odpovědi respondentů

1. Umíte si představit něco pod pojmem odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8198,78 %98,78 %  
ne11,22 %1,22 %  

Graf

2. Umíte si představit něco pod pojmem směsný komunální odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7996,34 %96,34 %  
nevím22,44 %2,44 %  
ne11,22 %1,22 %  

Graf

3. Umíte si představit něco pod pojmem odpadové hospodářství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6680,49 %80,49 %  
nevím1012,2 %12,2 %  
ne67,32 %7,32 %  

Graf

4. Umíte si představit něco pod pojmem biologicky rozložitelný komunální odpad - BRKO

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7186,59 %86,59 %  
nevím78,54 %8,54 %  
ne44,88 %4,88 %  

Graf

5. Čím se řídí hospodaření s odpady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhláškami3846,34 %46,34 %  
Zákonem3643,9 %43,9 %  
Nevím78,54 %8,54 %  
Neřídí se ničím11,22 %1,22 %  

Graf

6. Třídí se ve Vaší obci odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8097,56 %97,56 %  
nevím11,22 %1,22 %  
ne11,22 %1,22 %  

Graf

7. Říká Vám něco název obalová společnost EKO-KOM?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 8, NEotázka č. 8, NEVÍMotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO4150 %50 %  
NE2631,71 %31,71 %  
NEVÍM1518,29 %18,29 %  

Graf

8. Pokud ANO myslíte si, že je pro Vaší obec přínosem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3250 %39,02 %  
nevím3148,44 %37,8 %  
ne11,56 %1,22 %  

Graf

9. Třídíte Vy u Vás doma odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7085,37 %85,37 %  
ne1214,63 %14,63 %  

Graf

10. Pokud jste odpověděli NE, jaký máte důvod?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostávám pytle na tříděný odpad545,45 %6,1 %  
Nemám příležitost - v mém okolí nejsou kontejnery545,45 %6,1 %  
Nemám důvod327,27 %3,66 %  
Nemám čas19,09 %1,22 %  

Graf

11. Pokud ANO je ve Vaši obci dostatek sběrných míst?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5168,92 %62,2 %  
ne2331,08 %28,05 %  

Graf

12. Třídíte do kontejnerů nebo používáte pytlový sběr?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontejnery na tříděný odpad3143,66 %37,8 %  
Používám oboje2738,03 %32,93 %  
Pyltový sběr1318,31 %15,85 %  

Graf

13. Má Vaše obec sběrný dvůr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 14, NEotázka č. 14, NEVÍMotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO6376,83 %76,83 %  
NE1417,07 %17,07 %  
NEVÍM56,1 %6,1 %  

Graf

14. Pokud NE nabízí Vám Vaše obec pravidelný odvoz objemného a nebezpečného odpadu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2062,5 %24,39 %  
nevím928,13 %10,98 %  
ne39,38 %3,66 %  

Graf

15. Máte ve Vaší obci školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO6579,27 %79,27 %  
NE1720,73 %20,73 %  

Graf

16. Pokud ANO třídí se v ní odpad?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3348,53 %40,24 %  
ano3247,06 %39,02 %  
ne34,41 %3,66 %  

Graf

17. Víte jaké složky se ve Vaší obci třídí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6481,01 %78,05 %  
nevím1417,72 %17,07 %  
ne11,27 %1,22 %  

Graf

18. Pokud ANO jsou to:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Papír6898,55 %82,93 %  
Plasty6898,55 %82,93 %  
Bílé sklo6391,3 %76,83 %  
Barevné sklo5985,51 %71,95 %  
Nebezpečný odpad (baterie, plechovky od barev, zbytky chemikálií, atd.)3753,62 %45,12 %  
Tetrapaky3347,83 %40,24 %  
Kovový odpad2840,58 %34,15 %  
Velkoobjemový odpad2840,58 %34,15 %  
Textil2536,23 %30,49 %  
Biologicky rozložitelný odpad1014,49 %12,2 %  
nic11,45 %1,22 %  

Graf

19. Platíte ve Vaší obci za odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 20, NEotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO7996,34 %96,34 %  
NE33,66 %3,66 %  

Graf

20. Pokud ANO z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trvalého bydliště7697,44 %92,68 %  
Jsem vlastníkem rekreačního objektu22,56 %2,44 %  

Graf

21. Považujete informovanost občanů ve Vaší obci o této problematice za dostatečnou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4150 %50 %  
ano2935,37 %35,37 %  
nevím1214,63 %14,63 %  

Graf

22. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5668,29 %68,29 %  
Muž2631,71 %31,71 %  

Graf

23. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-355162,2 %62,2 %  
36-502530,49 %30,49 %  
51 a více67,32 %7,32 %  

Graf

24. Vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské5971,95 %71,95 %  
1923,17 %23,17 %  
VOŠ33,66 %3,66 %  
Základní11,22 %1,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Říká Vám něco název obalová společnost EKO-KOM?

  • odpověď ANO:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Pokud ANO myslíte si, že je pro Vaší obec přínosem?

18. Pokud ANO jsou to:

  • odpověď Nebezpečný odpad (baterie, plechovky od barev, zbytky chemikálií, atd.):
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kovový odpad na otázku 18. Pokud ANO jsou to:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velkoobjemový odpad na otázku 18. Pokud ANO jsou to:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Textil na otázku 18. Pokud ANO jsou to:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Umíte si představit něco pod pojmem odpad?

2. Umíte si představit něco pod pojmem směsný komunální odpad?

3. Umíte si představit něco pod pojmem odpadové hospodářství?

4. Umíte si představit něco pod pojmem biologicky rozložitelný komunální odpad - BRKO

5. Čím se řídí hospodaření s odpady?

6. Třídí se ve Vaší obci odpad?

7. Říká Vám něco název obalová společnost EKO-KOM?

8. Pokud ANO myslíte si, že je pro Vaší obec přínosem?

9. Třídíte Vy u Vás doma odpad?

11. Pokud ANO je ve Vaši obci dostatek sběrných míst?

12. Třídíte do kontejnerů nebo používáte pytlový sběr?

13. Má Vaše obec sběrný dvůr?

14. Pokud NE nabízí Vám Vaše obec pravidelný odvoz objemného a nebezpečného odpadu?

15. Máte ve Vaší obci školu?

16. Pokud ANO třídí se v ní odpad?

17. Víte jaké složky se ve Vaší obci třídí?

18. Pokud ANO jsou to:

19. Platíte ve Vaší obci za odpad?

20. Pokud ANO z jakého důvodu?

21. Považujete informovanost občanů ve Vaší obci o této problematice za dostatečnou?

22. Pohlaví

23. Věk

24. Vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Umíte si představit něco pod pojmem odpad?

2. Umíte si představit něco pod pojmem směsný komunální odpad?

3. Umíte si představit něco pod pojmem odpadové hospodářství?

4. Umíte si představit něco pod pojmem biologicky rozložitelný komunální odpad - BRKO

5. Čím se řídí hospodaření s odpady?

6. Třídí se ve Vaší obci odpad?

7. Říká Vám něco název obalová společnost EKO-KOM?

8. Pokud ANO myslíte si, že je pro Vaší obec přínosem?

9. Třídíte Vy u Vás doma odpad?

11. Pokud ANO je ve Vaši obci dostatek sběrných míst?

12. Třídíte do kontejnerů nebo používáte pytlový sběr?

13. Má Vaše obec sběrný dvůr?

14. Pokud NE nabízí Vám Vaše obec pravidelný odvoz objemného a nebezpečného odpadu?

15. Máte ve Vaší obci školu?

16. Pokud ANO třídí se v ní odpad?

17. Víte jaké složky se ve Vaší obci třídí?

18. Pokud ANO jsou to:

19. Platíte ve Vaší obci za odpad?

20. Pokud ANO z jakého důvodu?

21. Považujete informovanost občanů ve Vaší obci o této problematice za dostatečnou?

22. Pohlaví

23. Věk

24. Vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Faixová, J.Odpadové hosporaření v obcích na Šluknovsku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://odpadove-hosporareni-v-obcic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.