Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Odpady

Odpady

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Viktorová
Šetření:03. 03. 2011 - 13. 03. 2011
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

obracím se na Vás se žádostí o vyplnění dotazníku, který je součástí mé absolventské práce na téma "Odpady".

 

Odpovědi respondentů

1. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5187,93 %87,93 %  
ne712,07 %12,07 %  

Graf

2. Máte možnost třídit odpad v místě Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5493,1 %93,1 %  
ne46,9 %6,9 %  

Graf

3. Jaká je vzdálenost k nádobám na tříděný odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cca 100m4068,97 %68,97 %  
cca 500m1627,59 %27,59 %  
více jak 500m23,45 %3,45 %  

Graf

4. Jsou Vám od obce poskytnuty velkoobjemové kontejnery?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4882,76 %82,76 %  
ne1017,24 %17,24 %  

Graf

5. Co je bioodpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Textil, papír, potraviny, odpad ze zeleně 5391,38 %91,38 %  
Plasty, sklo, komunální odpad35,17 %5,17 %  
Uhynulá zvířata, staré elektrozařízení23,45 %3,45 %  

Graf

6. Víte k čemu slouží nádoby na Bioodpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vím.otázka č. 7, Ne, nevímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím.4068,97 %68,97 %  
Ne, nevím1831,03 %31,03 %  

Graf

7. Měli byste zájem o nádobu na bioodpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2562,5 %43,1 %  
ne1537,5 %25,86 %  

Graf

8. Jste dostatečně informováni o svozu nebezpečného odpadu ve vaší obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, jsem.otázka č. 9, Ne, nejsem.otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nejsem.3458,62 %58,62 %  
Ano, jsem.2441,38 %41,38 %  

Graf

9. Jak často se ve Vaší obci svoz nebezpečného odpadu provádí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2x za rok1145,83 %18,97 %  
1x za čtvrt roku833,33 %13,79 %  
nevím416,67 %6,9 %  
Každý měsíc14,17 %1,72 %  

Graf

10. Přivítali byste v obci nádoby na elektroodpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5187,93 %87,93 %  
ne712,07 %12,07 %  

Graf

11. Je v obci dostatečný počet odpadkových košů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Počet odpadkových košů v obci je dostatečný.3051,72 %51,72 %  
Počet odpadkových košů v obci by se měl zvýšit.2848,28 %48,28 %  

Graf

12. Co by podle Vás měla obec podniknout proti znečišťování svého katastrálního území?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšit celkový počet nádob na tříděný odpad2746,55 %46,55 %  
zintenzivnit vývoz komunálního odpadu1831,03 %31,03 %  
zprostředkovat svoz bioodpadu1729,31 %29,31 %  
zprostředkovat nádoby na elektroodpad1627,59 %27,59 %  
snížit poplatek za komunální odpad1220,69 %20,69 %  

Graf

13. Měla by obec zlepšit podmínky pro odpadové hopodářství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4679,31 %79,31 %  
ne1220,69 %20,69 %  

Graf

14. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4170,69 %70,69 %  
Muž1729,31 %29,31 %  

Graf

15. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let3967,24 %67,24 %  
26 - 35 let1525,86 %25,86 %  
36 - 50 let46,9 %6,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jste dostatečně informováni o svozu nebezpečného odpadu ve vaší obci?

  • odpověď Ano, jsem.:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-2x za rok na otázku 9. Jak často se ve Vaší obci svoz nebezpečného odpadu provádí?

11. Je v obci dostatečný počet odpadkových košů?

  • odpověď Počet odpadkových košů v obci je dostatečný.:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Měla by obec zlepšit podmínky pro odpadové hopodářství?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Třídíte odpad?

2. Máte možnost třídit odpad v místě Vašeho bydliště?

3. Jaká je vzdálenost k nádobám na tříděný odpad?

4. Jsou Vám od obce poskytnuty velkoobjemové kontejnery?

5. Co je bioodpad?

6. Víte k čemu slouží nádoby na Bioodpad?

7. Měli byste zájem o nádobu na bioodpad?

8. Jste dostatečně informováni o svozu nebezpečného odpadu ve vaší obci?

9. Jak často se ve Vaší obci svoz nebezpečného odpadu provádí?

10. Přivítali byste v obci nádoby na elektroodpad?

11. Je v obci dostatečný počet odpadkových košů?

12. Co by podle Vás měla obec podniknout proti znečišťování svého katastrálního území?

13. Měla by obec zlepšit podmínky pro odpadové hopodářství?

14. Pohlaví?

15. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Třídíte odpad?

2. Máte možnost třídit odpad v místě Vašeho bydliště?

3. Jaká je vzdálenost k nádobám na tříděný odpad?

4. Jsou Vám od obce poskytnuty velkoobjemové kontejnery?

5. Co je bioodpad?

6. Víte k čemu slouží nádoby na Bioodpad?

7. Měli byste zájem o nádobu na bioodpad?

8. Jste dostatečně informováni o svozu nebezpečného odpadu ve vaší obci?

9. Jak často se ve Vaší obci svoz nebezpečného odpadu provádí?

10. Přivítali byste v obci nádoby na elektroodpad?

11. Je v obci dostatečný počet odpadkových košů?

12. Co by podle Vás měla obec podniknout proti znečišťování svého katastrálního území?

13. Měla by obec zlepšit podmínky pro odpadové hopodářství?

14. Pohlaví?

15. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Viktorová, K.Odpady (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://odpady.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.