Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ODS očima bývalých voličů

ODS očima bývalých voličů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Mráz
Šetření:03. 06. 2014 - 23. 06. 2014
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):4 / 3.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem ankety je kvantifikovat motivy bývalých voličů ODS a perspektivu jejich návratu.
Anketa je sestavena řadovým členem, ale její výsledky budou zprostředkovány vedení.

Odpovědi respondentů

1. Jste bývalým voličem/bývalou voličkou Občanské demokratické strany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7374,49 %74,49 %  
ne2525,51 %25,51 %  

Graf

2. Proč v současnosti nejste voličem/voličkou občanských demokratů, ačkoliv v minulosti tomu tak bylo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někteří regionální představitelé stranu zneužívali pro své podnikání nebo klientelistické zajišťování státní správy, přičemž tento problém se ODS týká víc než jiných stran.4764,38 %47,96 %  
Bez ohledu na důvody dnes není značka ODS vnímána dobře. S pošpiněnou značkou se svým hlasem nemůžu ztotožnit.2736,99 %27,55 %  
Potřebuji, aby politická strana měla ve svém čele velmi výrazné osobnosti. Ty ODS momentálně nemá a jen případně dobrý program nestačí.2027,4 %20,41 %  
ODS se příliš vymezuje vůči Evropské unii. Současný trend evropské integrace hodnotím kladně.1824,66 %18,37 %  
Pokud došlo k pozitivní kvalitativní změně v případě představitelů ODS, nezaznamenal(a) jsem ji.1824,66 %18,37 %  
Vznikla strana, která lépe reprezentuje můj politický světonázor (ekonomicky liberálnější, nesmlouvavější vůči stávající EU).1824,66 %18,37 %  
Vznikla strana, která lépe reprezentuje můj politický světonázor (akcent na kulturu, životní prostředí nebo výraznější pochopení pro stávající vývoj EU).1824,66 %18,37 %  
V pro mě klíčových programových tématech (daně, Evropa,...) připustila ODS koaliční kompromis, který byl pod váhou jejího volebního výsledku.1520,55 %15,31 %  
Přes množství uskutečněných reforem vládami s účastí ODS je jejich společenský a ekonomický přínos příliš malý ve srovnání s očekáváním.1317,81 %13,27 %  
Politika ODS je možná postavena na rozumných idejích, ale její reálná prezentace je nesrozumitelná. Když nerozumím, nevolím.1013,7 %10,2 %  
Kvůli nízkým preferencím ODS mám obavu o propadnutí svého hlasu.34,11 %3,06 %  
Principiálně preferuji strany, jejichž podpora v čase roste; ne naopak.22,74 %2,04 %  

Graf

3. Je možné, že byste se voličem/voličkou ODS opět stal(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, v současné době už existuje strana, která je mi programově bližší.2635,62 %26,53 %  
Ano, pokud se hmatatelně dokončí personální i ideová obnova strany, jak si předsevzalo současné předsednictvo.2534,25 %25,51 %  
Ne, mám za to, že cokoliv odehrávající se pod zdiskreditovanou značkou ODS si nezaslouží moji opakovanou důvěru.1824,66 %18,37 %  
Ano, pokud budou politiku ODS reprezentovat výraznější osobnosti.45,48 %4,08 %  

Graf

4. Ve kterém roce jste pro ODS hlasoval(a) naposledy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20101426,92 %14,29 %  
2006917,31 %9,18 %  
200959,62 %5,1 %  
200247,69 %4,08 %  
200847,69 %4,08 %  
201235,77 %3,06 %  
201335,77 %3,06 %  
200523,85 %2,04 %  
199623,85 %2,04 %  
199711,92 %1,02 %  
ostatní odpovědi 2011
1524
1998
2000
2004
59,62 %5,1 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2007.17
Minimum:1996
Maximum:2013
Variační rozpětí:17
Rozptyl:16.01
Směrodatná odchylka:4
Medián:2008.5
Modus:2010

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Proč v současnosti nejste voličem/voličkou občanských demokratů, ačkoliv v minulosti tomu tak bylo?

  • odpověď Někteří regionální představitelé stranu zneužívali pro své podnikání nebo klientelistické zajišťování státní správy, přičemž tento problém se ODS týká víc než jiných stran.:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud došlo k pozitivní kvalitativní změně v případě představitelů ODS, nezaznamenal(a) jsem ji. na otázku 2. Proč v současnosti nejste voličem/voličkou občanských demokratů, ačkoliv v minulosti tomu tak bylo?
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přes množství uskutečněných reforem vládami s účastí ODS je jejich společenský a ekonomický přínos příliš malý ve srovnání s očekáváním. na otázku 2. Proč v současnosti nejste voličem/voličkou občanských demokratů, ačkoliv v minulosti tomu tak bylo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste bývalým voličem/bývalou voličkou Občanské demokratické strany?

2. Proč v současnosti nejste voličem/voličkou občanských demokratů, ačkoliv v minulosti tomu tak bylo?

3. Je možné, že byste se voličem/voličkou ODS opět stal(a)?

4. Ve kterém roce jste pro ODS hlasoval(a) naposledy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste bývalým voličem/bývalou voličkou Občanské demokratické strany?

2. Proč v současnosti nejste voličem/voličkou občanských demokratů, ačkoliv v minulosti tomu tak bylo?

3. Je možné, že byste se voličem/voličkou ODS opět stal(a)?

4. Ve kterém roce jste pro ODS hlasoval(a) naposledy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mráz, J.ODS očima bývalých voličů (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://ods-ocima-byvalych-volicu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.