Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Odvětví zemědělství a zahradnictví

Odvětví zemědělství a zahradnictví

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristina Rouzková
Šetření:03. 05. 2010 - 10. 05. 2010
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je zaměřen na průzkum povědomí o odvětví zemědělství a zahradnictví. Cílem je zjistit, zda si dokážete představit, jaké služby se v tomto odvětví nabízejí vyjímaje čistě zemědělskou činnost (pěstování plodin, obdělávání půdy). Dotazník je anonymní a výsledky budou k dispozici volně široké veřejnosti.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Zaškrtněte službu, která podle Vás patří do odvětví zemědělství a zahradnictví vyjma klasické zemědělské činnosti jako pěstování plodin :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Realizace zahrad9100 %100 %  
Obdělávání půdy9100 %100 %  
Práce na poli888,89 %88,89 %  
Opravy travnatých povrchů777,78 %77,78 %  
Realizace veřejné zeleně777,78 %77,78 %  
Montáž závlah555,56 %55,56 %  
Realizace sportovních hřišť222,22 %22,22 %  
Vyhřívaný trávník222,22 %22,22 %  

Graf

2. Využil/a jste někdy služby odvětví zemědělství a zahradnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne555,56 %55,56 %  
ano333,33 %33,33 %  
nevím111,11 %11,11 %  

Graf

3. Vyberte segmenty zákazníků, které by mohli mít o služby v odvětví zemědělství a zahradnictví zájem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Města a obce9100 %100 %  
Osoby vlastnící dům se zahradou888,89 %88,89 %  
Zemědělci888,89 %88,89 %  
Fotbalové kluby444,44 %44,44 %  
Movitější osoby333,33 %33,33 %  
Jiné sportovní kluby333,33 %33,33 %  
Lidé žijící v bytech111,11 %11,11 %  

Graf

4. Jaký typ reklamy byste využil/a pro propagaci tohoto odvětví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Webové stránky9100 %100 %  
Stránky měst a obcí777,78 %77,78 %  
Reklamní bannery555,56 %55,56 %  
Reklamní panely na realizovaných plochách555,56 %55,56 %  
Sociální sítě333,33 %33,33 %  
Reklama na autech222,22 %22,22 %  
Reklamní panely na hřištích222,22 %22,22 %  
Stránky sportovních klubů222,22 %22,22 %  
Jiná reklama222,22 %22,22 %  

Graf

5. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena555,56 %55,56 %  
Muž444,44 %44,44 %  

Graf

6. Váš věk patří do intervalu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 25 let666,67 %66,67 %  
26 - 40 let333,33 %33,33 %  

Graf

7. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student/ka555,56 %55,56 %  
Zaměstnanec333,33 %33,33 %  
Podnikatel111,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rouzková, K.Odvětví zemědělství a zahradnictví (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://odvetvi-zemedelstvi-a-zahradnictvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.