Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > olympijské hry - medializace

olympijské hry - medializace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Zofová
Šetření:18. 01. 2011 - 25. 01. 2011
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Ahoj prosím prosím všechny o vyplnění mého dotazníku.

 Potřebuji to pro svou bakalářku opravdu díky moc  V.

Odpovědi respondentů

1. Sledujete olympijské hry?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4480 %80 %  
ne1120 %20 %  

Graf

2. Jste pro konání olympijských her v Praze?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3054,55 %54,55 %  
ano1629,09 %29,09 %  
nevím916,36 %16,36 %  

Graf

3. Myslíte si, že by bylo konání olympijských her pro Prahu přínosem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2850,91 %50,91 %  
ne2749,09 %49,09 %  

Graf

4. Umíte si představit, jak velký je rozpočet pro konání o.h. v Praze 2016?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2952,73 %52,73 %  
ano1425,45 %25,45 %  
nevím1221,82 %21,82 %  

Graf

5. Myslíte si, že by výnosy z o.h. v Praze 2016 byly větší než náklady?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3970,91 %70,91 %  
nevím1120 %20 %  
ano59,09 %9,09 %  

Graf

6. Pojedete se podívat do Londýna na o.h. v roce 2012?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4581,82 %81,82 %  
nevím1018,18 %18,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Myslíte si, že by bylo konání olympijských her pro Prahu přínosem?

  • odpověď ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Jste pro konání olympijských her v Praze?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 5. Myslíte si, že by výnosy z o.h. v Praze 2016 byly větší než náklady?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sledujete olympijské hry?

2. Jste pro konání olympijských her v Praze?

3. Myslíte si, že by bylo konání olympijských her pro Prahu přínosem?

4. Umíte si představit, jak velký je rozpočet pro konání o.h. v Praze 2016?

5. Myslíte si, že by výnosy z o.h. v Praze 2016 byly větší než náklady?

6. Pojedete se podívat do Londýna na o.h. v roce 2012?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sledujete olympijské hry?

2. Jste pro konání olympijských her v Praze?

3. Myslíte si, že by bylo konání olympijských her pro Prahu přínosem?

4. Umíte si představit, jak velký je rozpočet pro konání o.h. v Praze 2016?

5. Myslíte si, že by výnosy z o.h. v Praze 2016 byly větší než náklady?

6. Pojedete se podívat do Londýna na o.h. v roce 2012?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Zofová, V.olympijské hry - medializace (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://olympijske-hry-media.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.