Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Evropský veřejný ochránce práv

Evropský veřejný ochránce práv

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Šílený
Šetření:17. 03. 2016 - 31. 03. 2016
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.55
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se někdy s termínem Evropský veřejný ochránce práv? (popřípadě Evropský ombudsman) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2661,9 %61,9 %  
Ne1638,1 %38,1 %  

Graf

2. Víte, jakou problematikou se tento institut zabývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevím2252,38 %52,38 %  
Ano, vím2047,62 %47,62 %  

Graf

3. Kde jste se s tímto termínem setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informační média (tisk, internet, televizní a rádiové stanice)1740,48 %40,48 %  
Nikde1535,71 %35,71 %  
Jiný zdroj1023,81 %23,81 %  

Graf

4. Víte, jak v případě potřeby tento institut kontaktovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne2150 %50 %  
Spíše ano921,43 %21,43 %  
Spíše ne921,43 %21,43 %  
Určitě ano37,14 %7,14 %  

Graf

5. Znáte jméno aktuálního Evropského veřejného ochránce práv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3685,71 %85,71 %  
Ano614,29 %14,29 %  

Graf

6. Víte, kde sídlí Evropský veřejný ochránce práv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3480,95 %80,95 %  
Ano819,05 %19,05 %  

Graf

7. Uvažoval/a jste někdy o pomoci Evropského veřejného ochránce práv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4197,62 %97,62 %  
Ano12,38 %2,38 %  

Graf

8. Využil/a jste někdy pomoc Evropského veřejného ochránce práv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne42100 %100 %  

Graf

9. Pokud ano, byla Vaše stížnost vyhodnocena jako oprávněná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1184,62 %26,19 %  
Ano215,38 %4,76 %  

Graf

10. Pokud ano, pomohl Vám tento institut vyřešit Váš problém?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10100 %23,81 %  

Graf

11. Myslíte si, že je institut Evropského veřejného ochránce práv s současné Evropské unii potřebný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne1433,33 %33,33 %  
Spíše ano1126,19 %26,19 %  
Spíše ne921,43 %21,43 %  
Určitě ano819,05 %19,05 %  

Graf

12. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let2252,38 %52,38 %  
46 - 60 let819,05 %19,05 %  
31 - 45 let819,05 %19,05 %  
15 - 20 let37,14 %7,14 %  
61 a více let12,38 %2,38 %  

Graf

13. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2559,52 %59,52 %  
Žena1740,48 %40,48 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední2047,62 %47,62 %  
Vyšší1330,95 %30,95 %  
Vyšší odborné511,9 %11,9 %  
Základní49,52 %9,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkal/a jste se někdy s termínem Evropský veřejný ochránce práv? (popřípadě Evropský ombudsman) ?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný zdroj na otázku 3. Kde jste se s tímto termínem setkali?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informační média (tisk, internet, televizní a rádiové stanice) na otázku 3. Kde jste se s tímto termínem setkali?
 • odpověď Ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikde na otázku 3. Kde jste se s tímto termínem setkali?

3. Kde jste se s tímto termínem setkali?

 • odpověď Nikde:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Setkal/a jste se někdy s termínem Evropský veřejný ochránce práv? (popřípadě Evropský ombudsman) ?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne na otázku 11. Myslíte si, že je institut Evropského veřejného ochránce práv s současné Evropské unii potřebný?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se někdy s termínem Evropský veřejný ochránce práv? (popřípadě Evropský ombudsman) ?

2. Víte, jakou problematikou se tento institut zabývá?

3. Kde jste se s tímto termínem setkali?

4. Víte, jak v případě potřeby tento institut kontaktovat?

5. Znáte jméno aktuálního Evropského veřejného ochránce práv?

6. Víte, kde sídlí Evropský veřejný ochránce práv?

7. Uvažoval/a jste někdy o pomoci Evropského veřejného ochránce práv?

8. Využil/a jste někdy pomoc Evropského veřejného ochránce práv?

9. Pokud ano, byla Vaše stížnost vyhodnocena jako oprávněná?

10. Pokud ano, pomohl Vám tento institut vyřešit Váš problém?

11. Myslíte si, že je institut Evropského veřejného ochránce práv s současné Evropské unii potřebný?

12. Jaký je Váš věk?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se někdy s termínem Evropský veřejný ochránce práv? (popřípadě Evropský ombudsman) ?

2. Víte, jakou problematikou se tento institut zabývá?

3. Kde jste se s tímto termínem setkali?

4. Víte, jak v případě potřeby tento institut kontaktovat?

5. Znáte jméno aktuálního Evropského veřejného ochránce práv?

6. Víte, kde sídlí Evropský veřejný ochránce práv?

7. Uvažoval/a jste někdy o pomoci Evropského veřejného ochránce práv?

8. Využil/a jste někdy pomoc Evropského veřejného ochránce práv?

9. Pokud ano, byla Vaše stížnost vyhodnocena jako oprávněná?

10. Pokud ano, pomohl Vám tento institut vyřešit Váš problém?

11. Myslíte si, že je institut Evropského veřejného ochránce práv s současné Evropské unii potřebný?

12. Jaký je Váš věk?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šílený, J.Evropský veřejný ochránce práv (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://ombudsman-euroombudsman.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.